1 job found in Sint-Gillis-Waas, Oost-Vlaanderen

filter5
clear all
    • melsele, oost-vlaanderen
    • temporary
    • 38 uren per week
    Onze klant is gespecialiseerd in onafhankelijk (grensoverschrijdend) afvalstoffenbeheer.Met een milieucentrum te Melsele (waar vloeibare en vaste afvalstoffen wordenopgeslagen en geconditioneerd), een nieuwe transportinfrastructuur (een 20-tal eigenvrachtwagens en containers) en een 24/7 interventiedienst voor calamiteiten metgevaarlijke producten heeft de klant een unieke positie op de Belgische milieumarktveroverd.Als teamleader sta je in voor het voorbereiden en coördineren van interventies metgevaarlijke en/of chemische producten die op locatie worden uitgevoerd. Hiervoor neem je zelf de nodige initiatieven om met alle betrokken partijen samen te werken en zo de incidentafhandeling tot een goed einde te brengen. Je werkt zowel in het magazijn in Melsele als op verplaatsing in heel België. Occasioneel kan je voor korte opdrachten ook in het buitenland (Europa) tewerk gesteld worden.Jouw takenpakket:- Stellen van veiligheids- en uitvoeringsplannen voor de interventie - Concrete afspraken maken met de technische uitvoerders die je ter plaatse bijstaat.- Je bent verantwoordelijk voor de opvolging, begeleiding, bijsturing en rapportage vanincidenten met chemische producten.- Geven van instructies aan het interventieteam en verleent tevens ter plaatse bijstand indiende situatie dit zou vereisen.- Terugkoppelen aan de klantverantwoordelijken.- Instaan voor de opvolging en het onderhoud van het interventiemateriaal zodat dit steeds gebruiksklaar staat voor een volgende urgente opdracht.- Toezicht houden op de naleving van de veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering vaninterventies (projecten zoals afbraak LAF kasten in laboratoria, grote geïnventariseerde afval ophalingen, herverpakken van chemicaliën,...)- Actief meewerken aan de verdere ontwikkeling van onze interventiediensten op (inter)nationaal vlak.
    Onze klant is gespecialiseerd in onafhankelijk (grensoverschrijdend) afvalstoffenbeheer.Met een milieucentrum te Melsele (waar vloeibare en vaste afvalstoffen wordenopgeslagen en geconditioneerd), een nieuwe transportinfrastructuur (een 20-tal eigenvrachtwagens en containers) en een 24/7 interventiedienst voor calamiteiten metgevaarlijke producten heeft de klant een unieke positie op de Belgische milieumarktveroverd.Als teamleader sta je in voor het voorbereiden en coördineren van interventies metgevaarlijke en/of chemische producten die op locatie worden uitgevoerd. Hiervoor neem je zelf de nodige initiatieven om met alle betrokken partijen samen te werken en zo de incidentafhandeling tot een goed einde te brengen. Je werkt zowel in het magazijn in Melsele als op verplaatsing in heel België. Occasioneel kan je voor korte opdrachten ook in het buitenland (Europa) tewerk gesteld worden.Jouw takenpakket:- Stellen van veiligheids- en uitvoeringsplannen voor de interventie - Concrete afspraken maken met de technische uitvoerders die je ter plaatse bijstaat.- Je bent verantwoordelijk voor de opvolging, begeleiding, bijsturing en rapportage vanincidenten met chemische producten.- Geven van instructies aan het interventieteam en verleent tevens ter plaatse bijstand indiende situatie dit zou vereisen.- Terugkoppelen aan de klantverantwoordelijken.- Instaan voor de opvolging en het onderhoud van het interventiemateriaal zodat dit steeds gebruiksklaar staat voor een volgende urgente opdracht.- Toezicht houden op de naleving van de veiligheidsvoorschriften bij de uitvoering vaninterventies (projecten zoals afbraak LAF kasten in laboratoria, grote geïnventariseerde afval ophalingen, herverpakken van chemicaliën,...)- Actief meewerken aan de verdere ontwikkeling van onze interventiediensten op (inter)nationaal vlak.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.