machine operator in hamont-achel

posted
job type
vast
apply now

job details

posted
location
hamont-achel
job category
Industrie
job type
vast
working hours
Full-time
reference number
RSBE493075
phone
014 31 70 29
apply now

job description

- Profielbeschrijving: Goedemiddag k heb zonet de vacature van machineoperator terug online geplaatst dus jullie mogen terug de zoektocht starten voor een geschikte kandidaat Alvast bedankt Met vriendelijke groeten, Mieke Claassen csm.gif Personeelsverantwoordelijke T +32 11 550 309 | M +32 497 756451 | mieke.claassen@csm.be operator 2 ploegen optie vast staal CSM¿Steelstructures¿NViséénvandebelangrijksteEuropesebedrijvenophetgebiedvan hoogwaardigestaalconstructies. Inonzewerkplaatsenwordencontinudemeestingewikkeldeentechnischhoogstaande projectenindomeinenalshoogbouw,bruggen,pretparkattracties,architectonischeen industriëleconstructies,toteengoedeindegebracht. Hetvervaardigenvandezeinternationaleprojectengebeurtsteedsvolgensdehoogste kwaliteitsstandaards. functie: AlsmedewerkervandevoorbereidingsafdelinginAchelkomjeineenteamterechtwaar deaangekochtestaalproductenverwerktwordentothalffabricaten. Aandehandvanproductielijstenenwerkplaatstekeningenvoerjijdaarbijdiverse bewerkingenuit:hetbedienenvanNC-machines,laden,lossen,endiversemanuele bewerkingen(slijpen,manueelbranden¿). VandezehalffabricatenwordenindelasafdelinginHamontbouwonderdelensamengesteld profiel: JebehaaldeeenA2-diplomaen/ofbentgelijkwaardigdoorervaring Jebentbereidominploegendienst(morgen/namiddag)tewerken Pluspunt:ervaringinhetbedienenvaneenrolbrugenplanlezen - Aantal uren/week: 38 - Aantal dagen/week: 5

qualification

Technisch secundair onderwijs Mechanica - Elektriciteit - Indicatie eigen vervoermiddel: Nee - Ploegenstelsel: 2-ploegenstelsel - Voorkeuren: Temp to Perm (type job), Normaal (werknemerstype), (salaris), (dienstvorm) Functie: 1 tot 3 jaar Algemeen: 1 tot 3 jaar