You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

109 Permanent Other found

filter3
clear all
page 3
  • maltepe, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Mali İşler Direktörü" arayışımız bulunmaktadır.Muhasebe, Finans, Bütçe ve Raporlama ekiplerinin yönetimi ve koordinasyonunun sağlanması,Bilanço, gelir tablosu ve yönetim bilgi sistemi içinde yer alan mali tabloların hazırlanmasının sağlanması ve üst yönetime sunulması,Mali Finansal etkisi olacak konularda şirket / bölüm koordinasyonun sağlanması,Finansal tablolarda risk teşkil edebilecek hesapların, durumların, olayların tespit edilmesi, tespit edilenlerin çözüm yollarının belirlenmesi,Şirketin mali kaynak gereksinimlerinin ve bunların karşılanma yerlerinin belirleyici çalışmalarının yapılması,Mevzuattaki değişiklikleri yakından takip ederek şirketin finans ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun sağlanması,Finansman ihtiyacının planlanması ve olası modellerini belirleyerek finansal kurumlarla iletişimin güçlendirilmesi,Kurumsal ihtiyaçlarla bağlantılı olarak başlatılan projelerde görevlendirilmesi durumunda, proje planlarına uygun olarak çalışmaları yürütmek,Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerini geliştirerek, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modelini oluşturmak.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Mali İşler Direktörü" arayışımız bulunmaktadır.Muhasebe, Finans, Bütçe ve Raporlama ekiplerinin yönetimi ve koordinasyonunun sağlanması,Bilanço, gelir tablosu ve yönetim bilgi sistemi içinde yer alan mali tabloların hazırlanmasının sağlanması ve üst yönetime sunulması,Mali Finansal etkisi olacak konularda şirket / bölüm koordinasyonun sağlanması,Finansal tablolarda risk teşkil edebilecek hesapların, durumların, olayların tespit edilmesi, tespit edilenlerin çözüm yollarının belirlenmesi,Şirketin mali kaynak gereksinimlerinin ve bunların karşılanma yerlerinin belirleyici çalışmalarının yapılması,Mevzuattaki değişiklikleri yakından takip ederek şirketin finans ve muhasebe uygulamalarının mevzuata uygunluğunun sağlanması,Finansman ihtiyacının planlanması ve olası modellerini belirleyerek finansal kurumlarla iletişimin güçlendirilmesi,Kurumsal ihtiyaçlarla bağlantılı olarak başlatılan projelerde görevlendirilmesi durumunda, proje planlarına uygun olarak çalışmaları yürütmek,Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerini geliştirerek, etkinlik ve verimliliği arttıracak uygun kurumsal yönetim modelini oluşturmak.
  • maslak, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for an "Associate Director" for our global client operating in pharma.Development and Implementation of an Innovative, Strategic Plan of Medical Education,Team Management – Acquires Develops Talent,Advancement and Implementation of a Trainer Development Programme,Role Models and supports Turkey Culture as active member of the Turkey Leadership team.
  We are looking for an "Associate Director" for our global client operating in pharma.Development and Implementation of an Innovative, Strategic Plan of Medical Education,Team Management – Acquires Develops Talent,Advancement and Implementation of a Trainer Development Programme,Role Models and supports Turkey Culture as active member of the Turkey Leadership team.
  • maslak, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a 'Medical Manager' for our global client operating in pharma.Integrate medical strategy with business strategies in the therapeutic area and to ensure ethical promotion in line with business goals and scientific facts together with the stakeholders in the business unit,Prepare and update medical training, medical refresher training, medical education modules, training of newcomers, launch and pre-launch medical training,Establish close relationships with opinion leaders and related scientific communities and gain ideas and opinions that will provide the company with a new vision,Initiate medical projects and support initiatives by collaborating with medical team membersTo attend local and international congress.
  We are looking for a 'Medical Manager' for our global client operating in pharma.Integrate medical strategy with business strategies in the therapeutic area and to ensure ethical promotion in line with business goals and scientific facts together with the stakeholders in the business unit,Prepare and update medical training, medical refresher training, medical education modules, training of newcomers, launch and pre-launch medical training,Establish close relationships with opinion leaders and related scientific communities and gain ideas and opinions that will provide the company with a new vision,Initiate medical projects and support initiatives by collaborating with medical team membersTo attend local and international congress.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz şirketler grubu için İzmir'de konumlandırılmak üzere Bütçe ve Planlama Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.Yıllık bütçenin oluşturulması konusunda gerekli çalışmaların tamamlanması,Aylık yönetim raporlarının hazırlanması,Bütçe hedefleri ile fiili sonuçların karşılaştırmalı analizlerinin gerçekleştirilmesi,Aylık bütçe kontrol raporlarının hazırlanması,Departman giderlerinin bütçe hedefleri ile uygunluğunun kontrolü.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz şirketler grubu için İzmir'de konumlandırılmak üzere Bütçe ve Planlama Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.Yıllık bütçenin oluşturulması konusunda gerekli çalışmaların tamamlanması,Aylık yönetim raporlarının hazırlanması,Bütçe hedefleri ile fiili sonuçların karşılaştırmalı analizlerinin gerçekleştirilmesi,Aylık bütçe kontrol raporlarının hazırlanması,Departman giderlerinin bütçe hedefleri ile uygunluğunun kontrolü.
  • kadiköy, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our global client operating in logistic sector.Close coordination with accounting department, preparation and submission of accurate and timely actual financial statements and month end reports, Providing timely analysis and verifying the operating performance of actual versus budget and previous periods, Analyzing margins and KPIs, Liaising with the other departments, performing cost control, Monitoring accounting transactions and performing their analytical control, identifying and assigning to each item the relevant cost center and account, in view of the preparation of managerial reports, Support team manager on feasibility studies for opening of new branches and following up the results, Continuously striving for improving the automation of reporting, Ensure timely preparation of the detailed routine and ad-hoc internal external financial and managerial reports, Coordinating the company’s budgeting/forecasting processes by collecting, integrating and consolidating the data generated by other functions, developing the budget and forecasts.
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our global client operating in logistic sector.Close coordination with accounting department, preparation and submission of accurate and timely actual financial statements and month end reports, Providing timely analysis and verifying the operating performance of actual versus budget and previous periods, Analyzing margins and KPIs, Liaising with the other departments, performing cost control, Monitoring accounting transactions and performing their analytical control, identifying and assigning to each item the relevant cost center and account, in view of the preparation of managerial reports, Support team manager on feasibility studies for opening of new branches and following up the results, Continuously striving for improving the automation of reporting, Ensure timely preparation of the detailed routine and ad-hoc internal external financial and managerial reports, Coordinating the company’s budgeting/forecasting processes by collecting, integrating and consolidating the data generated by other functions, developing the budget and forecasts.
  • maltepe, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe Türkiye'nin önde gelen iş ortağımız için Hukuk ve Uyum Müşaviri arayışımız bulunmaktadır.Şirketin Hukuk ve Uyum Müşavirliği departmanında aktif olarak çalışılarak, mevzuat uyum ve yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesi,Şirket hizmetlerinin yasal düzenleme veya standartlara, milletler arası anlaşmalar ve uygulamalara uyumunun değerlendirilmesi,Sektör ve pazar ihtiyaçlarına göre ulusal/uluslararası regülasyonların takibi, şirketin bilgilendirilmesi ve standartların ihtiyaçlarına göre uyumlulukların belirlenmesi, takibi,Uyum ve etik konusunda politika, prosedür ve süreçlerin oluşturulması, gerekli diğer dokümantasyon çalışmalarının yapılması, periyodik ve gerekliliklere bağlı olarak güncellenmesi,Veri koruma kültürünün geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması, kişisel veri işleme süreçlerinde danışmanlık ve destek sağlanması,Görev alanındaki konularda şirket içi eğitimler düzenlenmesi,Hukuk ve Uyum Müşavirliği’nin görev alanındaki diğer konularda ekibe destek olunması.
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, otomotiv sektöründe Türkiye'nin önde gelen iş ortağımız için Hukuk ve Uyum Müşaviri arayışımız bulunmaktadır.Şirketin Hukuk ve Uyum Müşavirliği departmanında aktif olarak çalışılarak, mevzuat uyum ve yasal gerekliliklerinin yerine getirilmesi,Şirket hizmetlerinin yasal düzenleme veya standartlara, milletler arası anlaşmalar ve uygulamalara uyumunun değerlendirilmesi,Sektör ve pazar ihtiyaçlarına göre ulusal/uluslararası regülasyonların takibi, şirketin bilgilendirilmesi ve standartların ihtiyaçlarına göre uyumlulukların belirlenmesi, takibi,Uyum ve etik konusunda politika, prosedür ve süreçlerin oluşturulması, gerekli diğer dokümantasyon çalışmalarının yapılması, periyodik ve gerekliliklere bağlı olarak güncellenmesi,Veri koruma kültürünün geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılması, kişisel veri işleme süreçlerinde danışmanlık ve destek sağlanması,Görev alanındaki konularda şirket içi eğitimler düzenlenmesi,Hukuk ve Uyum Müşavirliği’nin görev alanındaki diğer konularda ekibe destek olunması.
  • tekirdağ/çorlu, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, Tekirdağ'da, Türkiye'nin en büyük kağıt üreticisi konumunda faaliyet göstermekte olan müşterimiz için Elektrik ve Otomasyon Bakım Yöneticisi aramaktayız.Yönetim politikası ve hedeflerinin bölüm içerisinde anlaşılmasını sağlamak ve bunlara nasıl katkıda bulunacağını bölüm çalışanları ile paylaşmak,Kendi sorumluluğunda olan ve dağıtılan prosedürlerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak,Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,Fabrika bünyesindeki makine, donanım ve ekipmanlardaki elektrik-elektronik sistemlerin bakım, onarım,modernizasyon ve periyodik kontrollerini yaparak iş görür halde bulunmasını sağlamak,İlave makine ve ekipmanların elektrik- elektronik sistemlerinin montajı ve devreye alınmasını sağlamak,Gerekli yedek parça tespitini yapmak ve tedarik etmek,Arızalarla ilgili istatistikler ve analizler yapmak,Sık görülen arızalara kalıcı çözümler bulmak,Fabrika bünyesindeki üretim departmanları ve mekanik bakımla koordineli çalışıp Yıllık Bakım Master Planının hazırlanmasına katkıda bulunmak,Kalitenin ve üretimin artırılması konusunda diğer birimlerle koordineli çalışmak,Fabrika genelinde enerji tasarrufuna uymak ve uyulmasını sağlamak.
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, Tekirdağ'da, Türkiye'nin en büyük kağıt üreticisi konumunda faaliyet göstermekte olan müşterimiz için Elektrik ve Otomasyon Bakım Yöneticisi aramaktayız.Yönetim politikası ve hedeflerinin bölüm içerisinde anlaşılmasını sağlamak ve bunlara nasıl katkıda bulunacağını bölüm çalışanları ile paylaşmak,Kendi sorumluluğunda olan ve dağıtılan prosedürlerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak,Bölümüyle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,Fabrika bünyesindeki makine, donanım ve ekipmanlardaki elektrik-elektronik sistemlerin bakım, onarım,modernizasyon ve periyodik kontrollerini yaparak iş görür halde bulunmasını sağlamak,İlave makine ve ekipmanların elektrik- elektronik sistemlerinin montajı ve devreye alınmasını sağlamak,Gerekli yedek parça tespitini yapmak ve tedarik etmek,Arızalarla ilgili istatistikler ve analizler yapmak,Sık görülen arızalara kalıcı çözümler bulmak,Fabrika bünyesindeki üretim departmanları ve mekanik bakımla koordineli çalışıp Yıllık Bakım Master Planının hazırlanmasına katkıda bulunmak,Kalitenin ve üretimin artırılması konusunda diğer birimlerle koordineli çalışmak,Fabrika genelinde enerji tasarrufuna uymak ve uyulmasını sağlamak.
  • antony
  • permanent
  We are looking for a 'Country Sales Manager / Turkey&Israel' for our global client operating in animal nutrition industry.A member of the company product team, the role is responsible to develop company turnover and market shares in the Area. Moreover, the role has the full responsibility to achieve the Performance Products objectives and is co-responsible to reach the Specialty Products sales target.To achieve objectives, the role will be responsible for maintaining a long-term relationship with accounts and maximizing sales opportunities within them. The role will serve to understand the customer's demands, plan how to meet these demands, and generate sales for the company as a result.As a matter of fact, the role will coordinate resources starting with the management of the local sales team, the management of exclusive and non-exclusive distributors and agents in the Area.On the other hand, the role will corporate with Technologist’s activities in the field and will get the support from Category Managers and Technical Managers. Accordingly, the role will oversee designing the appropriate action plan customer by customer for the assigned area. Among other means, the action plan will be followed through projects; the role will have the responsibility to create those projects, to share them and to obtain the commitment and agreements from the other members of the team working in the same territory.Therefore, the role will engage in a variety of tasks including project management, coordination, strategic planning, relationship management, negotiation, leadership and innovative development of opportunities, and keeping record of transactions of sale and purchase company products under the supervision of the Regional Director, MEA.Management and the leadership of the sales team in the area,To act as the key interface between the customer, the distributor/agent and all relevant divisions of company,To develop unique ways to grow the business with distributors/agents and customers and provide solutions to management in the face of challenges,To apply strictly the commercial policy following management guidelines on prices, volumes and credit management but detecting opportunities and using company unique product line leverage,To determine Payment terms with Credit Manager and necessary credit line for the achieving objectives,To ensure payment collection in relationship with the customer service and the Credit Manager to limit overdue,To forecast accurately, and monthly, sales of all company product line in the Area and aligning the sales team accordingly,To plan and manage company product sales at the level of the Area for all non-key accounts, through Distributors or not, to execute and achieve the Area Business Plans,To evaluate and assess the overall effectiveness and also give pertinent suggestion about resources allocation and particularly at the distributors/agent’s level,To manage company and distributor/agent relationships applying contract terms and clauses,To write business plans for all current and opportunity tender business in the Area,To analyze Area’s Feed Market, growth perspectives, opportunity and threat,To understand the matrix of players in animal, feed and premix production in the Area, the relations between different players within the Area and their influence on a country, European or global level,To master key technical messages, value propositions, positioning and target customers regarding company product line and services,To understand the decision-making process of the customers and especially of the key accounts,To control and manage the overall expenditures in the Area to promote company brands and products,To keep the distributors and/or agents updated on the company corporate information,To attend and participate in trade shows, conferences, and other marketing events,To report any information of possible interest for the rest of company, distributor and/or agent on competitor products, pricing and marketing strategies Accountability,In the area, the role will be accountable for the following matters:Sales budgeted objectives,Relationship with accounts and management of the distributors and agents,Strategic planning and project managements,DSO and Overdue Internal/External relationships,External: customers, distributors and/or agents, influencers, industry players, Key Opinion Leaders,Internal: Product managers, Specialty Tech Sales managers, Technical Managers and Technologists, Customer Service and Marketing Administration.
  We are looking for a 'Country Sales Manager / Turkey&Israel' for our global client operating in animal nutrition industry.A member of the company product team, the role is responsible to develop company turnover and market shares in the Area. Moreover, the role has the full responsibility to achieve the Performance Products objectives and is co-responsible to reach the Specialty Products sales target.To achieve objectives, the role will be responsible for maintaining a long-term relationship with accounts and maximizing sales opportunities within them. The role will serve to understand the customer's demands, plan how to meet these demands, and generate sales for the company as a result.As a matter of fact, the role will coordinate resources starting with the management of the local sales team, the management of exclusive and non-exclusive distributors and agents in the Area.On the other hand, the role will corporate with Technologist’s activities in the field and will get the support from Category Managers and Technical Managers. Accordingly, the role will oversee designing the appropriate action plan customer by customer for the assigned area. Among other means, the action plan will be followed through projects; the role will have the responsibility to create those projects, to share them and to obtain the commitment and agreements from the other members of the team working in the same territory.Therefore, the role will engage in a variety of tasks including project management, coordination, strategic planning, relationship management, negotiation, leadership and innovative development of opportunities, and keeping record of transactions of sale and purchase company products under the supervision of the Regional Director, MEA.Management and the leadership of the sales team in the area,To act as the key interface between the customer, the distributor/agent and all relevant divisions of company,To develop unique ways to grow the business with distributors/agents and customers and provide solutions to management in the face of challenges,To apply strictly the commercial policy following management guidelines on prices, volumes and credit management but detecting opportunities and using company unique product line leverage,To determine Payment terms with Credit Manager and necessary credit line for the achieving objectives,To ensure payment collection in relationship with the customer service and the Credit Manager to limit overdue,To forecast accurately, and monthly, sales of all company product line in the Area and aligning the sales team accordingly,To plan and manage company product sales at the level of the Area for all non-key accounts, through Distributors or not, to execute and achieve the Area Business Plans,To evaluate and assess the overall effectiveness and also give pertinent suggestion about resources allocation and particularly at the distributors/agent’s level,To manage company and distributor/agent relationships applying contract terms and clauses,To write business plans for all current and opportunity tender business in the Area,To analyze Area’s Feed Market, growth perspectives, opportunity and threat,To understand the matrix of players in animal, feed and premix production in the Area, the relations between different players within the Area and their influence on a country, European or global level,To master key technical messages, value propositions, positioning and target customers regarding company product line and services,To understand the decision-making process of the customers and especially of the key accounts,To control and manage the overall expenditures in the Area to promote company brands and products,To keep the distributors and/or agents updated on the company corporate information,To attend and participate in trade shows, conferences, and other marketing events,To report any information of possible interest for the rest of company, distributor and/or agent on competitor products, pricing and marketing strategies Accountability,In the area, the role will be accountable for the following matters:Sales budgeted objectives,Relationship with accounts and management of the distributors and agents,Strategic planning and project managements,DSO and Overdue Internal/External relationships,External: customers, distributors and/or agents, influencers, industry players, Key Opinion Leaders,Internal: Product managers, Specialty Tech Sales managers, Technical Managers and Technologists, Customer Service and Marketing Administration.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, mühendislik plastikleri üretimi yapan global müşterimiz için İstanbul, Bursa ve İç Anadolu Bölgelerinde faaliyet gösterecek “Satış Mühendisleri” arıyoruz.Verilen hedefler doğrultusunda satış gerçekleştirmek,Potansiyel müşteri analizi ile saha ziyaretleri yapmak,Planlama, iş takibi ve raporlama yapmak,Pazar araştırmaları yaparak satış artırıcı faaliyetlerde bulunmak,Mevcut müşterilerin takibini yapmak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, mühendislik plastikleri üretimi yapan global müşterimiz için İstanbul, Bursa ve İç Anadolu Bölgelerinde faaliyet gösterecek “Satış Mühendisleri” arıyoruz.Verilen hedefler doğrultusunda satış gerçekleştirmek,Potansiyel müşteri analizi ile saha ziyaretleri yapmak,Planlama, iş takibi ve raporlama yapmak,Pazar araştırmaları yaparak satış artırıcı faaliyetlerde bulunmak,Mevcut müşterilerin takibini yapmak.
  • maslak, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a 'Medical Manager' for our global client operating in pharma.Integrate medical strategy with business strategies in the therapeutic area and to ensure ethical promotion in line with business goals and scientific facts together with the stakeholders in the business unit,Prepare and update medical training, medical refresher training, medical education modules, training of newcomers, launch and pre-launch medical training,Establish close relationships with opinion leaders and related scientific communities and gain ideas and opinions that will provide the company with a new vision,Initiate medical projects and support initiatives by collaborating with medical team membersTo attend local and international congress.
  We are looking for a 'Medical Manager' for our global client operating in pharma.Integrate medical strategy with business strategies in the therapeutic area and to ensure ethical promotion in line with business goals and scientific facts together with the stakeholders in the business unit,Prepare and update medical training, medical refresher training, medical education modules, training of newcomers, launch and pre-launch medical training,Establish close relationships with opinion leaders and related scientific communities and gain ideas and opinions that will provide the company with a new vision,Initiate medical projects and support initiatives by collaborating with medical team membersTo attend local and international congress.
  • maltepe, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a ''Financial Process Development and Project Assistant Manager'' for our client operating in automotive sector.Take the leading role on SAP S/4 HANA implementation, coordinate the project with IT department, Lead and coordinate all accounting, tax, revenue assurance and procurement related IT projects and cases. Act as business owner of financial affairs projects, Establish methodologies and principles in close collaboration with Project Management Office, Analyze and improve the current business cases, prepare financial affairs business flow maps (visio, etc.), restructure process and design IT solutions, Perform process analysis and improvement facilitation with respect to accounting policies, establish accounting policies and procedures, Take an active role on new business areas and practices, design the financial affairs related part of the business, Evaluate company culture and provide recommendations on changes to accomplish company goals and objectives by establishing company financial affairs related policies and procedures, Design all new internal management financial reports during the implementation and develop these reports, Coordinate training concepts and execute trainings.
  We are looking for a ''Financial Process Development and Project Assistant Manager'' for our client operating in automotive sector.Take the leading role on SAP S/4 HANA implementation, coordinate the project with IT department, Lead and coordinate all accounting, tax, revenue assurance and procurement related IT projects and cases. Act as business owner of financial affairs projects, Establish methodologies and principles in close collaboration with Project Management Office, Analyze and improve the current business cases, prepare financial affairs business flow maps (visio, etc.), restructure process and design IT solutions, Perform process analysis and improvement facilitation with respect to accounting policies, establish accounting policies and procedures, Take an active role on new business areas and practices, design the financial affairs related part of the business, Evaluate company culture and provide recommendations on changes to accomplish company goals and objectives by establishing company financial affairs related policies and procedures, Design all new internal management financial reports during the implementation and develop these reports, Coordinate training concepts and execute trainings.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a 'Medical Manager' for our global client operating in pharma.Integrate medical strategy with business strategies in the therapeutic area and to ensure ethical promotion in line with business goals and scientific facts together with the stakeholders in the business unit,Prepare and update medical training, medical refresher training, medical education modules, training of newcomers, launch and pre-launch medical training,Establish close relationships with opinion leaders and related scientific communities and gain ideas and opinions that will provide the company with a new vision,Initiate medical projects and support initiatives by collaborating with medical team membersTo attend local and international congress.
  We are looking for a 'Medical Manager' for our global client operating in pharma.Integrate medical strategy with business strategies in the therapeutic area and to ensure ethical promotion in line with business goals and scientific facts together with the stakeholders in the business unit,Prepare and update medical training, medical refresher training, medical education modules, training of newcomers, launch and pre-launch medical training,Establish close relationships with opinion leaders and related scientific communities and gain ideas and opinions that will provide the company with a new vision,Initiate medical projects and support initiatives by collaborating with medical team membersTo attend local and international congress.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a 'Medical Manager' for our global client operating in pharma.Integrate medical strategy with business strategies in the therapeutic area and to ensure ethical promotion in line with business goals and scientific facts together with the stakeholders in the business unit, Prepare and update medical training, medical refresher training, medical education modules, training of newcomers, launch and pre-launch medical training, Establish close relationships with opinion leaders and related scientific communities and gain ideas and opinions that will provide the company with a new vision, Initiate medical projects and support initiatives by collaborating with medical team membersTo attend local and international congress.
  We are looking for a 'Medical Manager' for our global client operating in pharma.Integrate medical strategy with business strategies in the therapeutic area and to ensure ethical promotion in line with business goals and scientific facts together with the stakeholders in the business unit, Prepare and update medical training, medical refresher training, medical education modules, training of newcomers, launch and pre-launch medical training, Establish close relationships with opinion leaders and related scientific communities and gain ideas and opinions that will provide the company with a new vision, Initiate medical projects and support initiatives by collaborating with medical team membersTo attend local and international congress.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, tıbbi cihaz sektöründe hizmet veren müşterimiz için "Bölge Satış Yöneticisi " arayışımız bulunmaktadır.Müşteri ziyaretlerinin planlaması ve gerçekleştirilmesi,Kısa, orta ve uzun vadeler için satış hedeflerinin, ilgili iş planlarının ve satış stratejilerinin belirlenmesi,İhale ve satış süreçlerinin takip edilmesi,İlgili departmanlar ile demo süreçlerinin organize edilmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulaması üzerinden raporlamaların yapılması,Sorumlusu olduğu kurumlardaki müşteri ilişkilerinin takip edilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,Kongre, fuar ve workshoplara katılarak firmamızın temsil edilmesi ve ekibin desteklenmesi.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, tıbbi cihaz sektöründe hizmet veren müşterimiz için "Bölge Satış Yöneticisi " arayışımız bulunmaktadır.Müşteri ziyaretlerinin planlaması ve gerçekleştirilmesi,Kısa, orta ve uzun vadeler için satış hedeflerinin, ilgili iş planlarının ve satış stratejilerinin belirlenmesi,İhale ve satış süreçlerinin takip edilmesi,İlgili departmanlar ile demo süreçlerinin organize edilmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulaması üzerinden raporlamaların yapılması,Sorumlusu olduğu kurumlardaki müşteri ilişkilerinin takip edilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,Kongre, fuar ve workshoplara katılarak firmamızın temsil edilmesi ve ekibin desteklenmesi.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, lojistik sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Finansal Analist aramaktayız.Şirketin finansal raporlama, finansal planlama ve mali kontrol ile ilgili süreçlerini yönetmek, şirket içi ve şirket dışında şirketi mali konularda temsil etmek ve ilgili ilişkileri yönetmek.İş birimlerinin tüm finansal ve operasyonel sonuçlarını takip etmek, bütçe ve projeksiyon sapmalarının sebeplerini analiz etmek ve üst yönetime raporlamak,İş birimleri ile bütçe/projeksiyon dönemlerinde beraber çalışmak, onları üst yönetim beklentilerine göre yönlendirmek ve sorgulamak,İş birimlerinin yatırım kararları öncesi fizibilite çalışmalarını yapmak,Aylık sonuçlar ile ilgili Holding Mali Kontrol’den gelen operasyonel performansa ilişkin soruları yanıtlamak,Holding ve iş birimleri ile paylaşılması için aylık faaliyet karlılıkları raporunu hazırlamak,Yönetim Kurulu raporlarının finansal bölümlerinde katkı sağlamak,Üst yönetim tarafından iş birimleri ile ilgili istenen tüm analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, lojistik sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Finansal Analist aramaktayız.Şirketin finansal raporlama, finansal planlama ve mali kontrol ile ilgili süreçlerini yönetmek, şirket içi ve şirket dışında şirketi mali konularda temsil etmek ve ilgili ilişkileri yönetmek.İş birimlerinin tüm finansal ve operasyonel sonuçlarını takip etmek, bütçe ve projeksiyon sapmalarının sebeplerini analiz etmek ve üst yönetime raporlamak,İş birimleri ile bütçe/projeksiyon dönemlerinde beraber çalışmak, onları üst yönetim beklentilerine göre yönlendirmek ve sorgulamak,İş birimlerinin yatırım kararları öncesi fizibilite çalışmalarını yapmak,Aylık sonuçlar ile ilgili Holding Mali Kontrol’den gelen operasyonel performansa ilişkin soruları yanıtlamak,Holding ve iş birimleri ile paylaşılması için aylık faaliyet karlılıkları raporunu hazırlamak,Yönetim Kurulu raporlarının finansal bölümlerinde katkı sağlamak,Üst yönetim tarafından iş birimleri ile ilgili istenen tüm analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak.
  • ikitelli, istanbul (europe)
  • permanent
  Danışmanlığıno yapmakta olduğumuz, erkek giyim sektöründeki firma için E-Ticaret Grup Müdürü arayışımız bulunmaktadır.Web sitesi yönetimi, (Ürün açılışları, içerik düzenleme, billboard yönetimi vb.)Site ve pazar yerleri kampanya yönetimi,Stok yönetimi,Online, Offline görsel süreçler,CRM çalışmaları,Digital marketing optimizasyonu ve kampanya performans yönetimi,Google Analytics site organik ve paid trafik kontrolü ve yönetimi,Mailing webpush operasyonları,SEO optimizasyonu,Online, Offline müşteri hizmetleri süreçleri,Online depo lojistik süreçleri yönetimi,Site pazar yeri satış performanslarının raporlanması ve üst yönetime sunulması,Yeni pazar yerleri entegrasyonları ve süreç takipleri,Yeni ürün grupları talepleri ve ürün ekipleri ile üretim süreçleri takibi,Ürün fotoğrafları çekim süreçleri.
  Danışmanlığıno yapmakta olduğumuz, erkek giyim sektöründeki firma için E-Ticaret Grup Müdürü arayışımız bulunmaktadır.Web sitesi yönetimi, (Ürün açılışları, içerik düzenleme, billboard yönetimi vb.)Site ve pazar yerleri kampanya yönetimi,Stok yönetimi,Online, Offline görsel süreçler,CRM çalışmaları,Digital marketing optimizasyonu ve kampanya performans yönetimi,Google Analytics site organik ve paid trafik kontrolü ve yönetimi,Mailing webpush operasyonları,SEO optimizasyonu,Online, Offline müşteri hizmetleri süreçleri,Online depo lojistik süreçleri yönetimi,Site pazar yeri satış performanslarının raporlanması ve üst yönetime sunulması,Yeni pazar yerleri entegrasyonları ve süreç takipleri,Yeni ürün grupları talepleri ve ürün ekipleri ile üretim süreçleri takibi,Ürün fotoğrafları çekim süreçleri.
  • kemalpasa, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, üretim sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Üretim Operatörü arayışımız bulunmaktadır.Üretimde görev alacak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, üretim sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için Üretim Operatörü arayışımız bulunmaktadır.Üretimde görev alacak.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim sistemleri başta olmak üzere tüm enerji sistemlerine mühendislik çözümleri getiren müşterimiz için ''Proje Tasarım Mühendisi'' arayışımız bulunmaktadır.Firmanın üstlenmiş olduğu anahtar teslim Güneş Enerji Santrali projelerinde çalışacak,Proje ile ilgili tüm süreçlerin görev ve sorumluluklarını alabilecek,Ekip çalışması içerisinde yer alacak, projelere bağlı olarak esnek çalışma saatlerine uyum sağlayacak,EDAŞ'ın "Proje Onay" aşamalarına hakim,DC, AG ve OG sistemi içeren projelerin uygulama aşamalarının takibini gerçekleştirecek,AG OG Şalt Projelendirme süreçlerinde deneyimli,AUTOCAD çizim programını eksiksiz kullanabilen,Pvsyst / PvSol / Sketchup programlarına hakim, Projelerde Keşif ve Metraj çıkarabilecek deneyime sahip,Proje uygulama projelerinin çıkarılmasını ve montaj ekibine aktarılmasını koordine edecek,Hak edişlerin yapılmasını ve kontrol edilmesini sağlayacak,Geçici kabul süreçlerinin organize edilmesini ve uygulanmasını sağlayacak.
  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim sistemleri başta olmak üzere tüm enerji sistemlerine mühendislik çözümleri getiren müşterimiz için ''Proje Tasarım Mühendisi'' arayışımız bulunmaktadır.Firmanın üstlenmiş olduğu anahtar teslim Güneş Enerji Santrali projelerinde çalışacak,Proje ile ilgili tüm süreçlerin görev ve sorumluluklarını alabilecek,Ekip çalışması içerisinde yer alacak, projelere bağlı olarak esnek çalışma saatlerine uyum sağlayacak,EDAŞ'ın "Proje Onay" aşamalarına hakim,DC, AG ve OG sistemi içeren projelerin uygulama aşamalarının takibini gerçekleştirecek,AG OG Şalt Projelendirme süreçlerinde deneyimli,AUTOCAD çizim programını eksiksiz kullanabilen,Pvsyst / PvSol / Sketchup programlarına hakim, Projelerde Keşif ve Metraj çıkarabilecek deneyime sahip,Proje uygulama projelerinin çıkarılmasını ve montaj ekibine aktarılmasını koordine edecek,Hak edişlerin yapılmasını ve kontrol edilmesini sağlayacak,Geçici kabul süreçlerinin organize edilmesini ve uygulanmasını sağlayacak.
  • ankara, bursa
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, ısıtma ve soğutma sektöründe yer alan müşterimiz için Yurt İçi Bölge Satış Müdürü arayışımız bulunmaktadır.Bayi kanalının bulunmadığı yerlerde satış dağıtım ağının kurulması, (Alt bayilerin oluşturulması)Hedef bütçenin belirlenmesi ve yapılması için gerekli alt yapının oluşturulması,Pazar araştırması, ürün gamının dağıtım kanalında kabul görecek ürünlerle desteklenmesi,Bayi risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin satış kaybı yaşatmadan optimal şekilde yönetimi,Yeni üretilecek ürünlerin pazar araştırması ile ilgili destek vermek, ürünlerin pazarda yer edinebilmesi için bayi kanalında detaylı çalışma,Fiyat analizleri,Katalog, broşür içeriklerinin hazırlanmasına destek olmak,Fiyat listelerinin içeriği ve satış fiyatlarının belirlenmesine destek olmak,Satış ve bayi sözleşmelerinin hazırlanmasında destek olmak,Ürünlere ait satış bütçesi hazırlamada destek olmak,Bayi, teşhir ve içeriklerinin belirlenmesi; bayiye kurumsallık kazandırmak adına yapılması gereken yol ve yöntemlerin belirlenmesinde yardımcı olmak,Pazarda marka bilinirliğini artıracak yol ve yöntemleri belirlemek, optimum şekilde uygulamaya koymak. (reklam, fuar katılımları, görsel ve yazılı basında markalaşma adına ve/veya bayilerin bölgelerinde ürünlerimizin satışı konusunda tanıtım ve tutundurmaya yönelik desteklerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması adına çalışmaları yürütmede destek olmak.)
  Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, ısıtma ve soğutma sektöründe yer alan müşterimiz için Yurt İçi Bölge Satış Müdürü arayışımız bulunmaktadır.Bayi kanalının bulunmadığı yerlerde satış dağıtım ağının kurulması, (Alt bayilerin oluşturulması)Hedef bütçenin belirlenmesi ve yapılması için gerekli alt yapının oluşturulması,Pazar araştırması, ürün gamının dağıtım kanalında kabul görecek ürünlerle desteklenmesi,Bayi risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin satış kaybı yaşatmadan optimal şekilde yönetimi,Yeni üretilecek ürünlerin pazar araştırması ile ilgili destek vermek, ürünlerin pazarda yer edinebilmesi için bayi kanalında detaylı çalışma,Fiyat analizleri,Katalog, broşür içeriklerinin hazırlanmasına destek olmak,Fiyat listelerinin içeriği ve satış fiyatlarının belirlenmesine destek olmak,Satış ve bayi sözleşmelerinin hazırlanmasında destek olmak,Ürünlere ait satış bütçesi hazırlamada destek olmak,Bayi, teşhir ve içeriklerinin belirlenmesi; bayiye kurumsallık kazandırmak adına yapılması gereken yol ve yöntemlerin belirlenmesinde yardımcı olmak,Pazarda marka bilinirliğini artıracak yol ve yöntemleri belirlemek, optimum şekilde uygulamaya koymak. (reklam, fuar katılımları, görsel ve yazılı basında markalaşma adına ve/veya bayilerin bölgelerinde ürünlerimizin satışı konusunda tanıtım ve tutundurmaya yönelik desteklerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması adına çalışmaları yürütmede destek olmak.)
  • sarıyer, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for a "Sales Reporting Analyst" for our client which is world’s leading manufacturer of premium domestic appliances.Preparing daily, monthly and periodical sales reports and sharing them with the relevant departments, To make sales and profitability analyzes on the basis of sales channel, To make the necessary preparations and consolidate the sales during the budget periods, Periodically preparing and sending Germany headquarters reports, To meet the report requests from the sales team, Consolidating and reporting information from the sales team, To prepare the project tender documents and proposals, to create and send the file, with large projects or tenders, based on the request from the relevant department directors, Manage performance and KPIs to ensure team delivers an outstanding experience dealing with Miele, Monitor work execution and checking/improving work results.
  We are looking for a "Sales Reporting Analyst" for our client which is world’s leading manufacturer of premium domestic appliances.Preparing daily, monthly and periodical sales reports and sharing them with the relevant departments, To make sales and profitability analyzes on the basis of sales channel, To make the necessary preparations and consolidate the sales during the budget periods, Periodically preparing and sending Germany headquarters reports, To meet the report requests from the sales team, Consolidating and reporting information from the sales team, To prepare the project tender documents and proposals, to create and send the file, with large projects or tenders, based on the request from the relevant department directors, Manage performance and KPIs to ensure team delivers an outstanding experience dealing with Miele, Monitor work execution and checking/improving work results.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, merkezi Gebze’de, bir şubesi Zonguldak’ta ve bir şubesi de İzmit’te bulunan, endüstriyel ve fabrika otomasyonunda kullanılan makineler ve hidrolik sistemler için Tahrik ve Kontrol Teknolojilerini kullanarak özel çözümler sunan müşterimizin Gebze lokasyonu için "Üretim Mühendisi" aramaktayız.Proje ve tasarım departmanlarından gelen iş emirlerini ilgili birimlere iletmek, takibini yapmak,İmalat sahasında gerekli proses düzeneklerini oluşturmak,Yalın üretim sistemindeki kavramları (Kaizen, TPM, çevik üretim) uygulamak,İmalat personellerinin iş dağılımlarını gerçekleştirmek,Yapılan ve yapılacak işlerin geriye dönük izlenebilirliği için gerekli kayıt işlemlerini oluşturmak,İmalat performans verilerini oluşturmak, izlemek ve geliştirmek,Yer aldığı işlerde risk analizi çalışmalarını yürütmek,İmalat sahası için gerekli makine teçhizatlarını belirlemek,İmalat kapasite ve doluluk oranlarını belirlemek,Proje, tasarım ve kalite departmanlarıyla imalat süreçlerinde sürekli koordinasyonda bulunmak.
  Danışmanlığını yapmış olduğumuz, merkezi Gebze’de, bir şubesi Zonguldak’ta ve bir şubesi de İzmit’te bulunan, endüstriyel ve fabrika otomasyonunda kullanılan makineler ve hidrolik sistemler için Tahrik ve Kontrol Teknolojilerini kullanarak özel çözümler sunan müşterimizin Gebze lokasyonu için "Üretim Mühendisi" aramaktayız.Proje ve tasarım departmanlarından gelen iş emirlerini ilgili birimlere iletmek, takibini yapmak,İmalat sahasında gerekli proses düzeneklerini oluşturmak,Yalın üretim sistemindeki kavramları (Kaizen, TPM, çevik üretim) uygulamak,İmalat personellerinin iş dağılımlarını gerçekleştirmek,Yapılan ve yapılacak işlerin geriye dönük izlenebilirliği için gerekli kayıt işlemlerini oluşturmak,İmalat performans verilerini oluşturmak, izlemek ve geliştirmek,Yer aldığı işlerde risk analizi çalışmalarını yürütmek,İmalat sahası için gerekli makine teçhizatlarını belirlemek,İmalat kapasite ve doluluk oranlarını belirlemek,Proje, tasarım ve kalite departmanlarıyla imalat süreçlerinde sürekli koordinasyonda bulunmak.
  • 4 levent
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli yatırım bankası için Kurumsal Bankacılık Yetkilisi arayışımız bulunmaktadır.Bankamız stratejisi çerçevesinde yeni müşteri kazanımının gerçekleştirilmesi ve mevcut müşteri ürün penetrasyonunun arttırılmasının sağlanması,Müşterilerin günlük bankacılık işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,Müşteri kredi paketlerinin hazırlanması ve teklif sürecinin takibi,Yıllık ve aylık pazarlama bütçesini takip ederek işlem hacmi ve kar hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak,Kanunlara ve banka politikalarına uygun olarak çabuk ve doğru karar verebilmek.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli yatırım bankası için Kurumsal Bankacılık Yetkilisi arayışımız bulunmaktadır.Bankamız stratejisi çerçevesinde yeni müşteri kazanımının gerçekleştirilmesi ve mevcut müşteri ürün penetrasyonunun arttırılmasının sağlanması,Müşterilerin günlük bankacılık işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,Müşteri kredi paketlerinin hazırlanması ve teklif sürecinin takibi,Yıllık ve aylık pazarlama bütçesini takip ederek işlem hacmi ve kar hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak,Kanunlara ve banka politikalarına uygun olarak çabuk ve doğru karar verebilmek.
  • 4. levent
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli yatırım bankası için Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi arayışımız bulunmaktadır.Bankamız stratejisi çerçevesinde yeni müşteri kazanımının gerçekleştirilmesi ve mevcut müşteri ürün penetrasyonunun arttırılmasının sağlanması,Müşterilerin günlük bankacılık işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,Müşteri kredi paketlerinin hazırlanması ve teklif sürecinin takibi,Yıllık ve aylık pazarlama bütçesini takip ederek işlem hacmi ve kar hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak,Kanunlara ve banka politikalarına uygun olarak çabuk ve doğru karar verebilmek.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, yabancı sermayeli yatırım bankası için Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi arayışımız bulunmaktadır.Bankamız stratejisi çerçevesinde yeni müşteri kazanımının gerçekleştirilmesi ve mevcut müşteri ürün penetrasyonunun arttırılmasının sağlanması,Müşterilerin günlük bankacılık işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,Müşteri kredi paketlerinin hazırlanması ve teklif sürecinin takibi,Yıllık ve aylık pazarlama bütçesini takip ederek işlem hacmi ve kar hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak,Kanunlara ve banka politikalarına uygun olarak çabuk ve doğru karar verebilmek.
  • çamlıca, i̇stanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, Türkiye'nin en büyük şirketler grubu iştiraki, sağlık sektöründe faaliyet gösteren partner firmamız için " Mali İşler Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.Şirketin hedefleri doğrultusunda stratejilerinin, süreçlerinin ve organizasyonunun geliştirilmesi,Şirketin sistem kurulumunda aktif görev alınması,Muhasebe operasyonlarının yasal mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi,Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Satış Muhasebesi dahil tüm Mali İşler süreçlerinin yönetilmesi,Şirketin vergi ve diğer yasal mali yükümlülüklerinin takip edilmesi,Muhasebe süreçlerinde ilgili resmi kurumlarla (Vergi Daireleri, SGK, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret müdürlükleri gibi) olan ilişkilerin yönetilmesi,KDV, Muhtasar, Damga, ÖTV, Geçici ve Kurumlar Vergisi beyanname ve bildirgelerinin hazırlanması,Şirket kayıtlarının ve mali uygulamaların mevcut mevzuata uygun yapılmasının sağlanması,Denetim süreçlerinin yönetilmesi.
  Danışmanlığını yürüttüğümüz, Türkiye'nin en büyük şirketler grubu iştiraki, sağlık sektöründe faaliyet gösteren partner firmamız için " Mali İşler Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.Şirketin hedefleri doğrultusunda stratejilerinin, süreçlerinin ve organizasyonunun geliştirilmesi,Şirketin sistem kurulumunda aktif görev alınması,Muhasebe operasyonlarının yasal mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi,Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Satış Muhasebesi dahil tüm Mali İşler süreçlerinin yönetilmesi,Şirketin vergi ve diğer yasal mali yükümlülüklerinin takip edilmesi,Muhasebe süreçlerinde ilgili resmi kurumlarla (Vergi Daireleri, SGK, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret müdürlükleri gibi) olan ilişkilerin yönetilmesi,KDV, Muhtasar, Damga, ÖTV, Geçici ve Kurumlar Vergisi beyanname ve bildirgelerinin hazırlanması,Şirket kayıtlarının ve mali uygulamaların mevcut mevzuata uygun yapılmasının sağlanması,Denetim süreçlerinin yönetilmesi.
  • izmir, izmir
  • permanent
  Farklı alanlardaki uzman kadrosu ile anahtar teslim enerji dönüşüm hizmetleri sunan müşterimiz için "Güneş Enerji Projeleri Takım Lideri" aramaktayız.Anahtar teslim büyük ölçekli GES kurulumu taleplerinin ön değerlendirmesini yapmak,Müşteri ihtiyaç taleplerine en uygun proje tasarımını yaptırmak,Proje tekliflerini hazırlamadan önce malzemelerin fiyat, teknoloji ve tedarik şeklini teknik ve ticari olarak değerlendirmek,Şantiyede bulunan ekipler arasında görev dağılımını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,Alt yüklenicilerin işlerini, yapılan sözleşmelere, proje ve detaylarına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, sürekli denetimlerle kontrol etmek,Şantiyenin bulunduğu bölgedeki kamu, kurum ve kuruluşları ile ilişkileri yürütmek,Alt yüklenicilere verilmesi gereken proje, detay ve her türlü evrakı zamanında teslim etmek, proje ve detayların uygunluklarının kontrol edilmesini sağlamak, varsa aksaklıkları ve uyuşmazlıkları düzeltmek,Çevre ve İSG konularında şantiyenin bağlı olduğu resmi kurum ve kuruluşlarla olan iletişimi sağlamak, bu konuda şantiyeyi şirket adına temsil etmek.
  Farklı alanlardaki uzman kadrosu ile anahtar teslim enerji dönüşüm hizmetleri sunan müşterimiz için "Güneş Enerji Projeleri Takım Lideri" aramaktayız.Anahtar teslim büyük ölçekli GES kurulumu taleplerinin ön değerlendirmesini yapmak,Müşteri ihtiyaç taleplerine en uygun proje tasarımını yaptırmak,Proje tekliflerini hazırlamadan önce malzemelerin fiyat, teknoloji ve tedarik şeklini teknik ve ticari olarak değerlendirmek,Şantiyede bulunan ekipler arasında görev dağılımını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,Alt yüklenicilerin işlerini, yapılan sözleşmelere, proje ve detaylarına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, sürekli denetimlerle kontrol etmek,Şantiyenin bulunduğu bölgedeki kamu, kurum ve kuruluşları ile ilişkileri yürütmek,Alt yüklenicilere verilmesi gereken proje, detay ve her türlü evrakı zamanında teslim etmek, proje ve detayların uygunluklarının kontrol edilmesini sağlamak, varsa aksaklıkları ve uyuşmazlıkları düzeltmek,Çevre ve İSG konularında şantiyenin bağlı olduğu resmi kurum ve kuruluşlarla olan iletişimi sağlamak, bu konuda şantiyeyi şirket adına temsil etmek.
  • izmir, izmir
  • permanent
  We are looking for "Financial Controller" for our partner which is operating in manufacturing.Preparation of the monthly Management Report which preparing in accordance with IFRS,Preparation of the Business Plan, Budget, Forecast data, and KPI’s and monitoring of the relevant processes for current potential projects,Preparation of the monthly variance analysis between plan, forecast, and actual results,Coordinating the audit/review process with external auditors,Supporting the development of controlling and reporting systems,Controlling both statutory and IFRS journal entries,Analyzing of key financial indicators such as EBITDA, Operating Cash Flows etc.
  We are looking for "Financial Controller" for our partner which is operating in manufacturing.Preparation of the monthly Management Report which preparing in accordance with IFRS,Preparation of the Business Plan, Budget, Forecast data, and KPI’s and monitoring of the relevant processes for current potential projects,Preparation of the monthly variance analysis between plan, forecast, and actual results,Coordinating the audit/review process with external auditors,Supporting the development of controlling and reporting systems,Controlling both statutory and IFRS journal entries,Analyzing of key financial indicators such as EBITDA, Operating Cash Flows etc.
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our client operating in energy sector.Playing an important role in establishing and ensuring that all budget policies and procedures are implemented.Analysis of company expenses/outgoings on a monthly basis to ensure that they are in line with budgets- cost controlling management.Supporting team in managing the annual budget and forecasting preparation process in line with the company’s strategy.Supporting team in preparing the annual IFRS financial statements and report.Contributing to internal and external audit process.Quarterly, and annual financial statements and operational KPIs.Support to financial projects and operations where necessary.Develop business processes to maintain and strengthen internal control.Supporting team month-end and year-end closing process.
  We are looking for a ''Financial Controller'' for our client operating in energy sector.Playing an important role in establishing and ensuring that all budget policies and procedures are implemented.Analysis of company expenses/outgoings on a monthly basis to ensure that they are in line with budgets- cost controlling management.Supporting team in managing the annual budget and forecasting preparation process in line with the company’s strategy.Supporting team in preparing the annual IFRS financial statements and report.Contributing to internal and external audit process.Quarterly, and annual financial statements and operational KPIs.Support to financial projects and operations where necessary.Develop business processes to maintain and strengthen internal control.Supporting team month-end and year-end closing process.
  • kemalpasa, izmir
  • permanent
  Kemalpaşa'da kağıt üretimi yapan bir müşterimiz için aşağıdaki niteliklere uygun ''Mekanik Bakım Teknisyeni'' aramaktayız.Tercihen kağıt makinesi bakım ve onarım faaliyetlerine katılmış ve bu konularda deneyimli olan,Talaşlı imalat, torna, freze, argon kaynağı, elektrik ark kaynağı ve mekanik bakım konularında bilgi sahibi,Mekanik hidrolik, pnömatik konularında deneyimli,Yağlama ve taşlama işlerinde çalışmış.
  Kemalpaşa'da kağıt üretimi yapan bir müşterimiz için aşağıdaki niteliklere uygun ''Mekanik Bakım Teknisyeni'' aramaktayız.Tercihen kağıt makinesi bakım ve onarım faaliyetlerine katılmış ve bu konularda deneyimli olan,Talaşlı imalat, torna, freze, argon kaynağı, elektrik ark kaynağı ve mekanik bakım konularında bilgi sahibi,Mekanik hidrolik, pnömatik konularında deneyimli,Yağlama ve taşlama işlerinde çalışmış.
  • istanbul, istanbul (europe)
  • permanent
  We are looking for Android Developer.Do you want to join the biggest stadium in Turkey? If you’re a top-notch Android Developer who wants to create a big impact in sports tech, then we are looking for you!
  We are looking for Android Developer.Do you want to join the biggest stadium in Turkey? If you’re a top-notch Android Developer who wants to create a big impact in sports tech, then we are looking for you!
  • istanbul, istanbul (asia)
  • permanent
  KVKK, gayrimenkul ve vatandaşlık alanında faaliyet gösteren iş ortağımız için Stajyer Avukat arayışımız bulunmaktadır.Avukatlar ile beraber gerekli toplantılara katılım göstermek,İngilizce dil bilgisi çok iyi olup gerektiğinde çevrilmesi gereken evraklarda destek sağlamak,Günlük aktiviteleri ve süreçleri yakından takip etmek.
  KVKK, gayrimenkul ve vatandaşlık alanında faaliyet gösteren iş ortağımız için Stajyer Avukat arayışımız bulunmaktadır.Avukatlar ile beraber gerekli toplantılara katılım göstermek,İngilizce dil bilgisi çok iyi olup gerektiğinde çevrilmesi gereken evraklarda destek sağlamak,Günlük aktiviteleri ve süreçleri yakından takip etmek.
90 of 109 jobs seen

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.