preventieadviseur in Wondelgem

posted:
location
Wondelgem
job type
Vast
reference number
RSBE448812
apply now

job description

Voor een bedrijf in Wondelgem zoekt Randstad een preventie adviseur. Jouw taken bestaan uit: - Controleren, adviseren en implementeren van veiligheidsprocedures en van de van toepassing zijnde wettelijke eisen zowel naar welzijn, veiligheid als naar milieu toe - Controleren of de werknemers de veiligheidsprocedures begrijpen en toepassen alsook correctieve acties voorstellen, implementeren en opvolgen - Het plannen, opstellen, uitvoeren, bewaken en rapporteren van veiligheidsaudits - Begeleiden en faciliteren van milieuvergunningsaanvragen - Ondersteuning en meewerken aan ongevalsonderzoeken en de rapportage ervan - Voorstellen opmaken, adviseren en meewerken aan een dynamische risicobeheersing - Zitting nemen in diverse vergaderingen met betrekking tot veiligheid. Dit bevat onder andere: deelname aan diverse veiligheidsmeetings, opleiding geven ivm veiligheidsgerelateerde materie, actieve participatie in veiligheidsgerelateerde werkgroepen - De taak van preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne bestaat erin de werkgever en de werknemers raad te geven in verband met welzijn op het werk - Een grondige kennis en opvolging van de wettelijke eisen Je bent tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit: - Opstellen en wijzigen van procedures die betrekking hebben op het beheer van het QMS-Sharepoint - Verder uitbouwen en bewaken van de kwaliteitssystemen die zijn uitgerold en vastgelegd op het QMS-SharePoint - Nazicht en beoordeling van nieuwe of wijzigingen aan bestaande procesbeschrijvingen, alsook het administreren en verspreiden ervan - Uitvoeren van kwaliteitsaudits - Vastleggen en opstellen van actieplannen in samenwerking met betrokkenen gebaseerd op de audit resultaten en het opvolgen ervan - Voorstellen en initiëren van verbeteringen ten aanzien van kwaliteit - Onderhoud en ontwikkeling van het QMS-Sharepoint - Kwaliteitsrapporteringen

qualification

Je hebt een Master opleiding in een technische richting afgerond Je hebt een attest van Preventieadviseur niveau II Je hebt een goede kennis van de van toepassing zijnde milieureglementering en milieuvergunningen Je hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels Je kan vlot werken met MS Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) Je hebt een rijbewijs B Interesse in deze vacature? Stuur je cv en motivatiebrief naar hightechnics_gent@randstad.be
apply now