υπάλληλος logistics in θεσσαλονίκη

posted
job type
μόνιμη
apply now

job details

posted
location
θεσσαλονίκη, central macedonia
job category
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
μόνιμη
reference number
12706
apply now

job description

Έχεις όλα τα παρακάτω προσόντα και θέλεις να εργαστείς ως υπάλληλος του τμήματος Logistics σε μεγάλη εταιρία παραγωγής τροφίμων στην Θεσσαλονίκη?

Εάν ναι, κάνε άμεσα την αίτηση σου και θα σε καλέσουμε για συνέντευξη!

benefits

Η εταιρία θα παρέχει στον Υπάλληλο Logistics τα παρακάτω:

 • Ανταγωνιστικό μισθό 
 • Επαγγελματική εξέλιξη
 • Άριστο Περιβάλλον

responsibilities

Ο Υπάλληλος Logistics θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης διαδικασιών φυσικής διακίνησης προϊόντων 
 • Εξασφάλιση κατάλληλων μεταφορικών μέσων για έγκαιρη μεταφορά υλικών και προϊόντων
 • Καθορισμός δρομολογίων και φορτίων αποστολών
 • Διεξαγωγή αναλύσεων, σύνταξη αναφορών
 • Συντονισμός όλων των διαδικασιών της αποθήκης 
 • Διατήρηση αρχείου αποθεμάτων αποθήκης
 • Συστημική διαχείριση αποθεμάτων παραλαβών και παραγγελιών

requirements

Ο Υπάλληλος Logistics θα έχει τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Logistics
 • Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση, επιθυμητή
 • Γνώσεις τιμολόγησης και έκδοσης παραστατικών (Διακίνησης/παραλαβών)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS-Office (κυρίως Excel)
 • Γνώση ERP συστήματος, επιθυμητή

information

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε την Έλενα Βασιλείου , στο 2310414731. 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.