You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

controller.

job details

summary

  job details


  Villoid er en sterk voksende nettbasert motebutikk med store ambisjoner om videre vekst. Villoid er et av få norske nettselskaper innenfor denne bransjen, og har tatt opp kampen med de utenlandske gigantene. Selskapet er inne i en scale-up fase, hvor de jobber med å profesjonalisere og skalere alle ledd i driftsorganisasjonen og rigge for vekst.
   

  Som følge av dette, søker vi nå en Controller som vil få en nøkkelrolle i selskapet. I rollen som Controller vil du jobbe veldig bredt, og bli eksponert for de fleste områder innen økonomisk virksomhetsstyring. Som et tidlig fase selskap, er de opptatt av at alle bidrar inn operativt på sine områder. I denne rollen vil du således arbeide med oppgaver av regnskapsmessig karakter, så vel som finansiell og business controlling, i tett samarbeid med CFO og ekstern regnskapsfører.

  Dette fremstår som en meget god mulighet for en revisor med 2-3 års erfaring til å få utfordret seg innenfor et bredt område, og danne grunnlag for videre karriereutvikling. Du vil komme tidlig inn et vekstselskap som for rett person vil kunne åpne mange muligheter. Både i det å få større ansvar, ny rolle, samt lederansvar. Vi tror på medeierskap og alle ansatte vil gjennom vårt aksjeprogram kunne ta del i fremtidig suksess og utvikling.

  Du motiveres av muligheten å ta eierskap over et stort ansvarsområde i en bedrift som er i kontinuerlig endring, og blir trigget av vekst og utvikling. Du har god forståelse for tall og en genuin interesse for økonomi og finans.

  Du vil bli en del av et sterkt team med store ambisjoner i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. Controller rapporterer til CFO. 
   

  SENTRALE OPPGAVER:

  • I tett samarbeid med CFO, sikre en overordnet god finansiell styring og tilrettelegge for god styrings- og beslutningsinformasjon. Bidra inn til å utvikle økonomifunksjonen slik at den kan støtte selskapets reise videre
  • I tett dialog med ekstern regnskapsfører og CFO, gjennomføre periodisk regnskapsavslutning og utarbeide månedlige rapporter og styringsinformasjon
  • Videreutvikle/utfordre selskapets finansielle rapporteringsmodeller og styringsparametre (KPI’er)
  • Bidra inn i forbindelse med budsjetterings-. og forecastprosesser, samt likviditetsstyring
  • På forespørsel eller eget initiativ, gjennomføre og initiere analyser som støtter driftsorganisasjonen og ledelse/eiere
  • Jobbe tett med Innkjøpssjef / innkjøpsavdelingen for å sikre god planlegging og gjennomføring av innkjøpsprosesser
  • Deler av regnskapet er outsourcet til ekstern aktør. Operativt regnskapsarbeid i samarbeid med ekstern regnskapsfører i en scaleup-fase, og når økonomiavdelingen vokser vil man ha ansvaret for oppfølgingen av dette.
   

  DIN BAKGRUNN:

  • Du motiveres av muligheten å ta eierskap over et stort ansvarsområde i en bedrift som er i kontinuerlig endring, og blir trigget av vekst og utvikling. Du har god forståelse for tall og en genuin interesse for økonomi og finans.
  • Økonomisk/finansiell utdannelse på minimum Bachelornivå
  • Fortrinnsvis 2 års erfaring fra revisjon, eller annen relevant erfaring
   

  EGENSKAPER:

  • Systematisk og strukturert
  • Analytisk
  • Nøyaktig og samvittighetsfull
  • Effektiv og rask, også når det er stor pågang
  • Glad i å sette struktur og gode rutiner
  • Kommunisere godt på norsk og engelsk
  • Positiv bidragsyter til god stemning og arbeidsglede
   

  VI TILBYR:

  • En unik mulighet for en ung økonom til å utvikle seg raskt i en rolle med stor variasjon, bredde og karrieremuligheter. Mulighet for å raskt vokse inn i en lederrolle
  • Være en viktig del av et sterkt team med store ambisjoner
  • Mye ansvar og en stilling med stor grad av variasjon og påvirkningsmuligheter
  • Et morsomt, inkluderende og positivt arbeidsmiljø
  • En mulighet til å oppleve og lære netthandel i sterk vekst
  • Varierte arbeidsoppgaver og ansvar
  • Kjøp av varer med ansattrabatt

  For ytterligere informasjon, kontakt Ingrid Østli på tlf. 980 36 214, mail: ingrid.ostli@dfind.no, eller Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725, mail: orjan.gamst@dfind.no i Dfind


  Villoid er en sterk voksende nettbasert motebutikk med store ambisjoner om videre vekst. Villoid er et av få norske nettselskaper innenfor denne bransjen, og har tatt opp kampen med de utenlandske gigantene. Selskapet er inne i en scale-up fase, hvor de jobber med å profesjonalisere og skalere alle ledd i driftsorganisasjonen og rigge for vekst.
   

  Som følge av dette, søker vi nå en Controller som vil få en nøkkelrolle i selskapet. I rollen som Controller vil du jobbe veldig bredt, og bli eksponert for de fleste områder innen økonomisk virksomhetsstyring. Som et tidlig fase selskap, er de opptatt av at alle bidrar inn operativt på sine områder. I denne rollen vil du således arbeide med oppgaver av regnskapsmessig karakter, så vel som finansiell og business controlling, i tett samarbeid med CFO og ekstern regnskapsfører.

  Dette fremstår som en meget god mulighet for en revisor med 2-3 års erfaring til å få utfordret seg innenfor et bredt område, og danne grunnlag for videre karriereutvikling. Du vil komme tidlig inn et vekstselskap som for rett person vil kunne åpne mange muligheter. Både i det å få større ansvar, ny rolle, samt lederansvar. Vi tror på medeierskap og alle ansatte vil gjennom vårt aksjeprogram kunne ta del i fremtidig suksess og utvikling.

  Du motiveres av muligheten å ta eierskap over et stort ansvarsområde i en bedrift som er i kontinuerlig endring, og blir trigget av vekst og utvikling. Du har god forståelse for tall og en genuin interesse for økonomi og finans.

  Du vil bli en del av et sterkt team med store ambisjoner i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. Controller rapporterer til CFO. 
   

  SENTRALE OPPGAVER:

  • I tett samarbeid med CFO, sikre en overordnet god finansiell styring og tilrettelegge for god styrings- og beslutningsinformasjon. Bidra inn til å utvikle økonomifunksjonen slik at den kan støtte selskapets reise videre
  • I tett dialog med ekstern regnskapsfører og CFO, gjennomføre periodisk regnskapsavslutning og utarbeide månedlige rapporter og styringsinformasjon
  • Videreutvikle/utfordre selskapets finansielle rapporteringsmodeller og styringsparametre (KPI’er)
  • Bidra inn i forbindelse med budsjetterings-. og forecastprosesser, samt likviditetsstyring
  • På forespørsel eller eget initiativ, gjennomføre og initiere analyser som støtter driftsorganisasjonen og ledelse/eiere
  • Jobbe tett med Innkjøpssjef / innkjøpsavdelingen for å sikre god planlegging og gjennomføring av innkjøpsprosesser
  • Deler av regnskapet er outsourcet til ekstern aktør. Operativt regnskapsarbeid i samarbeid med ekstern regnskapsfører i en scaleup-fase, og når økonomiavdelingen vokser vil man ha ansvaret for oppfølgingen av dette.
   

  DIN BAKGRUNN:

  • Du motiveres av muligheten å ta eierskap over et stort ansvarsområde i en bedrift som er i kontinuerlig endring, og blir trigget av vekst og utvikling. Du har god forståelse for tall og en genuin interesse for økonomi og finans.
  • Økonomisk/finansiell utdannelse på minimum Bachelornivå
  • Fortrinnsvis 2 års erfaring fra revisjon, eller annen relevant erfaring
   

  EGENSKAPER:

  • Systematisk og strukturert
  • Analytisk
  • Nøyaktig og samvittighetsfull
  • Effektiv og rask, også når det er stor pågang
  • Glad i å sette struktur og gode rutiner
  • Kommunisere godt på norsk og engelsk
  • Positiv bidragsyter til god stemning og arbeidsglede
   

  VI TILBYR:

  • En unik mulighet for en ung økonom til å utvikle seg raskt i en rolle med stor variasjon, bredde og karrieremuligheter. Mulighet for å raskt vokse inn i en lederrolle
  • Være en viktig del av et sterkt team med store ambisjoner
  • Mye ansvar og en stilling med stor grad av variasjon og påvirkningsmuligheter
  • Et morsomt, inkluderende og positivt arbeidsmiljø
  • En mulighet til å oppleve og lære netthandel i sterk vekst
  • Varierte arbeidsoppgaver og ansvar
  • Kjøp av varer med ansattrabatt

  For ytterligere informasjon, kontakt Ingrid Østli på tlf. 980 36 214, mail: ingrid.ostli@dfind.no, eller Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725, mail: orjan.gamst@dfind.no i Dfind