οικονομικός/ή διευθυντής/ντρια in χίος

posted
job type
μόνιμη
apply now

job details

posted
location
χίος, north aegean
job category
accounting & finance
job type
μόνιμη
reference number
21913

job description

Θα ήθελες να εργαστείς ως οικονομικός/ή διευθυντής/ντρια σε μία από τις πιο καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις που εδρεύει στη Χίο; Διαθέτεις εμπειρία σε αντίστοιχη θέση οικονομικού/ής διευθυντή/ντριας. Ο/Η οικονομικός/η διευθυντής/ντρια θα είναι υπεύθυνος/η για το reporting της εταιρίας και τη συνολική επίβλεψη της οικονομικής διεύθυνσης. 

benefits

Η εταιρία για τη θέση του/της οικονομικού/ης διευθυντή/ντριας δίνει τη δυνατότητα:

 • να γίνει μέλος ομάδας αναγνωρισμένης εταιρείας
 • επαγγελματικής ανέλιξης μέσα στον οργανισμό σύμφωνα με τις φιλοδοξίες σου

responsibilities

Τα καθήκοντά σου ως οικονομικός/η διευθυντής/ντρια θα περιλαμβάνουν:

 • Τον έλεγχο, επίβλεψη και καθοδήγηση της οικονομικής διεύθυνσης.
 • Την διαχείριση της αποτύπωση των πάσης φύσεως συναλλαγών στα βιβλία του Οργανισμού και τη σύννομη τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων,
 • Την παρακολούθηση, έλεγχο και συμφωνία των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και γενικά τις συναλλαγές του Οργανισμού με το Δημόσιο,
 • Την σύνταξη και έκδοση των ετήσιων και μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και αναφορών,
 • Την εκπόνηση και δημοσιοποίηση της πολιτικής εισπράξεων και πληρωμών του Οργανισμού,
 • Την διαχείριση του ταμείου, των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων,
 • Την παρακολούθηση, έλεγχο και συμφωνία των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και απαιτήσεων του οργανισμού και την διασφάλιση της κεφαλαιουχικής επάρκειας του Οργανισμού,
 • Συμμετοχή στη λήψη, και εφαρμογή της εγκεκριμένης πιστωτικής πολιτικής του οργανισμού,
 • Την εκπόνηση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών συνολικά και ανά διεύθυνση και την έκδοση μηνιαίων στατιστικών αναφορών σχετικών με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών,
 • Τον συστηματικό οικονομικό έλεγχο και παρακολούθηση των υπολοίπων διευθύνσεων και τμημάτων,
 • Την διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού,

requirements

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του/της οικονομικού/ης διευθυντή/ντριας είναι:

 • Πτυχίο ανωτάτης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης
 • 7 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, σε βιομηχανική εξαγωγική εταιρία
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα υπογραφής Α τάξης
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαδικού πνεύματος
 • Διοίκηση και ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

information

Αν ενδιαφέρεσαι για την θέση του/της οικονομικού/ης διευθυντή/ντριας κάνε την αίτησή σου τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να τηλεφωνήσεις στο 2166001352, Εύα Στάμου

Σε περίπτωση που το βιογραφικό σας εγκριθεί, ενδέχεται να λάβετε ένα αυτοποιημένο μήνυμα προκειμένου να υποβάλετε ένα video απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.