You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

60 jobs found in BEŞİKTAŞ, Istanbul (Europe) - Page 2

filter4
clear all
page 2
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Digital Marketing Specialist" for our global client.Create content inbound marketing strategy as a part of Lead Generation team.Develop inspiring content that attracts and converts doctors to customers: posting on blog for doctors, creating ebooks content, preparing reports, infographics, videos etc.Promote and distribute content with marketing automation tools.Measure effectiveness of created content.
  We are looking for a "Digital Marketing Specialist" for our global client.Create content inbound marketing strategy as a part of Lead Generation team.Develop inspiring content that attracts and converts doctors to customers: posting on blog for doctors, creating ebooks content, preparing reports, infographics, videos etc.Promote and distribute content with marketing automation tools.Measure effectiveness of created content.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, temizlik teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "Müşteri Hizmetleri Temsilcisi" arıyoruz.Müşteri talep yönetimi; telefon, e-mail, fax, sosyal medya ve satış ekibinden gelen müşteri taleplerinin sınıflandırılması ve departman yöneticisinin onayı ile ilerlenecek süreçte müşteri ayrımı yapıldıktan sonra CRM Lead kaydının açılıp, ilgili departman yetkilisine aktarılması.Müşteri şikayet yönetimi; telefon, e-mail, fax, sosyal medya üzerinden gelen müşteri şikayetlerin karşılanması, yönlendirilmesi, gerekli kayıtların sağlanıp takibinin yapılması ve istenilmesi halinde bu data verilerinin raporlanması.Müşteri satış sonrası hizmet talep yönetimi; kargo sürecinin takibi, yedek parça aksesuar talep yönetimi, servis yönlendirmeleri ve takibi,CRM Ticket portalına yüklenmesi.Sosyal medya şikayet ve talep yönetimi.Tele-Marketing aramalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanması.Bazaarvoice portalı yönetimi ve raporlanması.Hukuki sürece geçilmiş olan müşteri tebligatlarının şirket avukatlarına iletilmesi, ilgili dava dosyası durumlarının sorgulanması ve takibi.Outbound aramalar yapılması, hedefler doğrultusunda satış aksiyonlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması.İhtiyaç duyulması halinde istenilecek anket talepleri için, anket soru ve formlarının oluşturulması, yöneticisinin onayı ile birlikte anket aramalarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması.Türkiye genelindeki satış ekibimizin tekliflerinin belirlenen çizelgede hazırlanması, saklanması ve istenilmesi halinde yöneticisine raporlanması.Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) portalı yönetimi.
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz, temizlik teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "Müşteri Hizmetleri Temsilcisi" arıyoruz.Müşteri talep yönetimi; telefon, e-mail, fax, sosyal medya ve satış ekibinden gelen müşteri taleplerinin sınıflandırılması ve departman yöneticisinin onayı ile ilerlenecek süreçte müşteri ayrımı yapıldıktan sonra CRM Lead kaydının açılıp, ilgili departman yetkilisine aktarılması.Müşteri şikayet yönetimi; telefon, e-mail, fax, sosyal medya üzerinden gelen müşteri şikayetlerin karşılanması, yönlendirilmesi, gerekli kayıtların sağlanıp takibinin yapılması ve istenilmesi halinde bu data verilerinin raporlanması.Müşteri satış sonrası hizmet talep yönetimi; kargo sürecinin takibi, yedek parça aksesuar talep yönetimi, servis yönlendirmeleri ve takibi,CRM Ticket portalına yüklenmesi.Sosyal medya şikayet ve talep yönetimi.Tele-Marketing aramalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanması.Bazaarvoice portalı yönetimi ve raporlanması.Hukuki sürece geçilmiş olan müşteri tebligatlarının şirket avukatlarına iletilmesi, ilgili dava dosyası durumlarının sorgulanması ve takibi.Outbound aramalar yapılması, hedefler doğrultusunda satış aksiyonlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması.İhtiyaç duyulması halinde istenilecek anket talepleri için, anket soru ve formlarının oluşturulması, yöneticisinin onayı ile birlikte anket aramalarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması.Türkiye genelindeki satış ekibimizin tekliflerinin belirlenen çizelgede hazırlanması, saklanması ve istenilmesi halinde yöneticisine raporlanması.Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) portalı yönetimi.
  • yeşi̇lköy, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our client operating in software sector.Prepare monthly reports and variation analysis,Control and analyse of budget, financial forecasts and related variances,Analyse and interpret financial data and recommends changes to improve financial performance,Support preparation of annual forecasts and budget,Control and analize Profit and Loss and supporting business units,Support month-end and year-end close process,Analiyse and control monthly costs and prepare ad-hoc reports to the top management.
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our client operating in software sector.Prepare monthly reports and variation analysis,Control and analyse of budget, financial forecasts and related variances,Analyse and interpret financial data and recommends changes to improve financial performance,Support preparation of annual forecasts and budget,Control and analize Profit and Loss and supporting business units,Support month-end and year-end close process,Analiyse and control monthly costs and prepare ad-hoc reports to the top management.
  • ümrani̇ye, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz üretim sektöründeki müşterimiz için ''Kıdemli Ar-Ge Uzmanı" arayışımız vardır.Elektrik motoru standartlarına uygun olarak motorun mekanik parça tasarımlarının yapılması ve bu tasarımlara göre üretime verilmek üzere teknik resim normlarına uygun olarak gerekli imalat resimlerinin hazırlanması/ hazırlatılması.Ürün behncmark çalışmalarına fiilen katılmak ve karşılaştırma tablolarını hazırlamak ve Mekanik Tasarım Yöneticisine raporlamak.Tasarlanacak ürünün mekanik tasarımını maliyet ve verimlilik esası ile gerçekleştirmek.Çizimi yapılmış ve kontrol edilmiş yeni veya revize ürünün çizimlerini kontrol etmek veya ön onayını vermek.Malzeme şartlı kabul sürecini yönetme çalışmalarında üst yönetime katkı vermek.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz üretim sektöründeki müşterimiz için ''Kıdemli Ar-Ge Uzmanı" arayışımız vardır.Elektrik motoru standartlarına uygun olarak motorun mekanik parça tasarımlarının yapılması ve bu tasarımlara göre üretime verilmek üzere teknik resim normlarına uygun olarak gerekli imalat resimlerinin hazırlanması/ hazırlatılması.Ürün behncmark çalışmalarına fiilen katılmak ve karşılaştırma tablolarını hazırlamak ve Mekanik Tasarım Yöneticisine raporlamak.Tasarlanacak ürünün mekanik tasarımını maliyet ve verimlilik esası ile gerçekleştirmek.Çizimi yapılmış ve kontrol edilmiş yeni veya revize ürünün çizimlerini kontrol etmek veya ön onayını vermek.Malzeme şartlı kabul sürecini yönetme çalışmalarında üst yönetime katkı vermek.
  • şi̇şli̇, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, kurye alanında faaliyet gösteren global partner firmamız için "Mali İşler Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.Muhasebe belgelerinin yasal mevzuatlar çerçevesinde zamanında ve doğru işlenmesini sağlayacak ve kontrol edecek, Vergi beyannamelerini yasalara uygun olarak, herhangi bir cezai sorumluluk yaratmayacak şekilde zamanında ve eksiksiz olarak düzenleyecek, Bankalar, vergi daireleri ve resmi kurumlarla ilişkileri yürütecek, Vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, iş kanunu ve bordrolama, genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına hakim, güncel değişiklikleri düzenli takip edebilecek, Genel muhasebe süreçlerini yönetecek, Tüm muhasebe operasyonlarının ve bununla ilişkili ERP süreçlerinin yürütülmesini sağlayacak, E-defter, e-fatura, e-arşiv süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, Raporlama takvimine uygun olarak, muhasebe süreçlerini organize edecek ve belirlenen tarihte yönetim raporlarını hazırlayacak, Uluslararası Muhasebe Standartlarına (IFRS) göre şirket mali tablolarını hazırlayacak ve raporlayacak, Finans, muhasebe ve raporlama hizmetlerinde yasal mevzuata uygun olarak tüm finansal süreçlerinin doğru, düzenli ve eksiksiz yürütecek, Şirketin ilgili mevzuatları gereğince periyodik bilanço, kar-zarar ve diğer finansal tabloları ile faaliyet sonuç raporlarının idare ve sevkini sağlayacak, Finansal işlemlerin planlanan şekilde tamamlanmasını sağlayacak, düzenli borç-alacak takibi ile nakit akış raporlarını düzenleyecek, Banka hesap hareketleri ve şirket para hareketleri koordinasyonunu sağlayacak, Her ay sonunda banka mutabakatlarının yapılmasını sağlayacak, Aylık SGK bildirgelerinin ve tahakkuk eden sigorta bedellerinin ilgili kurumlara ödenmesini takip ve kontrol edecek.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, kurye alanında faaliyet gösteren global partner firmamız için "Mali İşler Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.Muhasebe belgelerinin yasal mevzuatlar çerçevesinde zamanında ve doğru işlenmesini sağlayacak ve kontrol edecek, Vergi beyannamelerini yasalara uygun olarak, herhangi bir cezai sorumluluk yaratmayacak şekilde zamanında ve eksiksiz olarak düzenleyecek, Bankalar, vergi daireleri ve resmi kurumlarla ilişkileri yürütecek, Vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, iş kanunu ve bordrolama, genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına hakim, güncel değişiklikleri düzenli takip edebilecek, Genel muhasebe süreçlerini yönetecek, Tüm muhasebe operasyonlarının ve bununla ilişkili ERP süreçlerinin yürütülmesini sağlayacak, E-defter, e-fatura, e-arşiv süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, Raporlama takvimine uygun olarak, muhasebe süreçlerini organize edecek ve belirlenen tarihte yönetim raporlarını hazırlayacak, Uluslararası Muhasebe Standartlarına (IFRS) göre şirket mali tablolarını hazırlayacak ve raporlayacak, Finans, muhasebe ve raporlama hizmetlerinde yasal mevzuata uygun olarak tüm finansal süreçlerinin doğru, düzenli ve eksiksiz yürütecek, Şirketin ilgili mevzuatları gereğince periyodik bilanço, kar-zarar ve diğer finansal tabloları ile faaliyet sonuç raporlarının idare ve sevkini sağlayacak, Finansal işlemlerin planlanan şekilde tamamlanmasını sağlayacak, düzenli borç-alacak takibi ile nakit akış raporlarını düzenleyecek, Banka hesap hareketleri ve şirket para hareketleri koordinasyonunu sağlayacak, Her ay sonunda banka mutabakatlarının yapılmasını sağlayacak, Aylık SGK bildirgelerinin ve tahakkuk eden sigorta bedellerinin ilgili kurumlara ödenmesini takip ve kontrol edecek.
  • gebze, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli banka için "Kobi Portföy Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.Mevcut müşteri portföyünü derinleştirip, yeni müşteri kazandırılmasında etkin olmak,Müşteri ihtiyaçlarını tespit edip, ihtiyaçların karşılanması için uygun hizmet ve ürün paketlerini sunarak aktif satış yapmak,Banka ürün ve hizmetlerinin hedef segmentindeki müşterilere satışını yapmak ve yaygınlaştırmak,Müşteri sayısını ve ürün hacmini arttırmak amaçlı müşteri ziyareti yapmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli banka için "Kobi Portföy Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.Mevcut müşteri portföyünü derinleştirip, yeni müşteri kazandırılmasında etkin olmak,Müşteri ihtiyaçlarını tespit edip, ihtiyaçların karşılanması için uygun hizmet ve ürün paketlerini sunarak aktif satış yapmak,Banka ürün ve hizmetlerinin hedef segmentindeki müşterilere satışını yapmak ve yaygınlaştırmak,Müşteri sayısını ve ürün hacmini arttırmak amaçlı müşteri ziyareti yapmak.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an "IT Internal Controller" for our global client operating in banking sector.To prepare annual information systems control plan.To ensure that the Bank’s information policy and procedures complies with policy, procedures and regulations.Notification to the relevant units and the senior management in order to eliminate the deficiencies determined by the controls and take action.Informing the relevant units and Senior Management about the process or systematic improvement suggestions that are required as a result of the controls.To formulate opinions on planned changes, innovations or internal bank policies, procedures and process documents in Bank's products and processes upon request.Participation in the projects and working groups, committees and committees related to the processes within the scope of their duty and recommendations to minimize the risks in the related meetings.To coordinate preparing and updating Business Impact Analysis with Bank’s other units.To coordinate and update Business Continuity plan.To be involved in preparing Management Assertion Plan with Audit Unit.Periodic reporting to the Senior Management, Audit Committee and Head of Internal Control in order to ensure continuous monitoring of the risks arising from the acquisition of information technology management and external services.To assist Head of Internal Control Compliance in internal control processes.To maintain the relationships with external audit providers.
  We are looking for an "IT Internal Controller" for our global client operating in banking sector.To prepare annual information systems control plan.To ensure that the Bank’s information policy and procedures complies with policy, procedures and regulations.Notification to the relevant units and the senior management in order to eliminate the deficiencies determined by the controls and take action.Informing the relevant units and Senior Management about the process or systematic improvement suggestions that are required as a result of the controls.To formulate opinions on planned changes, innovations or internal bank policies, procedures and process documents in Bank's products and processes upon request.Participation in the projects and working groups, committees and committees related to the processes within the scope of their duty and recommendations to minimize the risks in the related meetings.To coordinate preparing and updating Business Impact Analysis with Bank’s other units.To coordinate and update Business Continuity plan.To be involved in preparing Management Assertion Plan with Audit Unit.Periodic reporting to the Senior Management, Audit Committee and Head of Internal Control in order to ensure continuous monitoring of the risks arising from the acquisition of information technology management and external services.To assist Head of Internal Control Compliance in internal control processes.To maintain the relationships with external audit providers.
  • ümrani̇ye, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Digital Product Manager" for our global client in pharmaceutical industry.To lead the best in class development execution of corporate digital platform plans (i.e. social media, social listening and YouTube) with clear linkage to E-commerce to complete consumer journey and achieve / exceed the agreed KPI’s ROI targets. To guide direct the partner agencies to execute their digital campaigns delivering against brand objectives. Monitor and analyze digital KPI’s competitive activity to recommend corrective actions and / or opportunities to over deliver. Based on a profound understanding of the digital consumer journey and how to leverage the digital touchpoints deliver incremental reach, higher traffic / conversion to e-commerce and engagement. Develop both Healthcare Professionals and consumer marketing strategy with brand lead for a better customer engagement experience. Measure report performance and assess against goals (ROI and KPIs) with proposed action plan. Lead digital marketing campaign all digital activities on social media page, brand site, E-Commerce page by managing internal team external agency on creative, production deployment ensuring quality delivery timeline execution. Engage with CRM to convert lead into purchase and retention. Identify, analyze, and translate product, brand, customer, consumer, and competitive information into marketing strategy. Supervise team to ensure all materials and activities are aligned with and executed in accordance with the strategic direction. Build good relationship with stake holder in cross-function team and be able to get alignment with cross-function teams to deploy the marketing program smoothly to support brand business. Develop annual brand plan and projects, which includes marketing objectives, strategies, advertising and promotion and ensure timely execution. Marketing strategy, content strategy preparation implementation.
  We are looking for a "Digital Product Manager" for our global client in pharmaceutical industry.To lead the best in class development execution of corporate digital platform plans (i.e. social media, social listening and YouTube) with clear linkage to E-commerce to complete consumer journey and achieve / exceed the agreed KPI’s ROI targets. To guide direct the partner agencies to execute their digital campaigns delivering against brand objectives. Monitor and analyze digital KPI’s competitive activity to recommend corrective actions and / or opportunities to over deliver. Based on a profound understanding of the digital consumer journey and how to leverage the digital touchpoints deliver incremental reach, higher traffic / conversion to e-commerce and engagement. Develop both Healthcare Professionals and consumer marketing strategy with brand lead for a better customer engagement experience. Measure report performance and assess against goals (ROI and KPIs) with proposed action plan. Lead digital marketing campaign all digital activities on social media page, brand site, E-Commerce page by managing internal team external agency on creative, production deployment ensuring quality delivery timeline execution. Engage with CRM to convert lead into purchase and retention. Identify, analyze, and translate product, brand, customer, consumer, and competitive information into marketing strategy. Supervise team to ensure all materials and activities are aligned with and executed in accordance with the strategic direction. Build good relationship with stake holder in cross-function team and be able to get alignment with cross-function teams to deploy the marketing program smoothly to support brand business. Develop annual brand plan and projects, which includes marketing objectives, strategies, advertising and promotion and ensure timely execution. Marketing strategy, content strategy preparation implementation.
  • levent, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, finans sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için Hasar Uzmanı pozisyonunda arayışımız mevcuttur.Hasar ihbarlarının yasal mevzuat ve şirket politikaları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, Müşteri-avukat-alacaklı arasındaki koordinasyonu sağlamak, Müşteri memnuniyetini ve şirket kurallarını göz önünde bulundurarak doğru raporlamaları ve yönlendirmeleri yapmak, Hasar dosya incelemesi için gerekli belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasını sağlamak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, finans sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için Hasar Uzmanı pozisyonunda arayışımız mevcuttur.Hasar ihbarlarının yasal mevzuat ve şirket politikaları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, Müşteri-avukat-alacaklı arasındaki koordinasyonu sağlamak, Müşteri memnuniyetini ve şirket kurallarını göz önünde bulundurarak doğru raporlamaları ve yönlendirmeleri yapmak, Hasar dosya incelemesi için gerekli belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasını sağlamak.
  • beykoz, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Yetkili İç Denetçi Yardımcısı arayışımız mevcuttur.Banka bilgi sistemleri denetim çalışmalarının planlanması, saha çalışmalarının gerçekleştirilmesi, raporlanması ve bulgu takibi,Bilgi sistemleri ile ilgili güncel mevzuat ve uygulamaların takibi,Denetim Komitesi toplantılarının hazırlık aşamasına destek olunması ve gözlemci olarak toplantılara katılım sağlanması,Banka içi dokümantasyonun gözden geçirilmesi ve görüş verilmesi,Denetim raporlarının İngilizce çevirisinin gerçekleştirilmesi.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Yetkili İç Denetçi Yardımcısı arayışımız mevcuttur.Banka bilgi sistemleri denetim çalışmalarının planlanması, saha çalışmalarının gerçekleştirilmesi, raporlanması ve bulgu takibi,Bilgi sistemleri ile ilgili güncel mevzuat ve uygulamaların takibi,Denetim Komitesi toplantılarının hazırlık aşamasına destek olunması ve gözlemci olarak toplantılara katılım sağlanması,Banka içi dokümantasyonun gözden geçirilmesi ve görüş verilmesi,Denetim raporlarının İngilizce çevirisinin gerçekleştirilmesi.
  • gebze, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli banka için "Ticari Portföy Yöneticisi / Yönetici Yardımcısı" arayışımız bulunmaktadır.Mevcut müşteri portföyünü derinleştirmek, yeni müşteri kazandırılmasında etkin olmakMüşteri ihtiyaçlarını tespit edip etmek, ihtiyaçların karşılanması için uygun hizmet ve ürünpaketlerini sunup aktif satışını yapmakBanka ürün ve hizmetlerin hedef segmentindeki müşterilere satışından veyaygınlaştırılmasından sorumlu olmakKredi teklifleri için gerekli mali analiz bilgisine sahip olmakMüşteri sayısını ve ürün hacmini arttırmak amaçlı müşteri ziyareti yapmak
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli banka için "Ticari Portföy Yöneticisi / Yönetici Yardımcısı" arayışımız bulunmaktadır.Mevcut müşteri portföyünü derinleştirmek, yeni müşteri kazandırılmasında etkin olmakMüşteri ihtiyaçlarını tespit edip etmek, ihtiyaçların karşılanması için uygun hizmet ve ürünpaketlerini sunup aktif satışını yapmakBanka ürün ve hizmetlerin hedef segmentindeki müşterilere satışından veyaygınlaştırılmasından sorumlu olmakKredi teklifleri için gerekli mali analiz bilgisine sahip olmakMüşteri sayısını ve ürün hacmini arttırmak amaçlı müşteri ziyareti yapmak
  • levent, istanbul (europe)
  • permanent
  Kimya sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Muhasebe Müdür Yardımcısı arayışımız bulunmaktadır.Mali tabloların tamamından, doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak. (Aylık,dönemsel ve yıllık) Şirket hedef ve politikaları doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak uygulanacak muhasebe usul ve prensiplerini tespit ederek departman çalışmalarını gerçekleştirecek. Tüm hesapların düzenlenmesinin kontrolünü sağlayacak. Mevzuatlara uygun ve zamanında geçici vergi, KDV, muhtasar, damga, Ba-Bs, ÖTV ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlayacak. Mali raporların (gelir tablosu, bilanço, nakit akışı vb.) üst yönetime sunulması için Mali İşler Yöneticisinden kontrolüne sunulmasını sağlayacak. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim için gerekli ortamı ve koşulları hazırlayacak ve denetim sürecinde görev alacak. Genel Bütçe hazırlanması için gerekli koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirecek ve masraf bütçesinin hazırlanmasını sağlayacak. Aylık yönetim raporlarının çalışmalarını koordine edecek ve Mali İşler Yöneticisinin kontrolüne sunacak. Aylık olarak şirket bilançosunu çıkaracak, bunun için önemli bilanço işlemlerinin muhasebe kayıtlarını hazırlayacak ve gelir gider tablosunu düzenleyecek. Muhasebe kayıtları için arşiv sisteminin oluşturulmasını ve belgelerinin yasal sürelere göre saklanmasını sağlayacak. Tüm muhasebe kayıtları, beyannameler, mutabakatlar ve diğer bazı şirket içi takip amaçlı rapor ve verilerin kontrolünü gerçekleştirecek. Çalışanları verimlilik, motivasyon, ekip çalışması, iletişim ve işbirliği ile ilgili konularda destekleyecek, ortam hazırlayacak, eğitim ve gelişimlerini teşvik edecek. Faturaların kontrolünü gerçekleştirecek ve onaylayacak. Cari hesap ödeme listesinin kontrolünün yapılmasını ve ödeme talimatlarının hazırlatılmasını sağlayacak. İcra işlemleri ile ilgili kayıtların yapılması, kontrolü ve takibinden sorumlu olacak. Bu kapsamda avukatlar ile iletişim sağlayacak. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul süreçlerinde Mali İşler Yöneticisine talepleri doğrultusunda yardımcı olacak. Diğer departmanlardan Mali İşler ile ilgili olarak gelen taleplerin muhasebe ekibi tarafından doğru ve eksiksiz olarak yerine getirildiğinin takibinden sorumlu olacak. TÜİK, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicili gibi tüm resmi kurumlar ile olan iletişimlerin sağlanması ve gerekli bilgi ve belgelerin talep edildiğinde doğru şekilde ibraz edilmesinden sorumlu olacak. Diğer departmanlardan gelen kayıt düzeni ve mevzuat gibi konulardaki soruların yasalara uygun ve doğru şekilde cevaplanmasını sağlayacak ve sistemin buna paralel şekilde işlediğini kontrol edecek.
  Kimya sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Muhasebe Müdür Yardımcısı arayışımız bulunmaktadır.Mali tabloların tamamından, doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak. (Aylık,dönemsel ve yıllık) Şirket hedef ve politikaları doğrultusunda mevzuatlara uygun olarak uygulanacak muhasebe usul ve prensiplerini tespit ederek departman çalışmalarını gerçekleştirecek. Tüm hesapların düzenlenmesinin kontrolünü sağlayacak. Mevzuatlara uygun ve zamanında geçici vergi, KDV, muhtasar, damga, Ba-Bs, ÖTV ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanmasını ve kontrolünü sağlayacak. Mali raporların (gelir tablosu, bilanço, nakit akışı vb.) üst yönetime sunulması için Mali İşler Yöneticisinden kontrolüne sunulmasını sağlayacak. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim için gerekli ortamı ve koşulları hazırlayacak ve denetim sürecinde görev alacak. Genel Bütçe hazırlanması için gerekli koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirecek ve masraf bütçesinin hazırlanmasını sağlayacak. Aylık yönetim raporlarının çalışmalarını koordine edecek ve Mali İşler Yöneticisinin kontrolüne sunacak. Aylık olarak şirket bilançosunu çıkaracak, bunun için önemli bilanço işlemlerinin muhasebe kayıtlarını hazırlayacak ve gelir gider tablosunu düzenleyecek. Muhasebe kayıtları için arşiv sisteminin oluşturulmasını ve belgelerinin yasal sürelere göre saklanmasını sağlayacak. Tüm muhasebe kayıtları, beyannameler, mutabakatlar ve diğer bazı şirket içi takip amaçlı rapor ve verilerin kontrolünü gerçekleştirecek. Çalışanları verimlilik, motivasyon, ekip çalışması, iletişim ve işbirliği ile ilgili konularda destekleyecek, ortam hazırlayacak, eğitim ve gelişimlerini teşvik edecek. Faturaların kontrolünü gerçekleştirecek ve onaylayacak. Cari hesap ödeme listesinin kontrolünün yapılmasını ve ödeme talimatlarının hazırlatılmasını sağlayacak. İcra işlemleri ile ilgili kayıtların yapılması, kontrolü ve takibinden sorumlu olacak. Bu kapsamda avukatlar ile iletişim sağlayacak. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul süreçlerinde Mali İşler Yöneticisine talepleri doğrultusunda yardımcı olacak. Diğer departmanlardan Mali İşler ile ilgili olarak gelen taleplerin muhasebe ekibi tarafından doğru ve eksiksiz olarak yerine getirildiğinin takibinden sorumlu olacak. TÜİK, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicili gibi tüm resmi kurumlar ile olan iletişimlerin sağlanması ve gerekli bilgi ve belgelerin talep edildiğinde doğru şekilde ibraz edilmesinden sorumlu olacak. Diğer departmanlardan gelen kayıt düzeni ve mevzuat gibi konulardaki soruların yasalara uygun ve doğru şekilde cevaplanmasını sağlayacak ve sistemin buna paralel şekilde işlediğini kontrol edecek.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Dünyanın önde gelen temizlik teknolojisi firmalarından biri olan, danışmanlığını yapmakta olduğumuz müşterimiz Karcher için "E-Ticaret Satış Uzmanı" arayışımız mevcuttur.E-ticaret stratejisinin oluşturulması, sahiplenilmesi ve yıllık aksiyon planlarının oluşturulması,Webshop ve ilgili pazar yerleri mağazalarındaki müşteri kazanımı, kampanya tasarımı, satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,Webshop ve ilgili pazar yerleri satışları için stok süreçlerinin planlanması, satış arttırmaya yönelik kampanya çalışmalarının yapılması, indirim ve kampanyaların sitede aktif hale getirilmesi, sonuçlarının takibi ve raporlanması,Yeni üye kazanımının yönetilmesi, site içindeki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve sorunların cevaplanması, Mevcut müşterilere yönelik çapraz satış kampanyalarının organize edilmesi, kampanya kurallarının tasarlanması,Webshop ve pazar yerlerinin içerik yönetiminin Pazarlama departmanıyla koordineli olarak yönetilmesi,E-ticaret uygulamalarındaki yeniliklerin takip edilmesi, pazar yerlerinde satılan rakip ürünlerin ve fiyatlarının bechmarklarının yapılması, süreçlerin iyileştirilmesi konusunda öneriler ve çözümler geliştirilmesi, uygulamaya alınması,Ürün/kategori/kampanya bazında günlük, haftalık, aylık raporlamaların ve analizlerin yapılması,E-ticaret operasyonlarının takibi,stok takibi, ürün özellikleri ve fiyat kontrolü, lojistik süreçlerinin etkinleştirilmesi, iptal, iade ve müşteri şikayetlerinin takibi ve gerekli aksiyonların alınması.
  Dünyanın önde gelen temizlik teknolojisi firmalarından biri olan, danışmanlığını yapmakta olduğumuz müşterimiz Karcher için "E-Ticaret Satış Uzmanı" arayışımız mevcuttur.E-ticaret stratejisinin oluşturulması, sahiplenilmesi ve yıllık aksiyon planlarının oluşturulması,Webshop ve ilgili pazar yerleri mağazalarındaki müşteri kazanımı, kampanya tasarımı, satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,Webshop ve ilgili pazar yerleri satışları için stok süreçlerinin planlanması, satış arttırmaya yönelik kampanya çalışmalarının yapılması, indirim ve kampanyaların sitede aktif hale getirilmesi, sonuçlarının takibi ve raporlanması,Yeni üye kazanımının yönetilmesi, site içindeki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve sorunların cevaplanması, Mevcut müşterilere yönelik çapraz satış kampanyalarının organize edilmesi, kampanya kurallarının tasarlanması,Webshop ve pazar yerlerinin içerik yönetiminin Pazarlama departmanıyla koordineli olarak yönetilmesi,E-ticaret uygulamalarındaki yeniliklerin takip edilmesi, pazar yerlerinde satılan rakip ürünlerin ve fiyatlarının bechmarklarının yapılması, süreçlerin iyileştirilmesi konusunda öneriler ve çözümler geliştirilmesi, uygulamaya alınması,Ürün/kategori/kampanya bazında günlük, haftalık, aylık raporlamaların ve analizlerin yapılması,E-ticaret operasyonlarının takibi,stok takibi, ürün özellikleri ve fiyat kontrolü, lojistik süreçlerinin etkinleştirilmesi, iptal, iade ve müşteri şikayetlerinin takibi ve gerekli aksiyonların alınması.
  • ankara, istanbul (europe)
  • permanent
  Dünyanın önde gelen temizlik teknolojisi firmalarından biri olan, danışmanlığını yapmakta olduğumuz müşterimiz Karcher için "Bölge Satış Uzmanı - Ankara" arayışımız mevcuttur.Kendisine verilecek satış kanalına ait kurumsal müşterilerle periyodik görüşmeler yapmak, makine tanıtım ve demoları yapmak, bu kanala ilişkin müşteri taleplerini değerlendirerek uygun temizlik çözümleri yaratmak, kurumsal müşterilere yönelik satışları arttırmak, satış yapılan yerlerin tahsilatlarını yapmak, bu müşteriler ile ilişkileri yürütmek ve geliştirmek.Müşteri ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda iş hacmini geliştirmeye yönelik projeler üretmek.Yeni ürün ve hizmetlerle ilgili müşterileri bilgilendirmek.Satış kanallarının geliştirilmesini sağlamak.Doğrudan şirkete ulaşan talep sahipleri ile ilk görüşmeyi yapmak ve takibe almak.Potansiyeli ve sürekliliği açısından özel müşteri olarak tanımlanabilecek müşteriler konusunda bağlı olduğu yöneticisi ile koordinasyonu sağlamak.Bölge içindeki hedef kitleler, beklentiler, rakip firmalar ve piyasa hareketlerini gözlemleyerek yöneticisine raporlamak.Kullanıcılardan gelebilecek teknik hizmet taleplerinde Satış Sonrası Hizmetler Departmanı ile koordinasyonu sağlamak.Satış konusunda yapılacak diğer konular ve yöneticisi tarafından istenilen rapor ve çalışmaların düzenli ve zamanında iletilmesini sağlamak.Müşteri ve bölge bazında satış hedeflerini gerçekleştirmek.
  Dünyanın önde gelen temizlik teknolojisi firmalarından biri olan, danışmanlığını yapmakta olduğumuz müşterimiz Karcher için "Bölge Satış Uzmanı - Ankara" arayışımız mevcuttur.Kendisine verilecek satış kanalına ait kurumsal müşterilerle periyodik görüşmeler yapmak, makine tanıtım ve demoları yapmak, bu kanala ilişkin müşteri taleplerini değerlendirerek uygun temizlik çözümleri yaratmak, kurumsal müşterilere yönelik satışları arttırmak, satış yapılan yerlerin tahsilatlarını yapmak, bu müşteriler ile ilişkileri yürütmek ve geliştirmek.Müşteri ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda iş hacmini geliştirmeye yönelik projeler üretmek.Yeni ürün ve hizmetlerle ilgili müşterileri bilgilendirmek.Satış kanallarının geliştirilmesini sağlamak.Doğrudan şirkete ulaşan talep sahipleri ile ilk görüşmeyi yapmak ve takibe almak.Potansiyeli ve sürekliliği açısından özel müşteri olarak tanımlanabilecek müşteriler konusunda bağlı olduğu yöneticisi ile koordinasyonu sağlamak.Bölge içindeki hedef kitleler, beklentiler, rakip firmalar ve piyasa hareketlerini gözlemleyerek yöneticisine raporlamak.Kullanıcılardan gelebilecek teknik hizmet taleplerinde Satış Sonrası Hizmetler Departmanı ile koordinasyonu sağlamak.Satış konusunda yapılacak diğer konular ve yöneticisi tarafından istenilen rapor ve çalışmaların düzenli ve zamanında iletilmesini sağlamak.Müşteri ve bölge bazında satış hedeflerini gerçekleştirmek.
  • umraniye, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for Swift/Objective-C developers to join our R&D team. Project team will join to the development of HUAWEI Petal Maps which is a new way to explore the world. Petal Maps is available on HUAWEI AppGallery for smartphones running Huawei Mobile Services. Software engineers will research and develop the Petal Maps iOS SDK on iOS and Mac OS platforms.Responsibilities:Responsible for the development of the frameworks and APIs of the Petal Maps Turkey on the iOS platform.According to the version delivery plan, complete requirements analysis, software design, coding and system testing.Contribute to building creative, high-performing solutions and bringing new ideas to the table.Develop high-quality code. Strong know-how in object-oriented software design and architectural patterns (MVVM, Clean Swift, VIPER).
  We are looking for Swift/Objective-C developers to join our R&D team. Project team will join to the development of HUAWEI Petal Maps which is a new way to explore the world. Petal Maps is available on HUAWEI AppGallery for smartphones running Huawei Mobile Services. Software engineers will research and develop the Petal Maps iOS SDK on iOS and Mac OS platforms.Responsibilities:Responsible for the development of the frameworks and APIs of the Petal Maps Turkey on the iOS platform.According to the version delivery plan, complete requirements analysis, software design, coding and system testing.Contribute to building creative, high-performing solutions and bringing new ideas to the table.Develop high-quality code. Strong know-how in object-oriented software design and architectural patterns (MVVM, Clean Swift, VIPER).
  • ümrani̇ye, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz üretim sektöründeki müşterimiz için ''Kıdemli Planlama Yöneticisi" arayışımız vardır.Satış planını zamanında karşılayacak ve stok yükünü en aza indirecek şekilde, fabrika üretim bölümlerinin kapasite ve kısıtlarının etkili bir şekilde kullanılmalarını sağlayarak üretim planını hazırlamak,Üretim planlama kural ve prensiplerini tanımlamak,Dönemsel talep tahminlerini toplayıp değerlendirerek ürün bazında gelecek dönem üretim planlarını hazırlamak,Kesinleşmiş siparişler doğrultusunda döküm programlarının hazırlanmasını koordine etmek,Dökülmüş ruloların hazır olmasıyla birlikte, siparişi kesinleşmiş iş emirlerinin üretime aktarılmasını koordine etmek,Satış bölümlerinden gelen termin taleplerinin (lotları, büyüklükler, vb.) değerlendirilerek, mevcut koşullar altında en gerçekçi terminleri belirleme (üretilebilirlik sorusu olan konularında üretilebilirlik kararından sonra) çalışmalarını koordine etmek,Yılbaşında satış ve üretim ekipleri ile birlikte planlama çalışmaları yaparak kapasite ile maksimum geliri elde edecek yıllık plan simülasyonunu gerçekleştirmek,Ürünlerin ve üretimde kullanılan malzemelerin kategorize edilmesine, kategorilere göre stok ve sipariş politikalarının belirlenmesine (minimum stok, sipariş seviyesi, stok düzeyi, ortalama tedarik süresi,vb.) destek olmak,Müşteri özel isteklerinin takibi ve müşteri siparişleri ile özel isteklerin uyumunu değerlendirme faaliyetlerini kontrol etmek,Planlama bölümünde çalışanların izin, mesai, vardiya düzeni gibi konularda insan kaynakları ile işbirliği yaparak insan kaynakları yönetimini sağlamak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz üretim sektöründeki müşterimiz için ''Kıdemli Planlama Yöneticisi" arayışımız vardır.Satış planını zamanında karşılayacak ve stok yükünü en aza indirecek şekilde, fabrika üretim bölümlerinin kapasite ve kısıtlarının etkili bir şekilde kullanılmalarını sağlayarak üretim planını hazırlamak,Üretim planlama kural ve prensiplerini tanımlamak,Dönemsel talep tahminlerini toplayıp değerlendirerek ürün bazında gelecek dönem üretim planlarını hazırlamak,Kesinleşmiş siparişler doğrultusunda döküm programlarının hazırlanmasını koordine etmek,Dökülmüş ruloların hazır olmasıyla birlikte, siparişi kesinleşmiş iş emirlerinin üretime aktarılmasını koordine etmek,Satış bölümlerinden gelen termin taleplerinin (lotları, büyüklükler, vb.) değerlendirilerek, mevcut koşullar altında en gerçekçi terminleri belirleme (üretilebilirlik sorusu olan konularında üretilebilirlik kararından sonra) çalışmalarını koordine etmek,Yılbaşında satış ve üretim ekipleri ile birlikte planlama çalışmaları yaparak kapasite ile maksimum geliri elde edecek yıllık plan simülasyonunu gerçekleştirmek,Ürünlerin ve üretimde kullanılan malzemelerin kategorize edilmesine, kategorilere göre stok ve sipariş politikalarının belirlenmesine (minimum stok, sipariş seviyesi, stok düzeyi, ortalama tedarik süresi,vb.) destek olmak,Müşteri özel isteklerinin takibi ve müşteri siparişleri ile özel isteklerin uyumunu değerlendirme faaliyetlerini kontrol etmek,Planlama bölümünde çalışanların izin, mesai, vardiya düzeni gibi konularda insan kaynakları ile işbirliği yaparak insan kaynakları yönetimini sağlamak.
  • ataşehir, istanbul (asia)
  • permanent
  As a Senior Software Engineer - JavaScript/React (m/f/d), you are an essential part of our Technology team and you will take responsibility for the design and implementation of new core features and integrations to other systems. You will work in an interdisciplinary team consisting of Backend and Frontend Developers, Software Engineers in Test, DevOps Engineers, User Experience Experts, and Product Owners within an agile environment.You work in a cross-functional team on delivering the best solutions for our product.You deliver clean, testable and maintainable code to ensure functionality as well as the quality of the product.You are eager to create a high-quality web application from designing and implementing new features.You love to share your experience and tech stack with your team members by pair programming.You test those concepts and you do performance optimizations.
  As a Senior Software Engineer - JavaScript/React (m/f/d), you are an essential part of our Technology team and you will take responsibility for the design and implementation of new core features and integrations to other systems. You will work in an interdisciplinary team consisting of Backend and Frontend Developers, Software Engineers in Test, DevOps Engineers, User Experience Experts, and Product Owners within an agile environment.You work in a cross-functional team on delivering the best solutions for our product.You deliver clean, testable and maintainable code to ensure functionality as well as the quality of the product.You are eager to create a high-quality web application from designing and implementing new features.You love to share your experience and tech stack with your team members by pair programming.You test those concepts and you do performance optimizations.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a 'Legal Follow Up Specialist' for our one of leading joint venture construction company.Prepare and process SMS, notice sending in time. Control overdue account received from Toll Collection team files (the “Files”) before pre-legal and legal follow up assignments in order to be sure that all files are matching with threshold decided by the management and requirements for legal enforcement.Assign the Files for appropriate pre-legal proceedings and/or to relevant external contracted legal offices (the “Legal Offices”) via the System and in accordance with the Company’s internal procedure established for this purpose. Coordination with Toll Collection team for evidences, necessary documentation and for system defects and required modifications in the System, when necessary.Assist the Legal Offices with necessary evidences and documentation, if needed.Control the advance payments requests of the Legal Offices in order to be sure that such are matching with the amounts calculated by the System.Control the payments received from execution proceedings in order to be sure that relevant transactions are closed properly in the System.Perform other duties as assigned.
  We are looking for a 'Legal Follow Up Specialist' for our one of leading joint venture construction company.Prepare and process SMS, notice sending in time. Control overdue account received from Toll Collection team files (the “Files”) before pre-legal and legal follow up assignments in order to be sure that all files are matching with threshold decided by the management and requirements for legal enforcement.Assign the Files for appropriate pre-legal proceedings and/or to relevant external contracted legal offices (the “Legal Offices”) via the System and in accordance with the Company’s internal procedure established for this purpose. Coordination with Toll Collection team for evidences, necessary documentation and for system defects and required modifications in the System, when necessary.Assist the Legal Offices with necessary evidences and documentation, if needed.Control the advance payments requests of the Legal Offices in order to be sure that such are matching with the amounts calculated by the System.Control the payments received from execution proceedings in order to be sure that relevant transactions are closed properly in the System.Perform other duties as assigned.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a Treasury Dealer for our business partner.Pricing fixed income and derivative instruments for clients. Managing fixed income exposure arising from client flow. Participate in liquidity management activities. Support treasury related projects. Responsible for the onboarding of new treasury products.
  We are looking for a Treasury Dealer for our business partner.Pricing fixed income and derivative instruments for clients. Managing fixed income exposure arising from client flow. Participate in liquidity management activities. Support treasury related projects. Responsible for the onboarding of new treasury products.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an Accounts Receivable Specialist for our partner which is operated in textile sector.Maintaining up-to-date billing system and following up on, collect and allocate payments.Carrying out billing, collection and reporting activities according to specific deadlines.Performing account reconciliations for receivables.Monitoring customer account details for non-payment cases, delayed payments and other irregularities.Researching and resolve payment discrepancies.Reviewing AR aging to ensure compliance.Following up established procedures for processing receipts, cash etc.Processing credit card payments and performing reconciliations.Communicating with customers via phone, email, mail or personally.Performing month-end/quarter-end/year-end closings for AR.
  We are looking for an Accounts Receivable Specialist for our partner which is operated in textile sector.Maintaining up-to-date billing system and following up on, collect and allocate payments.Carrying out billing, collection and reporting activities according to specific deadlines.Performing account reconciliations for receivables.Monitoring customer account details for non-payment cases, delayed payments and other irregularities.Researching and resolve payment discrepancies.Reviewing AR aging to ensure compliance.Following up established procedures for processing receipts, cash etc.Processing credit card payments and performing reconciliations.Communicating with customers via phone, email, mail or personally.Performing month-end/quarter-end/year-end closings for AR.
  • küçükçekmece, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Finans & Hazine Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.Grup şirket ve bu şirketlerin onaylanmış bütçeleri ve fiili gelişmeleri ışığında finansman planlarını hazırlamak, Olası finans dar boğazlarının önceden saptanarak önlem alınmasını ve faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Finansman planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, uygulamaların planlara uygun yürütülmesine destek olmak,Mali konularla ilgili yasal düzenlemeleri ve bunlardaki değişiklikleri devamlı ve yakından izlemek, uyum için uygulamalarda yapılması gereken değişiklikleri CFO'a bildirmek, onaylanan değişiklikleri uygulamak / uygulatmak,Mali hedef ve politikalara uygun olarak, etkili bir finansman yönetimi ve denetimi için gerekli sistemlerin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili prosedürlerin hazırlanması için çalışmalar yapmak,CFO'a öneriler götürmek, onaylanan önerileri yürürlüğe koymak,Faaliyet programlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanı tespit etmek; nakit akış planlarını hazırlamak.Olası nakit dar boğazlarını önceden belirlemek; gerekli önlemlerin zamanında alınması için hareket tarzlarını belirlemek, görüş ve önerileri ile birlikte CFO'a sunmak,Doğabilecek finansman ihtiyaçlarını en ekonomik ve en etkin şekilde karşılayabilmek için uygun kaynaklar araştırmak; şirketin finansman giderlerini asgari düzeyde tutmak için çalışmalar yürütmek, önermek,Bütçelenmiş faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Onaylanan mali plan ve programlar doğrultusunda grup şirketlerinin ödeme politikalarını tespit etmek, CFO'a önermek; onaylanan politikaları uygulamaya koymak,Tahsilatların şirketi nakit dar boğazına sokmayacak şekilde zamanında yapılmasını, ödemelerin ise söz verilen zamanda ve şirket imajını sarsmayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,Tahsil edilen nakit, çek ve senetler ile diğer kıymetli evrakı korumaya almak; çek ve senetlerin dökümünü ve vade sırasına göre tasnifini yaptırmak, bunların kullanılması veya tahsile verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,gerekli yasal ve yönetsel kayıtların tutulmasını sağlamak,Çek-senet tahsilatlarını yaptırmak; sorunlu çek ve senetleri özel takibe almak, gerekirse CFO'a bildirmek; ilgili yönetici ile işbirliği kurarak onun sorunu çözmesine yardımcı olmak,Verilen borç senetlerinin ödeme programına alınarak, müessese imajını sarsmayacak şekilde zamanında ödenmesini sağlamak,Nakit akış planlarının onaylanan yıllık bütçe ile uygunluğunu, tahsilat ve ödemelerin grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde zamanlanması için gerekli verilerin derlenerek hazırlanmasını sağlamak,Nakit akış planlarının uygulamasını takip etmek, sapma ve gecikmeleri incelemek, gerekli önlemleri alarak CFO'a bilgi vermek,Bankalardaki nakit durumunu takip etmek, bankalardaki borçlu ve alacaklı çalışan cari hesapların arasındaki virman durumunu ve senet karşılığı kredi hesaplarının grup şirketleri menfaatlerini maksimize edecek şekilde verimli çalışmasını takip etmek,Grup şirketlerinin finansman maliyetlerini asgaride tutacak alternatif finansman olanaklarını araştırmak, incelemek, değerlendirmek; CFO'a önerilerde bulunmak,Birikmiş ve ihtiyaç fazlası fonların grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için olanaklar araştırmak,Grup şirketlerinin kullandığı kredilerin takibini yapmak, kredilerin etkinlik ve ekonomiklik prensipleri çerçevesinde kullanılmasını denetlemek,İpotek alınması, verilmesi ve ipoteklerin kaldırılması ile ilgili işlemlerin usulüne ve firma menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,Teminat mektubu alınması ve verilmesi işlemlerinde bankalarla ilişkileri ve ilgili kredilerin yakinen takibini sağlamak,Bilgi İşlem Müdürlüğü ile işbirliği kurarak, şirketin entegre bilgi akış sisteminin bütçe, finansman ve mali kontrol ile ilgili konularda gerektirdiği bilgi ve kayıtların bilgisayara aktarılmasını, ilgili veri tabanında bu kayıtların istenen düzende, doğru, eksiksiz ve güncel bulundurulması için gerekli çalışmaları yaptırmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Finans & Hazine Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.Grup şirket ve bu şirketlerin onaylanmış bütçeleri ve fiili gelişmeleri ışığında finansman planlarını hazırlamak, Olası finans dar boğazlarının önceden saptanarak önlem alınmasını ve faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Finansman planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, uygulamaların planlara uygun yürütülmesine destek olmak,Mali konularla ilgili yasal düzenlemeleri ve bunlardaki değişiklikleri devamlı ve yakından izlemek, uyum için uygulamalarda yapılması gereken değişiklikleri CFO'a bildirmek, onaylanan değişiklikleri uygulamak / uygulatmak,Mali hedef ve politikalara uygun olarak, etkili bir finansman yönetimi ve denetimi için gerekli sistemlerin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili prosedürlerin hazırlanması için çalışmalar yapmak,CFO'a öneriler götürmek, onaylanan önerileri yürürlüğe koymak,Faaliyet programlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanı tespit etmek; nakit akış planlarını hazırlamak.Olası nakit dar boğazlarını önceden belirlemek; gerekli önlemlerin zamanında alınması için hareket tarzlarını belirlemek, görüş ve önerileri ile birlikte CFO'a sunmak,Doğabilecek finansman ihtiyaçlarını en ekonomik ve en etkin şekilde karşılayabilmek için uygun kaynaklar araştırmak; şirketin finansman giderlerini asgari düzeyde tutmak için çalışmalar yürütmek, önermek,Bütçelenmiş faaliyetlerin aksaksız sürdürülmesi için gerekli ve yeterli işletme sermayesinin zamanında hazır bulundurulmasını sağlamak,Onaylanan mali plan ve programlar doğrultusunda grup şirketlerinin ödeme politikalarını tespit etmek, CFO'a önermek; onaylanan politikaları uygulamaya koymak,Tahsilatların şirketi nakit dar boğazına sokmayacak şekilde zamanında yapılmasını, ödemelerin ise söz verilen zamanda ve şirket imajını sarsmayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,Tahsil edilen nakit, çek ve senetler ile diğer kıymetli evrakı korumaya almak; çek ve senetlerin dökümünü ve vade sırasına göre tasnifini yaptırmak, bunların kullanılması veya tahsile verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,gerekli yasal ve yönetsel kayıtların tutulmasını sağlamak,Çek-senet tahsilatlarını yaptırmak; sorunlu çek ve senetleri özel takibe almak, gerekirse CFO'a bildirmek; ilgili yönetici ile işbirliği kurarak onun sorunu çözmesine yardımcı olmak,Verilen borç senetlerinin ödeme programına alınarak, müessese imajını sarsmayacak şekilde zamanında ödenmesini sağlamak,Nakit akış planlarının onaylanan yıllık bütçe ile uygunluğunu, tahsilat ve ödemelerin grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde zamanlanması için gerekli verilerin derlenerek hazırlanmasını sağlamak,Nakit akış planlarının uygulamasını takip etmek, sapma ve gecikmeleri incelemek, gerekli önlemleri alarak CFO'a bilgi vermek,Bankalardaki nakit durumunu takip etmek, bankalardaki borçlu ve alacaklı çalışan cari hesapların arasındaki virman durumunu ve senet karşılığı kredi hesaplarının grup şirketleri menfaatlerini maksimize edecek şekilde verimli çalışmasını takip etmek,Grup şirketlerinin finansman maliyetlerini asgaride tutacak alternatif finansman olanaklarını araştırmak, incelemek, değerlendirmek; CFO'a önerilerde bulunmak,Birikmiş ve ihtiyaç fazlası fonların grup şirketleri çıkarlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi için olanaklar araştırmak,Grup şirketlerinin kullandığı kredilerin takibini yapmak, kredilerin etkinlik ve ekonomiklik prensipleri çerçevesinde kullanılmasını denetlemek,İpotek alınması, verilmesi ve ipoteklerin kaldırılması ile ilgili işlemlerin usulüne ve firma menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,Teminat mektubu alınması ve verilmesi işlemlerinde bankalarla ilişkileri ve ilgili kredilerin yakinen takibini sağlamak,Bilgi İşlem Müdürlüğü ile işbirliği kurarak, şirketin entegre bilgi akış sisteminin bütçe, finansman ve mali kontrol ile ilgili konularda gerektirdiği bilgi ve kayıtların bilgisayara aktarılmasını, ilgili veri tabanında bu kayıtların istenen düzende, doğru, eksiksiz ve güncel bulundurulması için gerekli çalışmaları yaptırmak.
  • koşuyolu, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Budget and Finance Controlling Specialist” for our client operating in automotive industry.Preparing monthly IFRS Management reports via performing the analytical review of financial statements.Creating budget-realized reports on the basis of both financial results and operational KPIs by analyzing deviations from the budget.To play an active role in the preparation of budget works and the execution of the budget process with the data collected from the departments.Ensuring effective collaboration with all relevant departments for the collection of accurate and timely information for the relevant reporting process.Supporting independent audits, ensuring that sub-studies related to these processes are carried out.Preparing analysis and financial reports for the top management.Evaluating planned forecasts for the year-end report.Ad-hoc reports and analyses requested by top management when required.
  We are looking for a "Budget and Finance Controlling Specialist” for our client operating in automotive industry.Preparing monthly IFRS Management reports via performing the analytical review of financial statements.Creating budget-realized reports on the basis of both financial results and operational KPIs by analyzing deviations from the budget.To play an active role in the preparation of budget works and the execution of the budget process with the data collected from the departments.Ensuring effective collaboration with all relevant departments for the collection of accurate and timely information for the relevant reporting process.Supporting independent audits, ensuring that sub-studies related to these processes are carried out.Preparing analysis and financial reports for the top management.Evaluating planned forecasts for the year-end report.Ad-hoc reports and analyses requested by top management when required.
  • dilovası / kocaeli, istanbul (asia)
  • permanent
  A leading company in the field of metal processing applications is looking for a “Sales Manager” to lead and execute company’s expansion strategies.Sales team management,P&L calculation budget management,Leading direct and indirect stakeholders of the company to progress growth strategies as forecasted.
  A leading company in the field of metal processing applications is looking for a “Sales Manager” to lead and execute company’s expansion strategies.Sales team management,P&L calculation budget management,Leading direct and indirect stakeholders of the company to progress growth strategies as forecasted.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a Financial Controller for our client operating in the energy sector.Playing an important role in establishing and ensuring that all budget policies and procedures are implemented.Analysis of company expenses/outgoings on a monthly basis to ensure that they are in line with budgets- cost controlling management.Supporting team in managing the annual budget and forecasting preparation process in line with the company’s strategy.Supporting team in preparing the annual IFRS financial statements and report.Contributing to internal and external audit process.Quarterly, and annual financial statements and operational KPIs.Support to financial projects and operations where necessary.Develop business processes to maintain and strengthen internal control.Supporting team month-end and year-end closing process.
  We are looking for a Financial Controller for our client operating in the energy sector.Playing an important role in establishing and ensuring that all budget policies and procedures are implemented.Analysis of company expenses/outgoings on a monthly basis to ensure that they are in line with budgets- cost controlling management.Supporting team in managing the annual budget and forecasting preparation process in line with the company’s strategy.Supporting team in preparing the annual IFRS financial statements and report.Contributing to internal and external audit process.Quarterly, and annual financial statements and operational KPIs.Support to financial projects and operations where necessary.Develop business processes to maintain and strengthen internal control.Supporting team month-end and year-end closing process.
  • ataşehi̇r, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, FMCG sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Denetçi pozisyonunda arayışımız mevcuttur.Operasyonel ve finansal denetimlerde görev alınması,İş süreçlerinin ve bilgi işlem sistemlerinin grup politika ve kurallarına uyumunun denetlenmesi ve etkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması,Her türlü riskin engellenmesi için önleyici iç kontrol mekanizmalarının ve sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda görev alınması.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, FMCG sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Denetçi pozisyonunda arayışımız mevcuttur.Operasyonel ve finansal denetimlerde görev alınması,İş süreçlerinin ve bilgi işlem sistemlerinin grup politika ve kurallarına uyumunun denetlenmesi ve etkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması,Her türlü riskin engellenmesi için önleyici iç kontrol mekanizmalarının ve sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalarda görev alınması.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  Sigorta sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "Aktüerya Müdürü" arıyoruz.Çeyrek dönem IBNR hesaplamalarını yapmak,Ara dönem IBNR adjustment hesaplamalarını yapmak,Solvency II Teknik Karşılıklarının Hesaplanması ve Team Tool Süreçlerinin Yönetilmesini gerçekleştirmek,Yönetim raporlamasının yürütülmesi, datawarehouse'un yönetim raporlamasına uygun şekilde geliştirilmesi ve yönetimi,Grup Data Quality ve Data Governance Politikalarını şirkette uygulamak,Grup rapor/süreç taleplerini karşılamak.
  Sigorta sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "Aktüerya Müdürü" arıyoruz.Çeyrek dönem IBNR hesaplamalarını yapmak,Ara dönem IBNR adjustment hesaplamalarını yapmak,Solvency II Teknik Karşılıklarının Hesaplanması ve Team Tool Süreçlerinin Yönetilmesini gerçekleştirmek,Yönetim raporlamasının yürütülmesi, datawarehouse'un yönetim raporlamasına uygun şekilde geliştirilmesi ve yönetimi,Grup Data Quality ve Data Governance Politikalarını şirkette uygulamak,Grup rapor/süreç taleplerini karşılamak.
  • beşiktaş/i̇stanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, İstanbul Beşiktaş'ta enerji ve inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “İhale ve Sözleşme Mühendisi” aramaktayız.Yurt içi ve yurt dışı yapım, satın alma ve dizayn alt yüklenicilerden teklifler alınıp değerlendirilmesi, firmalarla sözleşme görüşmelerinin yapılması, sözleşmenin tüm sürecinin takibinin yapılarak ilgili birimler ile koordinasyonun sağlanması ve sözleşmelerin hazırlanması,Tüm alt yüklenicilere ait metraj listelerinin ve hak edişlerin kontrol edilip, onaylanması,Sahadaki projelerin kontrol süreçlerinin yürütülmesi ve yapılan işlerin kalitesinin ölçülmesi,Tercihen malzeme satın alma ve lojistik konusunda bilgili, gerekli durumlarda destek olunması,
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, İstanbul Beşiktaş'ta enerji ve inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan müşterimiz için “İhale ve Sözleşme Mühendisi” aramaktayız.Yurt içi ve yurt dışı yapım, satın alma ve dizayn alt yüklenicilerden teklifler alınıp değerlendirilmesi, firmalarla sözleşme görüşmelerinin yapılması, sözleşmenin tüm sürecinin takibinin yapılarak ilgili birimler ile koordinasyonun sağlanması ve sözleşmelerin hazırlanması,Tüm alt yüklenicilere ait metraj listelerinin ve hak edişlerin kontrol edilip, onaylanması,Sahadaki projelerin kontrol süreçlerinin yürütülmesi ve yapılan işlerin kalitesinin ölçülmesi,Tercihen malzeme satın alma ve lojistik konusunda bilgili, gerekli durumlarda destek olunması,
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a 'Export Sales Representative' for our client operating in abrasive products.Conducting sales activities for foreign customers,Working towards organizing and developing international customer relations,Organizing advertising, seminars, fairs, sales and foreign customer relations,Following and researching overseas competitors, products, product features, positioning, wholesale and retail prices, sales conditions, campaigns and developing sales strategies accordingly,Organize and follow up sales activities in Far East.
  We are looking for a 'Export Sales Representative' for our client operating in abrasive products.Conducting sales activities for foreign customers,Working towards organizing and developing international customer relations,Organizing advertising, seminars, fairs, sales and foreign customer relations,Following and researching overseas competitors, products, product features, positioning, wholesale and retail prices, sales conditions, campaigns and developing sales strategies accordingly,Organize and follow up sales activities in Far East.
  • i̇stanbul kartal, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a "Finance Manager" for our client which is global pharmaceutical company.Ensure accounting records and financial reports are adequately maintained in accordance with IFRS and local accounting standards. Includes: Review monthly financial reporting. Review calculations of significant / high risk estimates and/or unusual items. Manage organization and execution of monthly close to ensure monthly/quarterly financial statements are produced on a timely, consistent basis to support business decision-making and analysis, and meet all internal and external reporting deadlines. Ensure strong internal controls are in place and operating effectively for both financial and business practices. Coordinate annual year-end external auditor review process. Serve as the main point of contact for all finance related matters. Manage issue resolution resulting from internal or external audit findings. Serve as finance liaison between the Company and Corporate finance department. Provide ad-hoc analysis for local management based on emerging issues or trends. Provide oversight for the timely completion of statutory reporting requirements. Establish strong relationship with the accounting team of 4 to 6 persons and support them where needed. Implementation of the group ERP package (Navision Axapta). Prepare quarterly corporate income tax and VAT returns together with the consultants. Setup, maintain and update the transfer price file with the consultants.
  We are looking for a "Finance Manager" for our client which is global pharmaceutical company.Ensure accounting records and financial reports are adequately maintained in accordance with IFRS and local accounting standards. Includes: Review monthly financial reporting. Review calculations of significant / high risk estimates and/or unusual items. Manage organization and execution of monthly close to ensure monthly/quarterly financial statements are produced on a timely, consistent basis to support business decision-making and analysis, and meet all internal and external reporting deadlines. Ensure strong internal controls are in place and operating effectively for both financial and business practices. Coordinate annual year-end external auditor review process. Serve as the main point of contact for all finance related matters. Manage issue resolution resulting from internal or external audit findings. Serve as finance liaison between the Company and Corporate finance department. Provide ad-hoc analysis for local management based on emerging issues or trends. Provide oversight for the timely completion of statutory reporting requirements. Establish strong relationship with the accounting team of 4 to 6 persons and support them where needed. Implementation of the group ERP package (Navision Axapta). Prepare quarterly corporate income tax and VAT returns together with the consultants. Setup, maintain and update the transfer price file with the consultants.
  • kagithane, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a Financial Reporting and Controlling Specialist for our global business partner.Prepare montly standards in line with IFRS.Prepare montly business reports.Prepare actual vs budget variance analysis.Assist departments regarding budget guidelines.Develope and update of internal control methodology. Propose and implement improvements for more efficient closing.
  We are looking for a Financial Reporting and Controlling Specialist for our global business partner.Prepare montly standards in line with IFRS.Prepare montly business reports.Prepare actual vs budget variance analysis.Assist departments regarding budget guidelines.Develope and update of internal control methodology. Propose and implement improvements for more efficient closing.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.