preventieadviseur in paal

posted
job type
vast
apply now

job details

posted
location
paal
job category
Logistiek
job type
vast
reference number
RSBE477417
phone
011 26 07 61
apply now

job description

We zijn op zoek naar een vlotte preventieadviseur die verantwoordelijk is voor de dynamische risicobeheersing, de permanente risicoanalyse en het opvolgen van het jaarlijks preventieplan. Belangrijkste verantwoordelijkheden en bevoegdheden: - Je verleent bijstand aan de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de dynamische risicobeheersing - Je houdt toezicht en adviseert bij verbeteringen op de organisatie van eerste hulp, calamiteiten, arbeidsomstandigheden, veiligheid, hygiëne - Je houdt toezicht op aankoop, onderhoud en gebruik van arbeidsmiddelen en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen - Je adviseert en instrueert op het gebied van omgevingsfactoren, fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, voorkomen brand en procedures bij ernstig en onmiddellijk gevaar - Je onderzoekt en rapporteert naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten op de arbeidsplaats, conform KB 27/03/98 en alle wijzigingen. Je kan aangifte doen van beroepsziekten. - Je verzorgt het secretariaat van het CPBW, inclusief opstellen van de notulen - Je stelt en volgt risicoanalyses en het jaarlijks actieplan op - Je verzekert in overleg met de afdeling HR het gezondheidstoezicht (hygiëne arbeidsplaatsen + sociale voorzieningen) op de werknemers - Je werkt in overleg met de werkgever een preventiebeleid inzake werkdruk, ergonomie en psychosociale factoren van de werknemers uit en je speelt een actieve rol indien er klachten of opmerkingen zijn. - Je houdt relevante wet- en regelgeving bij en onderneemt actie bij wijzigingen - Je verricht systematisch onderzoek op de arbeidsplaatsen en werkposten betreffende de arbeidsomstandigheden, veiligheid, hygiëne. Je adviseert verbetermogelijkheden indien nodig

qualification

- Je beschikt over een technish bachelordiploma of studeert hierin binnenkort af - Je beschikt over een diploma 'Preventieadviseur 2' of je bent in opleiding of je bent van plan deze opleiding te starten na je studies - Je bent in het bezit van een VCA diploma of bent bereid deze op korte termijn te behalen - Je hebt kennis van het Nederlands en Frans in woord en geschrift