2 jobs found in Helmond, Noord-Brabant

filter5
clear all
  • helmond, noord-brabant
  • temporary
  Voor gemeente Helmond, afdeling Informatievoorziening & Automatisering (IVA), zijn we op zoek naar een projectleider voor het definiëren en uitvoeren van (deel)projecten op het gebied van gegevensmanagement. Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in een organisatie op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. Onze organisatie stelt een aantal vragen zoals wat te verstaan onder gegevens, welke kwaliteitseisen stellen we en wie is verantwoordelijk. Het GEMMA tactisch katern gegevensmanagement noemt een 16-tal producten die van belang zijn bij de inrichting en uitvoeren van het gegevens management. Je vertaalt deze producten naar de Helmondse situatie. De uitkomsten van het project gegevensmanagement helpen gemeente Helmond het datagedreven werken een stap verder te krijgen en zijn input voor de data-architectuur.Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor:§ Het opzetten en uitvoeren van een nulmeting Scorecard gegevensmanagement. § Opstellen van een checklist te gebruiken bij de inventarisatie van de gegevensbronnen en stromen) en het uitvoeren van de inventarisatie.§ Bepalen van vervolgacties o.b.v. resultaten volwassenheidscan, inventarisatie en datastrategie§ Het opstellen van een project- en implementatieplan.§ Het opstellen en leveren van een aantal producten en definities, onder meer een gegevensmodel op hoofdlijnen, een gegevenswoordenboek, een format gegevenslevering overeenkomst (GLO) en randvoorwaarden inrichting organisatie gegevensmanagement.§ Het inventariseren en beschrijven van (individuele) gegevenssets, inclusief eigenaar en ingevulde leveringsovereenkomst. Het opstellen van een gegevenscatalogus. § Het adviseren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van gegevensmanagement.§ Het afleggen van verantwoording aan de programmamanager.ArbeidsvoorwaardenDit betreft een opdracht voor 16 uur per week voor de periode 1 november 2021 tm 31 juli 2022 welke zowel op detacheringsbasis vanuit Yacht als vanuit ZZP-schap uitgevoerd kan worden. Gelet op de aard van de opdracht is aanwezigheid op locatie voor (gemiddeld) één dag per week wenselijk.
  Voor gemeente Helmond, afdeling Informatievoorziening & Automatisering (IVA), zijn we op zoek naar een projectleider voor het definiëren en uitvoeren van (deel)projecten op het gebied van gegevensmanagement. Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in een organisatie op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. Onze organisatie stelt een aantal vragen zoals wat te verstaan onder gegevens, welke kwaliteitseisen stellen we en wie is verantwoordelijk. Het GEMMA tactisch katern gegevensmanagement noemt een 16-tal producten die van belang zijn bij de inrichting en uitvoeren van het gegevens management. Je vertaalt deze producten naar de Helmondse situatie. De uitkomsten van het project gegevensmanagement helpen gemeente Helmond het datagedreven werken een stap verder te krijgen en zijn input voor de data-architectuur.Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor:§ Het opzetten en uitvoeren van een nulmeting Scorecard gegevensmanagement. § Opstellen van een checklist te gebruiken bij de inventarisatie van de gegevensbronnen en stromen) en het uitvoeren van de inventarisatie.§ Bepalen van vervolgacties o.b.v. resultaten volwassenheidscan, inventarisatie en datastrategie§ Het opstellen van een project- en implementatieplan.§ Het opstellen en leveren van een aantal producten en definities, onder meer een gegevensmodel op hoofdlijnen, een gegevenswoordenboek, een format gegevenslevering overeenkomst (GLO) en randvoorwaarden inrichting organisatie gegevensmanagement.§ Het inventariseren en beschrijven van (individuele) gegevenssets, inclusief eigenaar en ingevulde leveringsovereenkomst. Het opstellen van een gegevenscatalogus. § Het adviseren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van gegevensmanagement.§ Het afleggen van verantwoording aan de programmamanager.ArbeidsvoorwaardenDit betreft een opdracht voor 16 uur per week voor de periode 1 november 2021 tm 31 juli 2022 welke zowel op detacheringsbasis vanuit Yacht als vanuit ZZP-schap uitgevoerd kan worden. Gelet op de aard van de opdracht is aanwezigheid op locatie voor (gemiddeld) één dag per week wenselijk.
  • helmond, noord-brabant
  • temporary
  De uitdagingDe komende jaren zal de gemeente Helmond verder groeien, o.a. door de bouw van woningen. In vijf jaar moeten 4.000 extra woningen worden opgeleverd. Dat kunnen ze niet alleen, bouw jij mee? Helmond biedt een diversiteit aan projecten voor woningbouw van klein tot groot. Helmond staat bekend om zijn bijzondere aanpak van de woningbouw. Jij bent als planjurist op de hoogte van de actuele wetgeving. Je weet de input van diverse interne en externe disciplines en belanghebbenden in het ruimtelijk plan en draagt zorg voor de bestuurlijke besluitvorming. Je brengt disciplines proactief samen richting een oplossing.  Als planjurist heb je onder andere met de volgende thema’s te maken:·       Het opstellen van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en bestuurlijke besluitvoering richting college, inclusief ondersteunen portefeuillehouder·       Juridisch adviseren omgevingsrecht, interne en externe advisering (incl bestuur) over ruimte plannen en bijdragen aan implementatie Omgevingswet;·       Behandelen planschadeverzoeken, inclusief het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en uitbetaling/verhaal van planschade en advisering over planschade;·       Het coördineren van de intake van ruimtelijke plannen, aanspreekpunt voor projectleiders / regisseurs met betrekking tot nieuwe plannen. ArbeidsvoorwaardenStartdatum in overleg per zsmDuur opdracht tot in elk geval einde v/h jaar16 tot 36 uur per week (uren zijn bespreekbaar)Thuiswerken bespreekbaar
  De uitdagingDe komende jaren zal de gemeente Helmond verder groeien, o.a. door de bouw van woningen. In vijf jaar moeten 4.000 extra woningen worden opgeleverd. Dat kunnen ze niet alleen, bouw jij mee? Helmond biedt een diversiteit aan projecten voor woningbouw van klein tot groot. Helmond staat bekend om zijn bijzondere aanpak van de woningbouw. Jij bent als planjurist op de hoogte van de actuele wetgeving. Je weet de input van diverse interne en externe disciplines en belanghebbenden in het ruimtelijk plan en draagt zorg voor de bestuurlijke besluitvorming. Je brengt disciplines proactief samen richting een oplossing.  Als planjurist heb je onder andere met de volgende thema’s te maken:·       Het opstellen van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en bestuurlijke besluitvoering richting college, inclusief ondersteunen portefeuillehouder·       Juridisch adviseren omgevingsrecht, interne en externe advisering (incl bestuur) over ruimte plannen en bijdragen aan implementatie Omgevingswet;·       Behandelen planschadeverzoeken, inclusief het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en uitbetaling/verhaal van planschade en advisering over planschade;·       Het coördineren van de intake van ruimtelijke plannen, aanspreekpunt voor projectleiders / regisseurs met betrekking tot nieuwe plannen. ArbeidsvoorwaardenStartdatum in overleg per zsmDuur opdracht tot in elk geval einde v/h jaar16 tot 36 uur per week (uren zijn bespreekbaar)Thuiswerken bespreekbaar

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.