You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

10 Temporary Information technology jobs found in Sint-Jans-Molenbeek, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

filter5
clear all
  • bruxelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • full-time
  . Encodage et vérification des consommations papiers des imprimeurs.. Vérification des codes sur les livres en fonction de leur encodage dans SAP.. Encodage gema SAP commandes papiers. Gestion des encodages papiers dans SAP.. Suivi des livraisons papiers chez les imprimeurs.. Assurer toutes les étapes de l¿envoi de commandes d¿impression aux fournisseurs (système informatique propre Casterman« TXT »).. Encodage dans SAP des arrivées des ouvrages pour la distribution.. Gestion complète des exemplaires de référence : vérification des codes, dispatch, rangement dans la bibliothèque.. Copie des pièces comptables pour les dossier et envoi des originaux en comptabilité.. Relance suivi blanco des matériels marketing avec réception des maquettes (relance fournisseur si pas dans les temps), ensuite les maquettes sont à répertorier et à envoyer au service marketing.. Différentes analyses sur base d¿extract travaillés dans excel en tableaux croisés dynamiques.
  . Encodage et vérification des consommations papiers des imprimeurs.. Vérification des codes sur les livres en fonction de leur encodage dans SAP.. Encodage gema SAP commandes papiers. Gestion des encodages papiers dans SAP.. Suivi des livraisons papiers chez les imprimeurs.. Assurer toutes les étapes de l¿envoi de commandes d¿impression aux fournisseurs (système informatique propre Casterman« TXT »).. Encodage dans SAP des arrivées des ouvrages pour la distribution.. Gestion complète des exemplaires de référence : vérification des codes, dispatch, rangement dans la bibliothèque.. Copie des pièces comptables pour les dossier et envoi des originaux en comptabilité.. Relance suivi blanco des matériels marketing avec réception des maquettes (relance fournisseur si pas dans les temps), ensuite les maquettes sont à répertorier et à envoyer au service marketing.. Différentes analyses sur base d¿extract travaillés dans excel en tableaux croisés dynamiques.
  • brussel-stad
  • temporary
  • full-time
  . Encoding and checking printers' paper consumption.. Verification of codes on books according to their encoding in SAP.. Encoding gema SAP paper orders. Management of paper encoding in SAP.. Follow-up of paper deliveries to printers.. Ensuring all stages of sending print orders to suppliers (Casterman's own "TXT" computer system).. Encoding in SAP of arrivals of books for distribution.. Complete management of reference copies: checking of codes, dispatch, storage in the library.. Copying of accounting documents for the files and sending the originals to the accounts.. Follow-up on marketing materials with receipt of mock-ups (supplier reminder if not on time), then the mock-ups are to be listed and sent to the marketing department.. Various analyses based on extract worked in excel in dynamic cross tables.
  . Encoding and checking printers' paper consumption.. Verification of codes on books according to their encoding in SAP.. Encoding gema SAP paper orders. Management of paper encoding in SAP.. Follow-up of paper deliveries to printers.. Ensuring all stages of sending print orders to suppliers (Casterman's own "TXT" computer system).. Encoding in SAP of arrivals of books for distribution.. Complete management of reference copies: checking of codes, dispatch, storage in the library.. Copying of accounting documents for the files and sending the originals to the accounts.. Follow-up on marketing materials with receipt of mock-ups (supplier reminder if not on time), then the mock-ups are to be listed and sent to the marketing department.. Various analyses based on extract worked in excel in dynamic cross tables.
  • groot-bijgaarden, vlaams-brabant
  • temporary
  • 38 uren per week
  Als Commerciële Telesales wil je je commerciële talenten ontwikkelen en gebruiken om HRverantwoordelijken te overtuigen van onze rekruteringsoplossingen. Daarnaast verwerk je allegesprekken administratief in ons CRM-systeem.Waar wij van houden is jouw commerciële flair: het gemak waarmee je de telefoon neemt en eenvlotte babbel kan hebben met klanten en prospecten in het Nederlands.Je haalt energie uit het behalen van targets en kan goed omgaan met deadlines.Heb je het middelbare onderwijs achter de rug, of ben je reeds aan een bachelor- of masteropleidinggestart? Dan ben jij de student die we zoeken!
  Als Commerciële Telesales wil je je commerciële talenten ontwikkelen en gebruiken om HRverantwoordelijken te overtuigen van onze rekruteringsoplossingen. Daarnaast verwerk je allegesprekken administratief in ons CRM-systeem.Waar wij van houden is jouw commerciële flair: het gemak waarmee je de telefoon neemt en eenvlotte babbel kan hebben met klanten en prospecten in het Nederlands.Je haalt energie uit het behalen van targets en kan goed omgaan met deadlines.Heb je het middelbare onderwijs achter de rug, of ben je reeds aan een bachelor- of masteropleidinggestart? Dan ben jij de student die we zoeken!
  • elsene, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • 38 uren per week
  Wil je als consument graag weten wat je koopt en dat bedrijven transparant zijn in hun dienstverlening en/of product? Neem dan deel aan de missie van onze klant en zijn 400 medewerkers om de belangen van de consumenten te verdedigen. Via verschillende studies en acties zoeken ze oplossingen voor hun uitdagingen en willen ze hun rechten laten gelden. Ben je zelf overtuigd?Als commercieel assistent zal je:De bestelling van de geschenken beheren: facturatie met de dienst Boekhouding, opvolging van de zendingen, documentatie voor de inklaring om de levering en de beschikbaarheid van de geschenken op tijd te verzekeren;Managen van de organisatie van zendingen van het ene land naar het andere;Organiseren van vergaderingen, notuleren van vergaderingen en opvolgen van actiepunten;Beheer van de planning en voorraadopvolging met de lokale marketing;De coördinatie van de interne validatie (bijv. labotest met de afdeling Informatie & Serviceafdeling, kwaliteitscontroles, spec definitie);Beheer van de definitieve validatie van de specificaties van geschenken en verpakkingen;Het aanspreekpunt zijn van aanbieders van geschenken (fabrikanten, handelaren of marktplaats);Ideeën voor nieuwe geschenken verzamelen;Prospecteren en bestellen van geschenken voor tests en kleine campagnes;Analyseren van resultaten van marktplaats.
  Wil je als consument graag weten wat je koopt en dat bedrijven transparant zijn in hun dienstverlening en/of product? Neem dan deel aan de missie van onze klant en zijn 400 medewerkers om de belangen van de consumenten te verdedigen. Via verschillende studies en acties zoeken ze oplossingen voor hun uitdagingen en willen ze hun rechten laten gelden. Ben je zelf overtuigd?Als commercieel assistent zal je:De bestelling van de geschenken beheren: facturatie met de dienst Boekhouding, opvolging van de zendingen, documentatie voor de inklaring om de levering en de beschikbaarheid van de geschenken op tijd te verzekeren;Managen van de organisatie van zendingen van het ene land naar het andere;Organiseren van vergaderingen, notuleren van vergaderingen en opvolgen van actiepunten;Beheer van de planning en voorraadopvolging met de lokale marketing;De coördinatie van de interne validatie (bijv. labotest met de afdeling Informatie & Serviceafdeling, kwaliteitscontroles, spec definitie);Beheer van de definitieve validatie van de specificaties van geschenken en verpakkingen;Het aanspreekpunt zijn van aanbieders van geschenken (fabrikanten, handelaren of marktplaats);Ideeën voor nieuwe geschenken verzamelen;Prospecteren en bestellen van geschenken voor tests en kleine campagnes;Analyseren van resultaten van marktplaats.
  • ixelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • 38 heures par semaine
  As a consumer, do you like to know what you are buying and that companies are transparent in their service and/or product? Then take part in the mission of our client and its 400 employees to defend the interests of consumers. Through various studies and actions, they seek solutions to their challenges and want to assert their rights. Are you convinced?As a Commercial Assistant, you will:Manage the gifts order: invoicing with Accountancy department, shipment follow-up, documentation for customs clearance in order to ensure the delivery and gifts availability on time;Manage the organization of shipment from one country to another;Organize meetings, write meeting minutes and follow up action points;Manage the planning and stock follow-up with local marketing;Handle the coordination of internal validation (ex. labo test with the Information & Servicedepartment, quality controls, spec definition);Manage the final validation of specifications of gift and packaging;Be the point of contact of gift providers (manufacturers, traders or marketplace);Prospect ideas for new gifts;Prospect and order gifts for tests and small campaigns;Analyze results of marketplace.
  As a consumer, do you like to know what you are buying and that companies are transparent in their service and/or product? Then take part in the mission of our client and its 400 employees to defend the interests of consumers. Through various studies and actions, they seek solutions to their challenges and want to assert their rights. Are you convinced?As a Commercial Assistant, you will:Manage the gifts order: invoicing with Accountancy department, shipment follow-up, documentation for customs clearance in order to ensure the delivery and gifts availability on time;Manage the organization of shipment from one country to another;Organize meetings, write meeting minutes and follow up action points;Manage the planning and stock follow-up with local marketing;Handle the coordination of internal validation (ex. labo test with the Information & Servicedepartment, quality controls, spec definition);Manage the final validation of specifications of gift and packaging;Be the point of contact of gift providers (manufacturers, traders or marketplace);Prospect ideas for new gifts;Prospect and order gifts for tests and small campaigns;Analyze results of marketplace.
  • bruxelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • 38 heures par semaine
  Tu souhaites prendre part aux activités de la RTBF et de t'investir au sein de la production 360? Nous recherchons un technicien son sur les zones de Bruxelles et Mons. Voici ce en quoi ton job consistera : Contribuer à des productions 360, dans le respect des missions et workflows déterminés en 360 par des producteurs/trices ou/et réalisateurs/tricesParticiper au prise de son, au mixage son, et à la mise en ondes des captations extérieures ou en studioMixer en enrichir la producrion d'un programme diffusé en directParticiper à la production digitale de contenu RTBFEnrichir le production visuelle d'émission radio-téléviséeProposer des solutions novatrices et un soutien technique aux équipes de production
  Tu souhaites prendre part aux activités de la RTBF et de t'investir au sein de la production 360? Nous recherchons un technicien son sur les zones de Bruxelles et Mons. Voici ce en quoi ton job consistera : Contribuer à des productions 360, dans le respect des missions et workflows déterminés en 360 par des producteurs/trices ou/et réalisateurs/tricesParticiper au prise de son, au mixage son, et à la mise en ondes des captations extérieures ou en studioMixer en enrichir la producrion d'un programme diffusé en directParticiper à la production digitale de contenu RTBFEnrichir le production visuelle d'émission radio-téléviséeProposer des solutions novatrices et un soutien technique aux équipes de production
  • bruxelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • 38 heures par semaine
  Nous sommes à la recherche d'un.e collaborateur.rice administratif.ve, à temps plein, afin d¿intégrer la RTBF Academy pourune mission de 3 mois.La RTBF Academy est le centre de formation interne de la RTBF et a pour but d¿accompagner l¿évolution et la transformationdes modes de productions de la RTBF, de renforcer les compétences (techniques, de contenu, de management) mais ausside soutenir la mobilité, la polyvalence et la transversalité des collaborateurs.Le.la collaborateur.rice administratif.ve apporte son support administratif et logistique à l¿équipe de la RTBF Academy,composée de 6 personnes.Descriptif des tâches :- Encodage des formations dans le LMS (outil informatique de gestion des formations).- Support dans la mise en place et dans la planification de formations récurrentes.- Prise de contact avec le/les formateurs.trices et invitation des participants.- Gestion du planning des salles formations et encodage dans les écrans d¿accueil.- Préparation des salles (mise en place, adaptation des salles selon le besoin).- Accueil des participants et des formateurs et distribution des badges d'accès.- Aide au secrétariat : réception des appels, réponse aux mails, mise à jour du reporting, etc.
  Nous sommes à la recherche d'un.e collaborateur.rice administratif.ve, à temps plein, afin d¿intégrer la RTBF Academy pourune mission de 3 mois.La RTBF Academy est le centre de formation interne de la RTBF et a pour but d¿accompagner l¿évolution et la transformationdes modes de productions de la RTBF, de renforcer les compétences (techniques, de contenu, de management) mais ausside soutenir la mobilité, la polyvalence et la transversalité des collaborateurs.Le.la collaborateur.rice administratif.ve apporte son support administratif et logistique à l¿équipe de la RTBF Academy,composée de 6 personnes.Descriptif des tâches :- Encodage des formations dans le LMS (outil informatique de gestion des formations).- Support dans la mise en place et dans la planification de formations récurrentes.- Prise de contact avec le/les formateurs.trices et invitation des participants.- Gestion du planning des salles formations et encodage dans les écrans d¿accueil.- Préparation des salles (mise en place, adaptation des salles selon le besoin).- Accueil des participants et des formateurs et distribution des badges d'accès.- Aide au secrétariat : réception des appels, réponse aux mails, mise à jour du reporting, etc.
  • sint-stevens-woluwe, vlaams-brabant
  • temporary
  • full-time
  Als Customer Service Coordinator ben je het eerste aanspreekpunt voor onze bestaande klanten. Je coördineert hun vragen binnen Telenet Business en biedt de klanten eerstelijnsondersteuning en verdeelt en begeleidt andere vragen.De complexiteit van de job komt voort uit de verscheidenheid van de jobinhoud, de kennis van de typische KMO producten, de verschillende systemen die van toepassing zijn voor een goede opvolging van de business klanten en de verschillende soorten klanten (variërend van artsenpraktijken tot banken en overheidsinstellingen).Samen met een heleboel getalenteerde, buitengewone collega's die even gedreven zijn, zorg je ervoor dat onze klanten steeds een "Amazing Customer Experience" ervaren. We werken aan een ongelooflijke snelheid, maar ook super efficiënt en met veel "fun", dus "Work smart, play hard! Spreekt deze aanpak je aan? Let's talk!Jouw takenpakket:- Je behandelt alle vragen/klachten van: B2B klanten, partnerkanalen en interne afdelingen- Je werkt end-to-end. Waar mogelijk los je het probleem van de klant op bij het eerste contact. Je stelt hoge eisen aan kwaliteit en streeft steeds naar constante verbetering (ACE). - Je doet verbetervoorstellen en geeft deze feedback aan de juiste stakeholders om beter aan de behoeften van de klant te voldoen. - Je kan ook gevraagd worden om nieuwe collega's op te leiden/te briefen. Je ondersteunt anderen door zelf een rolmodel te zijn. - Je geeft input voor het formuleren van briefings, om de know-how binnen en buiten je eigen team te verbeteren.
  Als Customer Service Coordinator ben je het eerste aanspreekpunt voor onze bestaande klanten. Je coördineert hun vragen binnen Telenet Business en biedt de klanten eerstelijnsondersteuning en verdeelt en begeleidt andere vragen.De complexiteit van de job komt voort uit de verscheidenheid van de jobinhoud, de kennis van de typische KMO producten, de verschillende systemen die van toepassing zijn voor een goede opvolging van de business klanten en de verschillende soorten klanten (variërend van artsenpraktijken tot banken en overheidsinstellingen).Samen met een heleboel getalenteerde, buitengewone collega's die even gedreven zijn, zorg je ervoor dat onze klanten steeds een "Amazing Customer Experience" ervaren. We werken aan een ongelooflijke snelheid, maar ook super efficiënt en met veel "fun", dus "Work smart, play hard! Spreekt deze aanpak je aan? Let's talk!Jouw takenpakket:- Je behandelt alle vragen/klachten van: B2B klanten, partnerkanalen en interne afdelingen- Je werkt end-to-end. Waar mogelijk los je het probleem van de klant op bij het eerste contact. Je stelt hoge eisen aan kwaliteit en streeft steeds naar constante verbetering (ACE). - Je doet verbetervoorstellen en geeft deze feedback aan de juiste stakeholders om beter aan de behoeften van de klant te voldoen. - Je kan ook gevraagd worden om nieuwe collega's op te leiden/te briefen. Je ondersteunt anderen door zelf een rolmodel te zijn. - Je geeft input voor het formuleren van briefings, om de know-how binnen en buiten je eigen team te verbeteren.
  • sint-stevens-woluwe, vlaams-brabant
  • temporary
  • full-time
  Als Customer Service Coordinator ben je het eerste aanspreekpunt voor onze bestaande klanten. Je coördineert hun vragen binnen Telenet Business en biedt de klanten eerstelijnsondersteuning en verdeelt en begeleidt andere vragen.De complexiteit van de job komt voort uit de verscheidenheid van de jobinhoud, de kennis van de typische KMO producten, de verschillende systemen die van toepassing zijn voor een goede opvolging van de business klanten en de verschillende soorten klanten (variërend van artsenpraktijken tot banken en overheidsinstellingen).Samen met een heleboel getalenteerde, buitengewone collega's die even gedreven zijn, zorg je ervoor dat onze klanten steeds een "Amazing Customer Experience" ervaren. We werken aan een ongelooflijke snelheid, maar ook super efficiënt en met veel "fun", dus "Work smart, play hard! Spreekt deze aanpak je aan? Let's talk!Jouw takenpakket:- Je behandelt alle vragen/klachten van: B2B klanten, partnerkanalen en interne afdelingen- Je werkt end-to-end. Waar mogelijk los je het probleem van de klant op bij het eerste contact. Je stelt hoge eisen aan kwaliteit en streeft steeds naar constante verbetering (ACE). - Je doet verbetervoorstellen en geeft deze feedback aan de juiste stakeholders om beter aan de behoeften van de klant te voldoen. - Je kan ook gevraagd worden om nieuwe collega's op te leiden/te briefen. Je ondersteunt anderen door zelf een rolmodel te zijn. - Je geeft input voor het formuleren van briefings, om de know-how binnen en buiten je eigen team te verbeteren.
  Als Customer Service Coordinator ben je het eerste aanspreekpunt voor onze bestaande klanten. Je coördineert hun vragen binnen Telenet Business en biedt de klanten eerstelijnsondersteuning en verdeelt en begeleidt andere vragen.De complexiteit van de job komt voort uit de verscheidenheid van de jobinhoud, de kennis van de typische KMO producten, de verschillende systemen die van toepassing zijn voor een goede opvolging van de business klanten en de verschillende soorten klanten (variërend van artsenpraktijken tot banken en overheidsinstellingen).Samen met een heleboel getalenteerde, buitengewone collega's die even gedreven zijn, zorg je ervoor dat onze klanten steeds een "Amazing Customer Experience" ervaren. We werken aan een ongelooflijke snelheid, maar ook super efficiënt en met veel "fun", dus "Work smart, play hard! Spreekt deze aanpak je aan? Let's talk!Jouw takenpakket:- Je behandelt alle vragen/klachten van: B2B klanten, partnerkanalen en interne afdelingen- Je werkt end-to-end. Waar mogelijk los je het probleem van de klant op bij het eerste contact. Je stelt hoge eisen aan kwaliteit en streeft steeds naar constante verbetering (ACE). - Je doet verbetervoorstellen en geeft deze feedback aan de juiste stakeholders om beter aan de behoeften van de klant te voldoen. - Je kan ook gevraagd worden om nieuwe collega's op te leiden/te briefen. Je ondersteunt anderen door zelf een rolmodel te zijn. - Je geeft input voor het formuleren van briefings, om de know-how binnen en buiten je eigen team te verbeteren.
  • sint-stevens-woluwe, vlaams-brabant
  • temporary
  • full-time
  De klant is koning hier sta je volledig achter. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor klanten met vragen over bestellingen, klachten, contracten, enzovoort. Je helpt graag mensen, je hebt niet snel last van stress en operationele en administratieve taken voer je snel uit!Het draait allemaal om B2B.Je staat er natuurlijk niet alleen voor. Samen met je collega's bied je ondersteuning aan verschillende B2B Stakeholders: klanten, internal sales, business partners, call center agents en BASE winkels...Jouw takenpakket:-De klant helpen met alle informatieverzoeken en vragen om de ACE-ervaring te verzekeren.-Operationele en administratieve ondersteuning bieden aan de Telenet/Base B2B verkoopkanalen.-Behandeling van alle inkomende informatieverzoeken en klachten.-Zorgen voor een correct contractbeheer en correct afhandelen en opvolgen van alle accountwijzigingen.-Opvolging van hardware- en simbestellingen.-Ondersteuning bieden bij specifieke diensten (BIA, 3G, 4G, Fleet, Split Billing).-Zorgen voor een efficiënt activerings- (voice en data) en leveringsproces, inclusief volledig MNP-proces.
  De klant is koning hier sta je volledig achter. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor klanten met vragen over bestellingen, klachten, contracten, enzovoort. Je helpt graag mensen, je hebt niet snel last van stress en operationele en administratieve taken voer je snel uit!Het draait allemaal om B2B.Je staat er natuurlijk niet alleen voor. Samen met je collega's bied je ondersteuning aan verschillende B2B Stakeholders: klanten, internal sales, business partners, call center agents en BASE winkels...Jouw takenpakket:-De klant helpen met alle informatieverzoeken en vragen om de ACE-ervaring te verzekeren.-Operationele en administratieve ondersteuning bieden aan de Telenet/Base B2B verkoopkanalen.-Behandeling van alle inkomende informatieverzoeken en klachten.-Zorgen voor een correct contractbeheer en correct afhandelen en opvolgen van alle accountwijzigingen.-Opvolging van hardware- en simbestellingen.-Ondersteuning bieden bij specifieke diensten (BIA, 3G, 4G, Fleet, Split Billing).-Zorgen voor een efficiënt activerings- (voice en data) en leveringsproces, inclusief volledig MNP-proces.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.