You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

11 jobs found in Hanzeplein, Groningen, Groningen

filter5
clear all
  • hanzeplein, groningen, groningen
  • temporary
  Op zoek naar een opdracht als (junior) projectleider? en heb je kennis van digitale dossiers? Dan heeft GGD Groningen een mooie opdracht voor je!Binnen de GGD Groningen wordt voor de Jeugdgezondheidszorg gebruik gemaakt van een digitaal dossier (DDJGZ). Hiervoor wordt een applicatie gebruikt en GGD overweegt om deze te vervangen. Het systeem sluit op verschillende vlakken onvoldoende aan op de wensen en eisen vanuit de Jeugdgezondheidszorg. Om tot een goede beslissing te komen is vooronderzoek nodig. GGD wil dit vooronderzoek laten uitvoeren door een projectleider. Die krijgt de opdracht om drie scenario's te onderzoeken: 1. niets veranderen, 2. aanpassen huidige applicatie, 3. aanbesteden voor een nieuwe applicatie. Daarvoor moet de behoefte van de gebruiker in kaart worden gebracht. En per scenario het kostenplaatje en de impact (voor- en nadelen) inzichtelijk gemaak worden. Op basis van deze analyse moet vervolgens een advies uitgebracht worden voor één van de scenario’s. De ideale kandidaat brengt enige kennis mee van digitale dossiersystemen en spreekt de taal van de gebruikers binnen Jeugdgezondheidszorg. Op die manier kan de behoefte van de gebruiker goed in kaart worden gebracht. En weet de projectleider welke dossiersystemen te overwegen. ArbeidsvoorwaardenHet is een opdracht voor 3 maanden die je gedetacheerd via Yacht kunt invullen. Maar ook als ZZP.
  Op zoek naar een opdracht als (junior) projectleider? en heb je kennis van digitale dossiers? Dan heeft GGD Groningen een mooie opdracht voor je!Binnen de GGD Groningen wordt voor de Jeugdgezondheidszorg gebruik gemaakt van een digitaal dossier (DDJGZ). Hiervoor wordt een applicatie gebruikt en GGD overweegt om deze te vervangen. Het systeem sluit op verschillende vlakken onvoldoende aan op de wensen en eisen vanuit de Jeugdgezondheidszorg. Om tot een goede beslissing te komen is vooronderzoek nodig. GGD wil dit vooronderzoek laten uitvoeren door een projectleider. Die krijgt de opdracht om drie scenario's te onderzoeken: 1. niets veranderen, 2. aanpassen huidige applicatie, 3. aanbesteden voor een nieuwe applicatie. Daarvoor moet de behoefte van de gebruiker in kaart worden gebracht. En per scenario het kostenplaatje en de impact (voor- en nadelen) inzichtelijk gemaak worden. Op basis van deze analyse moet vervolgens een advies uitgebracht worden voor één van de scenario’s. De ideale kandidaat brengt enige kennis mee van digitale dossiersystemen en spreekt de taal van de gebruikers binnen Jeugdgezondheidszorg. Op die manier kan de behoefte van de gebruiker goed in kaart worden gebracht. En weet de projectleider welke dossiersystemen te overwegen. ArbeidsvoorwaardenHet is een opdracht voor 3 maanden die je gedetacheerd via Yacht kunt invullen. Maar ook als ZZP.
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €82 per month
  Je bent een SQL DBA. Met die ervaring ga je meedraaien met team SQLDB, om samen met de collega’s het Microsoft SQL Server park te beheren en te optimaliseren. Daarnaast ga je vanuit Life Cycle Management nieuwe versies van SQL Server analyseren, adviseren, ontwerpen en implementeren. Tevens ben je in deze functie (mede)verantwoordelijk voor het opleiden en inwerken van junioren in het team.Resultaatgebied en Verantwoordelijkheden:- Migratie van SQL Server 2014 en 2016 (beide versies worden gebruikt op Server 2012r2) naar SQL Server 2019;- Ondersteunt de business door oplevering van SQL Server 2019 in de omgevingen (LAB/OTA/EXP/PRD) en in de toekomst met nieuwere versies;- SQL Server ontwerpen, inrichting, configuratie, implementatie en performance werkzaamheden;- beheertaken: bijwerken documentatie, administratie, registratie, operationele taken, changes, incidenten, risico’s en verbeteringen.- Is verantwoordelijk voor kennis deling binnen het SQLDB team;- Is verantwoordelijk voor Life Cycle Management;- Is bereid consignatie dienst te lopen.Vakmatige taken:- Levert zo nodig input aan de verantwoordelijke teams namens de I&E Business architecten, de Infra-domein architecten en Product Owners.- Vertaalt (team) klantwensen en ICT-afspraken m.b.t. databases.- Beschikt over diepgaand kennis van SQL Server- In staat zijn om analytisch en pro actief te handelen binnen de teams.De opdracht bestaat uit het instandhouden en uitbreiden van de huidige SQL omgeving, in alle opzichten. Er zijn verschillende grote trajecten (waaronder upgrade huidige SQL omgeving, meedenken opvolger DB2 platform, enz.)ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op basis van detachering, ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Je bent een SQL DBA. Met die ervaring ga je meedraaien met team SQLDB, om samen met de collega’s het Microsoft SQL Server park te beheren en te optimaliseren. Daarnaast ga je vanuit Life Cycle Management nieuwe versies van SQL Server analyseren, adviseren, ontwerpen en implementeren. Tevens ben je in deze functie (mede)verantwoordelijk voor het opleiden en inwerken van junioren in het team.Resultaatgebied en Verantwoordelijkheden:- Migratie van SQL Server 2014 en 2016 (beide versies worden gebruikt op Server 2012r2) naar SQL Server 2019;- Ondersteunt de business door oplevering van SQL Server 2019 in de omgevingen (LAB/OTA/EXP/PRD) en in de toekomst met nieuwere versies;- SQL Server ontwerpen, inrichting, configuratie, implementatie en performance werkzaamheden;- beheertaken: bijwerken documentatie, administratie, registratie, operationele taken, changes, incidenten, risico’s en verbeteringen.- Is verantwoordelijk voor kennis deling binnen het SQLDB team;- Is verantwoordelijk voor Life Cycle Management;- Is bereid consignatie dienst te lopen.Vakmatige taken:- Levert zo nodig input aan de verantwoordelijke teams namens de I&E Business architecten, de Infra-domein architecten en Product Owners.- Vertaalt (team) klantwensen en ICT-afspraken m.b.t. databases.- Beschikt over diepgaand kennis van SQL Server- In staat zijn om analytisch en pro actief te handelen binnen de teams.De opdracht bestaat uit het instandhouden en uitbreiden van de huidige SQL omgeving, in alle opzichten. Er zijn verschillende grote trajecten (waaronder upgrade huidige SQL omgeving, meedenken opvolger DB2 platform, enz.)ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op basis van detachering, ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, nederland, groningen
  • temporary
  De ICT organisatie is afgelopen jaren gegroeid en de dossiers worden complexer om aan te sturen. De span of control van het huidige management team is niet volledig in balans nu. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe collega manager die ons team komt versterken. We zoeken een senior manager met aantoonbaar succcesvolle ervaring binnen de overheid en het ICT werkveld. De managers binnen I&E hebben naast HR verantwoordelijkheid ook functionele eindverantwoordelijkheid voor de resultaten en budgetten van de teams en van de afdeling in het geheel.Van de manager op deze werkplek wordt verwacht dat zij/hij vanuit visie en ICT inhoudelijke betrokkenheid een belangrijke en actieve bijdrage levert aan de genoemde veranderingen en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening aan business en DevOps-teams. Daarom is aantoonbare affiniteit met ICT een voorwaarde om op deze vacature ingezet te kunnen worden. Daarnaast is ervaring met het aansturen van professionals een pre.Vooralsnog is het werkpakket dat hoort bij deze vacature het aansturen van een aantal serviceteams en/of infrateams. Deze teams houden zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van het applicatieplatform, de integratietechnologie, het technische beheer van SAP, databasebeheer, het technisch beheer van data management tooling, test automation en logging & monitoring. Een deel van deze teams zal bij een herverdeling van taken tot het werkpakket gaan behoren. We vragen daarin een brede interesse en flexibiliteit van de kandidaat. ICTbreed wordt de wijze van organiseren en span of control van de managers de komende maanden heroverwogen. Het is daarom goed mogelijk dat we aan de manager ook gaan vragen inhoudelijk en/of HR technische nog een aantal andere teams aan te sturen.De opdracht wordt uitgevoerd onder leiding en toezicht van de afdelingsmanager van I&E, maar vergt ook een grote mate van zelfstandigheid. De verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer houdt een eindverantwoordelijkheid voor de inhoud / het resultaat in en daarnaast een HR-verantwoordelijkheid voor de betreffende medewerkers. Er wordt gestuurd zowel op het resultaat als op de persoon.De afgelopen jaren heeft I&E diverse nieuwe taken aan haar werkpakket toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld het bouwen, inrichten en beheren van de werkplek OCW en de dienstverlening hierop.Het overnemen van Atos van de SI-rol voor OCW diensten (zoals regie op ODCN diensten). De inrichting en positionering van de Service Teams. De inrichting van Software Asset Management en Applicatie Portfolio Management. De migratie van Facet naar ODCN en de dienstverleningsafspraken die ICT als regievoerder met Examendiensten heeft gemaakt.Door de uitbreiding en herverdeling van taken zal I&E zich meer en meer doorontwikkelen naar een service-eenheid voor ICT basisvoorzieningen, waarbij I&E steeds meer in de rol van regieorganisatie komt. Een andere interessante uitdaging is het omgaan met en inspelen op technologische ontwikkelingen zoals Cloudtechnologie, Infrastructure-automation en de toenemende dreiging van cybercrime.I&E kent op dit moment als afdeling de volgende indeling: Regie & Security, Servicedesk, Werkplekdiensten, Applicatiediensten, Basis Infrastructuur en Architectuur.DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl.Arbeidsvoorwaardenvoor deze opdrachten mogen geen ZZP'ers worden ingezet
  De ICT organisatie is afgelopen jaren gegroeid en de dossiers worden complexer om aan te sturen. De span of control van het huidige management team is niet volledig in balans nu. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe collega manager die ons team komt versterken. We zoeken een senior manager met aantoonbaar succcesvolle ervaring binnen de overheid en het ICT werkveld. De managers binnen I&E hebben naast HR verantwoordelijkheid ook functionele eindverantwoordelijkheid voor de resultaten en budgetten van de teams en van de afdeling in het geheel.Van de manager op deze werkplek wordt verwacht dat zij/hij vanuit visie en ICT inhoudelijke betrokkenheid een belangrijke en actieve bijdrage levert aan de genoemde veranderingen en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening aan business en DevOps-teams. Daarom is aantoonbare affiniteit met ICT een voorwaarde om op deze vacature ingezet te kunnen worden. Daarnaast is ervaring met het aansturen van professionals een pre.Vooralsnog is het werkpakket dat hoort bij deze vacature het aansturen van een aantal serviceteams en/of infrateams. Deze teams houden zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van het applicatieplatform, de integratietechnologie, het technische beheer van SAP, databasebeheer, het technisch beheer van data management tooling, test automation en logging & monitoring. Een deel van deze teams zal bij een herverdeling van taken tot het werkpakket gaan behoren. We vragen daarin een brede interesse en flexibiliteit van de kandidaat. ICTbreed wordt de wijze van organiseren en span of control van de managers de komende maanden heroverwogen. Het is daarom goed mogelijk dat we aan de manager ook gaan vragen inhoudelijk en/of HR technische nog een aantal andere teams aan te sturen.De opdracht wordt uitgevoerd onder leiding en toezicht van de afdelingsmanager van I&E, maar vergt ook een grote mate van zelfstandigheid. De verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer houdt een eindverantwoordelijkheid voor de inhoud / het resultaat in en daarnaast een HR-verantwoordelijkheid voor de betreffende medewerkers. Er wordt gestuurd zowel op het resultaat als op de persoon.De afgelopen jaren heeft I&E diverse nieuwe taken aan haar werkpakket toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld het bouwen, inrichten en beheren van de werkplek OCW en de dienstverlening hierop.Het overnemen van Atos van de SI-rol voor OCW diensten (zoals regie op ODCN diensten). De inrichting en positionering van de Service Teams. De inrichting van Software Asset Management en Applicatie Portfolio Management. De migratie van Facet naar ODCN en de dienstverleningsafspraken die ICT als regievoerder met Examendiensten heeft gemaakt.Door de uitbreiding en herverdeling van taken zal I&E zich meer en meer doorontwikkelen naar een service-eenheid voor ICT basisvoorzieningen, waarbij I&E steeds meer in de rol van regieorganisatie komt. Een andere interessante uitdaging is het omgaan met en inspelen op technologische ontwikkelingen zoals Cloudtechnologie, Infrastructure-automation en de toenemende dreiging van cybercrime.I&E kent op dit moment als afdeling de volgende indeling: Regie & Security, Servicedesk, Werkplekdiensten, Applicatiediensten, Basis Infrastructuur en Architectuur.DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet- en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl.Arbeidsvoorwaardenvoor deze opdrachten mogen geen ZZP'ers worden ingezet
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €80 per month
  Java software ontwerpen, bouwen en testen. Grote lijnen in de architectuur uitzetten. Meedenken met collega’s en meewerken aan nieuweoplossingen en de ontwikkeling hiervan in een complexe omgeving.Facet in het kortFacet is het afname- en analyseplatform voor toetsen en examens, ontwikkeld in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Per jaar worden meer dan 2,5 miljoen examens en toetsen gemaakt via Facet. Voor leerlingen, studenten en nieuwe Nederlanders brengt dat uiteraard veel spanning met zich mee. Om dat te kunnen realiseren is voor cloud infrastructuur gekozen in combinatie met horizontaal schaalbare architectuur, uniek binnen DUO!Het platformFacet is één van de meer technologisch geavanceerdere projecten van DUO. Het platform laat gebruikers toetsen/examens digitaal afnemen. Dit kan via de centrale cloud omgeving of via on-premise hosting. Eens per jaar wordt digitaal de Centrale Eindtoets afgenomen op het platform, ons equivalent aan Black Friday. Tienduizenden leerlingen loggen allemaal tegelijkertijd in op het systeem en maken een toets die verrijkt is met afbeeldingen, geluiden en filmpjes. Om dat mogelijk te maken is het platform voorzien van innoverende horizontaal schaalbare techniek:Postgres, Cassandra en KafkaSpring Boot microservices met o.a. Liquibase, Hibernate/Spring Data en op enkele plekken reactive programmingSpring Cloud (Eureka service discovery, Feign REST-clients, Spring Config Server en Spring Cloud Gateway)Angular en Vue frontends (met o.a. micro-frontend architectuur)JSON Api REST-interfaces met Crnk als implementatie voor generieke en consistente endpointsPaaS platform van ODCN als infrastructuur, gecombineerd met VM’s die via Salt worden ingericht voor de klassieke applicatiesGroeiend gebruik van Docker en KubernetesGeautomatiseerde tests in een Kubernetes clusterDeployments en geautomatiseerde tests vanuit JenkinsCamunda BPMN, een framework waarin je een business proces tot leven wekt door stappen een onderliggende actie of opvraging op een microservice te laten aanroepenJSF als legacy frontend-techniek in onze klassieke applicaties, deze worden stukje voor stukje afgebouwd.Rsync voor distribueren van afnamegegevens met de online en offline (on-premise) afnameomgevingenZelfstandigheidFacet staat gedeployed in de Cloud van ODCN. Hiermee zijn we zelf verantwoordelijk om alles up-and-running te houden.ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op basis van detachering, op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Java software ontwerpen, bouwen en testen. Grote lijnen in de architectuur uitzetten. Meedenken met collega’s en meewerken aan nieuweoplossingen en de ontwikkeling hiervan in een complexe omgeving.Facet in het kortFacet is het afname- en analyseplatform voor toetsen en examens, ontwikkeld in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Per jaar worden meer dan 2,5 miljoen examens en toetsen gemaakt via Facet. Voor leerlingen, studenten en nieuwe Nederlanders brengt dat uiteraard veel spanning met zich mee. Om dat te kunnen realiseren is voor cloud infrastructuur gekozen in combinatie met horizontaal schaalbare architectuur, uniek binnen DUO!Het platformFacet is één van de meer technologisch geavanceerdere projecten van DUO. Het platform laat gebruikers toetsen/examens digitaal afnemen. Dit kan via de centrale cloud omgeving of via on-premise hosting. Eens per jaar wordt digitaal de Centrale Eindtoets afgenomen op het platform, ons equivalent aan Black Friday. Tienduizenden leerlingen loggen allemaal tegelijkertijd in op het systeem en maken een toets die verrijkt is met afbeeldingen, geluiden en filmpjes. Om dat mogelijk te maken is het platform voorzien van innoverende horizontaal schaalbare techniek:Postgres, Cassandra en KafkaSpring Boot microservices met o.a. Liquibase, Hibernate/Spring Data en op enkele plekken reactive programmingSpring Cloud (Eureka service discovery, Feign REST-clients, Spring Config Server en Spring Cloud Gateway)Angular en Vue frontends (met o.a. micro-frontend architectuur)JSON Api REST-interfaces met Crnk als implementatie voor generieke en consistente endpointsPaaS platform van ODCN als infrastructuur, gecombineerd met VM’s die via Salt worden ingericht voor de klassieke applicatiesGroeiend gebruik van Docker en KubernetesGeautomatiseerde tests in een Kubernetes clusterDeployments en geautomatiseerde tests vanuit JenkinsCamunda BPMN, een framework waarin je een business proces tot leven wekt door stappen een onderliggende actie of opvraging op een microservice te laten aanroepenJSF als legacy frontend-techniek in onze klassieke applicaties, deze worden stukje voor stukje afgebouwd.Rsync voor distribueren van afnamegegevens met de online en offline (on-premise) afnameomgevingenZelfstandigheidFacet staat gedeployed in de Cloud van ODCN. Hiermee zijn we zelf verantwoordelijk om alles up-and-running te houden.ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op basis van detachering, op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • groningen, groningen
  • temporary
  • 40
  Wij zoeken voor de afdeling Reporting bij Aegon Investment Management (AIM) een junior Reporting Analist. Heb jij een financiële achtergrond en kennis van beleggingen? Lees dan snel verder.wat bieden wij jouSalaris tussen de € 16,00 en € 18,00Ruimte voor persoonlijke ontwikkelingUitdagende functie met veel verantwoordelijkheidDeels op kantoor en deels thuiswie ben jijJe bent analytisch sterk en legt snel verbanden. Inhoudelijk ben je goed onderlegd, kent de belangrijkste punten van de werkzaamheden die binnen het aandachtsgebied worden uitgevoerd en kunt op basis daarvan keuzes maken of met behulp van jouw collega’s tot besluiten komen.Je kunt terugkerende uitzonderingen herkennen en verwerken. Je hebt een proactieve houding en samen met jouw team zorg je ervoor dat deadlines gehaald worden. Je kan goed prioriteiten stellen en hebt een vooruitkijkende blik!Minimaal een afgeronde Hbo-opleidingBeschikbaar voor minimaal 32 uur per weekErvaring in de financiële dienstverleningBij voorkeur enige kennis van boekhoud- en rapportagesystemenwat ga je doenAls junior van de afdeling reporting draag je verantwoording voor de dagelijkse, eenvoudige werkzaamheden en onder begeleiding werk je aan de meer complexere vraagstukken en processen. De werkzaamheden die voorbij zullen komen zijn o.a.: het opstellen van diverse vermogens- en financiële rapportages, het opstellen van diverse jaarverslagen van de beleggingsfondsen en het opstellen van de beleggings paragraaf voor het jaarverslag van klanten. Daarnaast behoort het uitvoeren van diverse analyses op de administratie van fondsen en klanten ook tot jouw takenpakket.De afdeling Reporting draagt zorg voor juiste en volledige rapportages aan klanten, toezichthouders en interne afdelingen. Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor het bijhouden van formats waarin deze rapportages moeten worden bijgehouden en het functioneel beheer van de rapportagesystemen.Als junior reporting analist heb je dus een verantwoordelijke baan met veel uitdaging!Opstellen van rapportages en jaarverslagenUitzoekwerk, cijfermatige vraagstukken, verbeterprocessen aandragenHet herkennen en analyseren van problemenwaar ga je werkenAegon Investment Management (AIM) is een 100% dochter van Aegon Asset Management (AAM). Aegon Asset Management heeft wereldwijd ongeveer € 380 miljard onder beheer. AIM biedt volledige dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer- en advies. AIM hanteert onder andere een gestructureerd multi-manager beleggingsproces voor het vermogensbeheer. Dit houdt in dat externe vermogensbeheerders het vermogen beheren. Dit onderdeel is gevestigd in Groningen en in Groningen werken 85 medewerkers.Een dynamische werkomgeving met veel (online) teamuitjes en gezelligheidEen loopbaanpad met veel doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijfsollicitatieBen jij de perfecte kandidaat voor deze vacature? Reageer dan direct via onderstaande sollicitatieknop! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  Wij zoeken voor de afdeling Reporting bij Aegon Investment Management (AIM) een junior Reporting Analist. Heb jij een financiële achtergrond en kennis van beleggingen? Lees dan snel verder.wat bieden wij jouSalaris tussen de € 16,00 en € 18,00Ruimte voor persoonlijke ontwikkelingUitdagende functie met veel verantwoordelijkheidDeels op kantoor en deels thuiswie ben jijJe bent analytisch sterk en legt snel verbanden. Inhoudelijk ben je goed onderlegd, kent de belangrijkste punten van de werkzaamheden die binnen het aandachtsgebied worden uitgevoerd en kunt op basis daarvan keuzes maken of met behulp van jouw collega’s tot besluiten komen.Je kunt terugkerende uitzonderingen herkennen en verwerken. Je hebt een proactieve houding en samen met jouw team zorg je ervoor dat deadlines gehaald worden. Je kan goed prioriteiten stellen en hebt een vooruitkijkende blik!Minimaal een afgeronde Hbo-opleidingBeschikbaar voor minimaal 32 uur per weekErvaring in de financiële dienstverleningBij voorkeur enige kennis van boekhoud- en rapportagesystemenwat ga je doenAls junior van de afdeling reporting draag je verantwoording voor de dagelijkse, eenvoudige werkzaamheden en onder begeleiding werk je aan de meer complexere vraagstukken en processen. De werkzaamheden die voorbij zullen komen zijn o.a.: het opstellen van diverse vermogens- en financiële rapportages, het opstellen van diverse jaarverslagen van de beleggingsfondsen en het opstellen van de beleggings paragraaf voor het jaarverslag van klanten. Daarnaast behoort het uitvoeren van diverse analyses op de administratie van fondsen en klanten ook tot jouw takenpakket.De afdeling Reporting draagt zorg voor juiste en volledige rapportages aan klanten, toezichthouders en interne afdelingen. Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor het bijhouden van formats waarin deze rapportages moeten worden bijgehouden en het functioneel beheer van de rapportagesystemen.Als junior reporting analist heb je dus een verantwoordelijke baan met veel uitdaging!Opstellen van rapportages en jaarverslagenUitzoekwerk, cijfermatige vraagstukken, verbeterprocessen aandragenHet herkennen en analyseren van problemenwaar ga je werkenAegon Investment Management (AIM) is een 100% dochter van Aegon Asset Management (AAM). Aegon Asset Management heeft wereldwijd ongeveer € 380 miljard onder beheer. AIM biedt volledige dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer- en advies. AIM hanteert onder andere een gestructureerd multi-manager beleggingsproces voor het vermogensbeheer. Dit houdt in dat externe vermogensbeheerders het vermogen beheren. Dit onderdeel is gevestigd in Groningen en in Groningen werken 85 medewerkers.Een dynamische werkomgeving met veel (online) teamuitjes en gezelligheidEen loopbaanpad met veel doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijfsollicitatieBen jij de perfecte kandidaat voor deze vacature? Reageer dan direct via onderstaande sollicitatieknop! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  • groningen, groningen
  • temporary
  • 40
  Ben jij graag aan het puzzelen? En kom jij graag met oplossingen? Dan zoeken wij jou!Voor de Gemeente Groningen zijn wij op zoek naar een functioneel beheerder met de nadruk op het financiële pakket.De functie is in eerste instantie voor 3 maanden, met zicht op verlenging. Je gaat voor 32 tot 40 uur per week aan de slag en je werkt grotendeels thuis.wat bieden wij jou€ 17,67 tot € 25,95 per uur verdienen3 maanden, met zicht op verlenging32 tot 40 uur in de weekvanuit huis werkenwie ben jijJe bent een puzzelaar pur sang. Je denkt graag in oplossingen, maar wil daarnaast ook graag verder kijken in je werk. Ook vind jij het als functioneel beheerder de uitdaging in je werk om de gebruiker goed te adviseren. Weet je zelf iets niet? Geen probleem, dan vraag jij om hulp!Verder is het belangrijk dat je:HBO werk- en denkniveau bezitbij voorkeur al ervaring hebt in het werken met financiële processen of als functioneel beheerderwat ga je doenJe bent als functioneel beheerder bij de Gemeente Groningen vooral bezig met het beheer van financiële systemen. Denk hierbij aan het inrichten van financiële stromen in het systeem of het machtigen van rechten tot toegang voor systemen of schijven. Ook bied je ondersteuning wanneer bijvoorbeeld applicaties niet werken.In het kort hou jij je bezig met:het beantwoorden van gebruikersvragenhet oplossen van incidentenhet verbeteren van systemenwaar ga je werkenJe komt te werken binnen het team Functioneel Beheer Bedrijfsvoering van de Gemeente Groningen. Binnen het team zal jij met jouw collega's vooral de nadruk leggen op het financiële pakket. Onderdelen als inkoop en subsidies staan hierin centraal. Het is een enthousiast team met een fijne werksfeer. Je werkt vooral samen met jouw directe collega's in duo's of trio's. Leuk toch?Op dit moment is er onderling veel contact, zo zijn er wekelijks online koffiemomenten. Maar ook binnen jouw toekomstige club van twee of drie collega's is er wekelijks contact in de vorm van online meetings.Het team bestaat uit een mix van vaste werknemers en uitzendkrachten. Binnen het team is er veel oog voor je eigen ontwikkeling en staat het welzijn van collega’s centraal! Daarnaast kan je in overleg je werkuren flexibel indelen. Hoe fijn is dat?sollicitatieZie jij het zitten om als functioneel beheerder binnen de Gemeente Groningen aan de slag te gaan? Wacht dan niet langer en solliciteer snel! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  Ben jij graag aan het puzzelen? En kom jij graag met oplossingen? Dan zoeken wij jou!Voor de Gemeente Groningen zijn wij op zoek naar een functioneel beheerder met de nadruk op het financiële pakket.De functie is in eerste instantie voor 3 maanden, met zicht op verlenging. Je gaat voor 32 tot 40 uur per week aan de slag en je werkt grotendeels thuis.wat bieden wij jou€ 17,67 tot € 25,95 per uur verdienen3 maanden, met zicht op verlenging32 tot 40 uur in de weekvanuit huis werkenwie ben jijJe bent een puzzelaar pur sang. Je denkt graag in oplossingen, maar wil daarnaast ook graag verder kijken in je werk. Ook vind jij het als functioneel beheerder de uitdaging in je werk om de gebruiker goed te adviseren. Weet je zelf iets niet? Geen probleem, dan vraag jij om hulp!Verder is het belangrijk dat je:HBO werk- en denkniveau bezitbij voorkeur al ervaring hebt in het werken met financiële processen of als functioneel beheerderwat ga je doenJe bent als functioneel beheerder bij de Gemeente Groningen vooral bezig met het beheer van financiële systemen. Denk hierbij aan het inrichten van financiële stromen in het systeem of het machtigen van rechten tot toegang voor systemen of schijven. Ook bied je ondersteuning wanneer bijvoorbeeld applicaties niet werken.In het kort hou jij je bezig met:het beantwoorden van gebruikersvragenhet oplossen van incidentenhet verbeteren van systemenwaar ga je werkenJe komt te werken binnen het team Functioneel Beheer Bedrijfsvoering van de Gemeente Groningen. Binnen het team zal jij met jouw collega's vooral de nadruk leggen op het financiële pakket. Onderdelen als inkoop en subsidies staan hierin centraal. Het is een enthousiast team met een fijne werksfeer. Je werkt vooral samen met jouw directe collega's in duo's of trio's. Leuk toch?Op dit moment is er onderling veel contact, zo zijn er wekelijks online koffiemomenten. Maar ook binnen jouw toekomstige club van twee of drie collega's is er wekelijks contact in de vorm van online meetings.Het team bestaat uit een mix van vaste werknemers en uitzendkrachten. Binnen het team is er veel oog voor je eigen ontwikkeling en staat het welzijn van collega’s centraal! Daarnaast kan je in overleg je werkuren flexibel indelen. Hoe fijn is dat?sollicitatieZie jij het zitten om als functioneel beheerder binnen de Gemeente Groningen aan de slag te gaan? Wacht dan niet langer en solliciteer snel! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €80 per month
  Als ervaren performancetester ben je in staat om teams op te leiden in de basis van het performancetesten binnen DUO. Hiervoor ontwikkel je een generieke aanpak en een opleiding. Je helpt teams bij het opzetten en analyseren van hun performancetesten. Daarnaast zorg je ervoor dat er een omgeving wordt neergezet met loadgeneratoren waarop uitgebreide performancetesten uitgevoerd kunnen worden. Hierbij vragen wij de volgende kennis: - Ervaring met Gatling en/of Jmeter (Gatling heeft sterke voorkeur). - Ervaring met monitoring van de performance. - Kennis van het opzetten en gebruik van loadgeneratoren. - In staat zijn om de testresultaten te analyseren en interpreteren. - In staat zijn om bottlenecks te identificeren. - In staat zelfstandig performancetests te maken voor reeds bestaande applicaties. - Kennis van cloud infrastructuur in combinatie met performancetesten - Sterke communicatieve vaardigheden  Achtergrond opdrachtBinnen DUO-ICT wordt de vraag rondom performancetest expertise steeds groter. We zoeken iemand die in staat is om teams te begeleiden in het zelfstandig opzetten en analyseren van performancetesten. Hieronder valt o.a. het opzetten van een basisopleiding rondom performancetesten. Ook andere generieke hulpmiddelen voor teams zijn hierbij welkom (b.v. opzetten van libraries). Daarnaast zijn we binnen DUO bezig om te migreren naar een cloudomgeving. Om grootschalige performancetesten uit te kunnen voeren willen we voor teams een omgeving beschikbaar stellen met loadgeneratoren waarop de testen uitgevoerd kunnen worden. Het inrichten van zo'n omgeving is onderdeel van de opdracht. Hiervoor maak je onderdeel uit van het Serviceteam Testautomatisering en deel je je kennis gedurende de opdracht met je teamgenoten.
  Als ervaren performancetester ben je in staat om teams op te leiden in de basis van het performancetesten binnen DUO. Hiervoor ontwikkel je een generieke aanpak en een opleiding. Je helpt teams bij het opzetten en analyseren van hun performancetesten. Daarnaast zorg je ervoor dat er een omgeving wordt neergezet met loadgeneratoren waarop uitgebreide performancetesten uitgevoerd kunnen worden. Hierbij vragen wij de volgende kennis: - Ervaring met Gatling en/of Jmeter (Gatling heeft sterke voorkeur). - Ervaring met monitoring van de performance. - Kennis van het opzetten en gebruik van loadgeneratoren. - In staat zijn om de testresultaten te analyseren en interpreteren. - In staat zijn om bottlenecks te identificeren. - In staat zelfstandig performancetests te maken voor reeds bestaande applicaties. - Kennis van cloud infrastructuur in combinatie met performancetesten - Sterke communicatieve vaardigheden  Achtergrond opdrachtBinnen DUO-ICT wordt de vraag rondom performancetest expertise steeds groter. We zoeken iemand die in staat is om teams te begeleiden in het zelfstandig opzetten en analyseren van performancetesten. Hieronder valt o.a. het opzetten van een basisopleiding rondom performancetesten. Ook andere generieke hulpmiddelen voor teams zijn hierbij welkom (b.v. opzetten van libraries). Daarnaast zijn we binnen DUO bezig om te migreren naar een cloudomgeving. Om grootschalige performancetesten uit te kunnen voeren willen we voor teams een omgeving beschikbaar stellen met loadgeneratoren waarop de testen uitgevoerd kunnen worden. Het inrichten van zo'n omgeving is onderdeel van de opdracht. Hiervoor maak je onderdeel uit van het Serviceteam Testautomatisering en deel je je kennis gedurende de opdracht met je teamgenoten.
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €82 per month
  Senior Java en front-end developer schermenteam (SFS)Is zowel Java backend als Angular front-end development jouw passie ? Word dan onze nieuwe collega binnen het schermenteam (Team 5) van SFS.Er is binnen SFS ook veel overleg en samenwerking met andere bouwers, omdat we samen met de andere teams verantwoordelijk zijn voor de grote code base van SFS, bestaande uit meer dan 20 applicaties.Het is belangrijk dat je senior kennis/ervaring hebt met Java/Spring, security, maar ook met Javascript, Typescript, Angular 9+ of dat je je graag verder wil gaan verdiepen in deze moderne frontend frameworks.De front-end zal ongeveer 50% van jouw werkzaamheden omvatten. De andere 50% besteed je aan de backend applicaties (Java)De afgelopen jaren is er een fors aantal schermen voor zowel de medewerkers als de klanten gebouwd in Knockout. Onlangs zijn wij begonnen met het ombouwen van deze schermen naar Angular 9+. In de praktijk houdt dit in dat de front-end applicaties langzaam maar zeker vanaf de grond af opnieuw opgebouwd worden.Gezien de omvang van de applicaties vinden wij het belangrijk om nu een degelijke basis neer te zetten waar we de komende jaren op verder kunnen bouwen. Wij zoeken daarom iemand met gedegen kennis van front-end applicaties die ons hierbij kan helpen. Een andere uitdaging is om de huidige Java 8 backend samen met de andere bouwers, en andere SFS teams, op te waarderen naar een recente Java versie die geschikt is voor CD2.0.ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op basis van detachering, ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Senior Java en front-end developer schermenteam (SFS)Is zowel Java backend als Angular front-end development jouw passie ? Word dan onze nieuwe collega binnen het schermenteam (Team 5) van SFS.Er is binnen SFS ook veel overleg en samenwerking met andere bouwers, omdat we samen met de andere teams verantwoordelijk zijn voor de grote code base van SFS, bestaande uit meer dan 20 applicaties.Het is belangrijk dat je senior kennis/ervaring hebt met Java/Spring, security, maar ook met Javascript, Typescript, Angular 9+ of dat je je graag verder wil gaan verdiepen in deze moderne frontend frameworks.De front-end zal ongeveer 50% van jouw werkzaamheden omvatten. De andere 50% besteed je aan de backend applicaties (Java)De afgelopen jaren is er een fors aantal schermen voor zowel de medewerkers als de klanten gebouwd in Knockout. Onlangs zijn wij begonnen met het ombouwen van deze schermen naar Angular 9+. In de praktijk houdt dit in dat de front-end applicaties langzaam maar zeker vanaf de grond af opnieuw opgebouwd worden.Gezien de omvang van de applicaties vinden wij het belangrijk om nu een degelijke basis neer te zetten waar we de komende jaren op verder kunnen bouwen. Wij zoeken daarom iemand met gedegen kennis van front-end applicaties die ons hierbij kan helpen. Een andere uitdaging is om de huidige Java 8 backend samen met de andere bouwers, en andere SFS teams, op te waarderen naar een recente Java versie die geschikt is voor CD2.0.ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op basis van detachering, ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  • zwolle, overijssel
  • temporary
  • €4,000 per month
  Je komt als Business Information Management (BIM) Professional in dienst van YACHT. Als Business Information Manager volg je gedurende 2 jaar het BIM opleidingsprogramma. Tijdens dit programma volg je trainingen (incl. certificeringen) voor hard skills (o.a. BiSL, ITIL, SCRUM en IREB) en soft skills (communicatieve vaardigheden, omgaan met weerstanden). Dit doe je samen met andere collega’s die tegelijk met jouw in dit programma starten. Het max. salaris is € 4500,- b.p.m. i.c.m. het 2 jarige opleidingsprogramma op basis van 40 uur per week, afhankelijk van wat je aan relevante ervaring meebrengt.Als Business Information Manager ga je opdrachten uitvoeren bij opdrachtgevers in de zorg, onderwijs, overheid maar ook in de profit sector (Team IT Noordoost). In overeenstemming met je opleidingsplan worden de opdrachten afgestemd op jouw wensen en behoefte. Als Business Information Manager voer je opdrachten uit zoals (grote) implementatietrajecten, adviestrajecten en optimalisatie projecten op het snijvlak van business en IT. QUOTE VAN EEN BIMMER"In de dagelijkse praktijk ben jij verantwoordelijk voor het functioneren en optimaliseren van de informatiestromen bij onze opdrachtgevers. Vanwege de constante verandering in de behoefte van de gebruikers, het management en andere stakeholders zijn de informatiestromen, applicaties en systemen constant in beweging. Door jouw communicatieve skills weet jij goed in kaart te brengen wat de wensen en de behoeftes van de gebruikers zijn én kun jij de vertaalslag maken naar IT. Door je interesse in mensen, techniek en processen kun jij optimaal schakelen met zowel de business als IT."ArbeidsvoorwaardenJij bent voor 32-40u beschikbaar. Naast het max. salaris van € 4500,- b.p.m., het 2 jarige opleidingsprogramma en een jaarcontract bij Yacht, ontvang je ook een bonusregeling, 25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld op fulltime jaarbasis. YACHT draagt uiteraard bij aan je pensioen. Naast dit pakket bespreken we of de inzet van een leaseauto gewenst is!Graag vertelt een van onze BIM collega’s of ikzelf meer over de rol, het programma en beantwoorden we met veel plezier je vragen. Meer informatie over het Business Information Programma (BIM) kan je ook vinden op https://www.yacht.nl/bim 
  Je komt als Business Information Management (BIM) Professional in dienst van YACHT. Als Business Information Manager volg je gedurende 2 jaar het BIM opleidingsprogramma. Tijdens dit programma volg je trainingen (incl. certificeringen) voor hard skills (o.a. BiSL, ITIL, SCRUM en IREB) en soft skills (communicatieve vaardigheden, omgaan met weerstanden). Dit doe je samen met andere collega’s die tegelijk met jouw in dit programma starten. Het max. salaris is € 4500,- b.p.m. i.c.m. het 2 jarige opleidingsprogramma op basis van 40 uur per week, afhankelijk van wat je aan relevante ervaring meebrengt.Als Business Information Manager ga je opdrachten uitvoeren bij opdrachtgevers in de zorg, onderwijs, overheid maar ook in de profit sector (Team IT Noordoost). In overeenstemming met je opleidingsplan worden de opdrachten afgestemd op jouw wensen en behoefte. Als Business Information Manager voer je opdrachten uit zoals (grote) implementatietrajecten, adviestrajecten en optimalisatie projecten op het snijvlak van business en IT. QUOTE VAN EEN BIMMER"In de dagelijkse praktijk ben jij verantwoordelijk voor het functioneren en optimaliseren van de informatiestromen bij onze opdrachtgevers. Vanwege de constante verandering in de behoefte van de gebruikers, het management en andere stakeholders zijn de informatiestromen, applicaties en systemen constant in beweging. Door jouw communicatieve skills weet jij goed in kaart te brengen wat de wensen en de behoeftes van de gebruikers zijn én kun jij de vertaalslag maken naar IT. Door je interesse in mensen, techniek en processen kun jij optimaal schakelen met zowel de business als IT."ArbeidsvoorwaardenJij bent voor 32-40u beschikbaar. Naast het max. salaris van € 4500,- b.p.m., het 2 jarige opleidingsprogramma en een jaarcontract bij Yacht, ontvang je ook een bonusregeling, 25 vakantiedagen en 8,33% vakantiegeld op fulltime jaarbasis. YACHT draagt uiteraard bij aan je pensioen. Naast dit pakket bespreken we of de inzet van een leaseauto gewenst is!Graag vertelt een van onze BIM collega’s of ikzelf meer over de rol, het programma en beantwoorden we met veel plezier je vragen. Meer informatie over het Business Information Programma (BIM) kan je ook vinden op https://www.yacht.nl/bim 
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €4,000 per month
  Voor de Hanzehogeschool in Groningen zijn wij opzoek naar een functioneel beheerder.Als functioneel beheerder bij de Hanzehogeschool werk je samen met je collega's je aan de applicatie CRM (Customer Relationship Management) die processen ondersteund op het vlak van relatiebeheer, marketing (automation), sales en serviceprocessen. CRM neemt een steeds grotere rol in bij het relatiebeheer in de breedste zin voor een “engaged university” in het algemeen en de werving/marketingcampagnes van het stafbureau M&C in het bijzonder. Je bent samen met collega functioneel beheerders verantwoordelijk, conform BiSL, voor de continuïteit en het functioneren van de applicatie Microsoft Dynamics 365 en het Power Platform.Als nieuwe collega blink je uit in kennis van en/of werken met Microsoft Dynamics 365/Power Platform én het analyseren en vertalen van vragen vanuit de gebruikersorganisatie. Je zorgt ervoor dat het beheerplan op orde komt en blijft en dat alle benodigde documentatie voldoet aan de beheereisen. Je bent zorgvuldig in je werk en je bent in staat om de gebruikersorganisatie te vertegenwoordigen en de IT-organisatie aan te sturen. Je luistert goed naar de wensen van de gebruikers. Je beschikt over de juiste papieren: een afgeronde bedrijfskundige en/of ICT opleiding of aantoonbare ervaring op het gebied van functioneel beheer. Je denkt en acteert op hbo niveau. Zelfstandig en planmatig werken vinden we belangrijk; flexibiliteit ook. Dat wordt ook van je verwacht.Je kerntaken bestaan uit:• Gebruikersondersteuning, zoals:-afhandeling van meldingen (vragen, wensen, verstoringen)- ondersteunen key-users- rechten verstrekken, coachen en opleiden• Beheer Bedrijfsinformatie, zoals:-verstrekken van bedrijfsgegevens-bewaken van de integriteit van de bedrijfsgegevens• Operationele IT-aansturing, zoals:-opdrachten verstrekken aan de interne IT-afdeling en externe IT-leverancier-bewaken en uitvoeren van de geleverde diensten• Beheren, doorvoeren en implementeren van wijzigingen:-opstellen functionele specificaties voor wijzigingen (Specificeren)-impact vaststellen van wijzigingsverzoeken-onderhouden van handleidingen en procesbeschrijvingen• Behoeftemanagement:-signaleert verbetermogelijkheden op het gebied van informatievoorziening en Functioneel Beheer, stelt verbetervoorstellen op en zet die in gangArbeidsvoorwaardenWerken via Yacht bij onze opdrachtgevers betekent een breed arbeidsvoorwaarden pakket voor jou op maat. Er is een budget voor jouw ontwikkeling beschikbaar waarmee je trainingen en cursussen kan volgen en vakgerelateerde certificaten kan behalen. Naast ontwikkeling, een goed salaris en 8,33% vakantiegeld ontvang je bij goede bedrijfsresultaten een bonus. De optie om direct een contract voor bepaalde tijd te ontvangen en een leaseauto die je ook privé mag gebruiken behoort tot de mogelijkheden.
  Voor de Hanzehogeschool in Groningen zijn wij opzoek naar een functioneel beheerder.Als functioneel beheerder bij de Hanzehogeschool werk je samen met je collega's je aan de applicatie CRM (Customer Relationship Management) die processen ondersteund op het vlak van relatiebeheer, marketing (automation), sales en serviceprocessen. CRM neemt een steeds grotere rol in bij het relatiebeheer in de breedste zin voor een “engaged university” in het algemeen en de werving/marketingcampagnes van het stafbureau M&C in het bijzonder. Je bent samen met collega functioneel beheerders verantwoordelijk, conform BiSL, voor de continuïteit en het functioneren van de applicatie Microsoft Dynamics 365 en het Power Platform.Als nieuwe collega blink je uit in kennis van en/of werken met Microsoft Dynamics 365/Power Platform én het analyseren en vertalen van vragen vanuit de gebruikersorganisatie. Je zorgt ervoor dat het beheerplan op orde komt en blijft en dat alle benodigde documentatie voldoet aan de beheereisen. Je bent zorgvuldig in je werk en je bent in staat om de gebruikersorganisatie te vertegenwoordigen en de IT-organisatie aan te sturen. Je luistert goed naar de wensen van de gebruikers. Je beschikt over de juiste papieren: een afgeronde bedrijfskundige en/of ICT opleiding of aantoonbare ervaring op het gebied van functioneel beheer. Je denkt en acteert op hbo niveau. Zelfstandig en planmatig werken vinden we belangrijk; flexibiliteit ook. Dat wordt ook van je verwacht.Je kerntaken bestaan uit:• Gebruikersondersteuning, zoals:-afhandeling van meldingen (vragen, wensen, verstoringen)- ondersteunen key-users- rechten verstrekken, coachen en opleiden• Beheer Bedrijfsinformatie, zoals:-verstrekken van bedrijfsgegevens-bewaken van de integriteit van de bedrijfsgegevens• Operationele IT-aansturing, zoals:-opdrachten verstrekken aan de interne IT-afdeling en externe IT-leverancier-bewaken en uitvoeren van de geleverde diensten• Beheren, doorvoeren en implementeren van wijzigingen:-opstellen functionele specificaties voor wijzigingen (Specificeren)-impact vaststellen van wijzigingsverzoeken-onderhouden van handleidingen en procesbeschrijvingen• Behoeftemanagement:-signaleert verbetermogelijkheden op het gebied van informatievoorziening en Functioneel Beheer, stelt verbetervoorstellen op en zet die in gangArbeidsvoorwaardenWerken via Yacht bij onze opdrachtgevers betekent een breed arbeidsvoorwaarden pakket voor jou op maat. Er is een budget voor jouw ontwikkeling beschikbaar waarmee je trainingen en cursussen kan volgen en vakgerelateerde certificaten kan behalen. Naast ontwikkeling, een goed salaris en 8,33% vakantiegeld ontvang je bij goede bedrijfsresultaten een bonus. De optie om direct een contract voor bepaalde tijd te ontvangen en een leaseauto die je ook privé mag gebruiken behoort tot de mogelijkheden.
  • groningen, groningen
  • temporary
  • €90 per month
  Je wordt onderdeel van het CD Linux team. Binnen het team wordt een breed pallet aan diensten geleverd aan de Business DevOps teams en aan collega infra teams. Je gaat werken aan het beheren, onderhouden en ontwikkelen van deze diensten en dan meer specifiek aan de CD1.0 diensten. Afhankelijk van kennis, ervaring en ambitie werk je in teamverband aan de realisatie van de EPIC/stories op onze productbacklog/sprintbacklog. Voorbeelden van actuele activiteiten zijn: dagelijks beheer van Jboss EAP met mod_cluster en bijbehorende toolstack mbv Puppet. Onderhoud en beheer Linux (CentOs en Redhat) zowel herstel als provisioning mbv Ansible. Onderhoud en updaten Salt modules tbv server inrichting, hardening en applicaties en implementatie en onderhoud RBAC voor beveiliging en compliancy  Achtergrond opdrachtDe meeste mensen kennen ons van de studiefinanciering. Maar wist je ook dat DUO in Noord-Nederland dé topspeler is als het gaat om ICT? Wij ontwikkelen en beheren honderden applicaties voor miljoenen gebruikers en daar zitten geavanceerde en complexe infrastructuren achter. Als DevOps-engineer en Linux-beheerder werk je elke dag met de allernieuwste technologieën. je komt te werken bij het Continuous Delivery Linux Team. Wij zorgen dat de Linuxsystemen, -applicaties en -diensten in verschillende omgevingen 24/7 op-en-top functioneren en veilig zijn. Dit doe je onder meer door het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de CD straat en of Linux servers, het draaien van consignatiediensten en het oplossen van vragen die bij de servicedesk binnenkomen. Hiermee zorg je dat de dienstverlening blijft voldoen aan de serviceafspraken. We lossen problemen op en houden applicaties up-to-date. Binnen het team ontwerp, bouw, test, beheer en onderhoud je de onderdelen van het Continuous Delivery-platform. We pakken het werk op een agile en scrum manier aan. Samen met het team ontwikkel je hulpmiddelen die de ontwikkelaars en beheerders van de DevOps teams ondersteunen bij de bouw, het beheer en het onderhoud van businessapplicaties die gebouwd zijn in Java. Denk aan hulpmiddelen op het gebied van softwareontwikkeling, deployment en kwaliteitscontrole en samenwerking. Ook bouw en onderhoud je een selfserviceportal voor de afname van infrastructuur die nodig is om Java applicaties te laten draaien   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op basis van detachering, op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)
  Je wordt onderdeel van het CD Linux team. Binnen het team wordt een breed pallet aan diensten geleverd aan de Business DevOps teams en aan collega infra teams. Je gaat werken aan het beheren, onderhouden en ontwikkelen van deze diensten en dan meer specifiek aan de CD1.0 diensten. Afhankelijk van kennis, ervaring en ambitie werk je in teamverband aan de realisatie van de EPIC/stories op onze productbacklog/sprintbacklog. Voorbeelden van actuele activiteiten zijn: dagelijks beheer van Jboss EAP met mod_cluster en bijbehorende toolstack mbv Puppet. Onderhoud en beheer Linux (CentOs en Redhat) zowel herstel als provisioning mbv Ansible. Onderhoud en updaten Salt modules tbv server inrichting, hardening en applicaties en implementatie en onderhoud RBAC voor beveiliging en compliancy  Achtergrond opdrachtDe meeste mensen kennen ons van de studiefinanciering. Maar wist je ook dat DUO in Noord-Nederland dé topspeler is als het gaat om ICT? Wij ontwikkelen en beheren honderden applicaties voor miljoenen gebruikers en daar zitten geavanceerde en complexe infrastructuren achter. Als DevOps-engineer en Linux-beheerder werk je elke dag met de allernieuwste technologieën. je komt te werken bij het Continuous Delivery Linux Team. Wij zorgen dat de Linuxsystemen, -applicaties en -diensten in verschillende omgevingen 24/7 op-en-top functioneren en veilig zijn. Dit doe je onder meer door het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de CD straat en of Linux servers, het draaien van consignatiediensten en het oplossen van vragen die bij de servicedesk binnenkomen. Hiermee zorg je dat de dienstverlening blijft voldoen aan de serviceafspraken. We lossen problemen op en houden applicaties up-to-date. Binnen het team ontwerp, bouw, test, beheer en onderhoud je de onderdelen van het Continuous Delivery-platform. We pakken het werk op een agile en scrum manier aan. Samen met het team ontwikkel je hulpmiddelen die de ontwikkelaars en beheerders van de DevOps teams ondersteunen bij de bouw, het beheer en het onderhoud van businessapplicaties die gebouwd zijn in Java. Denk aan hulpmiddelen op het gebied van softwareontwikkeling, deployment en kwaliteitscontrole en samenwerking. Ook bouw en onderhoud je een selfserviceportal voor de afname van infrastructuur die nodig is om Java applicaties te laten draaien   ArbeidsvoorwaardenDeze vacature kan ingevuld worden op basis van detachering, op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.