You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

31 jobs found in Etterbeek, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

filter4
clear all
  • ixelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Les tâches suivantes font partie de vos responsabilités :Vous traitez, créez et mettez à jour en permanence les données sur les articles, les fournisseurs et les remises dans SAP pour garantir l'exhaustivité et l'exactitude des donnéesVous êtes l'interlocuteur(trice) pour les questions et problèmes commerciaux des sites, ainsi que des fournisseurs. Vous essayez de les résoudre de manière autonome ou les transmettez si nécessaireVous contactez les fournisseurs pour obtenir les informations correctes concernant la gamme ou les prixVous préparez l'analyse des évolutions de prix et en faites le suiviVous êtes en charge du traitement administratif des contrats fournisseurs et effectuez le suivi dans le cadre de la clôture annuelleVous faites du travail préparatoire avec des exercices de category management avec des revues d'assortiment et des comités de validationVous participez à l'élaboration de plans de catégories à 360° afin de véhiculer au mieux l'assortiment par segment de clientèle
  Les tâches suivantes font partie de vos responsabilités :Vous traitez, créez et mettez à jour en permanence les données sur les articles, les fournisseurs et les remises dans SAP pour garantir l'exhaustivité et l'exactitude des donnéesVous êtes l'interlocuteur(trice) pour les questions et problèmes commerciaux des sites, ainsi que des fournisseurs. Vous essayez de les résoudre de manière autonome ou les transmettez si nécessaireVous contactez les fournisseurs pour obtenir les informations correctes concernant la gamme ou les prixVous préparez l'analyse des évolutions de prix et en faites le suiviVous êtes en charge du traitement administratif des contrats fournisseurs et effectuez le suivi dans le cadre de la clôture annuelleVous faites du travail préparatoire avec des exercices de category management avec des revues d'assortiment et des comités de validationVous participez à l'élaboration de plans de catégories à 360° afin de véhiculer au mieux l'assortiment par segment de clientèle
  • elsene, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Volgende taken behoren tot jouw verantwoordelijkheden:Je voert de analytische boekhouding in samenwerking met onze Service Shared CenterJe zorgt voor de maandelijkse afsluitingen en controle van de boekingenJe voert allerhande administratieve taken uitJe voert ad hoc financiële/boekhoudkundige analyses uit en biedt ondersteuning aan het operationeel management
  Volgende taken behoren tot jouw verantwoordelijkheden:Je voert de analytische boekhouding in samenwerking met onze Service Shared CenterJe zorgt voor de maandelijkse afsluitingen en controle van de boekingenJe voert allerhande administratieve taken uitJe voert ad hoc financiële/boekhoudkundige analyses uit en biedt ondersteuning aan het operationeel management
  • elsene, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Hieronder een greep uit je takenpakketJe verwerkt, creëert en actualiseert permanent gegevens over artikelen, leveranciers en kortingen in SAP om de volledigheid en juistheid van de gegevens te waarborgenJe bent het aanspreekpunt voor commerciële vragen en problemen van de sites, alsook van de leveranciers. Je probeert deze zelfstandig op te lossen of escaleert waar nodigJe contacteert leveranciers om de correcte informatie betreffende het assortiment of prijzen te bekomenJe bereidt de analyse van prijswijzigingen voor en doet ook de opvolging ervanJe verwerkt de administratieve afhandeling van leverancierscontracten en doet de opvolging in het kader van de jaarafsluitingJe doet het voorbereidend werk in category management oefeningen met assortimentsherzieningen en validatie comitésJe participeert in het uitwerken van 360° categorieplannen teneinde het assortiment op de best mogelijke manier over te brengen per klantensegment
  Hieronder een greep uit je takenpakketJe verwerkt, creëert en actualiseert permanent gegevens over artikelen, leveranciers en kortingen in SAP om de volledigheid en juistheid van de gegevens te waarborgenJe bent het aanspreekpunt voor commerciële vragen en problemen van de sites, alsook van de leveranciers. Je probeert deze zelfstandig op te lossen of escaleert waar nodigJe contacteert leveranciers om de correcte informatie betreffende het assortiment of prijzen te bekomenJe bereidt de analyse van prijswijzigingen voor en doet ook de opvolging ervanJe verwerkt de administratieve afhandeling van leverancierscontracten en doet de opvolging in het kader van de jaarafsluitingJe doet het voorbereidend werk in category management oefeningen met assortimentsherzieningen en validatie comitésJe participeert in het uitwerken van 360° categorieplannen teneinde het assortiment op de best mogelijke manier over te brengen per klantensegment
  • elsene, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Ben jij de Purchase Analyst(e) die we zoeken om ons team te versterken?Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je onze teams kan ondersteunen, met een belangrijke impact om nieuwe klanten te winnen?Wil je nauw kunnen samenwerken met het Sales & Purchase team, alsook Operations, garant staan dat analyses nauwkeurig, interpreteerbaar, gevalideerd en begrijpelijk zijn en duidelijk worden gepresenteerd aan het operationele personeel?In deze rol coördineer je met het Aankoop management en ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:Het is belangrijk dat je de operations ondersteunt door de beste aankoopopties aan te bevelen. Je stelt scenario's voor voor de klant rond alternatieve leveranciers om potentiële winst te evalueren/kwantificeren of je stelt nieuwe upsell-initiatieven voor.Jouw bijdrage is belangrijk om de voordelen rond de samenwerking aan de klant te kunnen aantonen. Dit dankzij jouw analytische ondersteuning en knowhow, zodoende de ontwikkeling van de juiste rapporten en analyses te borgen.Graag neem je deel aan verschillende verbeterprojecten.
  Ben jij de Purchase Analyst(e) die we zoeken om ons team te versterken?Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je onze teams kan ondersteunen, met een belangrijke impact om nieuwe klanten te winnen?Wil je nauw kunnen samenwerken met het Sales & Purchase team, alsook Operations, garant staan dat analyses nauwkeurig, interpreteerbaar, gevalideerd en begrijpelijk zijn en duidelijk worden gepresenteerd aan het operationele personeel?In deze rol coördineer je met het Aankoop management en ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:Het is belangrijk dat je de operations ondersteunt door de beste aankoopopties aan te bevelen. Je stelt scenario's voor voor de klant rond alternatieve leveranciers om potentiële winst te evalueren/kwantificeren of je stelt nieuwe upsell-initiatieven voor.Jouw bijdrage is belangrijk om de voordelen rond de samenwerking aan de klant te kunnen aantonen. Dit dankzij jouw analytische ondersteuning en knowhow, zodoende de ontwikkeling van de juiste rapporten en analyses te borgen.Graag neem je deel aan verschillende verbeterprojecten.
  • elsene, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Als Bid Support Coordinator maak je deel uit van het team dat instaat voor de creatie van commerciële offertes.Jouw voornaamste taak bestaat erin om de commerciële offertes en andere commerciële supports (met of zonder lastenboek) te coördineren, structureren, uit te werken en in de juiste lay-out te zetten.Dit in nauwe samenwerking met de commerciële verantwoordelijken evenals met de verschillende support departementen (Finance, HR, Marketing, Legal,...).Tot jouw taken behoren:In nauwe samenwerking met de commerciële verantwoordelijke, heb je als missie om het proces van creatie van een commerciële offerte van A tot Z te verzekerenJe zorgt voor alle nodige supports (elektronisch of op papier) in elke commerciële fase (pre-sales, kandidaturen, verdedigingen, BAFO, enz.)Je coördineert en verzamelt de nodige documenten voor de goede opstelling van jouw dossier en dit in samenwerking met de verschillende departementen en rekening houdend met de deadlinesJe controleert de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en de updates van de verwerkte gegevensJe beheert het administratieve gedeelte (attesten, certificaten, verklaringen, enz.) tijdens het proces van aanbestedingen en tendersNa goedkeuring van de commercieel verantwoordelijke, zorg je voor het finaliseren van de offerte rekening houdend met de opgelegde termijn
  Als Bid Support Coordinator maak je deel uit van het team dat instaat voor de creatie van commerciële offertes.Jouw voornaamste taak bestaat erin om de commerciële offertes en andere commerciële supports (met of zonder lastenboek) te coördineren, structureren, uit te werken en in de juiste lay-out te zetten.Dit in nauwe samenwerking met de commerciële verantwoordelijken evenals met de verschillende support departementen (Finance, HR, Marketing, Legal,...).Tot jouw taken behoren:In nauwe samenwerking met de commerciële verantwoordelijke, heb je als missie om het proces van creatie van een commerciële offerte van A tot Z te verzekerenJe zorgt voor alle nodige supports (elektronisch of op papier) in elke commerciële fase (pre-sales, kandidaturen, verdedigingen, BAFO, enz.)Je coördineert en verzamelt de nodige documenten voor de goede opstelling van jouw dossier en dit in samenwerking met de verschillende departementen en rekening houdend met de deadlinesJe controleert de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en de updates van de verwerkte gegevensJe beheert het administratieve gedeelte (attesten, certificaten, verklaringen, enz.) tijdens het proces van aanbestedingen en tendersNa goedkeuring van de commercieel verantwoordelijke, zorg je voor het finaliseren van de offerte rekening houdend met de opgelegde termijn
  • ixelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Êtes-vous le/la Purchase Analyst(e) que nous recherchons pour renforcer notre équipe ?Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi où vous aussurez le support de nos équipes, avec un impact important pour gagner des nouveaux clients ?Egalement vous aimez pouvoir travailler en étroite collaboration avec l'équipe Commerciale, les Achats et les Opérations vous inspire? De plus, être garant que les analyses soient précises, interprétables, validées, compréhensibles et clairement présentées aux Opérationnels?Dans ce rôle, vous coordonnez avec la Direction des Achats et vous serez responsable des tâches suivantes :Il est important que vous aidez les opérations en recommandant les meilleures options d'achats. Vous proposez des scenarios de fournisseurs alternatifs dans le package client pour évaluer/quantifier les gains potentiels à venir ou vous proposez de nouvelles initiatives de ventes incitatives.Vous apportez un support analytique et un savoir-faire permettant l'élaboration de rapports et analyses appropriées.Vous aimez participer aux différents projets d'amélioration.
  Êtes-vous le/la Purchase Analyst(e) que nous recherchons pour renforcer notre équipe ?Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi où vous aussurez le support de nos équipes, avec un impact important pour gagner des nouveaux clients ?Egalement vous aimez pouvoir travailler en étroite collaboration avec l'équipe Commerciale, les Achats et les Opérations vous inspire? De plus, être garant que les analyses soient précises, interprétables, validées, compréhensibles et clairement présentées aux Opérationnels?Dans ce rôle, vous coordonnez avec la Direction des Achats et vous serez responsable des tâches suivantes :Il est important que vous aidez les opérations en recommandant les meilleures options d'achats. Vous proposez des scenarios de fournisseurs alternatifs dans le package client pour évaluer/quantifier les gains potentiels à venir ou vous proposez de nouvelles initiatives de ventes incitatives.Vous apportez un support analytique et un savoir-faire permettant l'élaboration de rapports et analyses appropriées.Vous aimez participer aux différents projets d'amélioration.
  • ixelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  En tant qu'assistant commercial, vous faites partie de l'équipe qui s'occupe de la réalisation des offres commerciales. Vous avez comme mission principale de coordonner, élaborer, structurer et mettre en page les offres commerciales ainsi que les différents supports commerciaux (avec ou sans cahier des charges). Ceci, en étroite collaboration avec les responsables commerciaux, ainsi qu'avec les différents départements support (Finance, HR, Legal, Marketing,). Vos tâches :-En étroite collaboration avec le responsable commercial, votre mission est d'assurer le processus de construction de l'offre commerciale, de A à Z -Vous prenez en charge tous les supports nécessaires (électroniques ou papiers) à chaque stade commercial (pre-sale, candidatures, défenses, BAFO, etc.)-Vous coordonnez et rassemblez les délivrables nécessaires à la bonne réalisation de votre dossier et ce, en collaboration avec les différents départements et dans le respect des délais-Vous vérifiez la véracité, la fiabilité et la mise à jour des données traitées -Vous gérez la partie administrative (attestations, certificats, déclarations, etc.) lors des processus d'appels d'offres-Après validation du responsable commercial, vous vous chargez de la finalisation de l'offre en respectant le délai imposé
  En tant qu'assistant commercial, vous faites partie de l'équipe qui s'occupe de la réalisation des offres commerciales. Vous avez comme mission principale de coordonner, élaborer, structurer et mettre en page les offres commerciales ainsi que les différents supports commerciaux (avec ou sans cahier des charges). Ceci, en étroite collaboration avec les responsables commerciaux, ainsi qu'avec les différents départements support (Finance, HR, Legal, Marketing,). Vos tâches :-En étroite collaboration avec le responsable commercial, votre mission est d'assurer le processus de construction de l'offre commerciale, de A à Z -Vous prenez en charge tous les supports nécessaires (électroniques ou papiers) à chaque stade commercial (pre-sale, candidatures, défenses, BAFO, etc.)-Vous coordonnez et rassemblez les délivrables nécessaires à la bonne réalisation de votre dossier et ce, en collaboration avec les différents départements et dans le respect des délais-Vous vérifiez la véracité, la fiabilité et la mise à jour des données traitées -Vous gérez la partie administrative (attestations, certificats, déclarations, etc.) lors des processus d'appels d'offres-Après validation du responsable commercial, vous vous chargez de la finalisation de l'offre en respectant le délai imposé
  • brussel-stad
  • temporary
  • full-time
  - Providing a clear on-boarding process for all new staff in the office and off-boarding for leavers.- Complying with Health and Safety standards. Completing weekly checks.- Ensure the office standards are maintained to a high standard making a clean, safe and productive place to work and escalating as appropriate.- Space management and floor checks. Checking the condition of all office decoration, equipment and facilities.- Actioning any repairs or replacements in a prioritised and cost-effective way.- Liaising with IT to confirm/require adequate equipment on site.- Liaising with building management to maintain a safe and compliant working environment and any ad hoc requirements related to the offices.- Ensuring that stocks of all stationery and print matter are maintained at all times. Ordering beverage, refreshments and general office consumables in an efficient and cost-effective way.- Pro-actively ensuring suppliers are delivering a high quality service.- Meeting suppliers on a regular basis and regularly reviewing quality of work against cost. Maintain accurate records of all supplier contracts and ensure we are negotiating the best price and service.- Assisting the Head of Property as required in space management, office moves and refurbishments.- Work with HR BP to ensure the safety of all colleagues in relation with the COVID & agree approach for office to keep colleagues safe at all times- Processing facilities invoices to ensure the smooth payment of our suppliers and liaising with the Account Department for any invoices query.- Supporting ad hoc activities linked to the reception for the Brussels office (welcoming visitors)- Processing the operational activities related to the car fleet under the supervision of the Operational Manager- Maintain office sickness and absence records. Confirming all absences in the offices on a daily basis and ensuring that these are logged in accordance with the HR guidelines.- Non exhaustive list...
  - Providing a clear on-boarding process for all new staff in the office and off-boarding for leavers.- Complying with Health and Safety standards. Completing weekly checks.- Ensure the office standards are maintained to a high standard making a clean, safe and productive place to work and escalating as appropriate.- Space management and floor checks. Checking the condition of all office decoration, equipment and facilities.- Actioning any repairs or replacements in a prioritised and cost-effective way.- Liaising with IT to confirm/require adequate equipment on site.- Liaising with building management to maintain a safe and compliant working environment and any ad hoc requirements related to the offices.- Ensuring that stocks of all stationery and print matter are maintained at all times. Ordering beverage, refreshments and general office consumables in an efficient and cost-effective way.- Pro-actively ensuring suppliers are delivering a high quality service.- Meeting suppliers on a regular basis and regularly reviewing quality of work against cost. Maintain accurate records of all supplier contracts and ensure we are negotiating the best price and service.- Assisting the Head of Property as required in space management, office moves and refurbishments.- Work with HR BP to ensure the safety of all colleagues in relation with the COVID & agree approach for office to keep colleagues safe at all times- Processing facilities invoices to ensure the smooth payment of our suppliers and liaising with the Account Department for any invoices query.- Supporting ad hoc activities linked to the reception for the Brussels office (welcoming visitors)- Processing the operational activities related to the car fleet under the supervision of the Operational Manager- Maintain office sickness and absence records. Confirming all absences in the offices on a daily basis and ensuring that these are logged in accordance with the HR guidelines.- Non exhaustive list...
  • brussel-stad
  • permanent
  • full-time
  Als technisch administratief bediende ben je verantwoordelijk voor: - offertes opvragen en opmaken - het inplannen van onderaannemers - facturatie - uurroosters registeren - openen van werfnummers
  Als technisch administratief bediende ben je verantwoordelijk voor: - offertes opvragen en opmaken - het inplannen van onderaannemers - facturatie - uurroosters registeren - openen van werfnummers
  • bruxelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • full-time
  - Rédiger des courriers et courriels, pv, rapports- Analyser de manière approfondie des dossiers, des règlements, des documents divers- Traiter des donnees complexes- Assurer le suivi et l'accompagnement administratif des éléments spécifiques d'un dossier à travers les différentes étapes de procédures- Conseiller correctement les chercheurs dans les procédures à suivre
  - Rédiger des courriers et courriels, pv, rapports- Analyser de manière approfondie des dossiers, des règlements, des documents divers- Traiter des donnees complexes- Assurer le suivi et l'accompagnement administratif des éléments spécifiques d'un dossier à travers les différentes étapes de procédures- Conseiller correctement les chercheurs dans les procédures à suivre
  • bruxelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • full-time
  - Providing a clear on-boarding process for all new staff in the office and off-boarding for leavers.- Complying with Health and Safety standards. Completing weekly checks.- Ensure the office standards are maintained to a high standard making a clean, safe and productive place to work and escalating as appropriate.- Space management and floor checks. Checking the condition of all office decoration, equipment and facilities.- Actioning any repairs or replacements in a prioritised and cost-effective way.- Liaising with IT to confirm/require adequate equipment on site.- Liaising with building management to maintain a safe and compliant working environment and any ad hoc requirements related to the offices.- Ensuring that stocks of all stationery and print matter are maintained at all times. Ordering beverage, refreshments and general office consumables in an efficient and cost-effective way.- Pro-actively ensuring suppliers are delivering a high quality service.- Meeting suppliers on a regular basis and regularly reviewing quality of work against cost. Maintain accurate records of all supplier contracts and ensure we are negotiating the best price and service.- Assisting the Head of Property as required in space management, office moves and refurbishments.- Work with HR BP to ensure the safety of all colleagues in relation with the COVID & agree approach for office to keep colleagues safe at all times- Processing facilities invoices to ensure the smooth payment of our suppliers and liaising with the Account Department for any invoices query.- Supporting ad hoc activities linked to the reception for the Brussels office (welcoming visitors)- Processing the operational activities related to the car fleet under the supervision of the Operational Manager- Maintain office sickness and absence records. Confirming all absences in the offices on a daily basis and ensuring that these are logged in accordance with the HR guidelines.- non-exhaustive list...
  - Providing a clear on-boarding process for all new staff in the office and off-boarding for leavers.- Complying with Health and Safety standards. Completing weekly checks.- Ensure the office standards are maintained to a high standard making a clean, safe and productive place to work and escalating as appropriate.- Space management and floor checks. Checking the condition of all office decoration, equipment and facilities.- Actioning any repairs or replacements in a prioritised and cost-effective way.- Liaising with IT to confirm/require adequate equipment on site.- Liaising with building management to maintain a safe and compliant working environment and any ad hoc requirements related to the offices.- Ensuring that stocks of all stationery and print matter are maintained at all times. Ordering beverage, refreshments and general office consumables in an efficient and cost-effective way.- Pro-actively ensuring suppliers are delivering a high quality service.- Meeting suppliers on a regular basis and regularly reviewing quality of work against cost. Maintain accurate records of all supplier contracts and ensure we are negotiating the best price and service.- Assisting the Head of Property as required in space management, office moves and refurbishments.- Work with HR BP to ensure the safety of all colleagues in relation with the COVID & agree approach for office to keep colleagues safe at all times- Processing facilities invoices to ensure the smooth payment of our suppliers and liaising with the Account Department for any invoices query.- Supporting ad hoc activities linked to the reception for the Brussels office (welcoming visitors)- Processing the operational activities related to the car fleet under the supervision of the Operational Manager- Maintain office sickness and absence records. Confirming all absences in the offices on a daily basis and ensuring that these are logged in accordance with the HR guidelines.- non-exhaustive list...
  • bruxelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • full-time
  In the role of Placement Support Consultant, you are responsible for the entire administrative process on both customer and candidate side after a deal has been closed.. You are the link between the business, the customer and the candidate in recording deal information from placement to invoicing. . You are responsible for processing correct data. . You act pro-actively and service-oriented to our customers and candidates and you provide the right level of business support to your colleagues in sales.. You communicate with customers and candidates to check and document deal information and contact the various parties when necessary information is missing;. You prepare contracts and invoices and ensure that signed contracts are received on time;. You ensure an up-to-date registration in the SAP system;. You have close contact with the business and keep them informed of problems that hinder correct processing of data and invoicing;. You maintain contact with the legal department if agreement has to be reached between the parties about changes to the conditions in the contract;. You positively represent the department and the company to our customers when you are in contact with them, always striving for the highest level of quality of service.
  In the role of Placement Support Consultant, you are responsible for the entire administrative process on both customer and candidate side after a deal has been closed.. You are the link between the business, the customer and the candidate in recording deal information from placement to invoicing. . You are responsible for processing correct data. . You act pro-actively and service-oriented to our customers and candidates and you provide the right level of business support to your colleagues in sales.. You communicate with customers and candidates to check and document deal information and contact the various parties when necessary information is missing;. You prepare contracts and invoices and ensure that signed contracts are received on time;. You ensure an up-to-date registration in the SAP system;. You have close contact with the business and keep them informed of problems that hinder correct processing of data and invoicing;. You maintain contact with the legal department if agreement has to be reached between the parties about changes to the conditions in the contract;. You positively represent the department and the company to our customers when you are in contact with them, always striving for the highest level of quality of service.
  • bruxelles, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  En tant que gérant du site, tu es responsable de:- la gestion de ton équipe ( 5-6 membres avec des étudiants)- la gestion des stocks et des commandes- la bonne réception de la marchandise de qualité- la bonne tenue du stand - la promotion du stand (tu le mets en valeur pour attirer les clients)Tu peux aussi être amené à servir les clients, préparer les commandes.
  En tant que gérant du site, tu es responsable de:- la gestion de ton équipe ( 5-6 membres avec des étudiants)- la gestion des stocks et des commandes- la bonne réception de la marchandise de qualité- la bonne tenue du stand - la promotion du stand (tu le mets en valeur pour attirer les clients)Tu peux aussi être amené à servir les clients, préparer les commandes.
  • brussel-stad
  • permanent
  • full-time
  Ga jij elke dag opnieuw voor 100% klanttevredenheid? Houd jij van het nemen van verantwoordelijkheid en heb je een hands-on mentaliteit? Dan ben jij de shiftleader die KFC zoekt!Als shiftleader moet je iedere dag jouw leidinggevende kwaliteiten laten zien. Tijdens jouw shift heb jij de leiding over 7 tot 25-tal teamleden. Je bent verantwoordelijk voor een goede werksfeer en coacht medewerkers op de kwaliteit van hun werk, hun werkhouding en attitude. Naast het aansturen van je team, ben je ook operationeel actief op de werkvloer.
  Ga jij elke dag opnieuw voor 100% klanttevredenheid? Houd jij van het nemen van verantwoordelijkheid en heb je een hands-on mentaliteit? Dan ben jij de shiftleader die KFC zoekt!Als shiftleader moet je iedere dag jouw leidinggevende kwaliteiten laten zien. Tijdens jouw shift heb jij de leiding over 7 tot 25-tal teamleden. Je bent verantwoordelijk voor een goede werksfeer en coacht medewerkers op de kwaliteit van hun werk, hun werkhouding en attitude. Naast het aansturen van je team, ben je ook operationeel actief op de werkvloer.
  • saint-gilles, liege
  • permanent
  • full-time
  En tant qu'assistant manager, tes tâches sont les suivantes:- être le bras droit du manager - gérer le bon déroulement du travail en cuisine- motiver ton équipe (7-8 personnes) - gérer les commandes, le stock des marchandises ainsi que le planning du personnel- contrôler la qualité de la marchandise
  En tant qu'assistant manager, tes tâches sont les suivantes:- être le bras droit du manager - gérer le bon déroulement du travail en cuisine- motiver ton équipe (7-8 personnes) - gérer les commandes, le stock des marchandises ainsi que le planning du personnel- contrôler la qualité de la marchandise
  • brussel 16, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • 38 uren per week
  In samenwerking met de Manager stuur je mee het operationele team aan enmotiveer je je medewerkers:- Je zorgt voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden;- Je stelt de werkroosters op, geeft aanwijzingen en instructies, ziet toe op dewerkkwaliteit en je lost zich voordoende problemen op.- Je behandelt de personeelsaangelegenheden (met ondersteuning van de UnitManager) waaronder het selecteren van nieuwe medewerkers, begeleiding vannieuwe medewerkers, stimuleren van samenwerking en ontwikkeling, regelenvan verlof;Je overlegt en stemt af met de opdrachtgever t.a.v. de dienstverlening in het algemeen inafwezigheid van de Manager. Met een kritische blik zoek je continu naarverbeteringen om commercieel succes te behalen.Je bewaakt de kosten en kwaliteit van de Unit:- Je plant de uit te voeren werkzaamheden nauwgezet, regelt eventueel aanvullendpersoneel, materieel e.d.;- Je bewaakt nauwgezet de voorraadniveaus en bestelt tijdig bij;- Je ontvangt en controleert inkomende goederen.Je zorgt mee voor een betrouwbare en volledige administratie van de Unit.
  In samenwerking met de Manager stuur je mee het operationele team aan enmotiveer je je medewerkers:- Je zorgt voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden;- Je stelt de werkroosters op, geeft aanwijzingen en instructies, ziet toe op dewerkkwaliteit en je lost zich voordoende problemen op.- Je behandelt de personeelsaangelegenheden (met ondersteuning van de UnitManager) waaronder het selecteren van nieuwe medewerkers, begeleiding vannieuwe medewerkers, stimuleren van samenwerking en ontwikkeling, regelenvan verlof;Je overlegt en stemt af met de opdrachtgever t.a.v. de dienstverlening in het algemeen inafwezigheid van de Manager. Met een kritische blik zoek je continu naarverbeteringen om commercieel succes te behalen.Je bewaakt de kosten en kwaliteit van de Unit:- Je plant de uit te voeren werkzaamheden nauwgezet, regelt eventueel aanvullendpersoneel, materieel e.d.;- Je bewaakt nauwgezet de voorraadniveaus en bestelt tijdig bij;- Je ontvangt en controleert inkomende goederen.Je zorgt mee voor een betrouwbare en volledige administratie van de Unit.
  • haren, limburg
  • temporary
  • full-time
  To produce and deliver clear, accurate translations of Agency documents (e.g. technical/administrative/economic/legal texts) from English into French, using Trados Studio.
  To produce and deliver clear, accurate translations of Agency documents (e.g. technical/administrative/economic/legal texts) from English into French, using Trados Studio.
  • haren, limburg
  • temporary
  • full-time
  To produce and deliver clear, accurate translations of Agency documents (e.g. technical/administrative/economic/legal texts) from English into French, using Trados Studio.
  To produce and deliver clear, accurate translations of Agency documents (e.g. technical/administrative/economic/legal texts) from English into French, using Trados Studio.
  • laken, brussels hoofdstedelijk gewest
  • temporary
  • full-time
  Als Sales Support Secretaresse fungeer je als schakel tussen klanten en commerciële bedienden, zodat zij zich kunnen richten op hunhoofdtaak. U bent verantwoordelijk voor het administratieve beheer van het verkoopteam en voor de administratie van de klanten van het filiaal teneinde een optimale kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.U bent verantwoordelijk voor de administratie van de klanten van het filiaal met het oog op een optimale kwaliteit van de dienstverlening.Enkele taken:- Je assisteert de verkoopafdeling bij haar dagelijkse werkzaamheden;- Je zorgt voor een goede doorstroming van informatie binnen het filiaal,- U schrijft offertes en brieven aan klanten;- U controleert de overeenstemming tussen de offerte en de bestelling;- U zult verantwoordelijk zijn voor het bijwerken van de gegevens in ons IT-systeem (creatie van nieuwe klanten, codering) en computersysteem (aanmaken van nieuwe klanten, coderen van offertes en bestellingen, enz;)- U bent belast met het schrijven van e-mails, het archiveren van correspondentie en het beheren van de correspondentie, en postbeheer (archivering, enz.);- U hebt telefonisch contact met interne en externe personen.
  Als Sales Support Secretaresse fungeer je als schakel tussen klanten en commerciële bedienden, zodat zij zich kunnen richten op hunhoofdtaak. U bent verantwoordelijk voor het administratieve beheer van het verkoopteam en voor de administratie van de klanten van het filiaal teneinde een optimale kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.U bent verantwoordelijk voor de administratie van de klanten van het filiaal met het oog op een optimale kwaliteit van de dienstverlening.Enkele taken:- Je assisteert de verkoopafdeling bij haar dagelijkse werkzaamheden;- Je zorgt voor een goede doorstroming van informatie binnen het filiaal,- U schrijft offertes en brieven aan klanten;- U controleert de overeenstemming tussen de offerte en de bestelling;- U zult verantwoordelijk zijn voor het bijwerken van de gegevens in ons IT-systeem (creatie van nieuwe klanten, codering) en computersysteem (aanmaken van nieuwe klanten, coderen van offertes en bestellingen, enz;)- U bent belast met het schrijven van e-mails, het archiveren van correspondentie en het beheren van de correspondentie, en postbeheer (archivering, enz.);- U hebt telefonisch contact met interne en externe personen.
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  En tant qu'Opérateur de Centrale d'alarme, ton rôle sera d'assurer par téléphone la sécurité de nos abonnés, en traitant de manière complète et sans erreur, les alarmes intrusion, incendie et monoxyde de carbone et les alarmes de type atteinte à la personne. Si la situation le nécessite tu mandateras un agent de sécurité, feras appel aux secours ou aux forces de l'ordre.
  En tant qu'Opérateur de Centrale d'alarme, ton rôle sera d'assurer par téléphone la sécurité de nos abonnés, en traitant de manière complète et sans erreur, les alarmes intrusion, incendie et monoxyde de carbone et les alarmes de type atteinte à la personne. Si la situation le nécessite tu mandateras un agent de sécurité, feras appel aux secours ou aux forces de l'ordre.
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Als Technical Advisor, bestaat uw rol erin onze abonnees telefonisch te begeleiden om de goede werking van hun alarmsysteem te garanderen.Je behandelt dossiers met aandacht en:-Je analyseert technische problemen en zorgt ervoor dat het alarmsysteem op een goede manier functioneert,-Je geeft hulp en advies aan onze abonnees om het gebruik van het alarmsysteem te optimaliseren,-Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en het updaten van aanvragen via ons CRM-systeem.
  Als Technical Advisor, bestaat uw rol erin onze abonnees telefonisch te begeleiden om de goede werking van hun alarmsysteem te garanderen.Je behandelt dossiers met aandacht en:-Je analyseert technische problemen en zorgt ervoor dat het alarmsysteem op een goede manier functioneert,-Je geeft hulp en advies aan onze abonnees om het gebruik van het alarmsysteem te optimaliseren,-Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en het updaten van aanvragen via ons CRM-systeem.
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Als Operator Alarmcentrale, is het jouw taak om de veiligheid van onze abonnees via telefoon te garanderen door alle meldingen omtrent inbraak, brand, koolmonoxide en persoonlijke letsels foutloos en compleet te behandelen. Als de situatie het vereist, schakel je een bewaker in of roep je de hulp in van de hulpdiensten of de politie.
  Als Operator Alarmcentrale, is het jouw taak om de veiligheid van onze abonnees via telefoon te garanderen door alle meldingen omtrent inbraak, brand, koolmonoxide en persoonlijke letsels foutloos en compleet te behandelen. Als de situatie het vereist, schakel je een bewaker in of roep je de hulp in van de hulpdiensten of de politie.
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  En tant que Technical Advisor, ton rôle consiste à accompagner par téléphone nos Abonnés pour assurer le bon fonctionnement de leur système d'alarme. Tu réagis avec vigilance et :-Tu analyses les problèmes techniques et résoudre les incidents dans le but de maintenir l'efficacité du système d'alarme,-Tu apportes l'aide et les conseils nécessaires pour optimiser l'utilisation des systèmes d'alarme-Tu assures le suivi et la mise à jour des demandes sur l'outil support.
  En tant que Technical Advisor, ton rôle consiste à accompagner par téléphone nos Abonnés pour assurer le bon fonctionnement de leur système d'alarme. Tu réagis avec vigilance et :-Tu analyses les problèmes techniques et résoudre les incidents dans le but de maintenir l'efficacité du système d'alarme,-Tu apportes l'aide et les conseils nécessaires pour optimiser l'utilisation des systèmes d'alarme-Tu assures le suivi et la mise à jour des demandes sur l'outil support.
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Als toekomstige installateur zal jij met veel verschillende klanten in contact komen en zal je op verschillende plekken tewerk gesteld worden. Jij kent dan ook de kneepjes van het vak en begeleid de klanten tijdens de installatie. Je maakt een ontwerp over wat mogelijk is bij de klant en voert dit dan ook uit.
  Als toekomstige installateur zal jij met veel verschillende klanten in contact komen en zal je op verschillende plekken tewerk gesteld worden. Jij kent dan ook de kneepjes van het vak en begeleid de klanten tijdens de installatie. Je maakt een ontwerp over wat mogelijk is bij de klant en voert dit dan ook uit.
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  En tant que Customer Advisor, ton rôle sera de conseiller, fidéliser, informer nos prospects ou abonnés en les guidant vers la solution qui répond à leurs besoins.
  En tant que Customer Advisor, ton rôle sera de conseiller, fidéliser, informer nos prospects ou abonnés en les guidant vers la solution qui répond à leurs besoins.
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Ben jij iemand die voor 100% klanttevredenheid gaat? Houd jij van verantwoordelijkheid en heb jij een hands-on mentaliteit?Als Restaurantmanager KFC ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in een KFC restaurant en run je het restaurant.Je staat onder andere in voor:- Klanten te woord staan- Vragen van teammembers, koks en shiftleaders beantwoorden- Inkoop van producten- Toezicht op kwaliteit, hygiëne en veiligheid- Bijhouden van administratie- Targets nastreven & maximaliseren van de winst, groei en omzet- Inspringen op de werkvloer en scoren als team!Je bent een echte hands-on manager met een ondernemersgeest die het centrale beleid weet te vertalen naar praktische uitvoering op de werkvloer. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de jaarplannen en ben je continue bezig met verbetermogelijkheden te signaleren en aan te pakken om op die manier KFC verder te professionaliseren. Vergeet ook niet de concurrenten goed in de gaten te houden zodat je hierop in kunt in spelen.Jouw kerntaken worden bepaald door het klanttevredenheidsprogramma van KFC, afgekort als CHAMPS: Cleanliness, Hospitality, Accuracy, Maintenance, Product quality & Speed of service. Ben jij de Restaurantmanager die wij zoeken? Aarzel dan niet verder en solliciteer meteen!
  Ben jij iemand die voor 100% klanttevredenheid gaat? Houd jij van verantwoordelijkheid en heb jij een hands-on mentaliteit?Als Restaurantmanager KFC ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in een KFC restaurant en run je het restaurant.Je staat onder andere in voor:- Klanten te woord staan- Vragen van teammembers, koks en shiftleaders beantwoorden- Inkoop van producten- Toezicht op kwaliteit, hygiëne en veiligheid- Bijhouden van administratie- Targets nastreven & maximaliseren van de winst, groei en omzet- Inspringen op de werkvloer en scoren als team!Je bent een echte hands-on manager met een ondernemersgeest die het centrale beleid weet te vertalen naar praktische uitvoering op de werkvloer. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de jaarplannen en ben je continue bezig met verbetermogelijkheden te signaleren en aan te pakken om op die manier KFC verder te professionaliseren. Vergeet ook niet de concurrenten goed in de gaten te houden zodat je hierop in kunt in spelen.Jouw kerntaken worden bepaald door het klanttevredenheidsprogramma van KFC, afgekort als CHAMPS: Cleanliness, Hospitality, Accuracy, Maintenance, Product quality & Speed of service. Ben jij de Restaurantmanager die wij zoeken? Aarzel dan niet verder en solliciteer meteen!
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Als Consulting Technician is het jouw rol om onze klanten te ondersteunen bij het beschermen van hun huis of bedrijfspand.Na de realisatie van een veiligheidsdiagnose, ga je over tot de installatie en het onderhoud van de alarmsystemen, in een geest van kwaliteit van dienstverlening, veiligheidsgarantie en klanttevredenheid.
  Als Consulting Technician is het jouw rol om onze klanten te ondersteunen bij het beschermen van hun huis of bedrijfspand.Na de realisatie van een veiligheidsdiagnose, ga je over tot de installatie en het onderhoud van de alarmsystemen, in een geest van kwaliteit van dienstverlening, veiligheidsgarantie en klanttevredenheid.
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  En tant que Technicien Conseil, ton rôle est d'accompagner nos clients dans la protection de leur domicile ou local professionnel. Suite à la réalisation d'un diagnostic sécuritaire, tu procèdes à l'installation et à la maintenance des systèmes d'alarme, dans un esprit de qualité de service, de garantie sécuritaire et de satisfaction client.
  En tant que Technicien Conseil, ton rôle est d'accompagner nos clients dans la protection de leur domicile ou local professionnel. Suite à la réalisation d'un diagnostic sécuritaire, tu procèdes à l'installation et à la maintenance des systèmes d'alarme, dans un esprit de qualité de service, de garantie sécuritaire et de satisfaction client.
  • anderlecht, brussels hoofdstedelijk gewest
  • permanent
  • full-time
  Als Customer Advisor bestaat uw rol erin onze (toekomstige) abonnees te adviseren, te behouden en te informeren. Je beantwoordt hun vragen en begeleidt hen richting de aangewezen oplossing
  Als Customer Advisor bestaat uw rol erin onze (toekomstige) abonnees te adviseren, te behouden en te informeren. Je beantwoordt hun vragen en begeleidt hen richting de aangewezen oplossing
  • zaventem, vlaams-brabant
  • permanent
  • full-time
  - Schoonmaken van interieur van een privé vliegtuig- Schoonmaken van exterieur van een privé vliegtuig
  - Schoonmaken van interieur van een privé vliegtuig- Schoonmaken van exterieur van een privé vliegtuig
30 of 31 jobs seen

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.