1 job found in eyup, istanbul europe

filter4
 • job category1
  working in
  show 1 jobs
  clear filter
 • location3
  location & range
  show 1 jobs
  clear filter
 • job types
  job types
  show 1 jobs
  clear filter
 • language
  language
  show 1 jobs
  clear filter
clear all
  • eyüp, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz çağrı merkezi hizmetleri sektöründe yer alan müşterimiz için ''Eğitim Uzmanı'' arayışımız bulunmaktadır.Eğitim ihtiyaç analizleri sonucunda belirlenen eğitimlerin planlanması, gerektiğinde geliştirilmesi ve etkin bir şekilde verilmesini sağlamak.Eğitim etkinlik ölçümlemeleri ve değerlendirmelerini gerçekleştirmek.Gerekli konularda anket, envanter, vaka çalışması uygulaması hazırlayıp uygulayarak davranış seviyesindeki değişikliğin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi.Eğitim programlarının şirket gelişimi ile çalışanların davranışsal yetkinlik gelişimine katkısının artırılmasına yönelik eylem planlarının oluşturulması, uygulanmasının sağlaması ve raporlanması.Sınıf içi eğitim, online eğitim, atölye çalışması gibi farklı kanalları etkin ve karma şekilde kullanarak süreçlerin yönetilmesi.Gerekli konularda sınav hazırlayarak katılımcının bilgi seviyesindeki değişimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz çağrı merkezi hizmetleri sektöründe yer alan müşterimiz için ''Eğitim Uzmanı'' arayışımız bulunmaktadır.Eğitim ihtiyaç analizleri sonucunda belirlenen eğitimlerin planlanması, gerektiğinde geliştirilmesi ve etkin bir şekilde verilmesini sağlamak.Eğitim etkinlik ölçümlemeleri ve değerlendirmelerini gerçekleştirmek.Gerekli konularda anket, envanter, vaka çalışması uygulaması hazırlayıp uygulayarak davranış seviyesindeki değişikliğin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi.Eğitim programlarının şirket gelişimi ile çalışanların davranışsal yetkinlik gelişimine katkısının artırılmasına yönelik eylem planlarının oluşturulması, uygulanmasının sağlaması ve raporlanması.Sınıf içi eğitim, online eğitim, atölye çalışması gibi farklı kanalları etkin ve karma şekilde kullanarak süreçlerin yönetilmesi.Gerekli konularda sınav hazırlayarak katılımcının bilgi seviyesindeki değişimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.

explore over 149343 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.