You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

58 jobs found in Istanbul, Istanbul (Europe) - Page 2

filter4
clear all
page 2
  • maltepe, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe Türkiye'nin önde gelen iş ortağımız için Hukuk ve Uyum Müşaviri arayışımız bulunmaktadır.Şirketin Hukuk ve Uyum Müşavirliği departmanında aktif olarak çalışılarak, mevzuat uyum ve yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesi,Şirket hizmetlerinin yasal düzenleme veya standartlara, milletler arası anlaşmalar ve uygulamalara uyumunun değerlendirilmesi,Sektör ve pazar ihtiyaçlarına göre ulusal/uluslararası regülasyonların takibi, şirketin bilgilendirilmesi ve standartların ihtiyaçlarına göre uyumlulukların belirlenmesi, takibi,Uyum ve etik konusunda politika, prosedür ve süreçlerin oluşturulması, gerekli diğer dokümantasyon çalışmalarının yapılması, periyodik ve gerekliliklere bağlı olarak güncellenmesi,Veri koruma kültürünün geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması, kişisel veri işleme süreçlerinde danışmanlık ve destek sağlanması,Görev alanındaki konularda şirket içi eğitimler düzenlenmesi,Hukuk ve Uyum Müşavirliği’nin görev alanındaki diğer konularda ekibe destek olunması.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe Türkiye'nin önde gelen iş ortağımız için Hukuk ve Uyum Müşaviri arayışımız bulunmaktadır.Şirketin Hukuk ve Uyum Müşavirliği departmanında aktif olarak çalışılarak, mevzuat uyum ve yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesi,Şirket hizmetlerinin yasal düzenleme veya standartlara, milletler arası anlaşmalar ve uygulamalara uyumunun değerlendirilmesi,Sektör ve pazar ihtiyaçlarına göre ulusal/uluslararası regülasyonların takibi, şirketin bilgilendirilmesi ve standartların ihtiyaçlarına göre uyumlulukların belirlenmesi, takibi,Uyum ve etik konusunda politika, prosedür ve süreçlerin oluşturulması, gerekli diğer dokümantasyon çalışmalarının yapılması, periyodik ve gerekliliklere bağlı olarak güncellenmesi,Veri koruma kültürünün geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması, kişisel veri işleme süreçlerinde danışmanlık ve destek sağlanması,Görev alanındaki konularda şirket içi eğitimler düzenlenmesi,Hukuk ve Uyum Müşavirliği’nin görev alanındaki diğer konularda ekibe destek olunması.
  • ankara, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli banka için "Kobi Portföy Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.Mevcut müşteri portföyünü derinleştirip, yeni müşteri kazandırılmasında etkin olmak,Müşteri ihtiyaçlarını tespit edip, ihtiyaçların karşılanması için uygun hizmet ve ürün paketlerini sunarak aktif satış yapmak,Banka ürün ve hizmetlerinin hedef segmentindeki müşterilere satışını yapmak ve yaygınlaştırmak,Müşteri sayısını ve ürün hacmini arttırmak amaçlı müşteri ziyareti yapmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli banka için "Kobi Portföy Yöneticisi" arayışımız bulunmaktadır.Mevcut müşteri portföyünü derinleştirip, yeni müşteri kazandırılmasında etkin olmak,Müşteri ihtiyaçlarını tespit edip, ihtiyaçların karşılanması için uygun hizmet ve ürün paketlerini sunarak aktif satış yapmak,Banka ürün ve hizmetlerinin hedef segmentindeki müşterilere satışını yapmak ve yaygınlaştırmak,Müşteri sayısını ve ürün hacmini arttırmak amaçlı müşteri ziyareti yapmak.
  • yeşi̇lköy, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a Financial Trainer for our client operating in the software industry.Design and develop ERP modules training content, Translate contents related to trainings, if required, Conduct the assigned training program, determine the training and development methods to meet the customer needs, Conduct distance trainings using video conferencing technology, Evaluate and follow up the training programs, Take active role in developing new training projects, Maintain a positive and cooperative attitude daily and under deadlines.
  We are looking for a Financial Trainer for our client operating in the software industry.Design and develop ERP modules training content, Translate contents related to trainings, if required, Conduct the assigned training program, determine the training and development methods to meet the customer needs, Conduct distance trainings using video conferencing technology, Evaluate and follow up the training programs, Take active role in developing new training projects, Maintain a positive and cooperative attitude daily and under deadlines.
  • çamlıca, i̇stanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, Türkiye'nin en büyük şirketler grubu iştiraki, sağlık sektöründe faaliyet gösteren partner firmamız için " Mali İşler Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.Şirketin hedefleri doğrultusunda stratejilerinin, süreçlerinin ve organizasyonunun geliştirilmesi,Şirketin sistem kurulumunda aktif görev alınması,Muhasebe operasyonlarının yasal mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi,Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Satış Muhasebesi dahil tüm Mali İşler süreçlerinin yönetilmesi,Şirketin vergi ve diğer yasal mali yükümlülüklerinin takip edilmesi,Muhasebe süreçlerinde ilgili resmi kurumlarla (Vergi Daireleri, SGK, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret müdürlükleri gibi) olan ilişkilerin yönetilmesi,KDV, Muhtasar, Damga, ÖTV, Geçici ve Kurumlar Vergisi beyanname ve bildirgelerinin hazırlanması,Şirket kayıtlarının ve mali uygulamaların mevcut mevzuata uygun yapılmasının sağlanması,Denetim süreçlerinin yönetilmesi.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, Türkiye'nin en büyük şirketler grubu iştiraki, sağlık sektöründe faaliyet gösteren partner firmamız için " Mali İşler Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.Şirketin hedefleri doğrultusunda stratejilerinin, süreçlerinin ve organizasyonunun geliştirilmesi,Şirketin sistem kurulumunda aktif görev alınması,Muhasebe operasyonlarının yasal mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi,Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Satış Muhasebesi dahil tüm Mali İşler süreçlerinin yönetilmesi,Şirketin vergi ve diğer yasal mali yükümlülüklerinin takip edilmesi,Muhasebe süreçlerinde ilgili resmi kurumlarla (Vergi Daireleri, SGK, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret müdürlükleri gibi) olan ilişkilerin yönetilmesi,KDV, Muhtasar, Damga, ÖTV, Geçici ve Kurumlar Vergisi beyanname ve bildirgelerinin hazırlanması,Şirket kayıtlarının ve mali uygulamaların mevcut mevzuata uygun yapılmasının sağlanması,Denetim süreçlerinin yönetilmesi.
  • levent, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Legal Counsel" for our client operating in commercial real estate industry.Support the related department in resolving legal and business conflicts,Execute, inspect, evaluate, and interpret a variety of agreements,Keeping up with current changes on relevant areas of laws,Providing legal advice on a variety of commercial projects,Conduct legal research and draft reports, opinions, correspondence and other documents,Follow up new legislation.
  We are looking for a "Legal Counsel" for our client operating in commercial real estate industry.Support the related department in resolving legal and business conflicts,Execute, inspect, evaluate, and interpret a variety of agreements,Keeping up with current changes on relevant areas of laws,Providing legal advice on a variety of commercial projects,Conduct legal research and draft reports, opinions, correspondence and other documents,Follow up new legislation.
  • bursa, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, gıda üretimi alanında faaliyet gösteren iş ortağımız için ''Ar-Ge Proje Yöneticisi'' arayışımız bulunmaktadır.Hekaton, fikir üretme, kuluçka merkezi, girişimcilik insiyatifleri vb.konuları yönetebilecek,Şirket stratejileri çerçevesinde yeni projeleri hayata geçirebilecek,Şirket stratejileri çerçevesinde yeni konularda fikir üretme, proje üretme, takip edebilecek,Trend takibi, Üniversitelerle yakın ortak ilişkileri yürütebilecek,İleri tarım, dijital tarım uygulamaları odağında çalışabilecek,Müşteri, şirket iç ekipleri ile işbirliğinde onlara da yol gösterebilecek.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, gıda üretimi alanında faaliyet gösteren iş ortağımız için ''Ar-Ge Proje Yöneticisi'' arayışımız bulunmaktadır.Hekaton, fikir üretme, kuluçka merkezi, girişimcilik insiyatifleri vb.konuları yönetebilecek,Şirket stratejileri çerçevesinde yeni projeleri hayata geçirebilecek,Şirket stratejileri çerçevesinde yeni konularda fikir üretme, proje üretme, takip edebilecek,Trend takibi, Üniversitelerle yakın ortak ilişkileri yürütebilecek,İleri tarım, dijital tarım uygulamaları odağında çalışabilecek,Müşteri, şirket iç ekipleri ile işbirliğinde onlara da yol gösterebilecek.
  • -, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a Product Designer.Create robust, attractive, scalable component based design for mobile applications and web,Conduct end to end experience design from concept to pixel perfect product,Translate high-level requirements into interaction flows to create simple and functional user interfaces,Use qualitative research and data to rationalize your designs,Create icons, design guidelines and solve problems with creativity,Collaborate to expand company's style guide,Creating animations and motions for designs,Work closely with Product Managers and Developers,Evaluate customer behaviors/feedback to understand pain points,Stay up to date on recent design trends and industry standards,Refinement of deliverable standards and work to a fixed timetable.
  We are looking for a Product Designer.Create robust, attractive, scalable component based design for mobile applications and web,Conduct end to end experience design from concept to pixel perfect product,Translate high-level requirements into interaction flows to create simple and functional user interfaces,Use qualitative research and data to rationalize your designs,Create icons, design guidelines and solve problems with creativity,Collaborate to expand company's style guide,Creating animations and motions for designs,Work closely with Product Managers and Developers,Evaluate customer behaviors/feedback to understand pain points,Stay up to date on recent design trends and industry standards,Refinement of deliverable standards and work to a fixed timetable.
  • maltepe, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a ''Financial Process Development and Project Assistant Manager'' for our client operating in automotive sector.Take the leading role on SAP S/4 HANA implementation, coordinate the project with IT department, Lead and coordinate all accounting, tax, revenue assurance and procurement related IT projects and cases. Act as business owner of financial affairs projects, Establish methodologies and principles in close collaboration with Project Management Office, Analyze and improve the current business cases, prepare financial affairs business flow maps (visio, etc.), restructure process and design IT solutions, Perform process analysis and improvement facilitation with respect to accounting policies, establish accounting policies and procedures, Take an active role on new business areas and practices, design the financial affairs related part of the business, Evaluate company culture and provide recommendations on changes to accomplish company goals and objectives by establishing company financial affairs related policies and procedures, Design all new internal management financial reports during the implementation and develop these reports, Coordinate training concepts and execute trainings.
  We are looking for a ''Financial Process Development and Project Assistant Manager'' for our client operating in automotive sector.Take the leading role on SAP S/4 HANA implementation, coordinate the project with IT department, Lead and coordinate all accounting, tax, revenue assurance and procurement related IT projects and cases. Act as business owner of financial affairs projects, Establish methodologies and principles in close collaboration with Project Management Office, Analyze and improve the current business cases, prepare financial affairs business flow maps (visio, etc.), restructure process and design IT solutions, Perform process analysis and improvement facilitation with respect to accounting policies, establish accounting policies and procedures, Take an active role on new business areas and practices, design the financial affairs related part of the business, Evaluate company culture and provide recommendations on changes to accomplish company goals and objectives by establishing company financial affairs related policies and procedures, Design all new internal management financial reports during the implementation and develop these reports, Coordinate training concepts and execute trainings.
  • remote, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a Senior Android Developer.Design and build advanced applications for the Android platform,Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features,Work with outside data sources and APIs,Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability,Work on bug fixing and improving application performance,Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.
  We are looking for a Senior Android Developer.Design and build advanced applications for the Android platform,Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features,Work with outside data sources and APIs,Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability,Work on bug fixing and improving application performance,Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.
  • adapazarı, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, Sakarya'da faaliyet gösteren, sektöründe lider iş ortağımız için ''Yurt Dışı Muhasebe Sorumlu Uzmanı'' arayışımız bulunmaktadır.Firmaya ait tüm yurt dışı şirketlerinin müşteri ve satıcı cari hesaplarının kontrolü, Yurt dışındaki şirketlerle mutabakat süreçlerinin yürütülmesi, Tedarikçi hesapları ve müşteri hesapları tarafındaki operasyonel sürecin yürütülmesi.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, Sakarya'da faaliyet gösteren, sektöründe lider iş ortağımız için ''Yurt Dışı Muhasebe Sorumlu Uzmanı'' arayışımız bulunmaktadır.Firmaya ait tüm yurt dışı şirketlerinin müşteri ve satıcı cari hesaplarının kontrolü, Yurt dışındaki şirketlerle mutabakat süreçlerinin yürütülmesi, Tedarikçi hesapları ve müşteri hesapları tarafındaki operasyonel sürecin yürütülmesi.
  • kartal, i̇stanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a Tax and Accounting Executive for our global business partner, who is operating in manufacturing sector.All legal declarations; Declaration of VAT, Concise, Stamp, Provisional Tax, Corporate Tax, sending e-book certificates, Preparation of General Assembly documents.Performing necessary transactions and controls and ensuring coordination for the correct and timely formation of accounting records in accordance with the Turkish Commercial Code, Tax Procedure Law and company procedures.Taking part in the management and administration of the accounting team.To be able to respond to report requests from the Overseas Headquarters.
  We are looking for a Tax and Accounting Executive for our global business partner, who is operating in manufacturing sector.All legal declarations; Declaration of VAT, Concise, Stamp, Provisional Tax, Corporate Tax, sending e-book certificates, Preparation of General Assembly documents.Performing necessary transactions and controls and ensuring coordination for the correct and timely formation of accounting records in accordance with the Turkish Commercial Code, Tax Procedure Law and company procedures.Taking part in the management and administration of the accounting team.To be able to respond to report requests from the Overseas Headquarters.
  • ümrani̇ye, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a Finance Director for our global business partner.Responsible for the efforts and results of the financial department,Reporting to Local Managing Director and Group CFO’s in regards to all financial and accounting activities,Oversee all company financial statements and financial department staff in day-to-day operations,Create monthly and annual reports to identify results, trends, and financial forecasts,Manage cash flow by tracking transactions and regularly reviewing internal reports,Suggest updates and improvements for ERP and Business Intelligence tools adaptation to Local System,Establish and implement financial reporting systems to comply with government regulations and legislation,Collaborate with auditing department to ensure proper compliance with all regulations,Develop budgets and financial plans for the company based on research and data reports,Review all financial plans and budgets regularly to look for cost reduction opportunities,Examine all financial reports and data closely – Data Management.
  We are looking for a Finance Director for our global business partner.Responsible for the efforts and results of the financial department,Reporting to Local Managing Director and Group CFO’s in regards to all financial and accounting activities,Oversee all company financial statements and financial department staff in day-to-day operations,Create monthly and annual reports to identify results, trends, and financial forecasts,Manage cash flow by tracking transactions and regularly reviewing internal reports,Suggest updates and improvements for ERP and Business Intelligence tools adaptation to Local System,Establish and implement financial reporting systems to comply with government regulations and legislation,Collaborate with auditing department to ensure proper compliance with all regulations,Develop budgets and financial plans for the company based on research and data reports,Review all financial plans and budgets regularly to look for cost reduction opportunities,Examine all financial reports and data closely – Data Management.
  • ümrani̇ye, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for "Therapeutic Area Lead" for our global client operating in pharma.To supervise, coordinate, provide scientific and medical expertise to support the related therapeutic, area in close collaboration with Medical Managers and MSLs and contribute proactively to the successful implementation of brand plans and be the scientific partner of choice for relevant, stakeholders within the domain of assigned products therapeutic area.
  We are looking for "Therapeutic Area Lead" for our global client operating in pharma.To supervise, coordinate, provide scientific and medical expertise to support the related therapeutic, area in close collaboration with Medical Managers and MSLs and contribute proactively to the successful implementation of brand plans and be the scientific partner of choice for relevant, stakeholders within the domain of assigned products therapeutic area.
  • beykoz, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için ''Finansal Planlama ve Kontrol Yetkilisi'' arayışımız bulunmaktadır.Banka içi ve banka dışı raporlamalar ve hesaplamaların hazırlanmasını, yapılan bildirimler ve bu bildirimler ile ilgili olarak verilerin toplanmasını, zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması ve gönderimi ile ilgili, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak, Belirlenen rapor yapılarını uygulamaya alabilmek için veri ihtiyaçlarını tespit ederek bunların sağlanması için ilgili birimlerle gerekli çalışma düzenini oluşturmak ve bilgilendirmeleri yapmak, Belirlenen ihtiyaçlar ve ortaya çıkan yeni talepler doğrultusunda, bilgi sistemlerinden verileri sağlamaya yönelik teknolojik ihtiyaçları aktarmak ve ihtiyaçların karşılanmasını takip etmek, Kendi sorumluluğundaki yasal raporlamaları resmi kuruluşlar tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlamak ve belirlenen süreler içinde gönderilmesini sağlamak, Yasal raporlamaya esas teşkil eden muhasebe kayıtlarının, yürürlükteki muhasebe ve raporlama standartları ve ilgili tebliğler ile ilişkili olarak yapılan açıklamalara uygunluğunu takip etmek, kontrol ederek gerektiğinde düzeltilmesi için ilgili bölümleri bilgilendirmek, İlgili raporlama standartlarına göre eksiksiz, tutarlı, geçerli ve doğru bilgiler veren raporlama setleri (TFRS ve IFRS) hazırlanmasına yardımcı olmak, İlgili yasal ve uluslararası düzenlemeleri takip etmek, Raporlamalar ile ilgili gerçekleştirilecek bağımsız denetim çalışmalarını planlanmak ve gerekli çalışmaları hazırlamak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren global iş ortağımız için ''Finansal Planlama ve Kontrol Yetkilisi'' arayışımız bulunmaktadır.Banka içi ve banka dışı raporlamalar ve hesaplamaların hazırlanmasını, yapılan bildirimler ve bu bildirimler ile ilgili olarak verilerin toplanmasını, zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması ve gönderimi ile ilgili, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak, Belirlenen rapor yapılarını uygulamaya alabilmek için veri ihtiyaçlarını tespit ederek bunların sağlanması için ilgili birimlerle gerekli çalışma düzenini oluşturmak ve bilgilendirmeleri yapmak, Belirlenen ihtiyaçlar ve ortaya çıkan yeni talepler doğrultusunda, bilgi sistemlerinden verileri sağlamaya yönelik teknolojik ihtiyaçları aktarmak ve ihtiyaçların karşılanmasını takip etmek, Kendi sorumluluğundaki yasal raporlamaları resmi kuruluşlar tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlamak ve belirlenen süreler içinde gönderilmesini sağlamak, Yasal raporlamaya esas teşkil eden muhasebe kayıtlarının, yürürlükteki muhasebe ve raporlama standartları ve ilgili tebliğler ile ilişkili olarak yapılan açıklamalara uygunluğunu takip etmek, kontrol ederek gerektiğinde düzeltilmesi için ilgili bölümleri bilgilendirmek, İlgili raporlama standartlarına göre eksiksiz, tutarlı, geçerli ve doğru bilgiler veren raporlama setleri (TFRS ve IFRS) hazırlanmasına yardımcı olmak, İlgili yasal ve uluslararası düzenlemeleri takip etmek, Raporlamalar ile ilgili gerçekleştirilecek bağımsız denetim çalışmalarını planlanmak ve gerekli çalışmaları hazırlamak.
  • i̇zmir, çorum, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, üretim sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "Ürün Geliştirme Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.Yeni pazar, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmek,Tasarlanan ürün ve geliştirilen projeleri teknik görsel, 3B ve diğer avantajları (verimlilik, maliyet, fire, kalıp, açılım) ile müşteriye sunuma hazır hale getirmek,Müşteri beklentilerini satış ve iş geliştirme ekipleri ile iş birliği sağlayarak, verimli çözüm önerileri sunmak,ARGE faaliyetleri kapsamında proje geliştirmek ve yürütmek,Tasarım aktivitesi kapsamında gerekli yazılım ve ekipmanları etkin kullanmak, (Artioscad, Adobe, Capepack, lab test cihazları, plotter…)Ambalaj tasarım süreci içerisinde ihtiyaç ve beklentilerin karşılandığını doğrulamak amacıyla gerekli ve yeterli test yöntemlerini belirlemek,Malzeme ve üretim tekniklerine hakim olup, tasarımın üretilebilirliğini sağlamak,Fabrika ve üretim personeli ile iletişim halinde olarak proje yönetimini sağlamak,Tedarik zinciri çalışmalarında ürün ve hizmet geliştirme konularında aktif olarak yer almak,EMEA bölgelerindeki inovasyon faaliyetlerinde aktif görev almak,EMEA araçlarını aktif kullanmak ve katkı sağlamak, (DISC, Pipeline, MasterDesign)Tasarım koruma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve takip etmek.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, üretim sektöründe faaliyet gösteren global müşterimiz için "Ürün Geliştirme Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.Yeni pazar, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmek,Tasarlanan ürün ve geliştirilen projeleri teknik görsel, 3B ve diğer avantajları (verimlilik, maliyet, fire, kalıp, açılım) ile müşteriye sunuma hazır hale getirmek,Müşteri beklentilerini satış ve iş geliştirme ekipleri ile iş birliği sağlayarak, verimli çözüm önerileri sunmak,ARGE faaliyetleri kapsamında proje geliştirmek ve yürütmek,Tasarım aktivitesi kapsamında gerekli yazılım ve ekipmanları etkin kullanmak, (Artioscad, Adobe, Capepack, lab test cihazları, plotter…)Ambalaj tasarım süreci içerisinde ihtiyaç ve beklentilerin karşılandığını doğrulamak amacıyla gerekli ve yeterli test yöntemlerini belirlemek,Malzeme ve üretim tekniklerine hakim olup, tasarımın üretilebilirliğini sağlamak,Fabrika ve üretim personeli ile iletişim halinde olarak proje yönetimini sağlamak,Tedarik zinciri çalışmalarında ürün ve hizmet geliştirme konularında aktif olarak yer almak,EMEA bölgelerindeki inovasyon faaliyetlerinde aktif görev almak,EMEA araçlarını aktif kullanmak ve katkı sağlamak, (DISC, Pipeline, MasterDesign)Tasarım koruma faaliyetlerini gerçekleştirmek ve takip etmek.
  • i̇stanbul (beşiktaş - balmumcu), istanbul (europe)
  • permanent
  Türkiye'nin lider yazılım ve dijital dönüşüm şirketleri arasında olan müşterimiz için "Satış Yöneticisi" arıyoruz.Satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Yeni müşteriler kazandırılması ve mevcut müşterileri korumak,Müşteri memnuniyet seviyesini korumak ve arttırma çalışmalarını gerçekleştirmek,Yapılan anlaşma süreçlerinin takibini yapmak.
  Türkiye'nin lider yazılım ve dijital dönüşüm şirketleri arasında olan müşterimiz için "Satış Yöneticisi" arıyoruz.Satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Yeni müşteriler kazandırılması ve mevcut müşterileri korumak,Müşteri memnuniyet seviyesini korumak ve arttırma çalışmalarını gerçekleştirmek,Yapılan anlaşma süreçlerinin takibini yapmak.
  • beykoz, istanbul (asia)
  • permanent
  We're looking for a Maintenance Engineer for our global customer.Define and implement maintenance plans including required spare parts, in co-operation with the team members,Analyze and evaluate maintenance work, production downtime, quality and safety performance, to implement improvement actions,Specifying requests for maintenance from the production department into a technical work plan for executing the maintenance work efficiently and safely,Examine mechanic failures (including trends and historical data) and provide solution,Direct the maintenance technicians in executing the maintenance work,Provide input for the investment year plan,Provide technical maintenance know how in projects on the request of the project leader,Ensure technical documentation to be 'as built' and to be compliant with the applicable regulations,Monitor the development of internal and external guidelines, regulations and standards and ensure maintenance activities are carried out in compliance with these.
  We're looking for a Maintenance Engineer for our global customer.Define and implement maintenance plans including required spare parts, in co-operation with the team members,Analyze and evaluate maintenance work, production downtime, quality and safety performance, to implement improvement actions,Specifying requests for maintenance from the production department into a technical work plan for executing the maintenance work efficiently and safely,Examine mechanic failures (including trends and historical data) and provide solution,Direct the maintenance technicians in executing the maintenance work,Provide input for the investment year plan,Provide technical maintenance know how in projects on the request of the project leader,Ensure technical documentation to be 'as built' and to be compliant with the applicable regulations,Monitor the development of internal and external guidelines, regulations and standards and ensure maintenance activities are carried out in compliance with these.
  • üsküdar, istanbul (asia)
  • permanent
  We are in search of "Finance Executive" for our business partner operating in the agricultural sector that we are consulting.Performing all back office works for financing operations,Supporting Finance Manager in managing all foreign local bank and lender relations,Preparing periodical and ad-hoc reports,Performing month end closure in relevant topics.
  We are in search of "Finance Executive" for our business partner operating in the agricultural sector that we are consulting.Performing all back office works for financing operations,Supporting Finance Manager in managing all foreign local bank and lender relations,Preparing periodical and ad-hoc reports,Performing month end closure in relevant topics.
  • kadiköy, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, dünyanın önde gelen teknik yapışkan bant ve kendinden yapışkanlı sistem çözümleri üreticilerinden olan müşterimiz için "Satış Mühendisi" arayışımız mevcuttur.Seçilmiş endüstriyel pazarlarda satış faaliyetlerinin gerçekleşirilmesi, İş hedeflerinin operasyonel olarak gerçekleştirilmesi, Destekleyici yapıların geliştirilmesi ve uygulanması, Sorumlu olunan segmentler için planlama sürecinin yürütülmesi, Uluslararası işbirliği ve iletişim, Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, dünyanın önde gelen teknik yapışkan bant ve kendinden yapışkanlı sistem çözümleri üreticilerinden olan müşterimiz için "Satış Mühendisi" arayışımız mevcuttur.Seçilmiş endüstriyel pazarlarda satış faaliyetlerinin gerçekleşirilmesi, İş hedeflerinin operasyonel olarak gerçekleştirilmesi, Destekleyici yapıların geliştirilmesi ve uygulanması, Sorumlu olunan segmentler için planlama sürecinin yürütülmesi, Uluslararası işbirliği ve iletişim, Müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi.
  • eski̇şehi̇r, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, FMCG sektöründe faaliyet gösteren partner firmamız için "İç Denetçi" arayışımız bulunmaktadır.Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu içinde faaliyet gösteren Denetim Komitesi adına Kurumsal Yönetişim kuralları çerçevesinde, bağımsız ve tarafsız olarak denetim faaliyetini etik ve standartlara uygun, mesleki özen ve dikkat ile gerçekleştirmek ve Şirketler Grubu'na faaliyetleriyle değer katmak, süreçleri iyileştirmek,Finans ve diğer fonksiyonel alanlarda yapılacak olan denetimler için çalışma kağıtlarını hazırlamak ve ilgili bölümlerle süreç görüşmelerini yapmak,Tüm fonksiyon süreçlerinde karşılaşılan sorunların ve risklerin dokümante edilmesini sağlamak, ilgili grup başkanlıklarıyla riskler ve düzeltici eylem planları hakkında uzlaşma sağlamak,Şirketler Grubu'nun risk yönetim sisteminin etkinliğini izlemek ve karşılaşılan sorunların risk değerlendirmesini yapmak,Yönetim Kurulu'nun isteği doğrultusunda tek seferlik görevler/analizler ile ilgili görevleri yerine getirmek,İç kontrol sisteminin ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini izlemek ve değerlendirmek konusunda verilen sorumlulukları yerine getirmek,Takip denetimlerini gerçekleştirmek,Şirketimizde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği, kalite, gıda güvenliği, bilgi güvenliği, çevre ve enerji yönetim sistemleri ile yetkilendirilmiş yükümlülük kapsamındaki gereklilikler doğrultusunda sorumluluk alanındaki standartları oluşturmak ve/veya uygulamak, yaygınlaştırmak, bu konularda tüm birimlerle uyum içinde çalışmak, bunlarla ilgili yasa, yönetmelik, prosedür ve talimatlarda belirtilen zorunlulukları yerine getirmek.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, FMCG sektöründe faaliyet gösteren partner firmamız için "İç Denetçi" arayışımız bulunmaktadır.Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu içinde faaliyet gösteren Denetim Komitesi adına Kurumsal Yönetişim kuralları çerçevesinde, bağımsız ve tarafsız olarak denetim faaliyetini etik ve standartlara uygun, mesleki özen ve dikkat ile gerçekleştirmek ve Şirketler Grubu'na faaliyetleriyle değer katmak, süreçleri iyileştirmek,Finans ve diğer fonksiyonel alanlarda yapılacak olan denetimler için çalışma kağıtlarını hazırlamak ve ilgili bölümlerle süreç görüşmelerini yapmak,Tüm fonksiyon süreçlerinde karşılaşılan sorunların ve risklerin dokümante edilmesini sağlamak, ilgili grup başkanlıklarıyla riskler ve düzeltici eylem planları hakkında uzlaşma sağlamak,Şirketler Grubu'nun risk yönetim sisteminin etkinliğini izlemek ve karşılaşılan sorunların risk değerlendirmesini yapmak,Yönetim Kurulu'nun isteği doğrultusunda tek seferlik görevler/analizler ile ilgili görevleri yerine getirmek,İç kontrol sisteminin ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini izlemek ve değerlendirmek konusunda verilen sorumlulukları yerine getirmek,Takip denetimlerini gerçekleştirmek,Şirketimizde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği, kalite, gıda güvenliği, bilgi güvenliği, çevre ve enerji yönetim sistemleri ile yetkilendirilmiş yükümlülük kapsamındaki gereklilikler doğrultusunda sorumluluk alanındaki standartları oluşturmak ve/veya uygulamak, yaygınlaştırmak, bu konularda tüm birimlerle uyum içinde çalışmak, bunlarla ilgili yasa, yönetmelik, prosedür ve talimatlarda belirtilen zorunlulukları yerine getirmek.
  • kadiköy, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our global client operating in logistic sector.Close coordination with accounting department, preparation and submission of accurate and timely actual financial statements and month end reports, Providing timely analysis and verifying the operating performance of actual versus budget and previous periods, Analyzing margins and KPIs, Liaising with the other departments, performing cost control, Monitoring accounting transactions and performing their analytical control, identifying and assigning to each item the relevant cost center and account, in view of the preparation of managerial reports, Support team manager on feasibility studies for opening of new branches and following up the results, Continuously striving for improving the automation of reporting, Ensure timely preparation of the detailed routine and ad-hoc internal external financial and managerial reports, Coordinating the company’s budgeting/forecasting processes by collecting, integrating and consolidating the data generated by other functions, developing the budget and forecasts.
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our global client operating in logistic sector.Close coordination with accounting department, preparation and submission of accurate and timely actual financial statements and month end reports, Providing timely analysis and verifying the operating performance of actual versus budget and previous periods, Analyzing margins and KPIs, Liaising with the other departments, performing cost control, Monitoring accounting transactions and performing their analytical control, identifying and assigning to each item the relevant cost center and account, in view of the preparation of managerial reports, Support team manager on feasibility studies for opening of new branches and following up the results, Continuously striving for improving the automation of reporting, Ensure timely preparation of the detailed routine and ad-hoc internal external financial and managerial reports, Coordinating the company’s budgeting/forecasting processes by collecting, integrating and consolidating the data generated by other functions, developing the budget and forecasts.
  • maltepe, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Mali İşler Direktörü" arayışımız bulunmaktadır.Muhasebe, Finans, Bütçe ve Raporlama ekiplerinin yönetimi ve koordinasyonunun sağlanması,Bilanço, gelir tablosu ve yönetim bilgi sistemi içinde yer alan mali tabloların hazırlanmasının sağlanması ve üst yönetime sunulması,Mali Finansal etkisi olacak konularda şirket / bölüm koordinasyonun sağlanması,Finansal tablolarda risk teşkil edebilecek hesapların, durumların, olayların tespit edilmesi, tespit edilenlerin çözüm yollarının belirlenmesi,Şirketin mali kaynak gereksinimlerinin ve bunların karşılanma yerlerinin belirleyici çalışmalarının yapılması,Mevzuattaki değişiklikleri yakından takip ederek şirketin finans ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun sağlanması,Finansman ihtiyacının planlanması ve olası modellerini belirleyerek finansal kurumlarla iletişimin güçlendirilmesi,Kurumsal ihtiyaçlarla bağlantılı olarak başlatılan projelerde görevlendirilmesi durumunda, proje planlarına uygun olarak çalışmaları yürütmek,Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerini geliştirerek, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modelini oluşturmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Mali İşler Direktörü" arayışımız bulunmaktadır.Muhasebe, Finans, Bütçe ve Raporlama ekiplerinin yönetimi ve koordinasyonunun sağlanması,Bilanço, gelir tablosu ve yönetim bilgi sistemi içinde yer alan mali tabloların hazırlanmasının sağlanması ve üst yönetime sunulması,Mali Finansal etkisi olacak konularda şirket / bölüm koordinasyonun sağlanması,Finansal tablolarda risk teşkil edebilecek hesapların, durumların, olayların tespit edilmesi, tespit edilenlerin çözüm yollarının belirlenmesi,Şirketin mali kaynak gereksinimlerinin ve bunların karşılanma yerlerinin belirleyici çalışmalarının yapılması,Mevzuattaki değişiklikleri yakından takip ederek şirketin finans ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun sağlanması,Finansman ihtiyacının planlanması ve olası modellerini belirleyerek finansal kurumlarla iletişimin güçlendirilmesi,Kurumsal ihtiyaçlarla bağlantılı olarak başlatılan projelerde görevlendirilmesi durumunda, proje planlarına uygun olarak çalışmaları yürütmek,Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerini geliştirerek, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modelini oluşturmak.
  • tekirdağ/çorlu, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, Tekirdağ'da, Türkiye'nin en büyük kağıt üreticisi konumunda faaliyet göstermekte olan müşterimiz için Elektrik ve Otomasyon Bakım Yöneticisi aramaktayız.Yönetim politikası ve hedeflerinin bölüm içerisinde anlaşılmasını sağlamak ve bunlara nasıl katkıda bulunacağını bölüm çalışanları ile paylaşmak,Kendi sorumluluğunda olan ve dağıtılan prosedürlerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak,Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,Fabrika bünyesindeki makine, donanım ve ekipmanlardaki elektrik-elektronik sistemlerin bakım, onarım,modernizasyon ve periyodik kontrollerini yaparak iş görür halde bulunmasını sağlamak,İlave makine ve ekipmanların elektrik- elektronik sistemlerinin montajı ve devreye alınmasını sağlamak,Gerekli yedek parça tespitini yapmak ve tedarik etmek,Arızalarla ilgili istatistikler ve analizler yapmak,Sık görülen arızalara kalıcı çözümler bulmak,Fabrika bünyesindeki üretim departmanları ve mekanik bakımla koordineli çalışıp Yıllık Bakım Master Planının hazırlanmasına katkıda bulunmak,Kalitenin ve üretimin artırılması konusunda diğer birimlerle koordineli çalışmak,Fabrika genelinde enerji tasarrufuna uymak ve uyulmasını sağlamak.
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, Tekirdağ'da, Türkiye'nin en büyük kağıt üreticisi konumunda faaliyet göstermekte olan müşterimiz için Elektrik ve Otomasyon Bakım Yöneticisi aramaktayız.Yönetim politikası ve hedeflerinin bölüm içerisinde anlaşılmasını sağlamak ve bunlara nasıl katkıda bulunacağını bölüm çalışanları ile paylaşmak,Kendi sorumluluğunda olan ve dağıtılan prosedürlerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak,Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,Fabrika bünyesindeki makine, donanım ve ekipmanlardaki elektrik-elektronik sistemlerin bakım, onarım,modernizasyon ve periyodik kontrollerini yaparak iş görür halde bulunmasını sağlamak,İlave makine ve ekipmanların elektrik- elektronik sistemlerinin montajı ve devreye alınmasını sağlamak,Gerekli yedek parça tespitini yapmak ve tedarik etmek,Arızalarla ilgili istatistikler ve analizler yapmak,Sık görülen arızalara kalıcı çözümler bulmak,Fabrika bünyesindeki üretim departmanları ve mekanik bakımla koordineli çalışıp Yıllık Bakım Master Planının hazırlanmasına katkıda bulunmak,Kalitenin ve üretimin artırılması konusunda diğer birimlerle koordineli çalışmak,Fabrika genelinde enerji tasarrufuna uymak ve uyulmasını sağlamak.
  • sancaktepe, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, perakende sektöründe lider olan iş ortağımız için "Kalite Güvence Sorumlusu" arayışımız bulunmaktadır.Müşteri şikayetleri süreçlerini dosya kapanana kadar hızlı ve etkin yönetmek,Üreticilerin şikayet dosyalarını takip etmek,Üretici tarafından beyan edilen aksiyonların etkinliğini değerlendirmek,Üreticilerin aldığı aksiyonları hem doküman üzerinde hem de gerektiğinde yerinde ve/veya analitik olarak doğrulamak,Üreticilerin denetimlerini organize etmek, denetim kapsamlarını takip etmek ve güncel tutmak, verileri ilgili birimlerle paylaşmak ve dosyalamak,Tedarikçilerden denetim, analiz sonucuna göre düzeltici iyileştirici, faaliyet talep etmek, tedarikçi performanslarını takip etmek,İlgili birimlere, üreticilere ürün güvenliği ve kalite konularında gerektiğinde teknik bilgi ve destek sağlamak,Her türlü veri oluşturma, raporlama ve sunum işlerinde yardımcı olmak,Yurt içi ve yurt dışı iletişimi sağlamak.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, perakende sektöründe lider olan iş ortağımız için "Kalite Güvence Sorumlusu" arayışımız bulunmaktadır.Müşteri şikayetleri süreçlerini dosya kapanana kadar hızlı ve etkin yönetmek,Üreticilerin şikayet dosyalarını takip etmek,Üretici tarafından beyan edilen aksiyonların etkinliğini değerlendirmek,Üreticilerin aldığı aksiyonları hem doküman üzerinde hem de gerektiğinde yerinde ve/veya analitik olarak doğrulamak,Üreticilerin denetimlerini organize etmek, denetim kapsamlarını takip etmek ve güncel tutmak, verileri ilgili birimlerle paylaşmak ve dosyalamak,Tedarikçilerden denetim, analiz sonucuna göre düzeltici iyileştirici, faaliyet talep etmek, tedarikçi performanslarını takip etmek,İlgili birimlere, üreticilere ürün güvenliği ve kalite konularında gerektiğinde teknik bilgi ve destek sağlamak,Her türlü veri oluşturma, raporlama ve sunum işlerinde yardımcı olmak,Yurt içi ve yurt dışı iletişimi sağlamak.
  • levent, istanbul (asia)
  • permanent
  Dönemsel veya daimi iş fırsatlarımızda değerlendirilmek istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz!.
  Dönemsel veya daimi iş fırsatlarımızda değerlendirilmek istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz!.
  • beşi̇ktaş, istanbul (europe)
  • permanent
  Optik Perakende/Mağazacılık alanında faaliyet gösteren, uluslararası firmamızın Bilgi Teknolojileri Departmanında görev alacak aşağıdaki niteliklere sahip İş Zekası ve Raporlama Uzmanı aramaktayız.Atasun Optik ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni raporların ve yönetim dashboardlarının tasarlanması veya mevcut raporların revizyonunun sağlanması,Rapor tasarımlarında SQL, SSRS ve Power BI kullanılması, bu konuda ekibi ve iş birimlerini yönlendirmesi,ETL sürecinin, şirket kritik raporlarının, kritik sistemlerinin ve tüm çevre yapıların işler durumda olduğunun takibinin sağlanması için IT ekibinin bilgilendirilmesi ve sistemlerin izlenebilirliğinin sağlanması,Dış kaynak kullanılan süreçlerde firmalarla çalışarak işlerin koordineli bir şekilde ilerlemesinin sağlanması,Yeni tasarlanan projelerin teknik analizlerinin yapılması, test senaryolarının çıkarılması; UAT, eğitim ve canlıya çıkış süreçlerinin takibi, canlıya alınan işlerin IT kalite standartları çerçevesinde kontrolü ve takibi,Mağaza ve destek ofisten gelen rapor ve veriyle ilişkili işlerdeki sorunların incelenmesi ve çözüme kavuşturulması,Mağazalardan gelen hataların yakın takibi, bu hataların çözümlerine ilişkin dokümantasyonların hazırlanması, hataların sınıflandırılarak kök sebep analizlerinin yapılması, hata çözümü sürecinin takip edilmesi ve IT operasyon verimliliğinin arttırılması,Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) kurallarını takip etmek ve zamanı gelen görevleri yerine getirmek.
  Optik Perakende/Mağazacılık alanında faaliyet gösteren, uluslararası firmamızın Bilgi Teknolojileri Departmanında görev alacak aşağıdaki niteliklere sahip İş Zekası ve Raporlama Uzmanı aramaktayız.Atasun Optik ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni raporların ve yönetim dashboardlarının tasarlanması veya mevcut raporların revizyonunun sağlanması,Rapor tasarımlarında SQL, SSRS ve Power BI kullanılması, bu konuda ekibi ve iş birimlerini yönlendirmesi,ETL sürecinin, şirket kritik raporlarının, kritik sistemlerinin ve tüm çevre yapıların işler durumda olduğunun takibinin sağlanması için IT ekibinin bilgilendirilmesi ve sistemlerin izlenebilirliğinin sağlanması,Dış kaynak kullanılan süreçlerde firmalarla çalışarak işlerin koordineli bir şekilde ilerlemesinin sağlanması,Yeni tasarlanan projelerin teknik analizlerinin yapılması, test senaryolarının çıkarılması; UAT, eğitim ve canlıya çıkış süreçlerinin takibi, canlıya alınan işlerin IT kalite standartları çerçevesinde kontrolü ve takibi,Mağaza ve destek ofisten gelen rapor ve veriyle ilişkili işlerdeki sorunların incelenmesi ve çözüme kavuşturulması,Mağazalardan gelen hataların yakın takibi, bu hataların çözümlerine ilişkin dokümantasyonların hazırlanması, hataların sınıflandırılarak kök sebep analizlerinin yapılması, hata çözümü sürecinin takip edilmesi ve IT operasyon verimliliğinin arttırılması,Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) kurallarını takip etmek ve zamanı gelen görevleri yerine getirmek.
  • tuzla, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını sürdürmekte olduğumuz, Yapı Kimyasalları üreten firmamız bünyesinde değerlendirmek üzere ''Depo Takım Lideri'' pozisyonunda arayışımız bulunmaktadır.Depo stoklarının rutin sayımlarını gerçekleştirmek ve takibini yapmak,Depoya gelen malzemelerin taşınmasını ve uygun lokasyonlara yerleştirilmesini sağlamak,Malzemelerin fatura ve irsaliyelerini muhafaza etmek ve ilgili yöneticiye iletmek,Tüm siparişlerin uygun şekilde ve vaktinde hazırlanması, paketlenmesi ile sevk edilmesini sağlamak,Yükleme planlarını hazırlamak,Depo ve sevk işlemlerinin firmanın prosedürleri ile kalite politikalarına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,Ürün iadelerini almak, kontrol etmek ve ilgili yöneticiye bildirmek,Depo giriş ve çıkış, mal kabul ile sevk irsaliyesi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak,Mevcut lojistik operasyonlarının verimliliğini ve sürekliliğini sağlamak,Lojistik faaliyetlerine ilişkin verileri ilgili sistemlere kaydetmek,Depo elemanları ile diğer çalışanları koordine etmek ve eğitmek,Deponun düzen, temizlik ve güvenliğini sağlamak,Depo ekipman ve demirbaşlarını muhafaza etmek,Lojistik faaliyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
  Danışmanlığını sürdürmekte olduğumuz, Yapı Kimyasalları üreten firmamız bünyesinde değerlendirmek üzere ''Depo Takım Lideri'' pozisyonunda arayışımız bulunmaktadır.Depo stoklarının rutin sayımlarını gerçekleştirmek ve takibini yapmak,Depoya gelen malzemelerin taşınmasını ve uygun lokasyonlara yerleştirilmesini sağlamak,Malzemelerin fatura ve irsaliyelerini muhafaza etmek ve ilgili yöneticiye iletmek,Tüm siparişlerin uygun şekilde ve vaktinde hazırlanması, paketlenmesi ile sevk edilmesini sağlamak,Yükleme planlarını hazırlamak,Depo ve sevk işlemlerinin firmanın prosedürleri ile kalite politikalarına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,Ürün iadelerini almak, kontrol etmek ve ilgili yöneticiye bildirmek,Depo giriş ve çıkış, mal kabul ile sevk irsaliyesi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak,Mevcut lojistik operasyonlarının verimliliğini ve sürekliliğini sağlamak,Lojistik faaliyetlerine ilişkin verileri ilgili sistemlere kaydetmek,Depo elemanları ile diğer çalışanları koordine etmek ve eğitmek,Deponun düzen, temizlik ve güvenliğini sağlamak,Depo ekipman ve demirbaşlarını muhafaza etmek,Lojistik faaliyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
  • eyüp, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, elektrikli ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Kredi Kontrol ve Risk Analiz Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.Müşteri ile günlük mutabakat yapılması,3'er aylık periyotlarda tüm müşteriler ile mutabakat yapılması,Haftalık ve aylık mutabakat raporu hazırlanması,Gereken durumlarda müşterinin merkezinde mutabakat sürecinin yürütülmesi,Yöneticisinin verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi, (dosyalama, kontrol, avukat ile iletişim vb.)Teminat (banka teminatları, ipotek mektupları ve COFACE sistemi) takibi ve vade kontrolü yapılması,Hukuki takip ve sözleşme takip işlemlerinin (müşteri sözleşmeleri vb.) yapılması,Cari hesapların açılması ve mevcut cari hesaplarda meydana gelmiş değişikliklerin güncellenmesi.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, elektrikli ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için Kredi Kontrol ve Risk Analiz Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.Müşteri ile günlük mutabakat yapılması,3'er aylık periyotlarda tüm müşteriler ile mutabakat yapılması,Haftalık ve aylık mutabakat raporu hazırlanması,Gereken durumlarda müşterinin merkezinde mutabakat sürecinin yürütülmesi,Yöneticisinin verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi, (dosyalama, kontrol, avukat ile iletişim vb.)Teminat (banka teminatları, ipotek mektupları ve COFACE sistemi) takibi ve vade kontrolü yapılması,Hukuki takip ve sözleşme takip işlemlerinin (müşteri sözleşmeleri vb.) yapılması,Cari hesapların açılması ve mevcut cari hesaplarda meydana gelmiş değişikliklerin güncellenmesi.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.