project engineer documentation & training in Puurs

posted:
location
Puurs, Antwerpen
job type
Tijdelijk
reference number
RSBE439500
apply now

job description

Voor het departement Documentation & Training zijn we op zoek naar een Project Engineer. Deze positie is verantwoordelijk voor het opleveren van Documentatie en Training Integratie (D&TI) projecten die kwalitatief, pragmatisch en werkbaar zijn voor de site. Het eindresultaat moet zijn dat medewerkers binnen Pfizer Puurs bewust competent en confident zijn in de executie van hun dagdagelijks werk wat resulteert in foutloos werken. Dit doe je door: -Een netwerk uit te bouwen waarbij je contacten onderhoudt die nodig zijn om de projecten goed uit te werken. -Jouw projecten goed te managen (planning met milestones opmaken en opvolgen, proactief bottlenecks oplossen, creatief nadenken over issues, ¿) -Leeroplossingen (leertrajecten, trainingsplannen, klassikale en on-the-job trainingen,¿) te ontwerpen, te geven en te evalueren. -Procedures uit te werken die bruikbaar, transparant en goed gestructureerd zijn. -Expert te zijn van onze elektronische trainings- en documentatiesystemen. -Relevante training- en documentatiemetrics te definiëren, op te volgen en op basis hiervan acties definiëren. Deze metrics haal je uit: oGEMBA¿s oOns online trainingsssysteem oOns online documentatiesysteem o¿ Hierbij zijn volgende competenties essentieel: oObservator: je moet administratieve en/of productie processen observeren en verschillen in uitvoering kunnen vaststellen. oFacilitator: je moet verschillende personen en meningen samenbrengen en deze groep begeleiden naar een gemeenschappelijke, gestandaardiseerde werkmethode. oCommunicator: je kan op alle niveaus communiceren, mensen motiveren om de nieuwe principes en werkmethodes toe te passen. Je moet dus change kunnen teweeg brengen. oTechnical Writer: je kan procedures uitwerken die relevant, duidelijk en toepasbaar zijn. oOrganisator: je werkt proactief en weet op tijd de juiste personen in te schakelen en te motiveren.

qualification

Jouw profiel We verwachten dat je: -over een Master beschikt (of gelijkwaardig bent door ervaring) -ervaring hebt in het werken in een procesomgeving (ervaring in de farmaceutische sector is een troef) -pragmatisch bent -affiniteit hebt met het uitwerken van trainingen en het schrijven van procedures -affiniteit hebt met techniek (ihkv analyse van productieprocessen) -creatieve, out of the box, werkbare oplossingen kan bedenken én implementeren -organisatorisch sterk bent en zelfstandig kan werken -graag je tanden zet in het analyseren van problemen -ervaring hebt in projectwerk of projectmatig werken -een ervaren gebruiker bent van MS Word, MS Powerpoint, MS Excel en MS Visio -goede communicatieve en sociale vaardigheden hebt
apply now