onderhoudsmecanicien in ingelmunster

posted
job type
tijdelijk
apply now

job details

posted
location
ingelmunster, west-vlaanderen
job category
Industrie
job type
tijdelijk
reference number
TTBE397940
phone
056-241660 of k
apply now

job description

Je voert onderhoudswerken uit aan werktuigmachines en infrastructuur (vb. rolbruggen, poorten, compressoren) bij accidentele pannes. Daarnaast voer je onderhoudswerken uit aan de hand van preventieve onderhoudslijsten. Tevens sta je in voor het correctief onderhoud alsook het geometrisch afregelen van machines. Je ontvangt je instructies van de verantwoordelijke van de onderhoudsafdeling, die instaat voor de planning, prioriteitsbepaling en technische ondersteuning. Bij afwezigheid van deze verantwoordelijke, bepaal je zelf de te nemen acties bij accidenteel onderhoud. Je spoort zoveel mogelijk zelf de mogelijke breuken en/of mechanische fouten op en voert de herstellingen uit. Bij complexere defecten raadpleeg je de verantwoordelijke. Bij gecombineerde defecten (mechanisch + elektrisch/elektronisch) of bij uitgebreide herstellingen werk je samen met een collega. Tenslotte werk je actief mee bij de aanpassing en/of verbetering van de machines. Je staat in voor het elektrisch net. Dit houdt in dat je: -Elektrische tekeningen up-to-date houdt -Elektrische schema's opstelt, afwerkt en aanpast waar nodig -Kortsluitberekeningen maakt a.d.h.v. een softwarepakket -Elektrische kasten aansluit -Keuringen van AIB Vinçotte begeleidt -Mbt de sturing van machines fouten zoekt en diagnoses stelt Daarnaast waak je ook over het data- en telefonienetwerk. Gezien je vanuit je functie het bedrijf door en door zal leren kennen, zouden we het tenslotte op prijs stellen mocht je bereid zijn deel uit te maken van het eerste interventieteam. Het betreft bijgevolgd een job met zeer veel variatie en een grote verscheidenheid aan taken waarbij een zekere mate van polyvalentie vereist is. Je rapporteert aan de verantwoordelijke van het onderhoud. Je maakt deel uit van een team van 5 personen.

qualification

Je hebt een diploma Elektro-mechania (of Mechanica) en kan omgaan met frequentieomvormers en gelijkrichters. Je hebt affiniteit met elektriciteit, sterktestroom en AREI (of bent bereid om dit te verwerven) Je bent bereid om een opleiding te volgen ivm sturingen van machines. Een gedegen kennis van PLC-sturingen vormt een plus. Je beschikt over een grondige kennis van hydraulica en pneumatica. Indien je nog geen opleiding genoten hebt, zal je hiervoor een gepaste training krijgen. Je beschikt over analytische vaardigheden. Je bent in staat om voorschriften van fabrikanten en werkverslagen te consulteren en toe te passen. Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken. Je kan samenwerken in team en bent bereid om je kennis te delen met je collega's. Je bent flexibel (dit houdt oa in dat je snel kan overschakelen in diverse disciplines, dat je een veelheid van opdrachten aankan en dat je bereid bent om in 2 ploegen te werken) Werken in de hoogte vormt geen probleem. Indien je nog geen opleiding genoten hebt voor deze veiligheidsfunctie, dan wordt die sowieso voorzien. Je bent BA4-BA5 gecertificeerd. Indien je nog een opleiding gekregen hebt hiervoor, wordt een gepaste training voorzien. Je beschikt over noties Frans, Engels en Duits. Andere afdelingen-vestigingen kunnen beroep doen op jouw specialisatie. Je bent bijgevolg bereid tot uitwerken.