supervisor slicing in Destelbergen

posted:
location
Destelbergen, Oost-Vlaanderen
job type
Vast
reference number
RSBE448681
apply now

job description

Is samen met de productieleider in zijn ploeg verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en optimaliseren van de productieactiviteiten in de slicingafdeling, daarbij op een efficiënte manier gebruik makend van de beschikbare mensen en middelen, met als doel het garanderen van de continuïteit van het productieproces enerzijds en het produceren van kwaliteitsproducten die voldoen aan de door de interne en externe klanten gestelde normen en eisen anderzijds. Belangrijkste resultaatgebieden: a.Staat in zijn ploeg in voor de dagdagelijkse coördinatie en supervisie van de afdeling door middel van gerichte planning, organisatie en communicatie zodat de gevraagde producten op de meest efficiënte wijze en met de hoogste kwaliteit worden geproduceerd en dit minstens binnen de vooropgestelde budget-, efficiëntie- en productiviteitsnormen. b.Leidt, in samenspraak met de productieleider slicing, de eigen afdeling d.m.v. communicatie, coaching, beoordeling, training (opleidingsmatrix) en een aangepaste introductie en draagt zo bij tot de ontwikkeling van de medewerkers. c.Denkt samen met de productieleider slicing creatief mee teneinde het productieproces continu te verbeteren op het vlak van rendementen, productiviteit en kwaliteit van de geleverde output en formuleert daartoe voorstellen of adviezen ten aanzien van de bedrijfsleiding en de productieleider. Levert een bijdrage tot het formuleren van de bedrijfs- en productstrategie (bv. productontwikkeling, organisatiestructuur, productiemiddelen, etc.) d.Zorgt samen met de productieleider slicing binnen de afdeling voor een strikte naleving van alle regels en procedures m.b.t. milieu, hygiëne, arbeidsveiligheid en voedselveiligheid. Staat garant voor de borging van kwaliteitsnormen en ¿systemen evenals hygiënestandaarden teneinde te voldoen aan de vraag van de markt en alle vooropgestelde eisen (ISO 9000, BRC, ¿).

qualification

Profiel -Bacheloropleiding of gelijkgesteld door ervaring, -Bewezen ervaring in een productieomgeving, -Ervaring in de vleesindustrie/voorverpakking is een troef, -Ervaring in leidinggeven is een troef, -Uitgesproken interesse voor het werken in een productieomgeving, -Met de nodige aanleg en interesse voor technische materies, -Behoorlijke kennis MS Office. -Algemene competenties: Innovatie, Kwaliteit, Kostenbewust handelen, Klantgerichtheid. -Overige functionele competenties:
apply now