103 jobs found in istanbul europe

filter3
 • job category
  working in
  show 103 jobs
  clear filter
 • location2
  location & range
  show 103 jobs
  clear filter
 • job types
  job types
  show 103 jobs
  clear filter
 • language1
  language
  show 103 jobs
  clear filter
clear all
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Proses Mühendisi' arayışımız bulunmaktadır.Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirket ve kurumlara verilen mühendislik alanındaki danışmanlık hizmetleri ve benzer teknik konulardaki projeleri yürütmek, raporlama çalışmalarında, temsil ve sunum faaliyetlerinde bulunmak,Danışmanlık alanında ürün ve proje geliştirme çalışmalarında aktif görev almak,Yatırım projelerinin ve firmaların teknik değerlendirme faaliyetlerine yönelik teknik fizibilite/risk analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporları hazırlamak, kurum içerisinde diğer departmanlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmak,Kurumumuzun faaliyetleri kapsamında kaynaklara raporlama, yatırım teknik izleme, teminat değerleme, ekspertiz, sürdürülebilirlik alanında çalışma ve raporlama gibi farklı konulardaki faaliyetlerde görev almak,
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Proses Mühendisi' arayışımız bulunmaktadır.Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirket ve kurumlara verilen mühendislik alanındaki danışmanlık hizmetleri ve benzer teknik konulardaki projeleri yürütmek, raporlama çalışmalarında, temsil ve sunum faaliyetlerinde bulunmak,Danışmanlık alanında ürün ve proje geliştirme çalışmalarında aktif görev almak,Yatırım projelerinin ve firmaların teknik değerlendirme faaliyetlerine yönelik teknik fizibilite/risk analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporları hazırlamak, kurum içerisinde diğer departmanlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmak,Kurumumuzun faaliyetleri kapsamında kaynaklara raporlama, yatırım teknik izleme, teminat değerleme, ekspertiz, sürdürülebilirlik alanında çalışma ve raporlama gibi farklı konulardaki faaliyetlerde görev almak,
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz Bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan firmamız için 'Kurumsal Bankacılık Pazarlama Uzmanı' arayışımız bulunmaktadır.Kredi faaliyetleri kapsamında finanse edilebilecek sektörleri, yatırım tiplerini ve projeleri çeşitlendirmek amacıyla pazarlama faaliyetlerini yönetmek; uluslararası kurumların kredi kriterlerine uygun yeni temalar geliştirerek Bankamızın finansman olanaklarını çeşitlendirmek,Bankanın orta ve ve uzun vadeli planları doğrultusunda yeni ürün, süreç, iş birliği gibi konularda çalışmalar gerçekleştirerek, çeşitlilik ve müşteri derinleşmesini sağlamak,Bankanın fon sağladığı Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumlarıyla yapılan müzakere süreçlerinde kaynak uygunluk kriterlerini satış ekipleri ile koordineli olarak değerlendirmek, geri bildirimlerde bulunarak ve satış fırsatlarını artıracak şekilde bu süreçte yer almak,Uluslararası finansal kuruluşlarla gerçekleştirilecek olan ortak finansman süreçlerinde ilgili kuruluşlarla koordineli bir şekilde süreci yönetmek,Bankanın uluslararası kurumlardan temin ettiği ve belirli temalar altında (SME, İhracat, Kadın İstihdamı vb.) yurtiçindeki finansal kuruluşlar aracılığıyla kullandırdığı APEX kredilerine yönelik pazarlama, satış, fiyatlama, kaynak temini süreçlerinde yer almak,Kurumsal Bankacılık Satış Müdürlüğü ve Proje Finansmanı Müdürlüğünün bütçe hedef ve gerçekleşmelerini takip etmek, uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanan fonlardan yapılan kredi kullandırımlarını planlamak, yönet