You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

informatieadviseur it.

job details

summary

  job details

  GGD Groningen is in 2020 verzelfstandigd. Tot die tijd viel de GGD als dienst onder de gemeente Groningen. Sinds de verzelfstandiging neemt de GGD nog verschillende vormen van dienstverlening af van de gemeente, zoals huisvesting, facilitaire diensten en ICT. Deze dienstverlening is vastgelegd in SLA’s. Met name op het gebied van ICT heeft de GGD de wens om de dienstverlening  aan te passen.


  De GGD heeft de wens om de techniek en werkprocessen te ontvlechten van de gemeente Groningen om beter aan te kunnen sluiten op de behoefte van de GGD en om op termijn de keuze te kunnen maken om ICT bij een andere aanbieder af te kunnen nemen dan bij de gemeente Groningen. Je opdracht is:

  • De huidige situatie verder in kaart brengen. Hier is door de gemeente Groningen en de informatiemanager van de GGD al een start mee gemaakt. Zeker op technisch vlak moet dit nog verder in beeld worden gebracht in afstemming met de gemeente en de IT leverancier van de gemeente;
  • De technische en organisatorische impact bepalen van de ontvlechting;
  • De SOLL situatie schetsten van de technische IT die aansluit bij de behoefte en wensen van de GGD. De technische IT omvat hierbij in elk geval werkplekken, netwerk, opslag en account;
  • Het opstellen van een adviesrapport, waarin opgenomen een stappenplan om te komen van de huidige naar de gewenste situatie.
  • Het uitvoeren van verbeteracties waar dat mogelijk is.

  GGD Groningen is in 2020 verzelfstandigd. Tot die tijd viel de GGD als dienst onder de gemeente Groningen. Sinds de verzelfstandiging neemt de GGD nog verschillende vormen van dienstverlening af van de gemeente, zoals huisvesting, facilitaire diensten en ICT. Deze dienstverlening is vastgelegd in SLA’s. Met name op het gebied van ICT heeft de GGD de wens om de dienstverlening  aan te passen.


  De GGD heeft de wens om de techniek en werkprocessen te ontvlechten van de gemeente Groningen om beter aan te kunnen sluiten op de behoefte van de GGD en om op termijn de keuze te kunnen maken om ICT bij een andere aanbieder af te kunnen nemen dan bij de gemeente Groningen. Je opdracht is:

  • De huidige situatie verder in kaart brengen. Hier is door de gemeente Groningen en de informatiemanager van de GGD al een start mee gemaakt. Zeker op technisch vlak moet dit nog verder in beeld worden gebracht in afstemming met de gemeente en de IT leverancier van de gemeente;
  • De technische en organisatorische impact bepalen van de ontvlechting;
  • De SOLL situatie schetsten van de technische IT die aansluit bij de behoefte en wensen van de GGD. De technische IT omvat hierbij in elk geval werkplekken, netwerk, opslag en account;
  • Het opstellen van een adviesrapport, waarin opgenomen een stappenplan om te komen van de huidige naar de gewenste situatie.
  • Het uitvoeren van verbeteracties waar dat mogelijk is.