2 jobs found in Izmir, Kocaeli

filter4
clear all
  • şekerpınar, kocaeli
  • permanent
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz Türk Otomotiv Endüstrisi için poliüretan parça üretimi yapan, 20 ülkede 65 noktaya dağıtım gerçekleştiren bir müşterimiz için Satın Alma Departmanı bünyesinde görevlendirilmek üzere Satın Alma ve Planlama Takım Lideri arayışımız bulunmaktadır.Satın alma süreçlerinde aktif rol alarak satın alma faaliyetlerini prosedürlerle belirlenen kurallar içerisinde yapmak,Alt parçalar ile ilgili(ithal ve yerli) tedarik zinciri süreçlerini gerçekleştirmek (ERP sistemini kullanmak, siparişleri haftalık olarak tedarikçiye göndermek, sipariş onaylarını almak, termin ve miktar takip etmek, parça onayını takip etmek),Tedarikçi portal süreç yönetimi yapmak,takip etmek ve geliştirmek,Üretim dışı tedarik edilen parça, malzeme ve ekipmanların güncel iş akışını takip etmek ve sağlamak,Periyodik olarak gerçekleştirilen tedarikçi denetimlerine katılmak, denetim sonuçlarını raporlamak, tedarikçi aksiyon planlarını başlatmak ve takip etmek,Onaylı tedarikçi listelerinin oluşumu ve güncellemesinde görev alarak işleyişi sağlamak,Aylık tedarikçi performans değerlendirme tablolarını hazırlamak,İlgili bölümler ile koordineli çalışarak, üretim süreçlerine uygun satın alma faaliyetlerinin sürdürmek,Firma içi proses ve bölüm denetimlerinde görev almak,Alt parça stok takibi yapmak,Potansiyel alternatif tedarikçiler bulmak ve raporlamak,Satın alma talepleri(parça, ham madde, ekipman,hizmet vb) ile ilgili olarak piyasa araştırması yapmak, uygun tedarik kaynaklarını tespit etmek, alternatif fiyat tekliflerini almak,Make or buy analizleri yapmak,Toplam satın alma bütçesini azaltmak için gerekli cost down çalışmalarını gerçekleştirmek.
  Danışmanlığını yürütmüş olduğumuz Türk Otomotiv Endüstrisi için poliüretan parça üretimi yapan, 20 ülkede 65 noktaya dağıtım gerçekleştiren bir müşterimiz için Satın Alma Departmanı bünyesinde görevlendirilmek üzere Satın Alma ve Planlama Takım Lideri arayışımız bulunmaktadır.Satın alma süreçlerinde aktif rol alarak satın alma faaliyetlerini prosedürlerle belirlenen kurallar içerisinde yapmak,Alt parçalar ile ilgili(ithal ve yerli) tedarik zinciri süreçlerini gerçekleştirmek (ERP sistemini kullanmak, siparişleri haftalık olarak tedarikçiye göndermek, sipariş onaylarını almak, termin ve miktar takip etmek, parça onayını takip etmek),Tedarikçi portal süreç yönetimi yapmak,takip etmek ve geliştirmek,Üretim dışı tedarik edilen parça, malzeme ve ekipmanların güncel iş akışını takip etmek ve sağlamak,Periyodik olarak gerçekleştirilen tedarikçi denetimlerine katılmak, denetim sonuçlarını raporlamak, tedarikçi aksiyon planlarını başlatmak ve takip etmek,Onaylı tedarikçi listelerinin oluşumu ve güncellemesinde görev alarak işleyişi sağlamak,Aylık tedarikçi performans değerlendirme tablolarını hazırlamak,İlgili bölümler ile koordineli çalışarak, üretim süreçlerine uygun satın alma faaliyetlerinin sürdürmek,Firma içi proses ve bölüm denetimlerinde görev almak,Alt parça stok takibi yapmak,Potansiyel alternatif tedarikçiler bulmak ve raporlamak,Satın alma talepleri(parça, ham madde, ekipman,hizmet vb) ile ilgili olarak piyasa araştırması yapmak, uygun tedarik kaynaklarını tespit etmek, alternatif fiyat tekliflerini almak,Make or buy analizleri yapmak,Toplam satın alma bütçesini azaltmak için gerekli cost down çalışmalarını gerçekleştirmek.
  • gebze, kocaeli
  • permanent
  Gebze'de bulunan ve otomotiv parçaları üretimi yapan firmamız için "Satın Alma Uzmanı" arayışımız vardır.Piyasa araştırmaları yaparak en iyi ve en uygun tedarikçileri bulmak ve bunların yeterliliğini inceleyip, gerekli denetimlerin organize edilmesi. Yönetim onaylarının takibi ve onay sonrasında firmaların “Onaylı / tercih edilen tedarikçiler” listesine alınması ve listenin güncellenmesi.Satın alma işlemlerinde standart satın alma sözleşmeleri hazırlanması ve firmalar ile yapılan sözleşmelerin kontrolü.Proje / satış departmanlarından gelen yeni teklif taleplerinde satın alma parçalarına ait ilgili ürün/ürünler için tekliflerin toparlanması, satış ekibine iletilmesi. Proje / satış tarafından iletilen numune / prototip /ön seri parça tedariki için tedarikçiler ile ilgili anlaşmaların tamamlanması ve parça teminini. Seri üretim parçalarında alt tedarikçiler ile işçilik / malzeme / kapasite konularının görüşülmesi, ilgili güncellemelerin ve anlaşmaların yönetimi. Mevcut tedarikçiler ile yakın ilişkiler kurulması, kalite sevkiyat ve üretim performanslarında olumsuzluklar var ise düzeltilmesi için STA ile birlikte aksiyonların takibi. Makine / ekipman / kalıp / hizmet alımlarında ilgili tedarikçilere yapılacak ödemelerin takibi.Ödemeler için ilgili departmanlardan ödeme onaylarının alınması ve muhasebe departmanına ödeme emri iletilmesi. Satın alma kalemlerinde ürünlere göre yıllık / 6 aylık dönemlerde alternatif ürün / firma araştırması yaparak maliyet kazancı / kalite iyileştirmesi gibi konularda çalışma yapılması.
  Gebze'de bulunan ve otomotiv parçaları üretimi yapan firmamız için "Satın Alma Uzmanı" arayışımız vardır.Piyasa araştırmaları yaparak en iyi ve en uygun tedarikçileri bulmak ve bunların yeterliliğini inceleyip, gerekli denetimlerin organize edilmesi. Yönetim onaylarının takibi ve onay sonrasında firmaların “Onaylı / tercih edilen tedarikçiler” listesine alınması ve listenin güncellenmesi.Satın alma işlemlerinde standart satın alma sözleşmeleri hazırlanması ve firmalar ile yapılan sözleşmelerin kontrolü.Proje / satış departmanlarından gelen yeni teklif taleplerinde satın alma parçalarına ait ilgili ürün/ürünler için tekliflerin toparlanması, satış ekibine iletilmesi. Proje / satış tarafından iletilen numune / prototip /ön seri parça tedariki için tedarikçiler ile ilgili anlaşmaların tamamlanması ve parça teminini. Seri üretim parçalarında alt tedarikçiler ile işçilik / malzeme / kapasite konularının görüşülmesi, ilgili güncellemelerin ve anlaşmaların yönetimi. Mevcut tedarikçiler ile yakın ilişkiler kurulması, kalite sevkiyat ve üretim performanslarında olumsuzluklar var ise düzeltilmesi için STA ile birlikte aksiyonların takibi. Makine / ekipman / kalıp / hizmet alımlarında ilgili tedarikçilere yapılacak ödemelerin takibi.Ödemeler için ilgili departmanlardan ödeme onaylarının alınması ve muhasebe departmanına ödeme emri iletilmesi. Satın alma kalemlerinde ürünlere göre yıllık / 6 aylık dönemlerde alternatif ürün / firma araştırması yaparak maliyet kazancı / kalite iyileştirmesi gibi konularda çalışma yapılması.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.