deskundige ruimtelijke ordening (temp to perm, kortenberg) in brussel-stad

posted
job type
tijdelijk
apply now

job details

posted
location
brussel-stad
job category
Administratief & Secretarieel
job type
tijdelijk
reference number
RSBE477419
phone
016 58 95 22
apply now

job description

Dagdagelijkse taken zijn de volgende: Binnen handhavingsbeleid: -preventie van stedenbouwkundige overtredingen door goede en duidelijke voorlichting naar de burger -instaat voor het gemeentelijke handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. -opvolgen van het ruimtelijk beleid op gewestelijk en provinciaal niveau. Binnen ruimtelijke plannig: -mondelinge ondersteuning en adviesverstrekking bij het procesverloop van grote bouwprojecten (projectontwikkeling) -uitdenken, uitwerken en coördineren van projecten omtrent ruimtelijke thema's -mee bewaken van de samenhang van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, vergunningenbeleid en huisvestingsbeleid -mee vorm geven aan het ruimtelijk management via de begeleiding van stedenbouwkundige projectontwikkelingen en huisvestingsprojecten -de nodige input geven voor het bijhouden van het plannenregister, het vergunningenregister en het register van onbebouwde percelen -instaan voor de uitvoering of de begeleiding van beleidsvoorbereidende stedenbouwkundige en planologische studies en van het gemeentelijk woonbeleid en het beleid hieromtrent adviseren Binnen stedenbouwkundige en verkavelingsdocumenten: -behandelen van stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsdossiers en attesten - inwinnen van adviezen en adviezen verlenen aan verschillende instanties -informatie verstrekken en inlichtingen verlenen naar de burger -verantwoordelijkheid inzake het bijhouden van door het decreet opgelegde registers -volledigheid van ontvangen dossiers nakijken en eventueel ontbrekende stukken melden aan de bouwheer

qualification

Hiervoor zoeken we iemand met de volgende eigenschappen: -Voldoende technische kennis van de wetgeving en regelgeving. -Een hoge inzet -Kwaliteit staat hoog in het vaandel en je bent nauwgezet -Klantgericht