bygglovsarkitekt med stort engagemang för gestaltningsfrågor in eskilstuna

posted
job type
contract
apply now

job details

posted
location
eskilstuna, sodermanlands lan
job category
Bygg och Anläggning
job type
contract
reference number
201149270
apply now

job description

Eskilstuna kommun befinner sig i ett spännande och expansivt skede. Nu förstärker bygglovsavdelningen med en expert inom arkitektur och gestaltningsfrågor som får vara med och påverka Eskilstunas framtid!

Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i tillväxtarbetet. Förvaltningen planerar, projekterar och bygger samt ansvarar för drift och underhåll av den offentliga miljön i Eskilstuna. Inom Bygglovsavdelningen är vi 20 kollegor som arbetar med förändringar i bebyggelsemiljön. Våra ärenden handlar om bygglov, anmälan, strandskydd och ventilation. Vi är knutpunkten i byggprocessen som erbjuder råd och hjälp samt ansvarar för tillsyn och kontroll för att se till att lagar och förordningar uppfylls. Nu välkomnar vi dig som vill arbeta tillsammans med oss i ett öppet, tillåtande och ambitiöst klimat!

Uppdragsgivare: Eskilstuna kommun

Ort: Eskilstuna

Omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning:
Som bygglovsarkitekt kommer du att ha en viktig roll för att stärka frågor om gestaltning i bygglovsskedet. Du har ett särskilt ansvar för bebyggelsens utformning och att föra vidare översikts- och detaljplanens intentioner genom god gestaltning i genomförandet. Du kommer ha en lika del operativ roll som bygglovshandläggare som vara ett stöd i gestaltningsfrågor för kollegor. Du arbetar i nära samarbete med stadsarkitekt, bygglovshandläggare, planarkitekter och administrativ personal.

Som bygglovsarkitekt kommer du att tillsammans med stadsarkitekt, planarkitekt och mark- och exploateringsingenjör medverka i tidiga skeden av projekt för att lyfta fram viktiga frågor ur ett bygglovsperspektiv. Du initierar och inspirerar till diskussioner om arkitektur bland dina kollegor. Du arbetar medvetet med att höja kunskapsnivån hos kollegor, politiker, byggherrar och allmänhet om gestaltningsfrågor och PBL. Du bidrar till att skapa förståelse för varför arkitektur är en viktig del i samhällsbyggandet.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har yrkestiteln Arkitekt SAR och god gestaltningskompetens. Du har god kunskap om plan- och bygglagen och med fördel har du erfarenhet av byggprocessen. Vidare ser vi det som en fördel om du har erfarenhet från offentlig verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är kommunikativ och har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Du har förmåga att se detaljer och förstå deras påverkan på helhet och samband. För dig är struktur avgörande för att lyckas i din roll och du har en god känsla för service och att skapa relationer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla

Om Eskilstuna kommun:
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder. I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och  är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Sista ansökningsdag: Välkommen med din intresseanmälan via www.randstad.se senast den 7 juni 2018.

För information: Vid frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Elin Holthe, 0733-434913, alt elin.holthe@randstad.se