λογιστής in thessaloniki

posted
job type
μόνιμη
apply now

job details

posted
location
thessaloniki, central macedonia
job category
accounting & finance
job type
μόνιμη
reference number
14330
apply now

job description

Είσαι λογιστής με τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας και είσαι μόνιμος κάτοικος ή επιθυμείς να εγκατασταθείς στη Θεσσαλονίκη; Μεγάλη βιομηχανική εταιρεία αναζητά λογιστή για τα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

benefits

Η εταιρία παρέχει τα ακόλουθα στο λογιστή:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • συνεχή εκπαίδευση & ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • φιλικό περιβάλλον εργασίας

responsibilities

Οι αρμοδιότητές σου ως λογιστής θα είναι:

 • καταχώρηση παραστατικών
 • έκδοση παραστατικών για την Ελλάδα
 • έλεγχος ισοζυγίου
 • συμφωνίες πελατών, προμηθευτών & τραπεζών
 • ΦΠΑ 
 • δηλώσεις ΦΜΥ, ΜΥΦ
 • μισθοδοσίες, ΑΠΔ, προσλήψεις, απολύσεις
 • δηλώσεις φυσικών προσώπων
 • εξωτερικές εργασίες 
 • υποστήριξη γραμματείας όταν χρειαστεί

requirements

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση του λογιστή, θα πρέπει να διαθέτει:

 • εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο σε εμπορική ή βιομηχανική εταιρεία
 • πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, Μεταπτυχιακές σπουδές θα εκτιμηθούν
 • άριστη γνώση Softone
 • άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (έμφαση στο MS Office-Excel, Word)
 • καλή γνώση ΦΠΑ – ΚΦΑΣ – Φορολογίας Εισοδήματος – Ε.Λ.Π. 
 • γνώση εισαγωγών και εξαγωγών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, πρόγραμμα intrastat)
 • καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, εχεμύθεια, αναλυτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ευχάριστη προσωπικότητα


information

Αν διαθέτεις όλα τα παραπάνω, τότε περιμένουμε την αίτησή σου Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε το Γιώργο Σπαθή στο 2106770523  

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.