επόπτης ή επόπτρια καθαριότητας και υγιεινής in αθήνα

posted
job type
μόνιμη
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
job category
other
job type
μόνιμη
reference number
11323
apply now

job description

Σου φαίνεται αρκετά ελκυστική μια θέση ως Επόπτης/τρια Καθαρισμού και Υγιεινής; Είσαι εργατικός, επικοινωνιακός και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων; Έχεις την  ικανότητα να διαχειριστείς ομάδες και ταυτόχρονα να συνεργαστείς με υψηλόβαθμα στελέχη; Εάν διαθέτεις όλα τα παραπάνω κάνε online αίτηση τώρα για τη θέση Επόπτης/τρια Καθαρισμού και Υγιεινής σε ένα από τα μεγαλύτερα Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα.   

benefits

Η εταιρεία παρέχει στον/ην  Επόπτη/τρια Καθαρισμού και Υγιεινής:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές Εξέλιξης
 • Συνεχής Εκπαίδευση

responsibilities

Ως Επόπτης/τρια Καθαρισμού και Υγιεινής, τα βασικά σου καθήκοντα θα είναι:

 • Επίσκεψη σε χώρους της Τραπέζης για τον έλεγχο καθαριότητας και υγιεινής
 • Ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο
 • Προτείνουν – υποδεικνύουν στα συνεργεία ενέργειες για την αντιμετώπιση αποκλίσεων από το πρόγραμμα καθαρισμού
 • Παρακολούθηση των υποδείξεων με σκοπό την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους
 • Ενημέρωση του Τμήματος Επιμελητείας της Τραπέζης για τα ως άνω θέματα
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση των συνεργείων καθαρισμού

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του/ης Επόπτη/τριας Καθαρισμού και Υγιεινής, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Απολυτήριο Λυκείου (τουλάχιστον). Οποιαδήποτε περαιτέρω γνώση θα εκτιμηθεί ανάλογα
 • Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε επίπεδο χειρισμού excel και word
 • Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower)
 • Εργατικότητα, επικοινωνία, προθυμία, φιλομάθεια, έμπιστος/η, προσήλωση στην επίτευξη των στόχων, ικανότητα συνεργασίας με ανώτερα στελέχη της Τραπέζης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

information

Βασίλης Περιβόλας

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.