senior juridisch adviseur mijnbouwschade in hoogezand

toegevoegd
dienstverband
tijdelijk
solliciteer nu

vacature details

toegevoegd
standplaats
hoogezand, groningen
vakgebied
Juridisch
dienstverband
tijdelijk
ervaring
5
referentie
IGB250065997
solliciteer nu

functieomschrijving

Als senior jurist werk je voor de projectdirectie mijnbouwschade Groningen, een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De opdrachtgever is de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De projectdirectie ondersteunt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).
De TCMG behandelt ongeveer 17.000 verzoeken om schadevergoeding op grond van het Besluit mijnbouwschade Groningen. De schadevergoeding kan worden toegekend in geld, maar ook in de vorm van een betaling voor facturen van een aannemer. Ook sommige bijkomende kosten worden vergoed. De TCMG werkt op het snijvlak van het publiek en het privaat schadevergoedingsrecht.
De TCMG is onpartijdig en heeft twee deelcommissies. Een deelcommissie mijnbouwschade en een deelcommissie bezwaar.
De deelcommissie mijnbouwschade neemt de primaire besluiten, waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat bij de deelcommissie bezwaar. De deelcommissie bezwaar neemt de beslissingen op bezwaar en verdedigt die beslissing op bezwaar in beroep. De deelcommissie bezwaar wordt ondersteund door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie.
De senior jurist stelt de TCMG in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en werkt ten behoeve van de primaire processen of in de rechtsbeschermingsprocessen. De senior jurist adviseert de Commissie, schade-experts,
communicatie-experts, zaakbegeleiders of werkvoorbereiders over de juridische dimensie van schademeldingen.

Werkzaamheden:
Het verstrekken van juridisch advies over het Besluit mijnbouwschade Groningen en de daarmee samenhangende regelgeving,
het aanwezig zijn bij het horen in de primaire fase, het opstellen van schadevergoedingsbeslissingen, het behandelen van algemene juridische procedures (Wob, klacht, gegevensbescherming), de advisering over termijnen, de beoordeling van cessies van vorderingen, implementatie van de vergewisplicht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht etc.
Het mondeling en schriftelijk verdedigen van een bestreden besluit bij de onafhankelijke bezwaaradviescommissie.

Onafhankelijke bezwaaradviescommissie
  • Het ondersteunen van een onafhankelijke bezwaaradviescommissie (het horen en notuleren, het schouwen, het opstellen van een conceptadvies van die bezwaaradviescommissie).

Deelcommissie bezwaar
  • Het ondersteunen van de deelcommissie bezwaar (het horen, het schouwen, het opstellen van een conceptbeslissing op bezwaar van die deelcommissie).
  • Het mondeling en het schriftelijk voeren van verweer van een bestreden beslissing in beroep (rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State).


Arbeidsvoorwaarden
YACHT biedt goede arbeidsvoorwaarden, zoals een concurrerend salaris en gunstige secundaire voorwaarden, een contract voor bepaalde tijd en aandacht voor je persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Daarnaast organiseren we met regelmaat netwerk- en kennisbijeenkomsten evenals informele bijeenkomsten. De functie is ingeschaald in schaal 12/13. 
De opdracht is ook op ZZP basis mogelijk.

vaardigheden

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week voor een periode van 5 maanden die mogelijk nog 3 maanden kan worden verlengd. Daarvoor vragen wij:
  • Een resultaatgerichte en op de bezwaarde gerichte instelling.
  • Een afgeronde WO studie Nederlands recht.
  • Uitstekende actuele en goede kennis van het bestuurs- en het private schadevergoedingsrecht, in het bijzonder van: de schadevergoedingsprocedure (vergewisplicht, bewijslastverdeling, positie van een deskundige, zorgvuldigheidsvoorschriften, in aanmerking komende schade) en/of de werking van een bezwaarprocedure met een adviescommissie.
  • (omgevingsrechtelijke) kennis van de regels rond het inschakelen van externe deskundigen is een pré.
  • Het kunnen opstellen van leesbare (juridische) teksten, adviezen of beroepsschriften.
  • De voortgang van je werk kunnen overzien en bij vragen tijdig kunnen overleggen met je leidinggevende.

Competenties:
• analytisch vermogen;
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• bestuurlijke/politieke en maatschappelijke sensitiviteit;
• proactief en in teamverband zelfstandig kunnen werken

Bereidheid om (langere tijd) in Hoogezand werkzaam te zijn.

functie-eisen

WO