vývojář mobilních aplikací - android / ios in prague

posted
job type
stálý úvazek
apply now

job details

posted
location
prague, hlavní město praha
job category
IS/IT Vývoj
job type
stálý úvazek
reference number
9192
apply now

job description

Aktuálně hledáme Android a iOS Developery (Všechny úrovně zkušeností) zejména pro tyto oblasti:

·         - Průzkumy a analýzy trhu

·        -  Bankovnictví a pojišťovnictví

·         - Finance

·         - Průmysl (Automotive/Letectví)

·         - Herní průmysl

·         - Meteorologie/ Vodní hospodářství

·         - Zdravotnictví, Farmacie

·         - Retail

Pro zařazení do výběrového řízení je nutné mít zkušenosti z některé z daných oblastí:


Pro vývoj Android aplikací: 

 • Java, Kotlin
 • Android SDK a de facto standardní knihovny (Room, OkHttp, Retrofit, Moshi aj.)
 • dependency injection (Dagger)
 • používáme Android SDK, Android Studio, GIT, Android ViewModel, LiveData architecture components
 • reaktivní programování (RxJava)
 • zkušenost s continuous integration (Jenkins a/nebo GitLab, případně jiné)
 • publikování aplikací do Google Play
 • znalost souvisejících platforem (Wear OS, Android Things aj.)
 • zkušenost s instant apps, Firebase, TensorFlow, ARCore


Pro vývoj iOS aplikací:

 • unit testy a TDDznalost Dependency Injection
 • zkušenost s automatizovaným testováním iOS aplikací (UI, BDD)
 • zkušenost s animací
 • znalost některého dependency manageru (Carthage, CocoaPods, Swift Package Manager)
 • reaktivní programování (RxSwift, ReactiveCocoa)
 • znalost pokročilých kostrukcí jazyka Swift (generics, PAT)
 • zkušenost s Continuous Integration (Fastlane, Jenkins, Travis, Xcode server)
 • zkušenost s publikováním aplikací do App Store