administratieve en financiele medewerker (m/v) in Elsene

posted:
location
Elsene, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
job type
Tijdelijk
reference number
TTBE397082
apply now

job description

Taken : - Is verantwoordelijk voor de follow-up van de procedures betreffende het behalen en wijzigen van de mijlpalen. Deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met een aantal taken, zoals: * de goede integratie van het budget in SAP controleren * de afgifte van alle vergunningen controleren * de technische voltooiing van het project realiseren * de aanwezigheid van het constructeursdossier controleren * de openstaande verbintenissen controleren en behandelen * zich ervan vergewissen dat de avenanten van de bestellingen zijn afgesloten - Detecteert op proactieve wijze de projecten die vertraging hebben opgelopen inzake het behalen van de mijlpalen en coördineert samen met de PL de te nemen maatregelen. - Coördineert het invoeren en het updaten en/of het controleren van de projectbudgetten in de tools (SAP PS, Excel Babe) teneinde te waarborgen dat de business de financiële evolutie van zijn projecten kan volgen. - Controleert de coherentie van de budgetstructuur in de tool SAP PS en wijzigt ze indien nodig. - Detecteert en wijzigt indien nodig eventuele incoherenties tijdens de herziening van de budgetten, de maatregelen, de geplande kosten en de planning. - Controleert de aanwezigheid van goodwill en netto boekhoudkundige waarde en detecteert eventuele incoherenties in de bedragen en de planning van de buitengebruikstellingen. - Past de budgetten/kostenplanning (ontvangstplan) aan de werkelijke situatie aan, op eigen initiatief en/of op verzoek van de TL/PL en in functie van de arbitrages en sturing van de business. - Ziet erop toe dat de begroting wordt opgesteld in overeenstemming met de regels inzake financieel beheer. - Vraagt het akkoord van de PL aan voor de belangrijkste acties die in SAP moeten worden uitgevoerd. - Verleent op proactieve wijze ondersteuning aan de PL¿s , opdat hij de budgettaire, financiële en administratieve aspecten en de planning van de projecten efficiënter kan beheren.

qualification

- Hoger secundair onderwijs - Zeer goede SAP kennis - Goede kennis van beide landstalen - Minstens 2 tal jaar ervaring in een gelijkaardige functie - Klantgericht. - Efficiënte communicatie. Het is een opdracht in het kader van een project tot mei 2018, dat kan verlengd worden.
apply now