executive assistant in şekerpınar

posted
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
şekerpınar, kocaeli
job category
Administrative Affairs
job type
permanent
reference number
4758

job description

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için yönetici asistanı arıyoruz.

Genel Müdürün tüm toplantı, seyahat ve ajanda faaliyetlerinin organizasyon ve takibi
Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline toplantı, seyahat ve ajanda organizasyonu desteği
Tepe yönetim için toplantı davetlerinin hazırlanıp gönderilmesi, lojistik hazırlıkların yürütülmesi
Tepe yönetim toplantılarında toplantı notlarının tutulması ve dağıtılması
Tepe yönetim mail / sunum vb. dilinin redaksiyonu, derlenmesi, gerektiğinde yönetim adına gönderimi
Tepe yönetim fatura, masraf, muhtelif ödeme işlerinin yürütülmesi (ilgili ekiplerin desteğiyle)
Pozisyonun gerektirdiği bilgi gizliliğine riayet edilmesi

qualification

Üniversite mezunu
Benzer (üst yönetim tecrübesi aranacaktır) bir rolde 10 yıl deneyimli
Tercihen yabancı bir yönetici ile çalışma deneyimi
İyi seviyede İngilizce bilen (yazılı konuşma)
Organizasyon ve planlama becerisi güçlü
Kendi zamanını ve üst yönetimin ajandasını etkin yönetebilecek
Önem / öncelik sıralaması yapabilecek, eşzamanlı görevler yürütebilecek
Tepe yönetimin mahremiyetini koruyabilecek
Dile hakim, mail / sunum vb. redaksiyonu yapabilecek
İletişim becerisi yüksek, enerjik, güler yüzlü
Kurumsal temsiliyet ve duruşa sahip
MS Office uygulamalarına hâkim