You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

50 Permanent Engineering found

filter3
clear all
  • leiden, zuid-holland
  • permanent
  Job Description:Yacht Life Sciences has a vacancy for a Manufacturing Process Specialist to work at Janssen Biologics in Leiden.Reporting to Operations Manager, this position is responsible for representing operations on New Product Introduction (NPI) tech transfer teams, manufacturing readiness for the NPI and supporting first line troubleshooting of the day-to-day activities within Operations - These activities include but are not confined to:General Activities:Represent Operations on cross-functional project implementation teamsMonitoring and troubleshooting of the manufacturing process and equipment issues and process optimizationMonitoring and reporting of process performance using statistical process control Troubleshooting Investigating and resolving issues raised within the Manufacturing Department Participate in/ Lead Cross-Functional teams when requiredSupport of Commissioning and Qualification activities Preparation and updating of Batch Records, Procedures and Work InstructionsProvide process and equipment related training as required within the Manufacturing DepartmentCompletion of assigned tasks to support manufacture of quality biomedicines in accordance with cGMP and EHS requirements.Managing the QI.General scope of responsibilities:Lead by example and strive to perform to high standards at all timesResponsible and accountable for assuring the safe accomplishment of job activities, following good environmental practices and procedures. Commit to and demonstrate safe behavior in every activity.Carry out routine and non-routine tasks delegated by the Operations Manager according to appropriate procedures, values and standards.Carry out all activities in compliance with corporate and cGMP/EHS regulatory requirements.Compliance with Manufacturing and general site procedures at all times.Completion of all documentation in compliance with site procedures and GDP.Execution of activities as necessary to meet operational and business needs.Lead, support and participate in commissioning and qualification activities both current and future projects (and annual re-qualification activities). Also support to validation activities.Prioritize and schedule activities to support business needs and to meet requirements of Master Production Schedule.Lead and Support investigation and resolution of problems on plant. Participate in and lead Cross-Functional teams as necessary.Generate and assist with generation, review and revision of Manufacturing documentation as necessary. Ensure that personal training requirements are completed in compliance with site procedures. Training and support for new recruits to the Manufacturing groupSupport ongoing studies by Validation, OTS and other support functions.Leadership responsibilities/ individual contribution:Report to Operations Manager.Represent Operations on cross-functional project teamsBe familiar with daily activities in ManufacturingFacilitate an environment of continuous improvementFacilitate an environment of open communicationLead investigations in work area as necessary.Lead Cross-Functional teams as necessary to support site goals.Support training of other Manufacturing colleagues.  Collaboration and teamwork.Initiative and motivation.Share ideas and suggestions for improvement, and encourage others to do the same.Demonstrate Credo value of integrityArbeidsvoorwaardenTerms of employment:This concerns a secondment contract with Yacht to work at Janssen Biologics (J&J) for 1 year, extension is anticipated. Full-time (40h) is strongly preferred, working 32 or 36 hours per week can be discussed. We will offer a competitive benefit package in line with the seniority of the position (salary between 3400 and 4400 euro gross per 4 week period). 
  Job Description:Yacht Life Sciences has a vacancy for a Manufacturing Process Specialist to work at Janssen Biologics in Leiden.Reporting to Operations Manager, this position is responsible for representing operations on New Product Introduction (NPI) tech transfer teams, manufacturing readiness for the NPI and supporting first line troubleshooting of the day-to-day activities within Operations - These activities include but are not confined to:General Activities:Represent Operations on cross-functional project implementation teamsMonitoring and troubleshooting of the manufacturing process and equipment issues and process optimizationMonitoring and reporting of process performance using statistical process control Troubleshooting Investigating and resolving issues raised within the Manufacturing Department Participate in/ Lead Cross-Functional teams when requiredSupport of Commissioning and Qualification activities Preparation and updating of Batch Records, Procedures and Work InstructionsProvide process and equipment related training as required within the Manufacturing DepartmentCompletion of assigned tasks to support manufacture of quality biomedicines in accordance with cGMP and EHS requirements.Managing the QI.General scope of responsibilities:Lead by example and strive to perform to high standards at all timesResponsible and accountable for assuring the safe accomplishment of job activities, following good environmental practices and procedures. Commit to and demonstrate safe behavior in every activity.Carry out routine and non-routine tasks delegated by the Operations Manager according to appropriate procedures, values and standards.Carry out all activities in compliance with corporate and cGMP/EHS regulatory requirements.Compliance with Manufacturing and general site procedures at all times.Completion of all documentation in compliance with site procedures and GDP.Execution of activities as necessary to meet operational and business needs.Lead, support and participate in commissioning and qualification activities both current and future projects (and annual re-qualification activities). Also support to validation activities.Prioritize and schedule activities to support business needs and to meet requirements of Master Production Schedule.Lead and Support investigation and resolution of problems on plant. Participate in and lead Cross-Functional teams as necessary.Generate and assist with generation, review and revision of Manufacturing documentation as necessary. Ensure that personal training requirements are completed in compliance with site procedures. Training and support for new recruits to the Manufacturing groupSupport ongoing studies by Validation, OTS and other support functions.Leadership responsibilities/ individual contribution:Report to Operations Manager.Represent Operations on cross-functional project teamsBe familiar with daily activities in ManufacturingFacilitate an environment of continuous improvementFacilitate an environment of open communicationLead investigations in work area as necessary.Lead Cross-Functional teams as necessary to support site goals.Support training of other Manufacturing colleagues.  Collaboration and teamwork.Initiative and motivation.Share ideas and suggestions for improvement, and encourage others to do the same.Demonstrate Credo value of integrityArbeidsvoorwaardenTerms of employment:This concerns a secondment contract with Yacht to work at Janssen Biologics (J&J) for 1 year, extension is anticipated. Full-time (40h) is strongly preferred, working 32 or 36 hours per week can be discussed. We will offer a competitive benefit package in line with the seniority of the position (salary between 3400 and 4400 euro gross per 4 week period). 
  • hardinxveld-giessendam, zuid-holland
  • permanent
  Je denk na over de beste manier om wegonderhoud te realiseren met behoud van het afgesproken kwaliteitsniveau nu en in de toekomst. Daarvoor maak je analyses op basis van aangeleverde data, maak je beheerplannen en stel je meerjaren onderhoudsprogramma’s op. Op basis daarvan lever je input voor het integrale uitvoeringsprogramma. Je bent de vakspecialist voor verhardingen, civiele kunstwerken en wegmeubilair, maar hebt oog voor de verbinding met de andere collega’s van de vakgroep wegen. Ook de afstemming met het werkvelden groen en riolering binnen de afdeling krijgt jouw aandacht. Vanuit jouw beheerexpertise toets je ontwerpen en inrichtingsplannen op kwaliteit en financiën en adviseer je over verbeteringen. Naast het technisch voorbereiden van werken zorg je voor de bijbehorende afstemming met verschillende partijen en belanghebbenden.Je maakt (kosten)calculaties, vraagt offertes aan, en adviseert over opdrachtverstrekking. De bewaking van kwaliteit, voortgang en budget zijn aan jou toevertrouwd. Je geeft input voor de ontwikkeling van beleid en het opstellen van het uitvoeringskader. Bij het integrale beheer staat het meerjarig resultaat voorop. Dit doe je door het verzamelen en aanleveren van gegevens voor een meerjarenplanning. Waarbij je zorg draagt voor de input en voorwaarden met betrekking tot het duurzaam beheren van de elementen in het beheerssysteem. Binnen Hardinxveld-Giessendam werken wij met het nieuwe regionale/Drechtsteden GISIB beheersysteem voor wegen, riolering, groen, speelplaatsen, kunstwerken e.d. Het is fijn als jij al ervaring hebt met een beheersysteem, maar dit is ook te leren.ArbeidsvoorwaardenStartdatum:          Z.s.m.Uren:                   Tussen 24 en 36 uur per week (bespreekbaar).Duur:                    Detachering voor langere tijd of uiteindelijk in vaste dienst, bespreekbaar. Voorgesteld worden als ZZP (minimaal tot 1-9) ook mogelijk.Thuis/locatie: Bespreekbaar, combinatie is mogelijk. Werkdagen in overleg.Schaal:                 10 (met arbeidstoelage).Functie is ter uitbreiding van het team.
  Je denk na over de beste manier om wegonderhoud te realiseren met behoud van het afgesproken kwaliteitsniveau nu en in de toekomst. Daarvoor maak je analyses op basis van aangeleverde data, maak je beheerplannen en stel je meerjaren onderhoudsprogramma’s op. Op basis daarvan lever je input voor het integrale uitvoeringsprogramma. Je bent de vakspecialist voor verhardingen, civiele kunstwerken en wegmeubilair, maar hebt oog voor de verbinding met de andere collega’s van de vakgroep wegen. Ook de afstemming met het werkvelden groen en riolering binnen de afdeling krijgt jouw aandacht. Vanuit jouw beheerexpertise toets je ontwerpen en inrichtingsplannen op kwaliteit en financiën en adviseer je over verbeteringen. Naast het technisch voorbereiden van werken zorg je voor de bijbehorende afstemming met verschillende partijen en belanghebbenden.Je maakt (kosten)calculaties, vraagt offertes aan, en adviseert over opdrachtverstrekking. De bewaking van kwaliteit, voortgang en budget zijn aan jou toevertrouwd. Je geeft input voor de ontwikkeling van beleid en het opstellen van het uitvoeringskader. Bij het integrale beheer staat het meerjarig resultaat voorop. Dit doe je door het verzamelen en aanleveren van gegevens voor een meerjarenplanning. Waarbij je zorg draagt voor de input en voorwaarden met betrekking tot het duurzaam beheren van de elementen in het beheerssysteem. Binnen Hardinxveld-Giessendam werken wij met het nieuwe regionale/Drechtsteden GISIB beheersysteem voor wegen, riolering, groen, speelplaatsen, kunstwerken e.d. Het is fijn als jij al ervaring hebt met een beheersysteem, maar dit is ook te leren.ArbeidsvoorwaardenStartdatum:          Z.s.m.Uren:                   Tussen 24 en 36 uur per week (bespreekbaar).Duur:                    Detachering voor langere tijd of uiteindelijk in vaste dienst, bespreekbaar. Voorgesteld worden als ZZP (minimaal tot 1-9) ook mogelijk.Thuis/locatie: Bespreekbaar, combinatie is mogelijk. Werkdagen in overleg.Schaal:                 10 (met arbeidstoelage).Functie is ter uitbreiding van het team.
  • best, noord-brabant
  • permanent
  • €73 per month
  FunctieomschrijvingOntwikkelen, implementeren, coördineren en uitvoeren van beleid op het gebied van (integrale) veiligheid. Focus van de functie ligt onder andere op de gebieden ondermijning, Zorg & Veiligheid, arbeidsmigranten en Jeugd. Denk hierbij aan thema’s als personen met verward gedrag, geweld in afhankelijkheidsrelaties, cybercrime, buurtpreventie, mensenhandel, cameratoezicht, woninginbraken, betaald voetbal en evenementen;•    Advisering en ondersteuning van het bestuur over vraagstukken binnen de genoemde en andere thema’s;•    Programmatrekker woonwagenlocatie•    Projectleider van verschillende projectgroepen. Context werkomgevingIntegrale veiligheid is een breed beleidsterrein. Het gaat immers over de veiligheid in brede zin. Er is zeker sprake van maatschappelijke impact (iedereen heeft te maken met veiligheidissues) en ook bestuurlijk heeft het soms impact. Zeker op imago-gebied. De ontwikkeling van beleid op de diverse thema’s (bv. Terraweg, woonwagenlocatie(s), arbeidsmigranten, zorg en veiligheid) kan gezien worden als tactisch beleid. Immers vanuit de visie/missie en de uitgangspunten van de gemeente Best wordt beleid op deze thema’s opgesteld. In deze beleidsplannen gaat het vooral over organiserende en structurerende taken en de inrichting en de voortgang van de beleidsprocessen en de uitvoering daarvan. Uiteraard dient het beleid zorgvuldig met diverse partijen (bv. OM, politie, belastingdienst, woningstichting) afgestemd te worden. Uiteraard is er sprake van tegenstrijdige belangen in de integrale veiligheid. De vraag is of deze altijd voorkomen binnen de beleidsafwegingen. Vooral de uitvoering van het beleid levert tegenstrijdigheden op. Binnen de functie worden ook de beleids- en beheersinstrumenten ontwikkeld om het beleid te kunnen uitvoeren. Te denken valt aan de werkprocessen binnen zorg en veiligheid, het coördineren van het beleid “aanpak jeugdgroepen” en voor het beleid flexwonen. De bijdrage aan het opstellen van het integraal veiligheidsplan voor de Kempengemeente (middellange termijn), met daaraan vast een uitvoeringsplan voor de gemeente Best (operationeel van aard). Het ontwikkelen en onderhoud van een relevant netwerk is zeer belangrijk in deze functie, net als het initieren en bevorderen van samenwerking met diverse partijen en organisaties.ArbeidsvoorwaardenStartdatum zsmEinddatum 31 december 2022Aantal uur per week 36Functieschaal 10 
  FunctieomschrijvingOntwikkelen, implementeren, coördineren en uitvoeren van beleid op het gebied van (integrale) veiligheid. Focus van de functie ligt onder andere op de gebieden ondermijning, Zorg & Veiligheid, arbeidsmigranten en Jeugd. Denk hierbij aan thema’s als personen met verward gedrag, geweld in afhankelijkheidsrelaties, cybercrime, buurtpreventie, mensenhandel, cameratoezicht, woninginbraken, betaald voetbal en evenementen;•    Advisering en ondersteuning van het bestuur over vraagstukken binnen de genoemde en andere thema’s;•    Programmatrekker woonwagenlocatie•    Projectleider van verschillende projectgroepen. Context werkomgevingIntegrale veiligheid is een breed beleidsterrein. Het gaat immers over de veiligheid in brede zin. Er is zeker sprake van maatschappelijke impact (iedereen heeft te maken met veiligheidissues) en ook bestuurlijk heeft het soms impact. Zeker op imago-gebied. De ontwikkeling van beleid op de diverse thema’s (bv. Terraweg, woonwagenlocatie(s), arbeidsmigranten, zorg en veiligheid) kan gezien worden als tactisch beleid. Immers vanuit de visie/missie en de uitgangspunten van de gemeente Best wordt beleid op deze thema’s opgesteld. In deze beleidsplannen gaat het vooral over organiserende en structurerende taken en de inrichting en de voortgang van de beleidsprocessen en de uitvoering daarvan. Uiteraard dient het beleid zorgvuldig met diverse partijen (bv. OM, politie, belastingdienst, woningstichting) afgestemd te worden. Uiteraard is er sprake van tegenstrijdige belangen in de integrale veiligheid. De vraag is of deze altijd voorkomen binnen de beleidsafwegingen. Vooral de uitvoering van het beleid levert tegenstrijdigheden op. Binnen de functie worden ook de beleids- en beheersinstrumenten ontwikkeld om het beleid te kunnen uitvoeren. Te denken valt aan de werkprocessen binnen zorg en veiligheid, het coördineren van het beleid “aanpak jeugdgroepen” en voor het beleid flexwonen. De bijdrage aan het opstellen van het integraal veiligheidsplan voor de Kempengemeente (middellange termijn), met daaraan vast een uitvoeringsplan voor de gemeente Best (operationeel van aard). Het ontwikkelen en onderhoud van een relevant netwerk is zeer belangrijk in deze functie, net als het initieren en bevorderen van samenwerking met diverse partijen en organisaties.ArbeidsvoorwaardenStartdatum zsmEinddatum 31 december 2022Aantal uur per week 36Functieschaal 10 
  • leiden, zuid-holland
  • permanent
  Job DescriptionYacht Life Sciences has a vacancy for a Technical Operations (Associate) Engineer to work at Janssen Biologics in Leiden.Leiden site Technical Operations (TO) manages the process technology platform strategy for the production of biotherapeutics and vaccines in Leiden. They are responsible for Validation and Standardization of Equipment for New Product Introduction, and Life Cycle Management (LCM) of their commercial production processes!Key Responsibilities:As a Technical Operations Engineer, you are primarily responsible for the execution of verification and validation activities for supporting processes such as: cleaning, sterilization, mixing and temperature control units. Coordinate and execute validation of supporting processes such as cleaning, sterilization, mixing and temperature mapping.Write and review validation protocols and reports.Connect with operations for timing of execution and communicate status and issues.Act as Project Core Team Member for small projects and as such:- Define validation strategy.- Represent TO in multidisciplinary team and align with extended team members.- Plan and deliver team/project Goals and Objectives.Act as SME lead for one or more validation sub-categories. Own the training curricula of those categories, ensuring that they are up-to-date and relevant. Contribute to global standardization and continuous improvement initiatives for Technical Operations.Maintain compliance with all company policies and procedures (e.g., Quality, EH&S, Business, Credo etc.).ArbeidsvoorwaardenTerms of employmentThis concerns a direct contract at Janssen Biologics (J&J) for 1 year. Full-time (40h) is strongly preferred, working 32 or 36 hours per week can be discussed. They will offer a competitive benefit package in line with the seniority of the position (salary between 2800 and 4600 euro gross per month). 
  Job DescriptionYacht Life Sciences has a vacancy for a Technical Operations (Associate) Engineer to work at Janssen Biologics in Leiden.Leiden site Technical Operations (TO) manages the process technology platform strategy for the production of biotherapeutics and vaccines in Leiden. They are responsible for Validation and Standardization of Equipment for New Product Introduction, and Life Cycle Management (LCM) of their commercial production processes!Key Responsibilities:As a Technical Operations Engineer, you are primarily responsible for the execution of verification and validation activities for supporting processes such as: cleaning, sterilization, mixing and temperature control units. Coordinate and execute validation of supporting processes such as cleaning, sterilization, mixing and temperature mapping.Write and review validation protocols and reports.Connect with operations for timing of execution and communicate status and issues.Act as Project Core Team Member for small projects and as such:- Define validation strategy.- Represent TO in multidisciplinary team and align with extended team members.- Plan and deliver team/project Goals and Objectives.Act as SME lead for one or more validation sub-categories. Own the training curricula of those categories, ensuring that they are up-to-date and relevant. Contribute to global standardization and continuous improvement initiatives for Technical Operations.Maintain compliance with all company policies and procedures (e.g., Quality, EH&S, Business, Credo etc.).ArbeidsvoorwaardenTerms of employmentThis concerns a direct contract at Janssen Biologics (J&J) for 1 year. Full-time (40h) is strongly preferred, working 32 or 36 hours per week can be discussed. They will offer a competitive benefit package in line with the seniority of the position (salary between 2800 and 4600 euro gross per month). 
  • nijmegen, gelderland
  • permanent
  • €4,200 per month
  Responsibilities:Develop, design, release, and follow up development activities to ensure that the engineering outputs meet the quality, reliability, performance, and cost expectations of the customer, for the following systems: LI-ion Battery systemBattery Management systemsCell managementElectric VehiclesElectrical ComponentsInvertersDC-DC convertersHydrogen Fuel CellsVehicle NetworksTasks:Collaborate and provide support to the Manufacturing, Sourcing, Marketing, and Aftermarket groups engaged in the project;Develop system and component level requirements from truck level requirements;Support development testing to ensure design robustness to requirements;Develop and execute test plans (DVP&R, validation, etc.) for complete vehicle, system, and components;Analyze data and communicate test results both verbally and through written reports;Provide product/process specification documents, detailed drawings, test engineering reports, sales and product information data and test plans.ArbeidsvoorwaardenHyster-Yale biedt jou een dynamische en zelfstandige baan, met verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijke groei. Men hanteert een coachende manier van leidinggeven, waarbij je relatief snel verantwoordelijkheid krijgt en waar veel mogelijkheden zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Hyster-Yale heeft goede arbeidsvoorwaarden: naast een goed salaris en 40 vrije dagen op jaarbasis heeft men een goede pensioenregeling. Verder kennen wij flexibele werktijden waarbij je kunt starten met je werkdag tussen 7:00 en 9:30. 
  Responsibilities:Develop, design, release, and follow up development activities to ensure that the engineering outputs meet the quality, reliability, performance, and cost expectations of the customer, for the following systems: LI-ion Battery systemBattery Management systemsCell managementElectric VehiclesElectrical ComponentsInvertersDC-DC convertersHydrogen Fuel CellsVehicle NetworksTasks:Collaborate and provide support to the Manufacturing, Sourcing, Marketing, and Aftermarket groups engaged in the project;Develop system and component level requirements from truck level requirements;Support development testing to ensure design robustness to requirements;Develop and execute test plans (DVP&R, validation, etc.) for complete vehicle, system, and components;Analyze data and communicate test results both verbally and through written reports;Provide product/process specification documents, detailed drawings, test engineering reports, sales and product information data and test plans.ArbeidsvoorwaardenHyster-Yale biedt jou een dynamische en zelfstandige baan, met verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijke groei. Men hanteert een coachende manier van leidinggeven, waarbij je relatief snel verantwoordelijkheid krijgt en waar veel mogelijkheden zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Hyster-Yale heeft goede arbeidsvoorwaarden: naast een goed salaris en 40 vrije dagen op jaarbasis heeft men een goede pensioenregeling. Verder kennen wij flexibele werktijden waarbij je kunt starten met je werkdag tussen 7:00 en 9:30. 
  • meppel, drenthe
  • permanent
  Wij zoeken voor onze Frameworks vestiging in Meppel een DESIGN ENGINEER!In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verder uitwerken van de opbouw en installatie binnen de kaders van het FrameWorks concept. Daarnaast ben je gezamenlijk met het R&D team verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het tekeningenbibliotheek. Wij werken met complex technisch materieel en daarom is het van belang dat je ook veel verstand hebt van techniek. Kom jij werken bij Hiab Frameworks?Bij Hiab Frameworks werken we aan prachtige opbouwen van autolaadkranen. Als je van vrachtwagens houdt, dan weet je zeker dat je bij ons een mooie tijd gaat beleven. Hiab FrameWorks is in Europa een unieke speler, want wij leveren installatie oplossingen van ontwerp tot assemblage, van A tot Z. We krijgen voldoening wanneer we de producten die we eerder alleen op tekening zagen, werkelijkheid zien worden.Wat ga je doen?Uitwerken van (klantspecifieke) modificaties en toevoegingen op het modulaire FrameWorks pakket in 3D en 2DZorgdragen voor het op de juiste manier verwerken van wijzigingen m.b.t. bestaande ontwerpen om het tekenpakket up-to-date te houdenDocumenteren van andere relevante technische informatieTechnische ondersteuning bieden richting Product Management en WerkvoorbereidingArbeidsvoorwaardenWat wij jou bieden:Minimaal € 3274,- en maximaal € 4.300,- bruto per maand (afhankelijk van ervaring en kennis)8% vakantiegeldDoorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden Jaarcontract met uitzicht op een vast contractReiskostenvergoeding en een collectieve zorgverzekering27 vakantiedagen en 13 ATV dagen Uitstekende pensioenregelingEen stabiele en financieel gezonde werkgever
  Wij zoeken voor onze Frameworks vestiging in Meppel een DESIGN ENGINEER!In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verder uitwerken van de opbouw en installatie binnen de kaders van het FrameWorks concept. Daarnaast ben je gezamenlijk met het R&D team verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het tekeningenbibliotheek. Wij werken met complex technisch materieel en daarom is het van belang dat je ook veel verstand hebt van techniek. Kom jij werken bij Hiab Frameworks?Bij Hiab Frameworks werken we aan prachtige opbouwen van autolaadkranen. Als je van vrachtwagens houdt, dan weet je zeker dat je bij ons een mooie tijd gaat beleven. Hiab FrameWorks is in Europa een unieke speler, want wij leveren installatie oplossingen van ontwerp tot assemblage, van A tot Z. We krijgen voldoening wanneer we de producten die we eerder alleen op tekening zagen, werkelijkheid zien worden.Wat ga je doen?Uitwerken van (klantspecifieke) modificaties en toevoegingen op het modulaire FrameWorks pakket in 3D en 2DZorgdragen voor het op de juiste manier verwerken van wijzigingen m.b.t. bestaande ontwerpen om het tekenpakket up-to-date te houdenDocumenteren van andere relevante technische informatieTechnische ondersteuning bieden richting Product Management en WerkvoorbereidingArbeidsvoorwaardenWat wij jou bieden:Minimaal € 3274,- en maximaal € 4.300,- bruto per maand (afhankelijk van ervaring en kennis)8% vakantiegeldDoorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden Jaarcontract met uitzicht op een vast contractReiskostenvergoeding en een collectieve zorgverzekering27 vakantiedagen en 13 ATV dagen Uitstekende pensioenregelingEen stabiele en financieel gezonde werkgever
  • gemert, noord-brabant
  • permanent
  Wij zijn namens de gemeente Gemert-Bakel op zoek naar een Medewerker GEO-informatie / Landmeter. Ben jij communicatief vaardig en heb jij ervaring met het werken met landmeetkundige apparatuur? Heb jij een dienstverlenende houding en ben je pragmatisch ingesteld? Dan zijn wij op zoek naar jou!Werken bij de gemeente Gemert-BakelDe gemeente Gemert-Bakel is een ambitieuze plattelandsgemeente, gelegen in het oosten van Noord-Brabant. De gemeente heeft een oppervlakte van 123,62 km2 en telt ruim 30.000 inwoners. De ambtelijke organisatie heeft zo’n 200 formatieplaatsen en is volop in ontwikkeling. Als landmeter werk je binnen het cluster Gegevensbeheer, dat onderdeel is van het team Bedrijfsvoering. Het cluster Gegevensbeheer verzorgt o.a. alle landmeetkundige en cartografische werkzaamheden, de opbouw en het beheer van de (basis)registraties BGT, BAG en BOR.Wat ga je doen?Uitgebreide opsomming werkzaamheden:het meten van revisies / inmeten nieuwe situaties” ook onderdeel gaat zijn van de functie.bijhouden en leveren in DGN van de BGT en gemeentelijke plustopografie inclusief vlak kenmerken en bijbehorende IMGEO en BOR eigenschappen, conform het meest actuele IMGEO objectenhandboek;bijhouden van de BAG geometrie en leveren in DGN of Shape.bijhouden van WOZ objecten in de BGT, de WOZ objecten zijn luifels, overkappingen en carports. (indien het verzoek voor budget voor inwinning van deze objecten wordt goedgekeurd)inwinnen en uitzetten van gegevens voor grondtransacties en grensuitzettingen;uitzetten van nieuwe grenzen ten behoeve van grens aanwijs aan het kadaster;uitzetten van hoofdstructuur civieltechnische werken;reconstrueren van kadastrale grenzen met kadastrale brondocumenten;maken en onderhouden van hoogtepeilen;uitzetten van kavelgrenzen en rooilijnen;volumebepalingen inclusief berekeningen en uitwerking in een CAD-bestand;hoogtemetingen inclusief uitwerking in een CAD-bestand;alle overige benodigde meet- en uitzetwerkzaamheden.ArbeidsvoorwaardenStart: zsmDuur opdracht: 2 jaar36 upw (minimaal 24) graag min 4 dagen aanwezigFunctieschaal 8 De werkzaamheden worden verricht onder leiding en toezicht van de gemeente, ten kantore van de gemeente. Thuiswerk deels mogelijk in overleg met de gemeente.
  Wij zijn namens de gemeente Gemert-Bakel op zoek naar een Medewerker GEO-informatie / Landmeter. Ben jij communicatief vaardig en heb jij ervaring met het werken met landmeetkundige apparatuur? Heb jij een dienstverlenende houding en ben je pragmatisch ingesteld? Dan zijn wij op zoek naar jou!Werken bij de gemeente Gemert-BakelDe gemeente Gemert-Bakel is een ambitieuze plattelandsgemeente, gelegen in het oosten van Noord-Brabant. De gemeente heeft een oppervlakte van 123,62 km2 en telt ruim 30.000 inwoners. De ambtelijke organisatie heeft zo’n 200 formatieplaatsen en is volop in ontwikkeling. Als landmeter werk je binnen het cluster Gegevensbeheer, dat onderdeel is van het team Bedrijfsvoering. Het cluster Gegevensbeheer verzorgt o.a. alle landmeetkundige en cartografische werkzaamheden, de opbouw en het beheer van de (basis)registraties BGT, BAG en BOR.Wat ga je doen?Uitgebreide opsomming werkzaamheden:het meten van revisies / inmeten nieuwe situaties” ook onderdeel gaat zijn van de functie.bijhouden en leveren in DGN van de BGT en gemeentelijke plustopografie inclusief vlak kenmerken en bijbehorende IMGEO en BOR eigenschappen, conform het meest actuele IMGEO objectenhandboek;bijhouden van de BAG geometrie en leveren in DGN of Shape.bijhouden van WOZ objecten in de BGT, de WOZ objecten zijn luifels, overkappingen en carports. (indien het verzoek voor budget voor inwinning van deze objecten wordt goedgekeurd)inwinnen en uitzetten van gegevens voor grondtransacties en grensuitzettingen;uitzetten van nieuwe grenzen ten behoeve van grens aanwijs aan het kadaster;uitzetten van hoofdstructuur civieltechnische werken;reconstrueren van kadastrale grenzen met kadastrale brondocumenten;maken en onderhouden van hoogtepeilen;uitzetten van kavelgrenzen en rooilijnen;volumebepalingen inclusief berekeningen en uitwerking in een CAD-bestand;hoogtemetingen inclusief uitwerking in een CAD-bestand;alle overige benodigde meet- en uitzetwerkzaamheden.ArbeidsvoorwaardenStart: zsmDuur opdracht: 2 jaar36 upw (minimaal 24) graag min 4 dagen aanwezigFunctieschaal 8 De werkzaamheden worden verricht onder leiding en toezicht van de gemeente, ten kantore van de gemeente. Thuiswerk deels mogelijk in overleg met de gemeente.
  • nijmegen, gelderland
  • permanent
  • €55,000 per month
  Het primaire doel van de Product Service Engineer is om het belangrijkste aanspreekpunt te zijn voor interne en externe communicatie over technische en toepassings gerelateerde problemen en vragen over alle Big Truck-producten, maar specifiek gericht op de elektrificatie.Je identificeert de belangrijkste technische service problemen, prioriteert en stuurt deze door naar de relevante interne afdelingen om tijdige oplossingen op te lossen en te implementeren om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen;Je ondersteunt dealers en klanten waar nodig bij het oplossen van storingen, adviseren en implementeren van oplossingen;Inbedrijfstelling en opbouw ter ondersteuning van dealers en klanten met vrachtwagenleveringen;Ondersteuning van nieuwe technologie tijdens de technische ontwikkeling en eerste productietrucks op de locatie van de klant;Deelnemen aan productontwikkeling projecten productontwikkeling projecten en zorgdragen voor de oplevering van goede service projectresultaten;Het geven van technische trainingen aan dealers en eindklanten en uitleg hoe de Big Trucks gebruikt moet worden aan de bestuurder;Ondersteuning bieden aan de technische opleidingsafdeling bij het opstellen van opleidingsmateriaal;Flexibiliteit om te reizen binnen het werkgebied, Europa Midden Oosten en Afrika.ArbeidsvoorwaardenOns aanbod:Hyster-Yale biedt jou een dynamische en zelfstandige baan, met verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijke groei. Men hanteert een coachende manier van leidinggeven, waarbij je relatief snel verantwoordelijkheid krijgt en waar veel mogelijkheden zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Hyster-Yale heeft goede arbeidsvoorwaarden: Een marktconform salaris;27 vrije dagen + 13 ADV op jaarbasis;Goede pensioenregeling;CAO Metalektro is van toepassing;8% vakantiegeld;Verder kennen wij flexibele werktijden waarbij je kunt starten met je werkdag tussen 7:00 en 9:30. 
  Het primaire doel van de Product Service Engineer is om het belangrijkste aanspreekpunt te zijn voor interne en externe communicatie over technische en toepassings gerelateerde problemen en vragen over alle Big Truck-producten, maar specifiek gericht op de elektrificatie.Je identificeert de belangrijkste technische service problemen, prioriteert en stuurt deze door naar de relevante interne afdelingen om tijdige oplossingen op te lossen en te implementeren om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen;Je ondersteunt dealers en klanten waar nodig bij het oplossen van storingen, adviseren en implementeren van oplossingen;Inbedrijfstelling en opbouw ter ondersteuning van dealers en klanten met vrachtwagenleveringen;Ondersteuning van nieuwe technologie tijdens de technische ontwikkeling en eerste productietrucks op de locatie van de klant;Deelnemen aan productontwikkeling projecten productontwikkeling projecten en zorgdragen voor de oplevering van goede service projectresultaten;Het geven van technische trainingen aan dealers en eindklanten en uitleg hoe de Big Trucks gebruikt moet worden aan de bestuurder;Ondersteuning bieden aan de technische opleidingsafdeling bij het opstellen van opleidingsmateriaal;Flexibiliteit om te reizen binnen het werkgebied, Europa Midden Oosten en Afrika.ArbeidsvoorwaardenOns aanbod:Hyster-Yale biedt jou een dynamische en zelfstandige baan, met verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijke groei. Men hanteert een coachende manier van leidinggeven, waarbij je relatief snel verantwoordelijkheid krijgt en waar veel mogelijkheden zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Hyster-Yale heeft goede arbeidsvoorwaarden: Een marktconform salaris;27 vrije dagen + 13 ADV op jaarbasis;Goede pensioenregeling;CAO Metalektro is van toepassing;8% vakantiegeld;Verder kennen wij flexibele werktijden waarbij je kunt starten met je werkdag tussen 7:00 en 9:30. 
  • hengelo, overijssel
  • permanent
  • €5,000 per month
  Als Application Engineer werk je als brug tussen klanten, verkoop, engineering en serviceteams. De input van de klant gebruik je om een technisch conceptontwerp op te zetten voor een BaaG "Build as a Grid" implementatie. Dit omvat ontwerp-, offerte- en orderbeheeractiviteiten. Daarnaast biedt je technische ondersteuning en expertise aan klanten, partners en de interne organisatie (verkoop en service). Ook geef je af en toe, zowel intern als extern, deskundige presentaties en demonstraties. Tot de belangrijkste taken behoren: het ontwerpen van EVCI-gerelateerde hardware-/software toepassingen voor specifieke klantbehoeften, het volgen van klanttrends, het verzamelen van feedback voor de engineeringteams van Eaton en het trainen van de BaaG Account Managers op het gebied van de technische specificaties van toepassingen. De succesvolle kandidaat beschikt over ervaring in het ontwerpen van software en elektrische toepassingen en is in staat om in gesprek met klanten de juiste vragen te stellen, opdat de requirements duidelijk zijn. Verantwoordelijkheden:Om tevreden klanten te hebben, voer je als Application Engineer veel verschillende taken uit. De kernverantwoordelijkheden zijn: het ontwerpen van op maat gemaakte oplossingen, programma's en applicaties voor klanten.Verdere verantwoordelijkheden zijn:Uitvoeren van klantanalyses om innovatieve applicatieontwerpen te maken die inspelen op de behoeften van de klant;Doen van aanbevelingen aan het engineeringteam en het ontwikkelen van oplossingen op maat alsmede genereren van vernieuwende ideeën voor hiaten in de huidige markt;Schrijven en uitvoeren van geïntegreerde testscenario's in samenwerking met het serviceteam;Samenwerken met de klant om hun oplossingsvoorstel te optimaliseren en ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft, zodat het blijft voldoen aan de eisen van de klant. In deze dynamische functie ondersteun je het internationale BaaG "Build as a Grid" engineeringteams om technische oplossingen te leveren, houdt je toezicht op inkoopprocessen en coördineer je de projectlogistiek. Ook onderhoudt je een nauwe relatie met het verkoopteam om tijdig een goed inzicht te krijgen in de behoeften van de klant en ondersteun je diverse initiatieven die binnen het team worden ontwikkeld.ArbeidsvoorwaardenWat bieden wij:Contract in snelgroeiend wereldwijd bedrijf;Uitdagende projecten in een dynamisch team;Uitstekende carrièremogelijkheden - Wij moedigen interne promotie aan, waar mogelijk;Uitstekende werkomgeving - Veiligheid en ethiek zijn erg belangrijk voor ons;Cultuur & Waarden - Wij zijn meer dan de producten die we bedenken en produceren - de manier waarop we zaken doen is net zo belangrijk. Bij Eaton bepalen onze waarden en cultuur wie we zijn - zowel individueel als organisatie - en geven ze elke dag richting aan onze activiteiten;Inclusie & Diversiteit - Openheid voor diversiteit verbreedt onze toegang tot het beste talent. Inclusie stelt ons in staat dat talent volledig in te zetten;Leren en ontwikkeling - Wij investeren in onze werknemers voor de lange termijn - niet alleen met salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook met doorlopende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden die via de Eaton University beschikbaar worden gesteld.Jouw vragen:Heb je vragen neem dan contact op met Yacht Engineering: Patrick van Otterlo: 06 – 10 92 66 21 (dagelijks tot 21:00), of met Natascha Huurman: 23 60 98 20 of mail naar: natascha.huurman@yacht.nl
  Als Application Engineer werk je als brug tussen klanten, verkoop, engineering en serviceteams. De input van de klant gebruik je om een technisch conceptontwerp op te zetten voor een BaaG "Build as a Grid" implementatie. Dit omvat ontwerp-, offerte- en orderbeheeractiviteiten. Daarnaast biedt je technische ondersteuning en expertise aan klanten, partners en de interne organisatie (verkoop en service). Ook geef je af en toe, zowel intern als extern, deskundige presentaties en demonstraties. Tot de belangrijkste taken behoren: het ontwerpen van EVCI-gerelateerde hardware-/software toepassingen voor specifieke klantbehoeften, het volgen van klanttrends, het verzamelen van feedback voor de engineeringteams van Eaton en het trainen van de BaaG Account Managers op het gebied van de technische specificaties van toepassingen. De succesvolle kandidaat beschikt over ervaring in het ontwerpen van software en elektrische toepassingen en is in staat om in gesprek met klanten de juiste vragen te stellen, opdat de requirements duidelijk zijn. Verantwoordelijkheden:Om tevreden klanten te hebben, voer je als Application Engineer veel verschillende taken uit. De kernverantwoordelijkheden zijn: het ontwerpen van op maat gemaakte oplossingen, programma's en applicaties voor klanten.Verdere verantwoordelijkheden zijn:Uitvoeren van klantanalyses om innovatieve applicatieontwerpen te maken die inspelen op de behoeften van de klant;Doen van aanbevelingen aan het engineeringteam en het ontwikkelen van oplossingen op maat alsmede genereren van vernieuwende ideeën voor hiaten in de huidige markt;Schrijven en uitvoeren van geïntegreerde testscenario's in samenwerking met het serviceteam;Samenwerken met de klant om hun oplossingsvoorstel te optimaliseren en ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft, zodat het blijft voldoen aan de eisen van de klant. In deze dynamische functie ondersteun je het internationale BaaG "Build as a Grid" engineeringteams om technische oplossingen te leveren, houdt je toezicht op inkoopprocessen en coördineer je de projectlogistiek. Ook onderhoudt je een nauwe relatie met het verkoopteam om tijdig een goed inzicht te krijgen in de behoeften van de klant en ondersteun je diverse initiatieven die binnen het team worden ontwikkeld.ArbeidsvoorwaardenWat bieden wij:Contract in snelgroeiend wereldwijd bedrijf;Uitdagende projecten in een dynamisch team;Uitstekende carrièremogelijkheden - Wij moedigen interne promotie aan, waar mogelijk;Uitstekende werkomgeving - Veiligheid en ethiek zijn erg belangrijk voor ons;Cultuur & Waarden - Wij zijn meer dan de producten die we bedenken en produceren - de manier waarop we zaken doen is net zo belangrijk. Bij Eaton bepalen onze waarden en cultuur wie we zijn - zowel individueel als organisatie - en geven ze elke dag richting aan onze activiteiten;Inclusie & Diversiteit - Openheid voor diversiteit verbreedt onze toegang tot het beste talent. Inclusie stelt ons in staat dat talent volledig in te zetten;Leren en ontwikkeling - Wij investeren in onze werknemers voor de lange termijn - niet alleen met salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook met doorlopende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden die via de Eaton University beschikbaar worden gesteld.Jouw vragen:Heb je vragen neem dan contact op met Yacht Engineering: Patrick van Otterlo: 06 – 10 92 66 21 (dagelijks tot 21:00), of met Natascha Huurman: 23 60 98 20 of mail naar: natascha.huurman@yacht.nl
  • diemen, nederland, noord-holland
  • permanent
  • €3,800 per month
  Vindt je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen? Wordt je er blij van om professionals te laten doorgroeien naar een uitdagende functies? Kun je zelfstandig werken en ben je een gedreven netwerker? Dan hebben wij de leukste baan voor jou.   Als recruitment consultant maak je professionals blij met mooie opdrachten bij onder andere gemeenten, provincies en waterschappen. Denk bijvoorbeeld aan planologen, directievoerders, projectleiders, milieuadviseurs e.v.a. Dit doe je door gesprekken aan te gaan en samen met kandidaten de volgende stap in hun carrière te vinden.  Jouw team bij YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij zijn continu op zoek naar de juiste verbinding tussen professionals en onze toonaangevende opdrachtgevers. We hebben het vrijwel nooit mis. Hoe dat kan? Doordat we zowel de professionals als onze opdrachtgevers écht kennen. Wij selecteren onze professionals op uitmuntend vakmanschap en op die speciale mix van skills. Met acht kantoren verspreid over het land en gespecialiseerd in acht vakgebieden, halen we optimaal resultaat.Jij werkt waar je zelf wil, vanuit huis en deels op onze kantoren in Diemen en Zwolle. Ons team is een mix van junior en senior collega's en in deze samenstelling nog relatief nieuw. Dat betekent dat er veel ruimte ligt om ideeën aan te dragen en jouw ondernemerschap te tonen. Met jouw manager Margarete heb je Great Conversations en praat je over jouw toekomst. Als onderdeel van de Randstad Groep zijn er bij Yacht heel veel mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Er wordt niet alleen gewerkt. Heb jij een hobby waar jouw toekomstige collega's vanaf moeten weten? Dan organiseer jij het volgende teamuitje! ArbeidsvoorwaardenWat krijg je van ons?Wij belonen jou graag met een heel mooi pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden:Een bruto maandsalaris tussen € 2400,- en € 3800,- bruto per maand (dit is afhankelijk van jouw werkervaring en inclusief vakantiegeld en benefit budget);Een kwartaalbonus, een commissieregeling op basis van behaalde marge en een werving & selectie bonus per plaatsing;Lease auto, laptop en telefoon;Sporten tijdens kantoortijden en 's avonds een pas binnengekomen vacature uit te zetten. Kortom, vrijheid in je werktijden;Ervaring in het team, zij helpen je groeien. Daarnaast heb je meer dan 150 trainingen en cursussen tot je beschikking;25 vakantiedagen én de mogelijkheid om bij te kopen.
  Vindt je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen? Wordt je er blij van om professionals te laten doorgroeien naar een uitdagende functies? Kun je zelfstandig werken en ben je een gedreven netwerker? Dan hebben wij de leukste baan voor jou.   Als recruitment consultant maak je professionals blij met mooie opdrachten bij onder andere gemeenten, provincies en waterschappen. Denk bijvoorbeeld aan planologen, directievoerders, projectleiders, milieuadviseurs e.v.a. Dit doe je door gesprekken aan te gaan en samen met kandidaten de volgende stap in hun carrière te vinden.  Jouw team bij YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij zijn continu op zoek naar de juiste verbinding tussen professionals en onze toonaangevende opdrachtgevers. We hebben het vrijwel nooit mis. Hoe dat kan? Doordat we zowel de professionals als onze opdrachtgevers écht kennen. Wij selecteren onze professionals op uitmuntend vakmanschap en op die speciale mix van skills. Met acht kantoren verspreid over het land en gespecialiseerd in acht vakgebieden, halen we optimaal resultaat.Jij werkt waar je zelf wil, vanuit huis en deels op onze kantoren in Diemen en Zwolle. Ons team is een mix van junior en senior collega's en in deze samenstelling nog relatief nieuw. Dat betekent dat er veel ruimte ligt om ideeën aan te dragen en jouw ondernemerschap te tonen. Met jouw manager Margarete heb je Great Conversations en praat je over jouw toekomst. Als onderdeel van de Randstad Groep zijn er bij Yacht heel veel mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Er wordt niet alleen gewerkt. Heb jij een hobby waar jouw toekomstige collega's vanaf moeten weten? Dan organiseer jij het volgende teamuitje! ArbeidsvoorwaardenWat krijg je van ons?Wij belonen jou graag met een heel mooi pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden:Een bruto maandsalaris tussen € 2400,- en € 3800,- bruto per maand (dit is afhankelijk van jouw werkervaring en inclusief vakantiegeld en benefit budget);Een kwartaalbonus, een commissieregeling op basis van behaalde marge en een werving & selectie bonus per plaatsing;Lease auto, laptop en telefoon;Sporten tijdens kantoortijden en 's avonds een pas binnengekomen vacature uit te zetten. Kortom, vrijheid in je werktijden;Ervaring in het team, zij helpen je groeien. Daarnaast heb je meer dan 150 trainingen en cursussen tot je beschikking;25 vakantiedagen én de mogelijkheid om bij te kopen.
  • netherlands
  • permanent
  • full-time
  Frezer (Machining Skill A Specialist)Wat ga je doen?Als Frezer (interne benaming: Machining Specialist Skill A Level 1) ben je werkzaam binnen de Machinale afdeling van Engine Services als specialist. De kern van het werk is het uitvoeren van machinale bewerkingen aan vliegtuigmotoren componenten en landmotoren delen. Zodanig dat de opdrachten tijdig en overeenkomstig de vereiste specificaties en wensen van de klant worden uitgevoerd en de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruikt gemaakt van CNC gestuurde en Frees/Kotterbanken en conventionele draaibanken. Zoals in elke commerciële organisatie, maar in het bijzonder vanwege de zeer hoge veiligheidsstandaard, maakt administratie ook een significant deel uit van de functie.Waar land je?Je maakt deel uit van een team van professionals waarbinnen kennis delen, elkaar steunen en samen voor hetzelfde doel een 'lifestyle' zijn. Jouw profiel* Je hebt een hart voor techniek en kunt helemaal opgaan in de wereld van reparatie, modificatie en aanmaak nieuw;* Nieuwe technieken maak jij je snel eigen;* Je bent opgeleid voor een functie in de Verspanen op mbo-niveau dan wel je hebt een BBL-opleiding Frezen en/of Draaien en/of Slijpen gevolgd;* Kennis en ervaring met CNC en CAD/CAM is een vereiste;
  Frezer (Machining Skill A Specialist)Wat ga je doen?Als Frezer (interne benaming: Machining Specialist Skill A Level 1) ben je werkzaam binnen de Machinale afdeling van Engine Services als specialist. De kern van het werk is het uitvoeren van machinale bewerkingen aan vliegtuigmotoren componenten en landmotoren delen. Zodanig dat de opdrachten tijdig en overeenkomstig de vereiste specificaties en wensen van de klant worden uitgevoerd en de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruikt gemaakt van CNC gestuurde en Frees/Kotterbanken en conventionele draaibanken. Zoals in elke commerciële organisatie, maar in het bijzonder vanwege de zeer hoge veiligheidsstandaard, maakt administratie ook een significant deel uit van de functie.Waar land je?Je maakt deel uit van een team van professionals waarbinnen kennis delen, elkaar steunen en samen voor hetzelfde doel een 'lifestyle' zijn. Jouw profiel* Je hebt een hart voor techniek en kunt helemaal opgaan in de wereld van reparatie, modificatie en aanmaak nieuw;* Nieuwe technieken maak jij je snel eigen;* Je bent opgeleid voor een functie in de Verspanen op mbo-niveau dan wel je hebt een BBL-opleiding Frezen en/of Draaien en/of Slijpen gevolgd;* Kennis en ervaring met CNC en CAD/CAM is een vereiste;
  • netherlands
  • permanent
  • full-time
  Electric Accessories-specialist Wat ga je doen?Jij voert onderhoudswerkzaamheden uit aan complexe elektrische accessoires van vliegtuigmotoren.Hiervoor gebruik je routekaarten en Engelstalige manuals. Wie ervoor zorgt dat de componenten optijd en volgens de voorgeschreven werkwijze en specificaties gerepareerd worden? Precies, jij! Datgeldt trouwens ook voor de administratieve verwerking van je reparaties.Waar land je?Jij komt terecht op de afdeling Electric Accessories van Engine Services, onderdeel van Engineering &Maintenance. Hier repareren en onderhouden we motoren en motoronderdelen. Op je afdelingwerk je samen met zo'n 20 collega's. Tijdens de gezamenlijke dagstart overleggen jullie overdoelstellingen en persoonlijke zaken, en verdelen jullie het werk. Bij de check-out aan het einde vande dag kijken jullie of de dag doelstellingen zijn gehaald.Jouw profielJij hebt een hart voor techniek en werkt uiterst nauwkeurig. Bovendien sta je open voor de nieuwstetechnieken en denk je out of the box. Zelfstandig werken? Kun je goed. Maar ook in teamverbandstijg je grote hoogtes. Maar goed ook, want uiteindelijk fixen jullie het werk samen!Verder heb je:* een mbo- of mts-diploma niveau 2/3;* reparatie- of onderhoudservaring met motoren of gasturbines;* kennis van computersystemen als Microsoft Office, SAP, ARIS en crocos;* een goede beheersing van Nederlands en Engels.Wat bieden wij?* Een uitdagende rol bij de beste werkgever van Nederland* Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en mooie doorgroeimogelijkheden* Een goede pensioenregeling, eindejaarsuitkering en 8 procent vakantiegeld* 25 vakantiedagen* Een reiskostenregeling en gratis gebruik van het busnetwerk rondom Schiphol
  Electric Accessories-specialist Wat ga je doen?Jij voert onderhoudswerkzaamheden uit aan complexe elektrische accessoires van vliegtuigmotoren.Hiervoor gebruik je routekaarten en Engelstalige manuals. Wie ervoor zorgt dat de componenten optijd en volgens de voorgeschreven werkwijze en specificaties gerepareerd worden? Precies, jij! Datgeldt trouwens ook voor de administratieve verwerking van je reparaties.Waar land je?Jij komt terecht op de afdeling Electric Accessories van Engine Services, onderdeel van Engineering &Maintenance. Hier repareren en onderhouden we motoren en motoronderdelen. Op je afdelingwerk je samen met zo'n 20 collega's. Tijdens de gezamenlijke dagstart overleggen jullie overdoelstellingen en persoonlijke zaken, en verdelen jullie het werk. Bij de check-out aan het einde vande dag kijken jullie of de dag doelstellingen zijn gehaald.Jouw profielJij hebt een hart voor techniek en werkt uiterst nauwkeurig. Bovendien sta je open voor de nieuwstetechnieken en denk je out of the box. Zelfstandig werken? Kun je goed. Maar ook in teamverbandstijg je grote hoogtes. Maar goed ook, want uiteindelijk fixen jullie het werk samen!Verder heb je:* een mbo- of mts-diploma niveau 2/3;* reparatie- of onderhoudservaring met motoren of gasturbines;* kennis van computersystemen als Microsoft Office, SAP, ARIS en crocos;* een goede beheersing van Nederlands en Engels.Wat bieden wij?* Een uitdagende rol bij de beste werkgever van Nederland* Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en mooie doorgroeimogelijkheden* Een goede pensioenregeling, eindejaarsuitkering en 8 procent vakantiegeld* 25 vakantiedagen* Een reiskostenregeling en gratis gebruik van het busnetwerk rondom Schiphol
  • netherlands
  • permanent
  • full-time
  De CIR (Customer Interface Repair) is een afdeling welke verantwoordelijk is voor de communicatie tussen component repair en de klanten. Deze afdeling draagt zorg dat productiecapaciteit en capability qua vraag en aanbod is afgestemd tussen component repair en de markt. CIR zorgt ervoor dat commerciële afspraken zodanig worden gemaakt en vertaald dat deze hanteerbaar worden in de cellen (shops), zodanig dat de rekening aansluit op de contractuele afspraken. De markt in operationele zin een klant dan wel een klantvertegenwoordiger binnen dan wel buiten de Klant en in tactisch / strategische zin de afdeling Product Market Management.De werkzaamheden worden in dag/avonddienst en in situaties van AOG buiten kantooruren verricht. Er is sprake van een grote diversiteit aan onderdelen, contracten en bescheiden / documenten. De functie heeft invloed op de benutting van de werkplaatsen en de te verrekenen werkzaamheden naar interne en externe klanten Doel van de CIRO is:* Beoordelen van klantorder bij ontvangst, zodanig dat een (financieel) correcte vertaling plaatsvind naar KLM IT systeem waarmee de monteur een component en een werkbare opdracht ontvangt (koppelt technische werkvoorbereiding en commerciële werkvoorbereiding).* Beheren van quotes en administratie vanuit productieproces, zodanig dat deze administratie actueel is en wordt voldaan aan de financiële verslaglegging.* Beoordelen van klantorder bij aflevering, zodanig dat de indien nodig gecorrigeerde financiële administratie na final check voldoed aan de gestelde norm waarna fysieke afhandeling van het component kan plaatsvinden. Rapporteert aan: Customer Interface Repair ManagerVerantwoordelijkheidsgebieden/Kerntaken. Behandelen van binnenkomende orders, zodanig dat een juiste en tijdige uitvoering van reparatie en/of uitbestedingen van componenten kan plaatsvinden en de orders voorzien zijn van de daarbij behorende geldige documenten en bescheiden. Hiertoe in hoofdzaak:a. Uitvoeren van identificatie t.a.v. doorlooptijd, kosten en diensten van een component bij binnenkomstb. Op basis van de klantopdracht, getoetst aan het klantcontract, converteren naar een werkbare KLM opdracht en opdrachten voor derdenc. Opsporen van fouten in administratie en daar waar nodig corrigeren; ad-hoc trouble-shootingd. Vaststellen onder welk contract component shop visit moet worden geboekte. Beoordeeld of het component voorzien is van juiste salesorder en indien noodzakelijk salesorder aanmakenf. Zorgen dat de ontvangen componenten uitgepakt en gecontroleerd worden op schade en correcte verpakkingeng. Initiëren van een quote in geval van additioneel werk dan wel op verzoek van de klant voor individueel componenth. Het bijstellen van reparatietijden, voortkomend uit verstoringen binnen de celi. Aanmaken van salesorder noodzakelijk om additionele kosten op te kunnen boekenj. Indien component niet in proces kan worden genomen ten gevolge van onvolkomenheden,part/serienummer afwijking, certificaat / order fouten, of andere administratieve onvolkomenheden:i. Opslaan van componenten in de on-hold ruimteii. Acties uitzetten om administratieve onvolkomenheden op te losseniii. Monitoren dat deze acties tijdig en binnen afgesproken doorlooptijd worden afgerondk. Toetsen aan de input rules (Input-Capaciteit-TAT) of capaciteit aanwezig is in de cell, indien niet aanwezig overleg met cell manager over oplossingi. Indien wordt besloten tot een capaciteitsuitbesteding van het component dan externe repairopdracht en vracht- en douanedocumenten (incl. dangerous goods) (laten) aanmaken, in geval van time en material na overleg met de klant.l. Controle van bijgeleverde opdrachten en documenten op volledigheid en juistheid;m. Bepalen van de extern te factureren financiële stroom zoals (extra) te schrijven uren; T&M, schades, Not Normal Ware and Tear of intern te verrekenen dit ten behoeve van facturatien. Het aanmelden van KLM opdrachten (zoals time & material, surplus aankopen, pool unserviceable enz.) in geautomatiseerd systeem; orders voorzien van benodigde werkopdrachten / modificaties en m.b.v. geautomatiseerde systemen overdragen aan de cello. Aanmaken van de Maintenance Instruction Forms, welke kunnen bestaan uit een SAP salesorder, TRACE routekaart, Digitaal Maintenance Record2. Monitoren van het werk in proces, hiertoe o.a.:a. Monitoren van de procesvoortgang bij uitbesteed werk (capaciteit en capability uitbestedingen), bij afwijkingen reclameren bij betreffende vendorb. Zorgen dat quotes van leveranciers worden beoordeeld door de Quote Approval Boardc. Controleren van de afleveringen zowel op workscope als financieel; (laten) oplossen van factuurverschillen teneinde credit holds te voorkomend. Vult aan, en waarnodig corrigeert, het quote formulier wat door de cell is aangeleverd met manuren, materialen en andere kostenaspecten. Verifieert of dit overeenkomt met de gemaakte contractafspraken. In geval van pool creëert een additionele salesorder waarop de door te belasten kosten kunnen worden verwerkt.Functie-eisen: Kennis, opleiding, ervaring* MBO werk en denkniveau* Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift* Kennis van luchtvaartwet- en regelgeving* Ervaring met MS Office Word, Excel en OutlookFunctie-eisen: Competenties* Sturen* Flexibiliteit* Verzamelen van informatie* Accuraatheid* Schriftelijk communiceren* Mondeling communiceren* Resultaat of commerciële gerichtheid* Klant en servicegerichtheid
  De CIR (Customer Interface Repair) is een afdeling welke verantwoordelijk is voor de communicatie tussen component repair en de klanten. Deze afdeling draagt zorg dat productiecapaciteit en capability qua vraag en aanbod is afgestemd tussen component repair en de markt. CIR zorgt ervoor dat commerciële afspraken zodanig worden gemaakt en vertaald dat deze hanteerbaar worden in de cellen (shops), zodanig dat de rekening aansluit op de contractuele afspraken. De markt in operationele zin een klant dan wel een klantvertegenwoordiger binnen dan wel buiten de Klant en in tactisch / strategische zin de afdeling Product Market Management.De werkzaamheden worden in dag/avonddienst en in situaties van AOG buiten kantooruren verricht. Er is sprake van een grote diversiteit aan onderdelen, contracten en bescheiden / documenten. De functie heeft invloed op de benutting van de werkplaatsen en de te verrekenen werkzaamheden naar interne en externe klanten Doel van de CIRO is:* Beoordelen van klantorder bij ontvangst, zodanig dat een (financieel) correcte vertaling plaatsvind naar KLM IT systeem waarmee de monteur een component en een werkbare opdracht ontvangt (koppelt technische werkvoorbereiding en commerciële werkvoorbereiding).* Beheren van quotes en administratie vanuit productieproces, zodanig dat deze administratie actueel is en wordt voldaan aan de financiële verslaglegging.* Beoordelen van klantorder bij aflevering, zodanig dat de indien nodig gecorrigeerde financiële administratie na final check voldoed aan de gestelde norm waarna fysieke afhandeling van het component kan plaatsvinden. Rapporteert aan: Customer Interface Repair ManagerVerantwoordelijkheidsgebieden/Kerntaken. Behandelen van binnenkomende orders, zodanig dat een juiste en tijdige uitvoering van reparatie en/of uitbestedingen van componenten kan plaatsvinden en de orders voorzien zijn van de daarbij behorende geldige documenten en bescheiden. Hiertoe in hoofdzaak:a. Uitvoeren van identificatie t.a.v. doorlooptijd, kosten en diensten van een component bij binnenkomstb. Op basis van de klantopdracht, getoetst aan het klantcontract, converteren naar een werkbare KLM opdracht en opdrachten voor derdenc. Opsporen van fouten in administratie en daar waar nodig corrigeren; ad-hoc trouble-shootingd. Vaststellen onder welk contract component shop visit moet worden geboekte. Beoordeeld of het component voorzien is van juiste salesorder en indien noodzakelijk salesorder aanmakenf. Zorgen dat de ontvangen componenten uitgepakt en gecontroleerd worden op schade en correcte verpakkingeng. Initiëren van een quote in geval van additioneel werk dan wel op verzoek van de klant voor individueel componenth. Het bijstellen van reparatietijden, voortkomend uit verstoringen binnen de celi. Aanmaken van salesorder noodzakelijk om additionele kosten op te kunnen boekenj. Indien component niet in proces kan worden genomen ten gevolge van onvolkomenheden,part/serienummer afwijking, certificaat / order fouten, of andere administratieve onvolkomenheden:i. Opslaan van componenten in de on-hold ruimteii. Acties uitzetten om administratieve onvolkomenheden op te losseniii. Monitoren dat deze acties tijdig en binnen afgesproken doorlooptijd worden afgerondk. Toetsen aan de input rules (Input-Capaciteit-TAT) of capaciteit aanwezig is in de cell, indien niet aanwezig overleg met cell manager over oplossingi. Indien wordt besloten tot een capaciteitsuitbesteding van het component dan externe repairopdracht en vracht- en douanedocumenten (incl. dangerous goods) (laten) aanmaken, in geval van time en material na overleg met de klant.l. Controle van bijgeleverde opdrachten en documenten op volledigheid en juistheid;m. Bepalen van de extern te factureren financiële stroom zoals (extra) te schrijven uren; T&M, schades, Not Normal Ware and Tear of intern te verrekenen dit ten behoeve van facturatien. Het aanmelden van KLM opdrachten (zoals time & material, surplus aankopen, pool unserviceable enz.) in geautomatiseerd systeem; orders voorzien van benodigde werkopdrachten / modificaties en m.b.v. geautomatiseerde systemen overdragen aan de cello. Aanmaken van de Maintenance Instruction Forms, welke kunnen bestaan uit een SAP salesorder, TRACE routekaart, Digitaal Maintenance Record2. Monitoren van het werk in proces, hiertoe o.a.:a. Monitoren van de procesvoortgang bij uitbesteed werk (capaciteit en capability uitbestedingen), bij afwijkingen reclameren bij betreffende vendorb. Zorgen dat quotes van leveranciers worden beoordeeld door de Quote Approval Boardc. Controleren van de afleveringen zowel op workscope als financieel; (laten) oplossen van factuurverschillen teneinde credit holds te voorkomend. Vult aan, en waarnodig corrigeert, het quote formulier wat door de cell is aangeleverd met manuren, materialen en andere kostenaspecten. Verifieert of dit overeenkomt met de gemaakte contractafspraken. In geval van pool creëert een additionele salesorder waarop de door te belasten kosten kunnen worden verwerkt.Functie-eisen: Kennis, opleiding, ervaring* MBO werk en denkniveau* Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift* Kennis van luchtvaartwet- en regelgeving* Ervaring met MS Office Word, Excel en OutlookFunctie-eisen: Competenties* Sturen* Flexibiliteit* Verzamelen van informatie* Accuraatheid* Schriftelijk communiceren* Mondeling communiceren* Resultaat of commerciële gerichtheid* Klant en servicegerichtheid
  • netherlands
  • permanent
  • full-time
  Lead Cabin Maintenance Mechanic Ben jij onze nieuwe Lead Cabin Maintenance Mechanic die bij ons aan de slag gaat? Is cabinekwaliteit straks bij jou in goede handen, omdat jij precies weet wat een passagier verwacht? En wil je graag deel uitmaken van een goed gemotiveerd en betrokken team? Dan zoeken we jou!Cabin Maintenance bestaat uit demonteren, controleren, repareren en monteren van cabine-/vrachtdelen en assistentie bij testen van systemen. Tevens vindt in- en uitbouw van medische apparatuur plaats. Bij de werkzaamheden moet worden gewerkt volgens de geldende voorschriften en kwaliteitseisen. Je werkt in de hangaar of op het platform aan alle typen vliegtuigen in de cabine en vrachtruimte en hebt een "all type" bevoegdheid.Je werkt volgens manuals (handboeken) en procedures binnen de scope van je autorisatie en beheerst meerdere skills/specialiteiten waaronder:Snijden, naaien, spuitenLassen/föhnen (plastics en kunststof)Leggen en bevestigen van vloerbedekking, panelen en bekleding3-D printenJe houdt ontwikkelingen op jouw vakgebied bij m.b.t. nieuwe en veranderende technieken om zo de ontwikkelingen in de luchtvaart voor te blijven. Je staat onder supervisie van Support/Certifying staff, doet operational, functional & simpeltests binnen scope en privileges van de autorisaties Een en ander in de Nederlandse en Engelse taal. Je hebt Customer Experience hoog in het vaandel staan met als doel de gewenste klantervaring in de Cabine te bewerkstelligen. Waar land je?Je komt te werken in een omgeving waar ruimte is voor eigen initiatief. Je bent onderdeel van een Cabin Maintenance team die voortdurend in beweging is, en zowel werk uitvoert in de hangaar en op Schiphol Centrum. Herken je jezelf hierin dan is de functie van Lead Cabin Maintenance Mechanic wat voor jou! Jouw ProfielJe hebt Customer Experience hoog in het vaandel staan met als doel de gewenste klantervaring in de cabine te bewerkstelligen. Je komt goed tot je recht als je graag in een team werkt, initiatief durft te nemen en denkt in mogelijkheden. Daarnaast word er zelfstandigheid van je verwacht en is je eigen inbreng van belang.Je wordt enthousiast van het concept teaming, eigen verantwoordelijkheid en innoveren.Aangezien we binnen de Airframe organisatie volop bezig zijn met procesverbeteringen, wordt er van je verwacht dat je open staat voor veranderingen.Meedenken, eigenaarschap tonen, je oplossingsgerichtheid en je stressbestendigheid spelen in je dagelijkse werkzaamheden een grote rol.Het is tevens van belang dat dat je oog hebt voor een correcte toepassing van de veiligheidsvoorschriften (SMS).Je wilt je verder ontwikkelingen en je gaat graag uitdagingen aan. Wat bieden wij?Een uitdagende rol waarin je een belangrijke bijdrage levert aan de customer experience van de KLM passagier.Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en mooie doorgroeimogelijkheden.Het werken in de teams staat centraal.Inschaling afhankelijk van kennis en ervaring mogelijke start in OSG-H.Wij bieden een functie in ploegendienst (dag/avond/nacht/weekend). Wij vragen:Je beschikt minimaal over een MBO-3/4 denkniveau bij voorkeur in de VliegtuigtechniekJe hebt aantoonbare affiniteit met het technische vakAantoonbare ervaring in het vliegtuigonderhoud is een préGoede kennis van (technisch) Engels is een must
  Lead Cabin Maintenance Mechanic Ben jij onze nieuwe Lead Cabin Maintenance Mechanic die bij ons aan de slag gaat? Is cabinekwaliteit straks bij jou in goede handen, omdat jij precies weet wat een passagier verwacht? En wil je graag deel uitmaken van een goed gemotiveerd en betrokken team? Dan zoeken we jou!Cabin Maintenance bestaat uit demonteren, controleren, repareren en monteren van cabine-/vrachtdelen en assistentie bij testen van systemen. Tevens vindt in- en uitbouw van medische apparatuur plaats. Bij de werkzaamheden moet worden gewerkt volgens de geldende voorschriften en kwaliteitseisen. Je werkt in de hangaar of op het platform aan alle typen vliegtuigen in de cabine en vrachtruimte en hebt een "all type" bevoegdheid.Je werkt volgens manuals (handboeken) en procedures binnen de scope van je autorisatie en beheerst meerdere skills/specialiteiten waaronder:Snijden, naaien, spuitenLassen/föhnen (plastics en kunststof)Leggen en bevestigen van vloerbedekking, panelen en bekleding3-D printenJe houdt ontwikkelingen op jouw vakgebied bij m.b.t. nieuwe en veranderende technieken om zo de ontwikkelingen in de luchtvaart voor te blijven. Je staat onder supervisie van Support/Certifying staff, doet operational, functional & simpeltests binnen scope en privileges van de autorisaties Een en ander in de Nederlandse en Engelse taal. Je hebt Customer Experience hoog in het vaandel staan met als doel de gewenste klantervaring in de Cabine te bewerkstelligen. Waar land je?Je komt te werken in een omgeving waar ruimte is voor eigen initiatief. Je bent onderdeel van een Cabin Maintenance team die voortdurend in beweging is, en zowel werk uitvoert in de hangaar en op Schiphol Centrum. Herken je jezelf hierin dan is de functie van Lead Cabin Maintenance Mechanic wat voor jou! Jouw ProfielJe hebt Customer Experience hoog in het vaandel staan met als doel de gewenste klantervaring in de cabine te bewerkstelligen. Je komt goed tot je recht als je graag in een team werkt, initiatief durft te nemen en denkt in mogelijkheden. Daarnaast word er zelfstandigheid van je verwacht en is je eigen inbreng van belang.Je wordt enthousiast van het concept teaming, eigen verantwoordelijkheid en innoveren.Aangezien we binnen de Airframe organisatie volop bezig zijn met procesverbeteringen, wordt er van je verwacht dat je open staat voor veranderingen.Meedenken, eigenaarschap tonen, je oplossingsgerichtheid en je stressbestendigheid spelen in je dagelijkse werkzaamheden een grote rol.Het is tevens van belang dat dat je oog hebt voor een correcte toepassing van de veiligheidsvoorschriften (SMS).Je wilt je verder ontwikkelingen en je gaat graag uitdagingen aan. Wat bieden wij?Een uitdagende rol waarin je een belangrijke bijdrage levert aan de customer experience van de KLM passagier.Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en mooie doorgroeimogelijkheden.Het werken in de teams staat centraal.Inschaling afhankelijk van kennis en ervaring mogelijke start in OSG-H.Wij bieden een functie in ploegendienst (dag/avond/nacht/weekend). Wij vragen:Je beschikt minimaal over een MBO-3/4 denkniveau bij voorkeur in de VliegtuigtechniekJe hebt aantoonbare affiniteit met het technische vakAantoonbare ervaring in het vliegtuigonderhoud is een préGoede kennis van (technisch) Engels is een must
  • sneek, friesland
  • permanent
  Ben jij de specialist op software gebied die zorgt dat alle productie-installaties optimaal werken? Sta jij in je kracht wanneer je de vrijheid krijgt om als kartrekker je eigen draai te geven hieraan? En houd jij van korte schakels en snelle besluitvormingen? In deze rol van Software Engineer bij Lankhorst vind je dit zeker terug! Het machinepark bij Lankhorst, producent van hoogwaardige kunststof producten, maakt  voornamelijk gebruik van maatwerk machines en we zoeken daarom ook iemand met een brede ervaring, een flexibele houding en iemand die in staat is om de alle beschikbaar kennis en data te borgen in het proces/bij de machine en niet in één persoon. Door de loyaliteit van de collega’s zit er veel kennis bij de medewerkers. Deze kwetsbaarheid moet gereduceerd worden. De software wordt zowel in eigen beheer ontwikkeld als ook in samenwerking met extern partijen. Het doel is om zoveel mogelijk programmeerwerk in eigen huis uit te voeren. Vanuit een meerjarenplan moet worden gekeken naar de optimalisatie van de software, de juiste verdeling tussen uitbesteden en eigenaarschap en het inspelen op toekomstige veranderingen. Dit zijn enerzijds technologische veranderingen, maar anderzijds spelen de veranderingen ook in op nieuwe instroom van bijvoorbeeld een onervaren operator die gebruik maakt van die geborgde kennis.  Als software engineer ben je met veel verschillende afdelingen continu in gesprek. Met de operators in de dagdagelijkse werkzaamheden, met de TD (circa 14 man) over technische ontwikkelingen en met de afdelingen KAM & Continuous Improvement over het meerjarenplan. Wat maakt Lankhorst zo uniek? Klaas Johan Heida, Operations Manager bij Lankhorst: “Cultuur is een hechte welwillende groep van loyale medewerkers, dit betekent een grote betrokkenheid”. Aan de andere kant willen we ook vooruit, elke dag weer beter worden dan vandaag! Met als doel: een fabriek die er toe doet.”Overige taken:  Onderzoeken en oplossen van alle voorkomende storingen aan machine(-onderdelen)Uitwerken van schetsontwerpen en het doen van voorstellen ter verbetering van technische situatiesUitwerken van procesontwerpen in besturingssystemenBespreken van engineers- en bouw aangelegenheden met eigen en externe monteursBewaken en bijsturen van de voortgang en kwaliteit van werkzaamhedenUitvoeren en begeleiden van programmeerwerkzaamheden ArbeidsvoorwaardenWat bieden wij?Lankhorst hecht veel waarde aan betrokken collega’s en daarom kom je ook rechtstreek in dienst bij Lankhorst. Yacht verzorgt exclusief de Werving en Selectie voor deze procedure.-        Arbeidsvoorwaarden volgens MITT CAO- Werkweek van 36 uur -        Een zeer goed marktconform salaris op basis van kennis en ervaring-        Pensioenregeling- Ruimte om werkzaamheden naar eigen inzicht vorm te geven- Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen of trainingen
  Ben jij de specialist op software gebied die zorgt dat alle productie-installaties optimaal werken? Sta jij in je kracht wanneer je de vrijheid krijgt om als kartrekker je eigen draai te geven hieraan? En houd jij van korte schakels en snelle besluitvormingen? In deze rol van Software Engineer bij Lankhorst vind je dit zeker terug! Het machinepark bij Lankhorst, producent van hoogwaardige kunststof producten, maakt  voornamelijk gebruik van maatwerk machines en we zoeken daarom ook iemand met een brede ervaring, een flexibele houding en iemand die in staat is om de alle beschikbaar kennis en data te borgen in het proces/bij de machine en niet in één persoon. Door de loyaliteit van de collega’s zit er veel kennis bij de medewerkers. Deze kwetsbaarheid moet gereduceerd worden. De software wordt zowel in eigen beheer ontwikkeld als ook in samenwerking met extern partijen. Het doel is om zoveel mogelijk programmeerwerk in eigen huis uit te voeren. Vanuit een meerjarenplan moet worden gekeken naar de optimalisatie van de software, de juiste verdeling tussen uitbesteden en eigenaarschap en het inspelen op toekomstige veranderingen. Dit zijn enerzijds technologische veranderingen, maar anderzijds spelen de veranderingen ook in op nieuwe instroom van bijvoorbeeld een onervaren operator die gebruik maakt van die geborgde kennis.  Als software engineer ben je met veel verschillende afdelingen continu in gesprek. Met de operators in de dagdagelijkse werkzaamheden, met de TD (circa 14 man) over technische ontwikkelingen en met de afdelingen KAM & Continuous Improvement over het meerjarenplan. Wat maakt Lankhorst zo uniek? Klaas Johan Heida, Operations Manager bij Lankhorst: “Cultuur is een hechte welwillende groep van loyale medewerkers, dit betekent een grote betrokkenheid”. Aan de andere kant willen we ook vooruit, elke dag weer beter worden dan vandaag! Met als doel: een fabriek die er toe doet.”Overige taken:  Onderzoeken en oplossen van alle voorkomende storingen aan machine(-onderdelen)Uitwerken van schetsontwerpen en het doen van voorstellen ter verbetering van technische situatiesUitwerken van procesontwerpen in besturingssystemenBespreken van engineers- en bouw aangelegenheden met eigen en externe monteursBewaken en bijsturen van de voortgang en kwaliteit van werkzaamhedenUitvoeren en begeleiden van programmeerwerkzaamheden ArbeidsvoorwaardenWat bieden wij?Lankhorst hecht veel waarde aan betrokken collega’s en daarom kom je ook rechtstreek in dienst bij Lankhorst. Yacht verzorgt exclusief de Werving en Selectie voor deze procedure.-        Arbeidsvoorwaarden volgens MITT CAO- Werkweek van 36 uur -        Een zeer goed marktconform salaris op basis van kennis en ervaring-        Pensioenregeling- Ruimte om werkzaamheden naar eigen inzicht vorm te geven- Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen of trainingen
  • katwijk aan zee, zuid-holland
  • permanent
  Voor de afdeling Process Engineering zijn we op zoek naar een Process Engineer/Project LeaderDigitalization.Als Process Engineer/Project Leader Digitalization is het jouw doel om de productieprocessen zooptimaal mogelijk te laten functioneren. Je begeleidt en implementeert nieuwe en aangepasteproductiemiddelen/ bedrijfsprocessen op de werkvloer. Je rapporteert aan de Department LeadContinuous Improvement.ArbeidsvoorwaardenKom jij Alutech versterken, dan stap je binnen bij een internationale organisatie met een no-nonsense cultuur. Je werkplek is uitdagend en bevindt zich binnen een ambitieuze ondernemingwaar passie voor techniek een belangrijke rol speelt. We bieden je veel ruimte om de functie vorm tegeven. Daarnaast is er ruimte voor groei en ontwikkeling. Als Process Engineer/Project LeaderDigitalization kun je bij ons rekenen op een marktconform salaris, goede aanvullendearbeidsvoorwaarden conform CAO Metalektro en opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Verderwerk je in een informeel team en heerst er binnen Alutech een open en prettige werksfeer.
  Voor de afdeling Process Engineering zijn we op zoek naar een Process Engineer/Project LeaderDigitalization.Als Process Engineer/Project Leader Digitalization is het jouw doel om de productieprocessen zooptimaal mogelijk te laten functioneren. Je begeleidt en implementeert nieuwe en aangepasteproductiemiddelen/ bedrijfsprocessen op de werkvloer. Je rapporteert aan de Department LeadContinuous Improvement.ArbeidsvoorwaardenKom jij Alutech versterken, dan stap je binnen bij een internationale organisatie met een no-nonsense cultuur. Je werkplek is uitdagend en bevindt zich binnen een ambitieuze ondernemingwaar passie voor techniek een belangrijke rol speelt. We bieden je veel ruimte om de functie vorm tegeven. Daarnaast is er ruimte voor groei en ontwikkeling. Als Process Engineer/Project LeaderDigitalization kun je bij ons rekenen op een marktconform salaris, goede aanvullendearbeidsvoorwaarden conform CAO Metalektro en opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Verderwerk je in een informeel team en heerst er binnen Alutech een open en prettige werksfeer.
  • zwijndrecht, zuid-holland
  • permanent
  Wat ga je bij ons doen?Als Adviseur Riolering sta jij voor de uitdaging om er voor te zorgen dat nieuwe riolering wordt aangelegd volgens de eisen van de gemeente en na oplevering functioneert zoals bedacht. Hiervoor keur jij het (definitieve) rioleringsplan namens de afdeling goed en neem jij de aangelegde riolering uiteindelijk, na oplevering van het project, weer in beheer. Je vormt hierbij een belangrijk duo met jouw collega de rioolbeheerder. Je bent als adviseur riolering onderdeel van verschillende projectteams, variërend van grote investeringsprojecten in de openbare ruimte tot woningbouwprojecten. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het stationskwartier en het Veerplein. Binnen deze projectteams behartig je de beheerbelangen. Je stelt samen met de rioolbeheerder het programma van eisen voor de riolering op, denkt mee in ontwerpuitwerkingen en beoordeeld de ontwerpen. Jij bent in staat om bewuste (risico)afwegingen te maken om te komen tot de juiste keuzes. Hierbij houd je rekening met de gevolgen van klimaatverandering en duurzaamheid. Ook heb je oog voor de grote maatschappelijke en financiële impact die hieraan verbonden zijn. Tot slot adviseer en beoordeel je ook inbreidingsplannen van derden en draagt hiermee de zorg voor een goede aansluiting op het bestaande rioolstelsel.ArbeidsvoorwaardenUren: 32-36 uur per week, opdracht voor 1 jaar erna eventueel in vaste dienst. (deta-vast constructie)Start: Begin april/mei 2022, dit in overleg
  Wat ga je bij ons doen?Als Adviseur Riolering sta jij voor de uitdaging om er voor te zorgen dat nieuwe riolering wordt aangelegd volgens de eisen van de gemeente en na oplevering functioneert zoals bedacht. Hiervoor keur jij het (definitieve) rioleringsplan namens de afdeling goed en neem jij de aangelegde riolering uiteindelijk, na oplevering van het project, weer in beheer. Je vormt hierbij een belangrijk duo met jouw collega de rioolbeheerder. Je bent als adviseur riolering onderdeel van verschillende projectteams, variërend van grote investeringsprojecten in de openbare ruimte tot woningbouwprojecten. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het stationskwartier en het Veerplein. Binnen deze projectteams behartig je de beheerbelangen. Je stelt samen met de rioolbeheerder het programma van eisen voor de riolering op, denkt mee in ontwerpuitwerkingen en beoordeeld de ontwerpen. Jij bent in staat om bewuste (risico)afwegingen te maken om te komen tot de juiste keuzes. Hierbij houd je rekening met de gevolgen van klimaatverandering en duurzaamheid. Ook heb je oog voor de grote maatschappelijke en financiële impact die hieraan verbonden zijn. Tot slot adviseer en beoordeel je ook inbreidingsplannen van derden en draagt hiermee de zorg voor een goede aansluiting op het bestaande rioolstelsel.ArbeidsvoorwaardenUren: 32-36 uur per week, opdracht voor 1 jaar erna eventueel in vaste dienst. (deta-vast constructie)Start: Begin april/mei 2022, dit in overleg
  • amsterdam, noord-holland
  • permanent
  Je levert een bijdrage aan het ontwerp, de realisatie, optimalisatie en vernieuwing vanproductiebesturing- en informatiesystemen. Je vertaalt daarbij de wensen van de opdrachtgeverin een concrete besturingsoplossing. Testen en inbedrijfstellen maken vaak onderdeel uit van dewerkzaamheden.Functie eisen een afgeronde technische HBO- en/of universitaire opleiding enkele jaren ervaring met het configureren van één of meerdere PLC- en/of SCADAsystemen, zoals Siemens, Allen Bradley, GE Fanus, etc goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engels taal je bent klantgericht en ambitieus je bent een teamplayer je werkt georganiseerd je handelt gedisciplineerdVast contract - je wordt gedetacheerd op projectbasis (van paar maanden tot jaar)Ergens bij een klant tussen Eindhoven/AmsterdamSI 3500-4000 NL sprekendKennis van PLC systemen
  Je levert een bijdrage aan het ontwerp, de realisatie, optimalisatie en vernieuwing vanproductiebesturing- en informatiesystemen. Je vertaalt daarbij de wensen van de opdrachtgeverin een concrete besturingsoplossing. Testen en inbedrijfstellen maken vaak onderdeel uit van dewerkzaamheden.Functie eisen een afgeronde technische HBO- en/of universitaire opleiding enkele jaren ervaring met het configureren van één of meerdere PLC- en/of SCADAsystemen, zoals Siemens, Allen Bradley, GE Fanus, etc goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engels taal je bent klantgericht en ambitieus je bent een teamplayer je werkt georganiseerd je handelt gedisciplineerdVast contract - je wordt gedetacheerd op projectbasis (van paar maanden tot jaar)Ergens bij een klant tussen Eindhoven/AmsterdamSI 3500-4000 NL sprekendKennis van PLC systemen
  • delfzijl, groningen
  • permanent
  Requires working in the UK for 3-6 months then in the North of the Netherlands permanently About usThis is a fantastic opportunity to join a company with exciting plans to construct at €175m green field plant in the North of the Netherlands, one of the largest sustainable process plants in Europe! CIRCTEC is the global leader in refining and producing product grade sustainable fuels and liquid chemicals from the natural and synthetic rubber content of end-of-life tyres. We are at the forefront of renewable energy technology within the biofuel and chemical industry. The innovative technology has been thoroughly tested and proven unrivalled in the world. After our pilot plant in Poland, we will now scale up by building the largest rubber recycling plant in Europe in the Industrial area of Delfzijl in the North of the Netherlands, with a second plant in Germany in the pipeline. This is a highly prestigious and career-making project, which will usher in a new era of sustainability in this field, using highly advanced technology.  The positionAs Senior Manager Chemical Engineering & Projects you will work closely with the Group Technical Director (TD) and fellow Senior Managers to organise all aspects of the project through the phases of final design, construction, to operation. You will play a key role in liaising with suppliers and overcoming any potential issues that may arise as well as managing the review of proposals, and the completion of calculations. During the first phase you will live in Chester in the North of England (3-6 months), where housing for you and your family can be arranged. This is to provide you with a full understanding of all aspects of the project. Thereafter you will relocate to the north of the Netherlands where you will oversee the next stages of the project up to- and including the operational phase. You will play a role truly at the heart of this exciting project and take ownership of its delivery.  ArbeidsvoorwaardenThere is limited information on the Internet because of confidentiality around the groups plans. Full information will be provided as part of the recruitment process.
  Requires working in the UK for 3-6 months then in the North of the Netherlands permanently About usThis is a fantastic opportunity to join a company with exciting plans to construct at €175m green field plant in the North of the Netherlands, one of the largest sustainable process plants in Europe! CIRCTEC is the global leader in refining and producing product grade sustainable fuels and liquid chemicals from the natural and synthetic rubber content of end-of-life tyres. We are at the forefront of renewable energy technology within the biofuel and chemical industry. The innovative technology has been thoroughly tested and proven unrivalled in the world. After our pilot plant in Poland, we will now scale up by building the largest rubber recycling plant in Europe in the Industrial area of Delfzijl in the North of the Netherlands, with a second plant in Germany in the pipeline. This is a highly prestigious and career-making project, which will usher in a new era of sustainability in this field, using highly advanced technology.  The positionAs Senior Manager Chemical Engineering & Projects you will work closely with the Group Technical Director (TD) and fellow Senior Managers to organise all aspects of the project through the phases of final design, construction, to operation. You will play a key role in liaising with suppliers and overcoming any potential issues that may arise as well as managing the review of proposals, and the completion of calculations. During the first phase you will live in Chester in the North of England (3-6 months), where housing for you and your family can be arranged. This is to provide you with a full understanding of all aspects of the project. Thereafter you will relocate to the north of the Netherlands where you will oversee the next stages of the project up to- and including the operational phase. You will play a role truly at the heart of this exciting project and take ownership of its delivery.  ArbeidsvoorwaardenThere is limited information on the Internet because of confidentiality around the groups plans. Full information will be provided as part of the recruitment process.
  • delfzijl, groningen
  • permanent
  Requires working in the UK for 3-6 months then in the North of the Netherlands permanently About usThis is a fantastic opportunity to join a company with exciting plans to construct at €175m green field plant in the North of the Netherlands, one of the largest sustainable process plants in Europe! CIRCTEC is the global leader in refining and producing product grade sustainable fuels and liquid chemicals from the natural and synthetic rubber content of end-of-life tyres. We are at the forefront of renewable energy technology within the biofuel and chemical industry. The innovative technology has been thoroughly tested and proven unrivalled in the world. After our pilot plant in Poland, we will now scale up by building the largest rubber recycling plant in Europe in the Industrial area of Delfzijl in the North of the Netherlands, with a second plant in Germany in the pipeline. This is a highly prestigious and career-making project, which will usher in a new era of sustainability in this field, using highly advanced technology.  The positionAs Senior Manager Mechanical Engineering & Projects you will work closely with the Group Technical Director (TD) and fellow Senior Managers to organise all aspects of the project through the phases of final design, construction, to operation. You will play a key role in liaising with suppliers and overcoming any potential issues that may arise as well as managing the review of proposals, and the completion of calculations. During the first phase you will live in Chester in the North of England (3-6 months), where housing for you and your family can be arranged. This is to provide you with a full understanding of all aspects of the project. Thereafter you will relocate to the north of the Netherlands where you will oversee the next stages of the project up to- and including the operational phase. You will play a role truly at the heart of this exciting project and take ownership of its delivery.  ArbeidsvoorwaardenThere is limited information on the Internet because of confidentiality around the groups plans. Full information will be provided as part of the recruitment process
  Requires working in the UK for 3-6 months then in the North of the Netherlands permanently About usThis is a fantastic opportunity to join a company with exciting plans to construct at €175m green field plant in the North of the Netherlands, one of the largest sustainable process plants in Europe! CIRCTEC is the global leader in refining and producing product grade sustainable fuels and liquid chemicals from the natural and synthetic rubber content of end-of-life tyres. We are at the forefront of renewable energy technology within the biofuel and chemical industry. The innovative technology has been thoroughly tested and proven unrivalled in the world. After our pilot plant in Poland, we will now scale up by building the largest rubber recycling plant in Europe in the Industrial area of Delfzijl in the North of the Netherlands, with a second plant in Germany in the pipeline. This is a highly prestigious and career-making project, which will usher in a new era of sustainability in this field, using highly advanced technology.  The positionAs Senior Manager Mechanical Engineering & Projects you will work closely with the Group Technical Director (TD) and fellow Senior Managers to organise all aspects of the project through the phases of final design, construction, to operation. You will play a key role in liaising with suppliers and overcoming any potential issues that may arise as well as managing the review of proposals, and the completion of calculations. During the first phase you will live in Chester in the North of England (3-6 months), where housing for you and your family can be arranged. This is to provide you with a full understanding of all aspects of the project. Thereafter you will relocate to the north of the Netherlands where you will oversee the next stages of the project up to- and including the operational phase. You will play a role truly at the heart of this exciting project and take ownership of its delivery.  ArbeidsvoorwaardenThere is limited information on the Internet because of confidentiality around the groups plans. Full information will be provided as part of the recruitment process
  • panningen, limburg
  • permanent
  • €95 per month
  De kandidaat die de Gemeente Peel en Maas zoekt heeft ervaring met de begeleiding van complexe ruimtelijke procedures, waaronder uitgebreide omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.De adviseur moet op een Peel en Maas wijze kunnen werken, oftewel heeft uitstekende sociale en contactuele eigenschappen en is iemand die de taal van de adviseur en de klant moeiteloos kan verbinden.Gemeente Peel en Maas ontvangt nog altijd een toenemend aantal verzoeken op het gebied van woningbouw, mede ingegeven door het coalitieprogramma waarin bouwen en wonen in de volle breedte terugkomt. Ook op het gebied van landbouw en veeteelt (omschakeling, sanering) en bedrijvigheid staan ontwikkelingen niet stil. Om deze reden zoekt de Gemeente Peel en Maas per direct ondersteuning op het gebied van ruimtelijke procedures. De variatie in type procedures is groot: van bestemmingsplannen tot aan behandeling principeverzoeken, maar ook zogenaamde win-win kavels en bijbehorende bestemmingsplanwijzigingen. Werkzaamheden:Het voeren van gesprekken met aanvragers over de inhoud van initiatieven, vaak op locatie;Het voeren van gesprekken met bestuurders over de politieke context en beleidsruimte, gerelateerd aan concrete initiatieven;Beoordeling initiatief op de werkwijze van Gemeente Peel en Maas (zoals het denken in doelen, vanuit het perspectief van het dorp, gerelateerd aan de spanningsbogen uit de Kaderstelling);Het begeleiden en opstellen van complexe ruimtelijke procedures, zoals uitgebreide omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.ArbeidsvoorwaardenDetachering voor gemiddeld 22 uur per week tot aan het einde van dit jaar.
  De kandidaat die de Gemeente Peel en Maas zoekt heeft ervaring met de begeleiding van complexe ruimtelijke procedures, waaronder uitgebreide omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.De adviseur moet op een Peel en Maas wijze kunnen werken, oftewel heeft uitstekende sociale en contactuele eigenschappen en is iemand die de taal van de adviseur en de klant moeiteloos kan verbinden.Gemeente Peel en Maas ontvangt nog altijd een toenemend aantal verzoeken op het gebied van woningbouw, mede ingegeven door het coalitieprogramma waarin bouwen en wonen in de volle breedte terugkomt. Ook op het gebied van landbouw en veeteelt (omschakeling, sanering) en bedrijvigheid staan ontwikkelingen niet stil. Om deze reden zoekt de Gemeente Peel en Maas per direct ondersteuning op het gebied van ruimtelijke procedures. De variatie in type procedures is groot: van bestemmingsplannen tot aan behandeling principeverzoeken, maar ook zogenaamde win-win kavels en bijbehorende bestemmingsplanwijzigingen. Werkzaamheden:Het voeren van gesprekken met aanvragers over de inhoud van initiatieven, vaak op locatie;Het voeren van gesprekken met bestuurders over de politieke context en beleidsruimte, gerelateerd aan concrete initiatieven;Beoordeling initiatief op de werkwijze van Gemeente Peel en Maas (zoals het denken in doelen, vanuit het perspectief van het dorp, gerelateerd aan de spanningsbogen uit de Kaderstelling);Het begeleiden en opstellen van complexe ruimtelijke procedures, zoals uitgebreide omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.ArbeidsvoorwaardenDetachering voor gemiddeld 22 uur per week tot aan het einde van dit jaar.
  • delfzijl, groningen
  • permanent
  Chief Program/Project Manager Requires working in the UK for 3-6 months then in the North of the Netherlands permanently About usThis is a fantastic opportunity to join a company with exciting plans to construct at €175m green field plant in the North of the Netherlands, one of the largest sustainable process plants in Europe! CIRCTEC is the global leader in refining and producing product grade sustainable fuels and liquid chemicals from the natural and synthetic rubber content of end-of-life tyres. We are at the forefront of renewable energy technology within the biofuel and chemical industry. The innovative technology has been thoroughly tested and proven unrivalled in the world. After our pilot plant in Poland, we will now scale up by building the largest rubber recycling plant in Europe in the Industrial area of Delfzijl in the North of the Netherlands, with a second plant in Germany in the pipeline. This is a highly prestigious and career-making project with the opportunity to be the Chief Project Manager for a €175m green field plant construction. It will usher in a new era of sustainability in this field, using highly advanced technology. The positionAs Chief Project Manager you will directly report to the Group Technical Director (TD) and the Board of Directors to manage all aspect of the new plant through supply chain, construction and into operation. During the first phase you will live in Chester in the North of England (3-6 months), where housing for you and your family can be arranged. This is to provide you with a full understanding of all aspects of the project.  Thereafter you will relocate to the north of the Netherlands where you will be responsible for the all aspects of managing suppliers, constructing the plant and bringing it into operation.  You will play a role truly at the heart of this exciting project and take ownership of its delivery. 
  Chief Program/Project Manager Requires working in the UK for 3-6 months then in the North of the Netherlands permanently About usThis is a fantastic opportunity to join a company with exciting plans to construct at €175m green field plant in the North of the Netherlands, one of the largest sustainable process plants in Europe! CIRCTEC is the global leader in refining and producing product grade sustainable fuels and liquid chemicals from the natural and synthetic rubber content of end-of-life tyres. We are at the forefront of renewable energy technology within the biofuel and chemical industry. The innovative technology has been thoroughly tested and proven unrivalled in the world. After our pilot plant in Poland, we will now scale up by building the largest rubber recycling plant in Europe in the Industrial area of Delfzijl in the North of the Netherlands, with a second plant in Germany in the pipeline. This is a highly prestigious and career-making project with the opportunity to be the Chief Project Manager for a €175m green field plant construction. It will usher in a new era of sustainability in this field, using highly advanced technology. The positionAs Chief Project Manager you will directly report to the Group Technical Director (TD) and the Board of Directors to manage all aspect of the new plant through supply chain, construction and into operation. During the first phase you will live in Chester in the North of England (3-6 months), where housing for you and your family can be arranged. This is to provide you with a full understanding of all aspects of the project.  Thereafter you will relocate to the north of the Netherlands where you will be responsible for the all aspects of managing suppliers, constructing the plant and bringing it into operation.  You will play a role truly at the heart of this exciting project and take ownership of its delivery. 
  • amsterdam, nederland, noord-holland
  • permanent
  • €5,200 per month
  Voor onze klant Audax zijn we op zoek naar een projectmanager voor de vestiging in Amsterdam. Jij begeleidt een project van A tot Z en stuurt hierbij jouw eigen projectteam aan. Jij bent degene die projecten en bijbehorende projectorganisaties gaat voorbereiden en opzetten. Daarnaast draag je zorg voor de uitvoering van de projecten binnen de gestelde randvoorwaarden omtrent kosten, kwaliteit en tijd met als doel de geformuleerde projectdoelstellingen te behalen. Wanneer het project is afgerond stel je een eindrapportage op voor de opdrachtgever, inclusief een voorstel voor een eventuele overdracht naar de organisatie. Uiteindelijk is jouw doel dat het uitgevoerde project daadwerkelijk wordt geïntegreerd in de organisatie. Tevens bewaak en bevorder je de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten. Je start niet alleen nieuwe projecten op, maar doet ook voorstellen tot proces- en procedureverbetering van bestaande projecten.   ArbeidsvoorwaardenAudax kent een eigen cao met prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruim aantal vakantiedagen. Voor deze functie geldt een marktconform salaris. Deze voorwaarden delen we graag aan kandidaten -die serieuze interesse hebben- tijdens een eerste telefonische kennismaking.
  Voor onze klant Audax zijn we op zoek naar een projectmanager voor de vestiging in Amsterdam. Jij begeleidt een project van A tot Z en stuurt hierbij jouw eigen projectteam aan. Jij bent degene die projecten en bijbehorende projectorganisaties gaat voorbereiden en opzetten. Daarnaast draag je zorg voor de uitvoering van de projecten binnen de gestelde randvoorwaarden omtrent kosten, kwaliteit en tijd met als doel de geformuleerde projectdoelstellingen te behalen. Wanneer het project is afgerond stel je een eindrapportage op voor de opdrachtgever, inclusief een voorstel voor een eventuele overdracht naar de organisatie. Uiteindelijk is jouw doel dat het uitgevoerde project daadwerkelijk wordt geïntegreerd in de organisatie. Tevens bewaak en bevorder je de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten. Je start niet alleen nieuwe projecten op, maar doet ook voorstellen tot proces- en procedureverbetering van bestaande projecten.   ArbeidsvoorwaardenAudax kent een eigen cao met prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruim aantal vakantiedagen. Voor deze functie geldt een marktconform salaris. Deze voorwaarden delen we graag aan kandidaten -die serieuze interesse hebben- tijdens een eerste telefonische kennismaking.
  • den haag, leiden, haarlem, zaandam, amsterdam, beverwijk, pumerend, alkmaar
  • permanent
  • €4,671 per month
  Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling, maar ook de zekerheid van een vast contract? Yacht Engineering C&I biedt jou de mogelijkheid om bij verschillende gemeenten, provincies en waterschappen werkzaam te zijn als Bouwkundig Toezichthouder / Directievoerder Civiel.  Tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project leggen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) afspraken vast in contractvormen, ook wel ‘bestekken’ genoemd. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. Tijdens de realisatiefase van een project moet de opdrachtgever toezien op de naleving van deze afspraken. Ook heeft de opdrachtgever de wettelijke taak om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Dit is jouw werkgebied als Directievoerder of Toezichthouder. Jij beschikt zowel over de technische ervaring als kennis over de wet- en regelgeving en veiligheidsnormen.Tijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder als Projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt en is bijv. verantwoordelijk voor: weekrapportentermijnstatentermijnbetalingenmeer- en minderwerkhoeveelhedenstaat van afrekeningproces-verbaalopleverdossieroverdrachtsdossier tijdens de eindoplevering Hierbij is elke opdracht weer anders, wat je werk erg afwisselend maakt. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, renovaties, vastgoed, infrastructuur, kabels en leidingen en nog veel meer. Yacht heeft vaste samenwerkingen met grote gemeenten maar wij werken ook voor provincies, waterschappen en kleinere gemeenten en dorpen. De specifieke inhoud van de functie is afhankelijk van de opdracht en vaak spelen er ook meerdere projecten in 1 gemeente.  Daarnaast is deze functie een opstap naar bijvoorbeeld Projectleider Civiel en kun je doorgroeien binnen gemeenteland.Ons team helpt je dan ook bij je persoonlijke ontwikkeltraject met coaching, passende vervolgopdrachten, samenwerking met andere professionals en opleidingen.ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 9 of 10 afhankelijk van je kennis en ervaring, max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s die alles weten over gemeenteland en het werkveld; 
  Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling, maar ook de zekerheid van een vast contract? Yacht Engineering C&I biedt jou de mogelijkheid om bij verschillende gemeenten, provincies en waterschappen werkzaam te zijn als Bouwkundig Toezichthouder / Directievoerder Civiel.  Tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project leggen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) afspraken vast in contractvormen, ook wel ‘bestekken’ genoemd. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. Tijdens de realisatiefase van een project moet de opdrachtgever toezien op de naleving van deze afspraken. Ook heeft de opdrachtgever de wettelijke taak om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Dit is jouw werkgebied als Directievoerder of Toezichthouder. Jij beschikt zowel over de technische ervaring als kennis over de wet- en regelgeving en veiligheidsnormen.Tijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder als Projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt en is bijv. verantwoordelijk voor: weekrapportentermijnstatentermijnbetalingenmeer- en minderwerkhoeveelhedenstaat van afrekeningproces-verbaalopleverdossieroverdrachtsdossier tijdens de eindoplevering Hierbij is elke opdracht weer anders, wat je werk erg afwisselend maakt. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, renovaties, vastgoed, infrastructuur, kabels en leidingen en nog veel meer. Yacht heeft vaste samenwerkingen met grote gemeenten maar wij werken ook voor provincies, waterschappen en kleinere gemeenten en dorpen. De specifieke inhoud van de functie is afhankelijk van de opdracht en vaak spelen er ook meerdere projecten in 1 gemeente.  Daarnaast is deze functie een opstap naar bijvoorbeeld Projectleider Civiel en kun je doorgroeien binnen gemeenteland.Ons team helpt je dan ook bij je persoonlijke ontwikkeltraject met coaching, passende vervolgopdrachten, samenwerking met andere professionals en opleidingen.ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 9 of 10 afhankelijk van je kennis en ervaring, max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s die alles weten over gemeenteland en het werkveld; 
  • hoorn, den helder, delfzijl, winschoten, heerhugowaard, noord-holland
  • permanent
  • €4,671 per month
  Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling, maar ook de zekerheid van een vast contract? Yacht Engineering C&I biedt jou de mogelijkheid om bij verschillende gemeenten, provincies en waterschappen werkzaam te zijn als Bouwkundig Toezichthouder / Directievoerder Civiel.  Tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project leggen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) afspraken vast in contractvormen, ook wel ‘bestekken’ genoemd. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. Tijdens de realisatiefase van een project moet de opdrachtgever toezien op de naleving van deze afspraken. Ook heeft de opdrachtgever de wettelijke taak om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Dit is jouw werkgebied als Directievoerder of Toezichthouder. Jij beschikt zowel over de technische ervaring als kennis over de wet- en regelgeving en veiligheidsnormen.Tijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder als Projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt en is bijv. verantwoordelijk voor: weekrapportentermijnstatentermijnbetalingenmeer- en minderwerkhoeveelhedenstaat van afrekeningproces-verbaalopleverdossieroverdrachtsdossier tijdens de eindoplevering Hierbij is elke opdracht weer anders, wat je werk erg afwisselend maakt. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, renovaties, vastgoed, infrastructuur, kabels en leidingen en nog veel meer. Yacht heeft vaste samenwerkingen met grote gemeenten maar wij werken ook voor provincies, waterschappen en kleinere gemeenten en dorpen. De specifieke inhoud van de functie is afhankelijk van de opdracht en vaak spelen er ook meerdere projecten in 1 gemeente.  Daarnaast is deze functie een opstap naar bijvoorbeeld Projectleider Civiel en kun je doorgroeien binnen gemeenteland.Ons team helpt je dan ook bij je persoonlijke ontwikkeltraject met coaching, passende vervolgopdrachten, samenwerking met andere professionals en opleidingen.ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 9 of 10 afhankelijk van je kennis en ervaring, max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s die alles weten over gemeenteland en het werkveld; 
  Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling, maar ook de zekerheid van een vast contract? Yacht Engineering C&I biedt jou de mogelijkheid om bij verschillende gemeenten, provincies en waterschappen werkzaam te zijn als Bouwkundig Toezichthouder / Directievoerder Civiel.  Tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project leggen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) afspraken vast in contractvormen, ook wel ‘bestekken’ genoemd. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. Tijdens de realisatiefase van een project moet de opdrachtgever toezien op de naleving van deze afspraken. Ook heeft de opdrachtgever de wettelijke taak om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Dit is jouw werkgebied als Directievoerder of Toezichthouder. Jij beschikt zowel over de technische ervaring als kennis over de wet- en regelgeving en veiligheidsnormen.Tijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder als Projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt en is bijv. verantwoordelijk voor: weekrapportentermijnstatentermijnbetalingenmeer- en minderwerkhoeveelhedenstaat van afrekeningproces-verbaalopleverdossieroverdrachtsdossier tijdens de eindoplevering Hierbij is elke opdracht weer anders, wat je werk erg afwisselend maakt. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, renovaties, vastgoed, infrastructuur, kabels en leidingen en nog veel meer. Yacht heeft vaste samenwerkingen met grote gemeenten maar wij werken ook voor provincies, waterschappen en kleinere gemeenten en dorpen. De specifieke inhoud van de functie is afhankelijk van de opdracht en vaak spelen er ook meerdere projecten in 1 gemeente.  Daarnaast is deze functie een opstap naar bijvoorbeeld Projectleider Civiel en kun je doorgroeien binnen gemeenteland.Ons team helpt je dan ook bij je persoonlijke ontwikkeltraject met coaching, passende vervolgopdrachten, samenwerking met andere professionals en opleidingen.ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 9 of 10 afhankelijk van je kennis en ervaring, max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s die alles weten over gemeenteland en het werkveld; 
  • kampen, emmeloord, dronten, almelo, oldenzaal, enschede, hengelo, deventer, overijssel
  • permanent
  • €4,671 per month
  Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling, maar ook de zekerheid van een vast contract? Yacht Engineering C&I biedt jou de mogelijkheid om bij verschillende gemeenten, provincies en waterschappen werkzaam te zijn als Bouwkundig Toezichthouder / Directievoerder Civiel.  Tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project leggen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) afspraken vast in contractvormen, ook wel ‘bestekken’ genoemd. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. Tijdens de realisatiefase van een project moet de opdrachtgever toezien op de naleving van deze afspraken. Ook heeft de opdrachtgever de wettelijke taak om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Dit is jouw werkgebied als Directievoerder of Toezichthouder. Jij beschikt zowel over de technische ervaring als kennis over de wet- en regelgeving en veiligheidsnormen.Tijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder als Projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt en is bijv. verantwoordelijk voor: weekrapportentermijnstatentermijnbetalingenmeer- en minderwerkhoeveelhedenstaat van afrekeningproces-verbaalopleverdossieroverdrachtsdossier tijdens de eindoplevering Hierbij is elke opdracht weer anders, wat je werk erg afwisselend maakt. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, renovaties, vastgoed, infrastructuur, kabels en leidingen en nog veel meer. Yacht heeft vaste samenwerkingen met grote gemeenten maar wij werken ook voor provincies, waterschappen en kleinere gemeenten en dorpen. De specifieke inhoud van de functie is afhankelijk van de opdracht en vaak spelen er ook meerdere projecten in 1 gemeente.  Daarnaast is deze functie een opstap naar bijvoorbeeld Projectleider Civiel en kun je doorgroeien binnen gemeenteland.Ons team helpt je dan ook bij je persoonlijke ontwikkeltraject met coaching, passende vervolgopdrachten, samenwerking met andere professionals en opleidingen.ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 9 of 10 afhankelijk van je kennis en ervaring, max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s die alles weten over gemeenteland en het werkveld; 
  Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling, maar ook de zekerheid van een vast contract? Yacht Engineering C&I biedt jou de mogelijkheid om bij verschillende gemeenten, provincies en waterschappen werkzaam te zijn als Bouwkundig Toezichthouder / Directievoerder Civiel.  Tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project leggen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) afspraken vast in contractvormen, ook wel ‘bestekken’ genoemd. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. Tijdens de realisatiefase van een project moet de opdrachtgever toezien op de naleving van deze afspraken. Ook heeft de opdrachtgever de wettelijke taak om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Dit is jouw werkgebied als Directievoerder of Toezichthouder. Jij beschikt zowel over de technische ervaring als kennis over de wet- en regelgeving en veiligheidsnormen.Tijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder als Projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt en is bijv. verantwoordelijk voor: weekrapportentermijnstatentermijnbetalingenmeer- en minderwerkhoeveelhedenstaat van afrekeningproces-verbaalopleverdossieroverdrachtsdossier tijdens de eindoplevering Hierbij is elke opdracht weer anders, wat je werk erg afwisselend maakt. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, renovaties, vastgoed, infrastructuur, kabels en leidingen en nog veel meer. Yacht heeft vaste samenwerkingen met grote gemeenten maar wij werken ook voor provincies, waterschappen en kleinere gemeenten en dorpen. De specifieke inhoud van de functie is afhankelijk van de opdracht en vaak spelen er ook meerdere projecten in 1 gemeente.  Daarnaast is deze functie een opstap naar bijvoorbeeld Projectleider Civiel en kun je doorgroeien binnen gemeenteland.Ons team helpt je dan ook bij je persoonlijke ontwikkeltraject met coaching, passende vervolgopdrachten, samenwerking met andere professionals en opleidingen.ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 9 of 10 afhankelijk van je kennis en ervaring, max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s die alles weten over gemeenteland en het werkveld; 
  • leeuwarden, groningen, assen, heerenveen, drachten, emmen, hardenberg, zwolle, friesland
  • permanent
  • €4,671 per month
  Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling, maar ook de zekerheid van een vast contract? Yacht Engineering C&I biedt jou de mogelijkheid om bij verschillende gemeenten, provincies en waterschappen werkzaam te zijn als Bouwkundig Toezichthouder / Directievoerder Civiel.  Tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project leggen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) afspraken vast in contractvormen, ook wel ‘bestekken’ genoemd. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. Tijdens de realisatiefase van een project moet de opdrachtgever toezien op de naleving van deze afspraken. Ook heeft de opdrachtgever de wettelijke taak om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Dit is jouw werkgebied als Directievoerder of Toezichthouder.Jij beschikt zowel over de technische ervaring als kennis over de wet- en regelgeving en veiligheidsnormenTijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder als Projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt en is bijv. verantwoordelijk voor:weekrapportentermijnstatentermijnbetalingenmeer- en minderwerkhoeveelhedenstaat van afrekeningproces-verbaalopleverdossieroverdrachtsdossier tijdens de eindopleveringHierbij is elke opdracht weer anders, wat je werk erg afwisselend maakt. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, renovaties, vastgoed, infrastructuur, kabels en leidingen en nog veel meer. Yacht heeft vaste samenwerkingen met grote gemeenten maar wij werken ook voor provincies, waterschappen en kleinere gemeenten en dorpen. De specifieke inhoud van de functie is afhankelijk van de opdracht en vaak spelen er ook meerdere projecten in 1 gemeente. Daarnaast is deze functie een opstap naar bijvoorbeeld Projectleider Civiel en kun je doorgroeien binnen gemeenteland.Ons team helpt je dan ook bij je persoonlijke ontwikkeltraject met coaching, passende vervolgopdrachten, samenwerking met andere professionals en opleidingen.ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 9 of 10 afhankelijk van je kennis en ervaring, max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s die alles weten over gemeenteland en het werkveld; 
  Ben jij op zoek naar een baan met veel afwisseling, maar ook de zekerheid van een vast contract? Yacht Engineering C&I biedt jou de mogelijkheid om bij verschillende gemeenten, provincies en waterschappen werkzaam te zijn als Bouwkundig Toezichthouder / Directievoerder Civiel.  Tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project leggen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) afspraken vast in contractvormen, ook wel ‘bestekken’ genoemd. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. Tijdens de realisatiefase van een project moet de opdrachtgever toezien op de naleving van deze afspraken. Ook heeft de opdrachtgever de wettelijke taak om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Dit is jouw werkgebied als Directievoerder of Toezichthouder.Jij beschikt zowel over de technische ervaring als kennis over de wet- en regelgeving en veiligheidsnormenTijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder als Projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt en is bijv. verantwoordelijk voor:weekrapportentermijnstatentermijnbetalingenmeer- en minderwerkhoeveelhedenstaat van afrekeningproces-verbaalopleverdossieroverdrachtsdossier tijdens de eindopleveringHierbij is elke opdracht weer anders, wat je werk erg afwisselend maakt. Denk bijvoorbeeld aan wegenbouw, renovaties, vastgoed, infrastructuur, kabels en leidingen en nog veel meer. Yacht heeft vaste samenwerkingen met grote gemeenten maar wij werken ook voor provincies, waterschappen en kleinere gemeenten en dorpen. De specifieke inhoud van de functie is afhankelijk van de opdracht en vaak spelen er ook meerdere projecten in 1 gemeente. Daarnaast is deze functie een opstap naar bijvoorbeeld Projectleider Civiel en kun je doorgroeien binnen gemeenteland.Ons team helpt je dan ook bij je persoonlijke ontwikkeltraject met coaching, passende vervolgopdrachten, samenwerking met andere professionals en opleidingen.ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 9 of 10 afhankelijk van je kennis en ervaring, max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s die alles weten over gemeenteland en het werkveld; 
  • eemsdelta, groningen, loppersum, groningen
  • permanent
  • €4,671 per month
  Heb jij als Projectleider Civiel de ervaring in huis om deze groei gemeente te ondersteunen? Maak je graag het verschil en houd je van een landelijke omgeving waar water en land samenkomen? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor je. OpdrachtomschrijvingIn de komende jaren worden in de jonge gemeente Eemsdelta meerdere dorpen, wijken, woningen en gebouwen versterkt (inclusief sloop en nieuwbouw) en vernieuwen we gelijktijdig de riolering en de openbare ruimte. Dit doen we in samenspraak met onze inwoners en overige belanghebbenden. Daarbij houden we rekening met de bevingsproblematiek, de krimp, de transformatie van het sociale domein en de heroriëntatie naar een gemeentelijke herindeling.Om deze complexe opgaven en de daaruit voortvloeiende projecten in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een (zeer) ervaren projectleider. Iemand die zich vanuit de overheidskant thuis voelt in realisatieprocessen en ervaring heeft met het begeleiden van complexe civieltechnische projecten.Je taken bestaan uit:Bereidt het project technisch voor en begeleidt deze in de fasen van schetsontwerp t/m oplevering;Draagt oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van de plannen, ontwikkelt alternatieven en adviseert;Verzorgt de planning en ramingen;Verzorgt de algehele werkvoorbereiding om civieltechnische werken te kunnen uitvoeren;Begeleidt aanvragen voor vergunningen in het kader van wet- en regelgeving;Adviseert over de te nemen beslissingen aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid;Stelt rapporten en adviezen op;Stelt tekeningen en bestek op;Verzorgt de aanbesteding;Verzorgt samen met de directievoerder/toezichthouder de bouwvergaderingen;Verzorgt de projectadministratie, planning en budgetbewaking;Genereert management en bestuurlijke informatie.Bij voorkeur beschik je over:Een relevante afgeronde HBO-opleiding;Aantoonbare ervaring met (Europese) aanbestedingen;Meerjarig ervaring met projectmatig werken;Ervaring in het voorbereiden en uitvoeren van civiele bouwwerken in het bevingsgebied;Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden;Brede kennis van plannen, wet- en regelgeving, (gemeentelijk) beleid en procedures op het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan;Vaardigheid in het begeleiden van onderzoek en het opstellen van rapporten en adviezen;Vaardigheid in het opstellen van tekeningen in Autocad;Vaardigheid in het opstellen van bestekken met Bakker & Spees;Vaardigheid in het verzorgen van aanbestedingen m.b.v. Tenderned en/of Negometrix;Brede kennis van de RAW-systematiek en de UAV.Wat levert het je op?Door de veelzijdigheid aan projecten is het een uitdagende en afwisselende functie. Ook krijg je te maken met een unieke omgeving waar actuele zaken zoals water management en versterking van woningen een grote rol speelt in het leven van de bewoners. Je kan deze rol vervullen als ZZP-er of als interim professional via Yacht. ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 10 afhankelijk van je kennis en ervaring) (Max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. De enige voorwaarde is dat je na je vakantie weer uitgerust en fris bij ons aan de slag gaat. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%, welke per kwartaal wordt uitgekeerd!Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s; 
  Heb jij als Projectleider Civiel de ervaring in huis om deze groei gemeente te ondersteunen? Maak je graag het verschil en houd je van een landelijke omgeving waar water en land samenkomen? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor je. OpdrachtomschrijvingIn de komende jaren worden in de jonge gemeente Eemsdelta meerdere dorpen, wijken, woningen en gebouwen versterkt (inclusief sloop en nieuwbouw) en vernieuwen we gelijktijdig de riolering en de openbare ruimte. Dit doen we in samenspraak met onze inwoners en overige belanghebbenden. Daarbij houden we rekening met de bevingsproblematiek, de krimp, de transformatie van het sociale domein en de heroriëntatie naar een gemeentelijke herindeling.Om deze complexe opgaven en de daaruit voortvloeiende projecten in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een (zeer) ervaren projectleider. Iemand die zich vanuit de overheidskant thuis voelt in realisatieprocessen en ervaring heeft met het begeleiden van complexe civieltechnische projecten.Je taken bestaan uit:Bereidt het project technisch voor en begeleidt deze in de fasen van schetsontwerp t/m oplevering;Draagt oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van de plannen, ontwikkelt alternatieven en adviseert;Verzorgt de planning en ramingen;Verzorgt de algehele werkvoorbereiding om civieltechnische werken te kunnen uitvoeren;Begeleidt aanvragen voor vergunningen in het kader van wet- en regelgeving;Adviseert over de te nemen beslissingen aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid;Stelt rapporten en adviezen op;Stelt tekeningen en bestek op;Verzorgt de aanbesteding;Verzorgt samen met de directievoerder/toezichthouder de bouwvergaderingen;Verzorgt de projectadministratie, planning en budgetbewaking;Genereert management en bestuurlijke informatie.Bij voorkeur beschik je over:Een relevante afgeronde HBO-opleiding;Aantoonbare ervaring met (Europese) aanbestedingen;Meerjarig ervaring met projectmatig werken;Ervaring in het voorbereiden en uitvoeren van civiele bouwwerken in het bevingsgebied;Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden;Brede kennis van plannen, wet- en regelgeving, (gemeentelijk) beleid en procedures op het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan;Vaardigheid in het begeleiden van onderzoek en het opstellen van rapporten en adviezen;Vaardigheid in het opstellen van tekeningen in Autocad;Vaardigheid in het opstellen van bestekken met Bakker & Spees;Vaardigheid in het verzorgen van aanbestedingen m.b.v. Tenderned en/of Negometrix;Brede kennis van de RAW-systematiek en de UAV.Wat levert het je op?Door de veelzijdigheid aan projecten is het een uitdagende en afwisselende functie. Ook krijg je te maken met een unieke omgeving waar actuele zaken zoals water management en versterking van woningen een grote rol speelt in het leven van de bewoners. Je kan deze rol vervullen als ZZP-er of als interim professional via Yacht. ArbeidsvoorwaardenWat krijg je bij een dienstverband bij Yacht?Een bruto maandsalaris marktconform CAR-UWO (schaal 10 afhankelijk van je kennis en ervaring) (Max. € 4671,-) Natuurlijk, mag je op vakantie, je krijgt 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband. De enige voorwaarde is dat je na je vakantie weer uitgerust en fris bij ons aan de slag gaat. Per kwartaal een bonus die kan oplopen tot 8%, welke per kwartaal wordt uitgekeerd!Opleidingsmogelijkheden en 1 op 1 coaching;Afkoopregeling voor je studiekosten;Ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, health check en pensioenvoorziening;Leaseauto of andere mobiliteitsregeling;Vakantiegeld 8,33%;Buy-your-own-device regeling: netto vergoeding voor laptop en mobiele telefoon;Gezellig team met vele kundige collega’s; 
  • zoeterwoude, zuid-holland
  • permanent
  The Controls Engineer sets the boundary conditions for the safe, efficient and reliableoperation of the Heat Recovery Steam Generator (HRSG).The engineer prepares the required documentation for proper implementation of theHRSG controls and participates in customer and site meetings related to safety,controls and tests. The engineer will be in close contact with other disciplines likeinstrumentation, electrical, thermal and design life and shall ensure that contractualrequirements will be met and controls will correctly be implemented.
  The Controls Engineer sets the boundary conditions for the safe, efficient and reliableoperation of the Heat Recovery Steam Generator (HRSG).The engineer prepares the required documentation for proper implementation of theHRSG controls and participates in customer and site meetings related to safety,controls and tests. The engineer will be in close contact with other disciplines likeinstrumentation, electrical, thermal and design life and shall ensure that contractualrequirements will be met and controls will correctly be implemented.
  • nijmegen, gelderland
  • permanent
  • €80,000 per month
  De afdeling Big Truck Global Accounts doet direct zaken met de mondiale spelers in de Ports en Terminals (haven) industrie. De afdeling is hét centrale aanspreekpunt voor de grootste Port en Terminal operators ter wereld! Ons klantportfolio bestaat uit een selecte groep Global Port Operators, waarbij deze Port Operators een mondiale footprint hebben (minimal 2 continenten) en centraal hun activiteiten managen. Deze klanten willen direct zakendoen met de OEM en wij zorgen voor deze mogelijkheid.De openstaande vacature is een verkoop georiënteerde functie, waarbij focus ligt op verkoop Big Trucks (voornamelijk Container Handlers) en marketing richting de wereldwijde grote klanten (“Global Key Accounts”) van Hyster-Yale! Van de Big Truck Global Account manager wordt gevraagd om relaties met de juiste mensen binnen de organisaties aan te gaan (zowel intern bij Hyster-Yale als extern bij de klanten). De Global Account manager kan op verschillende lagen acteren (van grond personeel tot C-suite) en is opgewassen tegen deze gesprekken. Je moet ook in staat zijn om op technisch gebied de klanten te overtuigen van onze oplossingen.De belangrijkste verantwoordelijkheden zullen zijn:Strategieën definiëren en implementeren om bestaande en nieuwe Big Truck Global Accounts te ontwikkelen;Ontwikkelen en uitvoeren van Global Account plannen (Key account management plans);Deelnemen en efficiënt reageren op aanbestedingen en gerichte verkoopvolumes realiseren via een aangewezen portfolio van Global Accounts;Aansturen en ondersteunen van marktinformatieactiviteiten;Ondersteuning van regionaal verkoop- en dealerpersoneel in Big Truck Global Account-activiteiten;Ondersteuning bij productontwikkeling en productintroducties;Ondersteun dealers bij het ontwikkelen van locale accountrelaties van de Global Accounts locaties;Coördineren van nieuwe Truck leveringen in het veld met dealers;Wereldwijde reizen vereist (25%) in het buitenland;Leg alle gerelateerde zakelijke activiteiten vast in het CRM-systeem en rapporteer vanuit CRM.ArbeidsvoorwaardenOns aanbod:Hyster-Yale biedt jou een dynamische en zelfstandige baan, met verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijke groei. Men hanteert een coachende manier van leidinggeven, waarbij je relatief snel verantwoordelijkheid krijgt en waar veel mogelijkheden zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Hyster-Yale heeft goede arbeidsvoorwaarden: Een marktconform salaris;27 vrije dagen + 13 ADV op jaarbasis;Goede pensioenregeling;CAO Metalektro is van toepassing;8% vakantiegeld;Verder kennen wij flexibele werktijden waarbij je kunt starten met je werkdag tussen 7:00 en 9:30. 
  De afdeling Big Truck Global Accounts doet direct zaken met de mondiale spelers in de Ports en Terminals (haven) industrie. De afdeling is hét centrale aanspreekpunt voor de grootste Port en Terminal operators ter wereld! Ons klantportfolio bestaat uit een selecte groep Global Port Operators, waarbij deze Port Operators een mondiale footprint hebben (minimal 2 continenten) en centraal hun activiteiten managen. Deze klanten willen direct zakendoen met de OEM en wij zorgen voor deze mogelijkheid.De openstaande vacature is een verkoop georiënteerde functie, waarbij focus ligt op verkoop Big Trucks (voornamelijk Container Handlers) en marketing richting de wereldwijde grote klanten (“Global Key Accounts”) van Hyster-Yale! Van de Big Truck Global Account manager wordt gevraagd om relaties met de juiste mensen binnen de organisaties aan te gaan (zowel intern bij Hyster-Yale als extern bij de klanten). De Global Account manager kan op verschillende lagen acteren (van grond personeel tot C-suite) en is opgewassen tegen deze gesprekken. Je moet ook in staat zijn om op technisch gebied de klanten te overtuigen van onze oplossingen.De belangrijkste verantwoordelijkheden zullen zijn:Strategieën definiëren en implementeren om bestaande en nieuwe Big Truck Global Accounts te ontwikkelen;Ontwikkelen en uitvoeren van Global Account plannen (Key account management plans);Deelnemen en efficiënt reageren op aanbestedingen en gerichte verkoopvolumes realiseren via een aangewezen portfolio van Global Accounts;Aansturen en ondersteunen van marktinformatieactiviteiten;Ondersteuning van regionaal verkoop- en dealerpersoneel in Big Truck Global Account-activiteiten;Ondersteuning bij productontwikkeling en productintroducties;Ondersteun dealers bij het ontwikkelen van locale accountrelaties van de Global Accounts locaties;Coördineren van nieuwe Truck leveringen in het veld met dealers;Wereldwijde reizen vereist (25%) in het buitenland;Leg alle gerelateerde zakelijke activiteiten vast in het CRM-systeem en rapporteer vanuit CRM.ArbeidsvoorwaardenOns aanbod:Hyster-Yale biedt jou een dynamische en zelfstandige baan, met verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijke groei. Men hanteert een coachende manier van leidinggeven, waarbij je relatief snel verantwoordelijkheid krijgt en waar veel mogelijkheden zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Hyster-Yale heeft goede arbeidsvoorwaarden: Een marktconform salaris;27 vrije dagen + 13 ADV op jaarbasis;Goede pensioenregeling;CAO Metalektro is van toepassing;8% vakantiegeld;Verder kennen wij flexibele werktijden waarbij je kunt starten met je werkdag tussen 7:00 en 9:30. 
30 of 50 jobs seen

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.