kommuneoverlege i fremoverlent kommune in aurskog-høland

posted
job type
temp to perm
apply now

job details

posted
location
aurskog-høland
job category
Helsetjenester
job type
temp to perm
reference number
201144414
phone
+47 48284210
apply now

job description

Opptatt av samfunnsmedisin?

Er du den nye kommuneoverlegen til Aurskog-Høland?
Vi søker etter ny kommuneoverlege for vår kunde Aurskog-Høland kommune. Kommunen er i stor utvikling og skal realisere flere spennende utviklingsprosjekter, blant annet åpner helt nytt helsehus med samling av en rekke helsetjenester i april 2018.

Hvem er du?
Vi tror du er engasjert i og har en stor interesse for samfunnsmedisin. Kanskje er du spesialist i samfunnsmedisin eller er under spesialisering til dette. Vi kan også tilby spesialisering i dette om du er
interessert i fagfeltet. Kommunen skal omsette ny folkehelseplan til konkret arbeid og tiltak, til dette er kommuneoverlegen en sentral person. Kommunen satser helhjertet på helsefremmede forebyggende arbeid, for å lykkes med dette må alle deler av kommunen inkluderes.

Kommunen har god legedekning og er i forbindelse med det nye helsehuset i gang med oppbyggingen av flere helsetjenester slik at vi kan tilby dette nær våre innbyggere.

Det er 13 fastleger, 1 turnuskandidat, 2 sykehjemsleger og 2 nye stillinger som sykehjemsoverlege og KAD-lege.

Oppgaver og ansvar
Kommuneoverlegen vil arbeide i tett dialog med rådmannens ledergruppe og være en viktig premissleverandør. Du vil selv ha stor innflytelse på utforming av stillingens innhold og utførelse.

Ansvaret som følger med stillingen er:

 • Være en sentral aktør i forbindelse med etablering av helsehuset og videreutvikling av tjenestetilbud for å oppfylle myndighetskrav.
 • Ivareta samfunnsmedisinske oppgaver ut fra helse- og omsorgstjenestelov, folkehelselov og smittevernlov.
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning til helse- og omsorgstjenesten.
 • Være sentral i styringsdialogen med fastlegene og være en rådgiver for disse.
 • Koordinering av legetjenesten i kommunen, delta i samarbeidsutvalg og allmennlegeutvalget for fastlegeordningen.
 • Bidra til utvikling av systemer, gode rutiner og samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra i kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid.
Kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Autorisasjon om lege.
 • Spesialist samfunnsmedisin, evt. lege som er i utdanningsforløpet eller ønsker å starte spesialisering i samfunnsmedisin.
 • Erfaring fra helseadministrasjon / kommunehelsetjenesten.
 • Allmennlege med interesse for samfunnsmedisin
Personlige egenskaper
Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du liker selvstendig og målrettet arbeid. Vi tror du liker å ha flere saker på gang samtidig, men også med evnen til å avslutte prosjekter. Du kan omsette planer fra teori til praksis. Kunnskap om IT og data er viktig.

Vi tilbyr:

 • Spennende utviklingsoppgaver og godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Gode lønnsbetingelser.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

Er du interessert i dette ta snarest mulig kontakt med Petter Nyhagen enten på telefon 48284210 eller mail petter.nyhagen@randstad.no