projectingenieurs bouwkunde/elektromechanica brussel (vast) in brussel-stad

posted
job type
vast
apply now

job details

posted
location
brussel-stad
job category
Administratief & Secretarieel
job type
vast
working hours
Full-time
reference number
RSBE485098
phone
016 58 95 22
apply now

job description

Je staat in voor het ontwerp en de bouw van drinkwaterinstallaties, zoals waterproductiecentra, reservoirs en watertorens. De te realiseren projecten zijn zeer divers en kunnen zowel renovaties en optimalisaties van bestaande installaties zijn, als volledige nieuwbouwprojecten. Deze projecten werk je uit binnen een multi-disciplinair team van gespecialiseerde medewerkers en aannemersbedrijven. Als projectingenieur sta je in voor het leiden van projecten voor de realisatie van aanpassingen, renovatie en nieuwbouw van installaties voor de productie, transport en opslag van water. Je bent verantwoordelijk vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering van de werken, alsook voor de finale indienststelling. Voornaamste opdrachten Je werkt de detailengineering uit (ontwerp t.e.m. de opmaak van plannen, bestek en andere aanbestedingsdocumenten) van de nieuwe waterbehandeling- opslag- en/of pompinstallaties. Dit omvat: voor de discipline elektromechanica omvat dit het in kaart brengen van de procescomponenten, het hydraulisch en mechanisch ontwerp, het ontwerp van laagspannings- en middenspanningsinstallaties, de uitwerking van concepten voor processturingen,voor de discipline bouwkunde omvat dit het vertalen van de ontwerptekeningen van de architect naar een bouwkundig ontwerp, het bepalen van de toe te passen bouwtechnieken, het vooronderzoek van de stabiliteitsaspecten van het gebouw, enzovoort Je staat in voor de planning en de volledige coördinatie van de toegewezen projecten: ontwerpen opmaken en tekenwerk begeleiden, de volledige gunningsprocedure aansturen, de planning en het budget opmaken, de uitvoering van de werven en de indienststelling opvolgen, de werkzaamheden van het projectteam operationeel organiseren, de projectcommunicatie en -administratie organiseren, enzovoort

qualification

Je hebt een diploma Master of een ander diploma zoals vermeld in de lijst van diplomas. Voor deze vacatures zoeken wij expliciet naar kandidaten master in de ingenieurswetenschappen in de richting bouwkunde, elektromechanica, elektrotechniek of werktuigkunde. Je hebt goede kennis van laag- en middenspanning, hydraulica, pneumatica, mechanica en automatiseringstoepassingen. Je hebt basiskennis van in waterbehandeling gebruikte chemicaliën. Je hebt een goede kennis (op masterniveau) van bouwkunde (stabiliteit, materialen en technieken) Kennis van waterbehandelingsprocessen zelf is een pluspunt. Je hebt kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften. Kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten is een pluspunt. Je hebt kennis van projectmanagement. Je hebt kennis van de courante software. Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit. Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op belanghebbenden. Je neemt initiatief en werkt vanuit de eigen functie aan je eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie. Je uit je mening en heb hierbij zicht op de consequenties hiervan. Je trekt logische op basis van gegevens en kunt hier een hypothese uit formuleren. Je stuurt medewerkers aan en motiveert zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband. Je levert een bijdragen aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. Je bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen.