2 jobs found in FORNEBU, Oslo

filter5
clear all
  • oslo, oslo
  • permanent
  Techstep er inne i en sterk utvikling, både strukturelt og kommersielt, med sine unike løsninger for drift og forvaltning av mobile tjenester, program- og maskinvare.I forbindelse med denne utviklingen vil vi nå sentralisere, utvide og bygge et sterkt business controllermiljø som vil jobbe forretningsnært og, etter hvert, på tvers av konsernselskaper/land i en matriseorganisasjon.Som Business Controller vil du arbeide i grensesnittet mellom det kommersielle og finansielle ved å støtte, sparre og utfordre produkteiere og drift innenfor finansielle spørsmål. Rollen er helt sentral for å sikre videre lønnsom utvikling for Techstep gjennom god finansiell styring og kontroll, samt bygge god innsikt og sterk beslutningsinformasjon. I denne stillingen vil du ha en utmerket mulighet til å være med på å forme Controllermiljøet i konsernet i en rolle med mye ansvar og store påvirkningsmuligheter. I Techstep er mangfold, samfunnsansvar og bærekraft viktig. Vi jobber kontinuerlig med disse områdene og denne rollen vil få et særlig ansvar for å sette dette ytterligere på agendaen fremover.Stillingen rapporterer til Head of Business Controlling og arbeider tett med driftsmiljøet og produkteiere, samt finansmiljøet forøvrig. Rollen innebærer også personalansvar for Billing-teamet i Norge. SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER:Bygge gode modeller som sikrer løpende oversikt over inntekt, varekost og marginer på den norske enhetens produkter, tjenester, kunder og segmenter. Sikre god oversikt over inntekter og marginer og sterk styrings- og beslutningsinformasjonLøpende rapportering og sparring med drift og finans rundt lønnsomhetsberegninger og utviklingPå forespørsel eller på eget initiativ, gjennomføre analyser og Business Case på en proaktiv måte som støtter de strategiske målsetningene og bidrar til konsernets måloppnåelseTett dialog og samarbeid med Accounting i forbindelse med periodisk avslutning og rapporteringSammen med Billingteamet videreutvikle området, systemene slik at man arbeider mest mulig effektivt og med høyest mulig presisjonSentral i å bygge/utvikle en sterk controller-funksjonen på tvers av landegrenser og konsernstruktur. Utvikle gode prosesser, modeller og rapporter som sikrer effektive og automatiserte løsningerBidra til å løfte og utvikle selskapets innen innsikts- og datadrevne analyser, basert på god erfaring og interesse for analytiske løsningerSelskapet er og inne i en fase med bytte og implementering av nye IT-systemer, BI-system, samt konsolideringsverktøy. Med rett bakgrunn og interesse vil du kunne være sentral i denne utviklingenSentral ressurs i gruppens budsjett- og forecast prosess ØNSKET BAKGRUNN:Økonomisk utdannelse på MasternivåMinimum 4 års relevant erfaringGenerell god økonomi- regnskapsforståelseGod forretnings-og kommersiell sansInteresse for og gode tekniske egenskaper er meget ønskelig, herunder et godt nivå i Excel, interesse for BI-løsninger og andre analytiske verktøy PERSONLIGE EGENSKAPER:Proaktiv og selvstendig. InitiativtakerTeamplayerÅpen, vennlig og kollegialUtpreget analytisk mindset. Evner å se helheten og det store bildet, men har og fokus på detaljerNysgjerrig og energisk. Ønsker å utvikle seg og vise engasjement VI TILBYR:Sentral og synlig rolle i et solid børsnotert selskap i sterk vekstFår være med å bygge, implementere og ta eierskap for Controller-funksjonen på tvers av landegrenserMeget selvstendig rolle med store påvirkningsmuligheter og ansvarLokalisert sentralt i OsloKonkurransemessige betingelser For ytterlige informasjon, kontakt Robert Larsen i Dfind på tlf. 948 78 163, eller Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725.Søknader behandles fortløpende og alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
  Techstep er inne i en sterk utvikling, både strukturelt og kommersielt, med sine unike løsninger for drift og forvaltning av mobile tjenester, program- og maskinvare.I forbindelse med denne utviklingen vil vi nå sentralisere, utvide og bygge et sterkt business controllermiljø som vil jobbe forretningsnært og, etter hvert, på tvers av konsernselskaper/land i en matriseorganisasjon.Som Business Controller vil du arbeide i grensesnittet mellom det kommersielle og finansielle ved å støtte, sparre og utfordre produkteiere og drift innenfor finansielle spørsmål. Rollen er helt sentral for å sikre videre lønnsom utvikling for Techstep gjennom god finansiell styring og kontroll, samt bygge god innsikt og sterk beslutningsinformasjon. I denne stillingen vil du ha en utmerket mulighet til å være med på å forme Controllermiljøet i konsernet i en rolle med mye ansvar og store påvirkningsmuligheter. I Techstep er mangfold, samfunnsansvar og bærekraft viktig. Vi jobber kontinuerlig med disse områdene og denne rollen vil få et særlig ansvar for å sette dette ytterligere på agendaen fremover.Stillingen rapporterer til Head of Business Controlling og arbeider tett med driftsmiljøet og produkteiere, samt finansmiljøet forøvrig. Rollen innebærer også personalansvar for Billing-teamet i Norge. SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER:Bygge gode modeller som sikrer løpende oversikt over inntekt, varekost og marginer på den norske enhetens produkter, tjenester, kunder og segmenter. Sikre god oversikt over inntekter og marginer og sterk styrings- og beslutningsinformasjonLøpende rapportering og sparring med drift og finans rundt lønnsomhetsberegninger og utviklingPå forespørsel eller på eget initiativ, gjennomføre analyser og Business Case på en proaktiv måte som støtter de strategiske målsetningene og bidrar til konsernets måloppnåelseTett dialog og samarbeid med Accounting i forbindelse med periodisk avslutning og rapporteringSammen med Billingteamet videreutvikle området, systemene slik at man arbeider mest mulig effektivt og med høyest mulig presisjonSentral i å bygge/utvikle en sterk controller-funksjonen på tvers av landegrenser og konsernstruktur. Utvikle gode prosesser, modeller og rapporter som sikrer effektive og automatiserte løsningerBidra til å løfte og utvikle selskapets innen innsikts- og datadrevne analyser, basert på god erfaring og interesse for analytiske løsningerSelskapet er og inne i en fase med bytte og implementering av nye IT-systemer, BI-system, samt konsolideringsverktøy. Med rett bakgrunn og interesse vil du kunne være sentral i denne utviklingenSentral ressurs i gruppens budsjett- og forecast prosess ØNSKET BAKGRUNN:Økonomisk utdannelse på MasternivåMinimum 4 års relevant erfaringGenerell god økonomi- regnskapsforståelseGod forretnings-og kommersiell sansInteresse for og gode tekniske egenskaper er meget ønskelig, herunder et godt nivå i Excel, interesse for BI-løsninger og andre analytiske verktøy PERSONLIGE EGENSKAPER:Proaktiv og selvstendig. InitiativtakerTeamplayerÅpen, vennlig og kollegialUtpreget analytisk mindset. Evner å se helheten og det store bildet, men har og fokus på detaljerNysgjerrig og energisk. Ønsker å utvikle seg og vise engasjement VI TILBYR:Sentral og synlig rolle i et solid børsnotert selskap i sterk vekstFår være med å bygge, implementere og ta eierskap for Controller-funksjonen på tvers av landegrenserMeget selvstendig rolle med store påvirkningsmuligheter og ansvarLokalisert sentralt i OsloKonkurransemessige betingelser For ytterlige informasjon, kontakt Robert Larsen i Dfind på tlf. 948 78 163, eller Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725.Søknader behandles fortløpende og alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
  • oslo, oslo
  • permanent
  Ansvarsområde Vår nye Business Controller vil rapportere direkte til CFO og rollen vil inneha vesentlig ansvar, med blant annet eierskap til styrings-, rapporterings- og prognoseprosessene. Fleks styres gjennom bruk av dynamisk målstyring og rullerende prognoser, og Business Controller vil derfor være helt sentral. Videre vil Business Controller være tungt involvert i alt fra business case til oppfølging av daglig drift. Kandidaten vil jobbe nært med både CFO og våre operative ledere og må derfor kunne kommunisere på en tydelig og pedagogisk måte. Du er nysgjerrig, liker å jobbe med ny teknologi, du klarer å se løsninger der andre ser problemer og du er ikke redd for å ta i et tak. Du lever ut og fremmer våre verdier «lyttende, ukomplisert og raus».Ansvarsområde og arbeidsoppgaverBidra til at Fleks sine strategiske mål operasjonaliseres og følges opp som en del av den løpende ledelsesrapporteringAnsvarlig for rapportering til ledelsen, styret og eiereVære en sparrings- og samarbeidspartner for CFO og selskapets andre ledereFølge opp lønnsomhet og andre nøkkeltall knyttet til selskapets driftGjennomføre månedsavslutning; være kontaktperson mot ekstern regnskapsfører, samt kvalitetssikring av resultater og balanseBidra til å automatisere økonomiprosesseneAnsvarlig for gjennomføring av prognoseprosesseneIdentifisere forbedringspotensial både på økonomiområdet og i driften, og gjennomføre tiltak for å skape merverdi og forenkle løsningerBidra til å implementere og videreutvikle styringsverktøy som BI- og prognoseverktøy, samt verdidrivere og nøkkeltallBidra aktivt i arbeidet med business case på nye forretningsområder og tjenesterBidra med lønnsomhetskalkyler ved større anbudKvalifikasjonerHøyere økonomisk utdannelse, helst på masternivåRelevant erfaring fra business controlling, revisjon, analysemiljø, eller tilsvarendeGode IT kunnskaper og høyt brukernivå innen MS-verktøy (Excel, PowerPoint, PowerBI etc.) God kunnskap om BI- og prognoseløsningerGode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Forretningsspråket i Fleks er engelskPersonlige egenskaperTiltrekkes av nyskapning og miljøer med høy hastighet Elsker å ta utfordringer på strak arm Tar initiativ og er nysgjerrig, utfordrer det etablerte, søker å forbedre løsninger og prosesserSterk forretningsforståelseLøsnings- og resultatorientert, med høy gjennomføringskraftSelvgående, men trives med å løse utfordringer i samarbeid med andreRelasjonsbygger med gode formidlings- og samarbeidsevnerVi tilbyrDu får jobbe i et åpent klima, nær beslutningstakere og med mulighet til å gjøre en forskjell. Du vil komme inn i et innovativt selskap der initiativ blir høyt verdsatt, i et meget sterkt fagmiljø. Som ansatt i Fleks vil du være en viktig ressurs til vår fremgang og fremtidige vekst. Ditt engasjement og din innstilling er avgjørende for at Fleks vil ha suksess. Å skape gode kundeopplevelser er vår store lidenskap, og hos oss finnes det etter hvert gode karrieremuligheter til å vokse inn i nye roller og videreutvikle dine fagkunnskaper.  Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og holder til i moderne lokaler på Sandaker i Oslo. For ytterligere informasjon, kontakt Leif Thoring i Dfind på tlf. 913 68 810 eller mail: leif.thoring@dfind.no Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 
  Ansvarsområde Vår nye Business Controller vil rapportere direkte til CFO og rollen vil inneha vesentlig ansvar, med blant annet eierskap til styrings-, rapporterings- og prognoseprosessene. Fleks styres gjennom bruk av dynamisk målstyring og rullerende prognoser, og Business Controller vil derfor være helt sentral. Videre vil Business Controller være tungt involvert i alt fra business case til oppfølging av daglig drift. Kandidaten vil jobbe nært med både CFO og våre operative ledere og må derfor kunne kommunisere på en tydelig og pedagogisk måte. Du er nysgjerrig, liker å jobbe med ny teknologi, du klarer å se løsninger der andre ser problemer og du er ikke redd for å ta i et tak. Du lever ut og fremmer våre verdier «lyttende, ukomplisert og raus».Ansvarsområde og arbeidsoppgaverBidra til at Fleks sine strategiske mål operasjonaliseres og følges opp som en del av den løpende ledelsesrapporteringAnsvarlig for rapportering til ledelsen, styret og eiereVære en sparrings- og samarbeidspartner for CFO og selskapets andre ledereFølge opp lønnsomhet og andre nøkkeltall knyttet til selskapets driftGjennomføre månedsavslutning; være kontaktperson mot ekstern regnskapsfører, samt kvalitetssikring av resultater og balanseBidra til å automatisere økonomiprosesseneAnsvarlig for gjennomføring av prognoseprosesseneIdentifisere forbedringspotensial både på økonomiområdet og i driften, og gjennomføre tiltak for å skape merverdi og forenkle løsningerBidra til å implementere og videreutvikle styringsverktøy som BI- og prognoseverktøy, samt verdidrivere og nøkkeltallBidra aktivt i arbeidet med business case på nye forretningsområder og tjenesterBidra med lønnsomhetskalkyler ved større anbudKvalifikasjonerHøyere økonomisk utdannelse, helst på masternivåRelevant erfaring fra business controlling, revisjon, analysemiljø, eller tilsvarendeGode IT kunnskaper og høyt brukernivå innen MS-verktøy (Excel, PowerPoint, PowerBI etc.) God kunnskap om BI- og prognoseløsningerGode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Forretningsspråket i Fleks er engelskPersonlige egenskaperTiltrekkes av nyskapning og miljøer med høy hastighet Elsker å ta utfordringer på strak arm Tar initiativ og er nysgjerrig, utfordrer det etablerte, søker å forbedre løsninger og prosesserSterk forretningsforståelseLøsnings- og resultatorientert, med høy gjennomføringskraftSelvgående, men trives med å løse utfordringer i samarbeid med andreRelasjonsbygger med gode formidlings- og samarbeidsevnerVi tilbyrDu får jobbe i et åpent klima, nær beslutningstakere og med mulighet til å gjøre en forskjell. Du vil komme inn i et innovativt selskap der initiativ blir høyt verdsatt, i et meget sterkt fagmiljø. Som ansatt i Fleks vil du være en viktig ressurs til vår fremgang og fremtidige vekst. Ditt engasjement og din innstilling er avgjørende for at Fleks vil ha suksess. Å skape gode kundeopplevelser er vår store lidenskap, og hos oss finnes det etter hvert gode karrieremuligheter til å vokse inn i nye roller og videreutvikle dine fagkunnskaper.  Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og holder til i moderne lokaler på Sandaker i Oslo. For ytterligere informasjon, kontakt Leif Thoring i Dfind på tlf. 913 68 810 eller mail: leif.thoring@dfind.no Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.