You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

transport planner.

job details

summary

    job details
    Je wordt ondergedompeld in de logistiek- en tranportwereld op Europees niveau.Je leert alle mogelijke transportorderafwikkelingen in zowel korte als lange afstand.Je komt dagelijks in contact met uitdagende problematieken.Concreet takenpakket: ¿ Het optimaal inplannen de geaccepteerde transpororders, rekening houdend met hetbeschikbare materiaal (zowel eigen als externe capaciteit), conform wet- en regelgeving enaanvullende eisen van de klant. Het verzamelen en tijdig registreren in hetinformatieverwerkingssysteem van alle relevante gegevens mbt het order, tijdens en nauitvoering, zodat een correcte administratieve verwerking verzekerd is.- Chauffeurs- en leveranciersmanagement: Duidelijke en volledige transportinstructies geven aan chauffeurs en onderaannemers. Begeleiden en opvolgen van de chauffeurs en onderaannemers tijdens de uitvoering van hun opdracht. Bekwaamheid van de chauffeurs en onderaannemers toetsen, bewaken en bespreken met de teamleider.- Opvolgen van technische- en periodieke keuringen samen met technische dienst- Het zekerstellen dat alle informatie voor een correcte afrekening, ook van extra kosten, tijdig wordt gemeld aan de klant en ter beschikking staat van de administratie.- Klantenmanagement: klantencommunicatie doorheen de planning, ook pro-actief zoals bv bij vertragingen.
    Je wordt ondergedompeld in de logistiek- en tranportwereld op Europees niveau.Je leert alle mogelijke transportorderafwikkelingen in zowel korte als lange afstand.Je komt dagelijks in contact met uitdagende problematieken.Concreet takenpakket: ¿ Het optimaal inplannen de geaccepteerde transpororders, rekening houdend met hetbeschikbare materiaal (zowel eigen als externe capaciteit), conform wet- en regelgeving enaanvullende eisen van de klant. Het verzamelen en tijdig registreren in hetinformatieverwerkingssysteem van alle relevante gegevens mbt het order, tijdens en nauitvoering, zodat een correcte administratieve verwerking verzekerd is.- Chauffeurs- en leveranciersmanagement: Duidelijke en volledige transportinstructies geven aan chauffeurs en onderaannemers. Begeleiden en opvolgen van de chauffeurs en onderaannemers tijdens de uitvoering van hun opdracht. Bekwaamheid van de chauffeurs en onderaannemers toetsen, bewaken en bespreken met de teamleider.- Opvolgen van technische- en periodieke keuringen samen met technische dienst- Het zekerstellen dat alle informatie voor een correcte afrekening, ook van extra kosten, tijdig wordt gemeld aan de klant en ter beschikking staat van de administratie.- Klantenmanagement: klantencommunicatie doorheen de planning, ook pro-actief zoals bv bij vertragingen.