Go directly to your country

electrotechnieker in Sint-Kruis-Winkel

posted:
location
Sint-Kruis-Winkel
job type
Vast
reference number
RSBE407370
apply now

job description

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het inspectief, curatief en preventief elektrisch onderhoud aan alle machines, installaties en voorzieningen binnen de onderneming. RESULTAATGEBIED 1 : Veiligheid Doel : Eraan bijdragen dat het streven van 0 ongevallen en 0 incidenten kan worden 1) De veiligheidsvoorschriften op elk moment naleven en er mede op toezien dat iedereen in je werkomgeving dit doet. 2) Uitvoeren van alle werkzaamheden volgens de geldende richtlijnen en met de juiste hulpmiddelen, gebruik makend van de voorgeschreven PBM¿s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) zoals omschreven in de standaarden. 3) Melden van elke situatie waarvan vermoed kan worden dat ze een risico met zich kan meebrengen voor de veiligheid, gezondheid, milieu of kwaliteit en indien nodig en mogelijk onmiddellijk de nodige onderhoudsacties ondernemen. behaald. RESULTAATGEBIED 2 : Onderhoud machines en installaties Doel : Actief bijdragen aan de bedrijfszekerheid van het productieproces. 1) Lokaliseren en opheffen van elektrische storingen door het uitvoeren van inspecties m.b.t. het preventief onderhoud. 2) Bij pannes onderhoudsinterventies uitvoeren op een adequate manier zodat het rendement van de betreffende machine zo weinig mogelijk in het gedrang komt. 3) Monteren, demonteren, repareren, reviseren, aanpassen, wijzigen, vervangen van machineonderdelen in de werkplaats en op locatie m.b.v. schema¿s, tekeningen, handleidingen, voorschriften en eigen opmetingen. 4) Afstellen, uitlijnen en opmeten van machines en machineonderdelen a.d.h.v. voorschriften van de fabrikant of van voorschriften door het bedrijf zelf ontwikkeld. 5) Boren en solderen van en aan machineonderdelen en constructies volgens de vereiste voorschriften m.b.t. kwaliteit en veiligheid. RESULTAATGEBIED 3 : Onderhoud terreinen en gebouwen Doel : Bijdragen aan de goede staat van de gebouwen en terrein 1) Verrichten van onderhoud, controle en kleine reparaties aan gebouwen en terreinen.

qualification

1) Opleiding Bachelor elektriciteit, elektromechanica, energietechnologie, ... 2) Ervaring Minimaal 3 jaren elektrische onderhoudservaring in een productieomgeving. 3) Kennis Specifieke kennis : Gelijk- en wisselstroomaandrijvingen Meetsystemen, telecommunicatiemiddelen en PLC-sturingen Elektrotechnische sturingen en aansluitingen Basiskennis hydraulica en pneumatica is een pluspunt Talenkennis : Nederlands - basiskennis Duits en Engels is een pluspunt Heb je interesse in deze vacature? Mail dan jou recent CV en motivatie naar: hightechnics_gent@randstad.be
apply now