1 job found in istanbul anadolu, kocaeli

filter4
clear all
    • i̇stanbul anadolu, kocaeli
    • permanent
    Danışmanlığını yürüttüğümüz; lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız bünyesinde görevlendirilmek üzere ' Mali İşler Direktörü' arayışımız bulunmaktadır.Muhasebe ve Finans bölümlerini ve ekiplerini şirket süreçlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetmek. Mali işler yönetimine ilişkin politika ve prosedürleri hazırlamak. Mali tablolar ve raporlar (bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, vb.) ile finans ve iş planlarının oluşturulmasını sağlamak, kontrol etmek, değerlendirmesini yapıp üst yönetime sunmak. Bütçe ve mali analiz çalışmalarına katılmak ve destek vermek, ay sonlarında bütçe raporlarını hazırlamak. Uluslararası Muhasebe Standartlarına (IFRS) göre şirket mali tablolarını hazırlamak ve raporlamak. Haftalık, Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporlarını hazırlamak, analiz etmek ve yönetime sunmak. Mali Raporlama Sistemlerinin geliştirilmesi alanında görev almak. Nakit akışı, risk tahminleri, grup şirketleri arası mali süreçler ve nakit stratejileri organizasyon ve raporlama süreçlerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak. İlgili mevzuat (Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, SGK, vb.) , Ar-Ge , KOSGEB v.s. tüm teşviklerle ilgili değişiklik ve yenilikleri takip edip şirket süreçlerine ve uygulamalarına adapte etmek. Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerini geliştirerek, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modelini oluşturmak. Sorumluluk alanındaki pozisyonlar için gereken çalışan ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunmak. İnsan Kaynakları tarafından ön elemeden geçirilmiş adaylarla görüşmeleri yürütmek. Bağlı ve sorumluluk alanındaki çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını takip edip aksiyonları planlamak ve talepte bulunmak. Bağlı ve sorumluluk alanındaki çalışanların performanslarını takip etmek ve arttırmalarına yönelik yönlendirmelerde bulunmak, destek vermek. Söz konusu değerlendirmelerini ilgili formlara kaydetmek ve paylaşmak. Bağlı ve sorumluluk alanındaki çalışan için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak. Diğer yöneticilerle iletişim sağlayarak, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetmek, değerlendirmek ve çatışmaları çözmek. Uzmanlık alanıyla bağlantılı olarak, gerekmesi durumunda kurum içi eğitmen olarak görev almak. Kurumsal ihtiyaçlarla bağlantılı olarak başlatılan projelerde görevlendirilmesi durumunda, proje planlarına uygun olarak çalışmaları yürütmek. Bağlı yöneticisi ve sıralı yöneticileri tarafından, sorumluluk alanı ve nitelikleriyle uyumlu olarak verilmiş olan diğer görevleri yerine getirmek.
    Danışmanlığını yürüttüğümüz; lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız bünyesinde görevlendirilmek üzere ' Mali İşler Direktörü' arayışımız bulunmaktadır.Muhasebe ve Finans bölümlerini ve ekiplerini şirket süreçlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetmek. Mali işler yönetimine ilişkin politika ve prosedürleri hazırlamak. Mali tablolar ve raporlar (bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, vb.) ile finans ve iş planlarının oluşturulmasını sağlamak, kontrol etmek, değerlendirmesini yapıp üst yönetime sunmak. Bütçe ve mali analiz çalışmalarına katılmak ve destek vermek, ay sonlarında bütçe raporlarını hazırlamak. Uluslararası Muhasebe Standartlarına (IFRS) göre şirket mali tablolarını hazırlamak ve raporlamak. Haftalık, Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporlarını hazırlamak, analiz etmek ve yönetime sunmak. Mali Raporlama Sistemlerinin geliştirilmesi alanında görev almak. Nakit akışı, risk tahminleri, grup şirketleri arası mali süreçler ve nakit stratejileri organizasyon ve raporlama süreçlerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak. İlgili mevzuat (Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, SGK, vb.) , Ar-Ge , KOSGEB v.s. tüm teşviklerle ilgili değişiklik ve yenilikleri takip edip şirket süreçlerine ve uygulamalarına adapte etmek. Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerini geliştirerek, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modelini oluşturmak. Sorumluluk alanındaki pozisyonlar için gereken çalışan ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunmak. İnsan Kaynakları tarafından ön elemeden geçirilmiş adaylarla görüşmeleri yürütmek. Bağlı ve sorumluluk alanındaki çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını takip edip aksiyonları planlamak ve talepte bulunmak. Bağlı ve sorumluluk alanındaki çalışanların performanslarını takip etmek ve arttırmalarına yönelik yönlendirmelerde bulunmak, destek vermek. Söz konusu değerlendirmelerini ilgili formlara kaydetmek ve paylaşmak. Bağlı ve sorumluluk alanındaki çalışan için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak. Diğer yöneticilerle iletişim sağlayarak, koordinasyon ve işbirliği olanaklarını gözetmek, değerlendirmek ve çatışmaları çözmek. Uzmanlık alanıyla bağlantılı olarak, gerekmesi durumunda kurum içi eğitmen olarak görev almak. Kurumsal ihtiyaçlarla bağlantılı olarak başlatılan projelerde görevlendirilmesi durumunda, proje planlarına uygun olarak çalışmaları yürütmek. Bağlı yöneticisi ve sıralı yöneticileri tarafından, sorumluluk alanı ve nitelikleriyle uyumlu olarak verilmiş olan diğer görevleri yerine getirmek.

explore over 150158 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.