tècnic intermig i/o superior en prl in lleida

posted
job type
tiempo completo
salary
€ 19,000 por año
apply now

job details

posted
location
lleida, cataluna
job category
Administración y Secretariado
job type
tiempo completo
working hours
Completa
salary
€ 19,000 por año
experience
2
reference number
job#2181303
apply now

job description

La realització d'aquelles avaluacions de riscos el desenvolupament exigeixi:

. 1. Promoure, amb caràcter general, la prevenció a l'empresa i la seva integració en aquesta.
2. Realitzar avaluacions de riscos, excepte les específicament reservades al nivell superior.
3. Proposar mesures per al control i reducció dels riscos o plantejar la necessitat de recórrer al nivell superior, a la
vista dels resultats de l'avaluació.
4. Realitzar activitats d'informació i formació bàsica de treballadors.
5. Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control
de les condicions de treball que tingui assignades.
6. Participar en la planificació de l'activitat preventiva i dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d'emergència
i primers auxilis.
7. Qualsevol altra funció assignada com a auxiliar, complementària o de col·laboració del nivell superior.


- L'establiment d'una estratègia de mesurament per assegurar que els resultats obtinguts caracteritzen
efectivament la situació que es valora, o una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.
- La formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seva àrea de
especialització La planificació de l'acció preventiva a desenvolupar en les situacions en què el control o reducció de
dels riscos suposa la realització d'activitats diferents, que impliquen la intervenció de diferents especialistes.

qualification

Grado-Grado en Prevención y Seguridad Integral;Ciclo Formativo Grado Superior-Otros