διευθυντής λογιστηρίου in αθήνα

posted
job type
μόνιμη
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
job category
accounting & finance
job type
μόνιμη
reference number
17602

job description

Θα ήθελες να εργαστείς ως Διευθυντής Λογιστηρίου; Διαθέτεις αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία; Ο Διευθυντής Λογιστηρίου που αναζητούμε για λογαριασμό γνωστης εταιρείας που δραστηριοποιείται στο βιομηχανικό κλάδο θα εξασφαλίζει την ορθή και σύννομη απεικόνιση της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας, την παροχή έγκυρων οικονομικών πληροφοριών προς τον Οικονομικό Διευθυντή και τη Διοίκηση καθώς και για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικής φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας. 

benefits

Η εταιρεία για τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου δίνει τη δυνατότητα:

 • ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών, αναλόγως των προσόντων
 • να γίνετε μέλος ομάδας αναγνωρισμένης εταιρείας
 • επαγγελματικής ανέλιξης μέσα στον οργανισμό σύμφωνα με τις φιλοδοξίες σου

responsibilities

Τα καθήκοντά σου ως Διευθυντής Λογιστηρίου θα περιλαμβάνουν:

 • Ομαλή λειτουργία λογιστικού και κοστολογικού συστήματος
 • Πλήρης ενημέρωση της ομάδας Διοίκησης και τρίτων για την οικονομική θέσης της εταιρείας
 • Εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών και συστημάτων λογιστηρίου με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας
 • Ομαδικό πνεύμα και ομαλή λειτουργία του Λογιστηρίου
 • Έγκαιρη και έννομη απεικόνιση της συναλλακτικής κίνησης της εταιρείας

requirements

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου είναι:

 • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικονομικής κατεύθυνσης
 • 5-8 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση πακέτων μηχανογραφικής λογιστικής
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Φοροτεχνικές και φορολογικές γνώσεις/ Πτυχίο Α΄ Τάξης
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαδικού πνεύματος
 • Διοίκηση & ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

information

Αν ενδιαφέρεσαι για την θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου κάνε την αίτησή σου τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να τηλεφωνήσεις στο 2166001352, Εύα Στάμου

Σε περίπτωση που το βιογραφικό σας εγκριθεί, ενδέχεται να λάβετε ένα αυτοποιημένο μήνυμα προκειμένου να υποβάλετε ένα video απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.