1 job found for property

filter2
clear all
    • kongsberg, viken
    • permanent
    Vi søker nå etter en erfaren, engasjert og tydelig daglig leder til Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE), et veldrevet foretak med ansvar for nyutvikling og effektivisering av eiendomsporteføljen i kommunen. Foretaket skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og utvikles. I 2017 ble KKE kåret med en andreplass som årets byggherre, og regnes som en av landets beste byggherreorganisasjoner innen kommunal sektor. KKE ligger også langt fremme mht. bygging av plusshus basert på solenergi/fornybar energi og har egne ansatte som arbeider med fremtidsløsninger innen energi og miljø.Som for mange andre har det vært krevende tider for foretaket. Hovedsakelig vil derfor godt lederskap, tydelig retning, effektiv eiendomsforvaltning, god økonomistyring og gode eksterne relasjoner være i fokus for ny daglig leder.Foruten målorientert ledelse av KKE, vil daglig leder være kontaktleddet mot rådmannens organisasjon. Ansvarsområder vil bl.a. være Videreutvikle KKE's organisasjonFremme langsiktig eiendomsforvaltning i kommuneplanen og kommunens investeringsstrategiInnrette boliger og boligutvikling i henhold til behovet som følger av vedtak hos kommunens tildelingsmyndigheter.Sikre langsiktig finansiering og gjennomføring av energieffektivisering, vedlikehold og byggutvikling, samt utvikling av ledigstilte eiendommer.Gjennomføre verdibevarende vedlikehold og byggutvikling som hindrer vedlikeholdsetterslep.Arbeide med arealeffektivitet, sambruk, og funksjonstilpassede arealrammer.Gjennomføre kommunal boligutvikling.Effektivisere forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer. Videreutvikle Kongsberg som foregangskommune innen miljøvennlig og energieffektiv eiendomsforvaltning, og markedsføre dette. Ønskede kvalifikasjonerRelevant høyere utdanningHandlekraftig, resultatorientert og tydeligSolide lederegenskaper og dokumenterbar erfaring fra prosjektrettet virksomhetGod forståelse av økonomi generelt, prosjektøkonomi, prosjektstyring og oppfølgingGod kjennskap til kommunal virksomhet og politiske prosesser.Kvalitets- og miljøbevisstGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEngasjert, nysgjerrig og positiv.KKE tilbyr Som daglig leder i KKE vil du ha en helt sentral posisjon i kommunen og inneha en viktig rolle i å gjøre Kongsberg kommune ytterligere attraktiv for etablering av samfunnsfunksjoner gjennom utvikling av kommunale eiendomsverdier. Dessuten vil du få gleden av å lede ytterst kompetente og motiverte medarbeidere som daglig bidrar til fornøyde leietakere. Som allerede blant de beste innenfor både energieffektive og miljøvennlige bygg, drift og som byggherre, har du alle forutsetningene for å lykkes i jobben. Ta kontakt våre rådgivere i Dfind AS ved seniorrådgiver Per Ivar Elton, 909 20 462, eller daglig leder Espen Steinsrud, 924 15 227 for en konfidensiell og uforpliktende prat!Alle søknader behandles konfidensielt og det vil etter søknadsfrist bli presentert offentlig søkerliste. 
    Vi søker nå etter en erfaren, engasjert og tydelig daglig leder til Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE), et veldrevet foretak med ansvar for nyutvikling og effektivisering av eiendomsporteføljen i kommunen. Foretaket skal ivareta kommunens eier- og leierinteresser i den samlede eiendomsmassen for gjennom dette å sørge for at fellesskapets verdier beholdes og utvikles. I 2017 ble KKE kåret med en andreplass som årets byggherre, og regnes som en av landets beste byggherreorganisasjoner innen kommunal sektor. KKE ligger også langt fremme mht. bygging av plusshus basert på solenergi/fornybar energi og har egne ansatte som arbeider med fremtidsløsninger innen energi og miljø.Som for mange andre har det vært krevende tider for foretaket. Hovedsakelig vil derfor godt lederskap, tydelig retning, effektiv eiendomsforvaltning, god økonomistyring og gode eksterne relasjoner være i fokus for ny daglig leder.Foruten målorientert ledelse av KKE, vil daglig leder være kontaktleddet mot rådmannens organisasjon. Ansvarsområder vil bl.a. være Videreutvikle KKE's organisasjonFremme langsiktig eiendomsforvaltning i kommuneplanen og kommunens investeringsstrategiInnrette boliger og boligutvikling i henhold til behovet som følger av vedtak hos kommunens tildelingsmyndigheter.Sikre langsiktig finansiering og gjennomføring av energieffektivisering, vedlikehold og byggutvikling, samt utvikling av ledigstilte eiendommer.Gjennomføre verdibevarende vedlikehold og byggutvikling som hindrer vedlikeholdsetterslep.Arbeide med arealeffektivitet, sambruk, og funksjonstilpassede arealrammer.Gjennomføre kommunal boligutvikling.Effektivisere forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer. Videreutvikle Kongsberg som foregangskommune innen miljøvennlig og energieffektiv eiendomsforvaltning, og markedsføre dette. Ønskede kvalifikasjonerRelevant høyere utdanningHandlekraftig, resultatorientert og tydeligSolide lederegenskaper og dokumenterbar erfaring fra prosjektrettet virksomhetGod forståelse av økonomi generelt, prosjektøkonomi, prosjektstyring og oppfølgingGod kjennskap til kommunal virksomhet og politiske prosesser.Kvalitets- og miljøbevisstGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEngasjert, nysgjerrig og positiv.KKE tilbyr Som daglig leder i KKE vil du ha en helt sentral posisjon i kommunen og inneha en viktig rolle i å gjøre Kongsberg kommune ytterligere attraktiv for etablering av samfunnsfunksjoner gjennom utvikling av kommunale eiendomsverdier. Dessuten vil du få gleden av å lede ytterst kompetente og motiverte medarbeidere som daglig bidrar til fornøyde leietakere. Som allerede blant de beste innenfor både energieffektive og miljøvennlige bygg, drift og som byggherre, har du alle forutsetningene for å lykkes i jobben. Ta kontakt våre rådgivere i Dfind AS ved seniorrådgiver Per Ivar Elton, 909 20 462, eller daglig leder Espen Steinsrud, 924 15 227 for en konfidensiell og uforpliktende prat!Alle søknader behandles konfidensielt og det vil etter søknadsfrist bli presentert offentlig søkerliste. 

Explore over 1 jobs

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.