bouwinspecteur in noord-brabant

toegevoegd
dienstverband
tijdelijk
solliciteer nu

vacature details

toegevoegd
standplaats
noord-brabant
vakgebied
Techniek
dienstverband
tijdelijk
ervaring
3
referentie
IGB196697105
solliciteer nu

functieomschrijving

Taken:
 • Houdt zelfstandig  toezicht op de uitvoering van bouw- en sloopvergunningen (inclusief asbest) en op strijdig gebruik van gebouwen;
 • Beslist bij calamiteiten of gesignaleerde tekortkomingen ter plekke zelfstandig over maatregelen, zoals stilleggen van de bouw / treffen van voorzieningen. Onderkent de risicovolle momenten ter bepaling van een eventueel afbreukrisico en neemt dit mee in zijn overwegingen om te komen tot een juridisch verantwoord besluit en stemt dit, indien nodig / gewenst, af;
 • Bewaakt de kwaliteit van de woningvoorraad en bouwwerken door onderzoek naar de bouwtechnische en monumentale kwaliteit van panden;
 • Constateert bij handhaving tekortkomingen en zorgt voor het in werking stellen van de aanschrijvingsprocedures en schriftelijke berichtgeving aan vergunninghouder;
 • Moet zelfstandig, zowel bouwkundig als juridisch (toetsing aan wetgeving en afweging iets wel of niet aan te schrijven), een oordeel vormen m.b.t. een uitgevoerd werk;
 • Beoordeelt en besluit op verzoeken tot het toepassen van gelijkwaardigheid m.b.t. het Bouwbesluit en weegt hierbij juridische en bestuurlijke aspecten;
 • Adviseert in samenwerking met anderen bij bezwaar- en beroepszaken;
 • Denkt mee in nieuwe werkmethoden en deelt deze met zijn/haar collega’s;
 • Overlegt waar nodig met de senior bouwinspecteur;
 • De van toepassing zijnde regelgeving dient zelfstandig en op basis van eigen deskundigheid geïnterpreteerd te worden en wordt in het kader van de klantgerichtheid de grens van het toelaatbare opgezocht.
 • Rekening moet worden gehouden met maatschappelijke omstandigheden, ontwikkelingen op het vakgebied, waardoor afstemming met andere disciplines is vereist.


Arbeidsvoorwaarden
Op basis van detachering of detachering-vast. Inzet 32-36 uur per week.

vaardigheden

Kennis, vaardigheden, competenties:
 • Algemeen werk- en denkniveau HBO (bouwkunde);
 • Naast algemene regelgeving/kennis (Bouwverordening, ABW II, etc.) dient iedere medewerker 1 à 2 technische applicaties te beheersen en zet deze kennis in ten behoeve van zijn collega’s;
 • Gedegen bouwkundige en juridische kennis en ervaring van resp. het vakgebied van de Wabo, met inzicht in naastgelegen vakgebieden;
 • Goed kunnen inleven in het standpunt van een ander, stimuleren van openheid bij de ander door eigen wijze van reageren, aanpassen van taalgebruik aan gehoor en helder en gestructureerd formuleren is noodzakelijk. Luistervaardigheden als uit laten praten, open vragen stellen, doorvragen, reflecties en samenvattingen geven dienen toegepast te worden;
 • Vaardigheid is vereist in het onderhouden van functionele contacten, zowel binnen als buiten de dienst met collega's en medewerkers van de eigen sector en andere sectoren, cliënten en  collega's van andere diensten, alsmede met bijv. architecten, aannemers en constructeurs en medewerkers van andere overheden.
 • Contacten: anderen moeten overtuigd worden van standpunten en instemmen met bepaalde plannen, ideeën of producten;
 • Analytisch vermogen: onderkent causale verbanden in vraagstukken en doorziet onderlinge relaties;

functie-eisen

HBO