deskundige dienst stedenbouw & ruimtelijke ordening (kraainem, 1 jaar, verlenging mogelijk)

posted
job type
vast
apply now

job details

posted
location
kraainem, vlaams-brabant
job category
Administratief & Secretarieel
job type
vast
working hours
Full-time
reference number
RSBE494079
phone
016 58 95 22
apply now

job description

- Samen met de omgevingsambtenaar de aanvragen beheren (voorbereiding en afhandeling) over omgevingsvergunningen en verkavelingsvergunningen. - Alle taken uitvoeren in verband met de aanvragen om omgevingsvergunningen (bouw, verkaveling, attesten, overtredingen,...) en dit overeenkomstig de geldende wetgeving. - De dossiers samenstellen ter voorbereiding van het schepencollege en de gemeenteraad. - Projectvoorstellen bespreken samen met de burger en architect en zoeken naar een zinvol ruimtelijk antwoord voor gestelde probleemstellingen, informatie verschaffen aan de burger in verband met wetgeving en beschikbare premies. - Vanuit de praktijk en op basis van je expertise, input leveren voor het beleid en de strategie van de dienst. - Diverse registers bijhouden zoals o.a. plannen- en vergunningenregisters. - De wetgeving opvolgen die verband houdt met de uit te voeren taken en andere ontwikkelingen

qualification

- PC-vaardigheden: vlot kunnen werken met het Microsoft Office pakket. - Een basiskennis hebben van de omgevingswetgeving en de wetgeving op stedenbouw of bereid zijn dit te verwerven na aanwerving. - Een goed ruimtelijk inzicht hebben. - Plannen kunnen lezen en interpreteren (bouwplannen, verkavelingsplannen, uitvoermgsplannen, bestemmingsplannen, enzovoort). - Voldoende communicatieve vaardigheden hebben om aan het loket de burger op een cliëntgerichte wijze te bedienen. - Eigen werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken. - Taken zelfstandig en correct kunnen afwerken binnen vooropgestelde termijnen en op de voorgeschreven manier. - Snel en efficiënt kunnen inwerken in nieuwe materie. - Sociaal vaardig zijn: assertief zijn, kunnen omgaan en samenwerken met mensen, individueel en in groep. - Flexibiliteit naar taken en werkomstandigheden. - Een bachelordiploma hebben of gelijkgesteld, bij voorkeur in de richting van bouwkunde, (landschaps)architectuur, geografie, enzovoort. Competenties - De volgende waarden hoog in het vaandel dragen: positief zijn, respect, innovatie en kwaliteit. - Klantvriendelijk zijn. - Loyaal en discreet zijn (t.o.v. werkgever, collegas en derden). - Zin voor nauwkeurigheid en stiptheid. - Verantwoordelijkheidszin hebben.