chef kassier(ster) in Vilvoorde

posted:
location
Vilvoorde, Vlaams-Brabant
job type
Vast
reference number
RSBE444350
apply now

job description

Beheer van de Front-End: ¿ Beheerst alle procedures m.b.t. de kassa¿s en Pos Server. ¿ Waakt over de toepassing van de anti-mali regels. ¿ Motiveert zijn medewerkers om een vriendelijk onthaal, een positieve en professionele houding naar de klanten te verzekeren . ¿ Zorgt voor een onmiddellijke oplossing van eventuele klantenproblemen. ¿ Controleert de aanwezigheid van voldoende economaat aan de kassa¿s. ¿ Controleert de aanwezigheid van manden en karren. ¿ Beheert de files aan de kassa¿s. ¿ Verzekert de opvolging van de kassaverschillen. ¿ Motiveert haar medewerkers om zorg te dragen voor het technisch- en informatica materiaal. ¿ Waakt over het dragen, onderhoud en vervangen van de werkkledij (+ badge). Beheer van de Koffer: ¿ Beheerst alle procedures m.b.t. de koffer en waakt over de correcte toepassing (beheer en veiligheid van de fondsen). ¿ Verzekert een goede opvolging van de kofferverschillen. Organisatie van de ploeg: ¿ Maakt de maandelijkse uurroosters op en houdt hierbij rekening met de commerciële evenementen en de klantenstroom, en past hem aan bij onvoorziene omstandigheden (afwezigheden, ¿) ¿ Organiseert de bezetting van de kassa¿s. ¿ Is verantwoordelijk voor de verlofplanning van haar ploeg. ¿ Waakt over het respecteren van de rustpauzes. ¿ Is verantwoordelijk voor het beheer van de eventuele over- en bijkomende uren, onder toezicht van de manager. ¿ Controleert maandelijks de prestaties van haar ploeg (tikkaarten) en vult de loondocumenten in voor alle medewerkers van de winkel. Communicatie: ¿ Is verantwoordelijk voor toepassing van een formele, gestructureerde en permanente communicatie met zijn ploeg (vergaderingen, communicatieschrift). ¿ Communiceert permanent met haar Chef Exploitatie en Manager en informeert ze over alle vastgestelde problemen. Administratie: ¿ Beheert de verzekeringsdossiers. ¿ Beheert de contracten (schools, ¿)

qualification

¿ Analysevermogen ¿ Overtuiging- en verenigingsvermogen ¿ Georganiseerd, gestructureerd ¿ Strikt in het werk en het beheer van de ploeg ¿ Flexibel ¿ Anticipatievermogen ¿ Beschikbaar, autonoom en discreet ¿ Overtuigend, aandachtig, proactief, critisch ¿ Uitgebreide zin voor communicatie en aandacht ¿ Positieve leider ¿ Oplossing, objectief en resultaten gericht ¿ Zin voor commerce ¿ Klantgericht ¿ Je spreek vloeiend Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans ¿ Outlook, Internet, Word, Excel
apply now