commercieel manager in eygelshoven

toegevoegd
Dienstverband
tijdelijk met uitzicht op vast
solliciteer nu

job details

toegevoegd
Standplaats
eygelshoven, limburg
vakgebied
Commercieel/ Verkoop/ Inkoop
Dienstverband
tijdelijk met uitzicht op vast
Referentie
63353
phone
043-3291735
solliciteer nu

Vacature omschrijving

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het aansturen van een aantal medewerkers binnendienst verkoop en accountmanagement. Hierbij de procedures, processen te verbeteren en incidenteel (maandbasis) klantbezoek. Het versterken van de marktpositie door het ontwikkelen, (laten) realiseren en bewaken van de vastgestelde verkoopdoelstellingen, zoals opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem, van Laura Metaal Eygelshoven BV – Fabrications.


PLAATS IN DE ORGANISATIE
 Algemeen Directeur
Commercieel Manager
(Key) Account Manager – In-en Verkoop Assistant – Med Expeditie/Materiaalvoorziening – Calculator/Inkoop

RESULTAATGEBIEDEN: Beleidsontwikkeling, Organisatie, Verkoop, Rapportage en People Management

Verantwoordelijkheden
• Naleven van en toezien op en uitvoering geven aan organisatiebeleid, zoals vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem.
• Het bepalen, implementeren en realiseren van het organisatiebeleid.
• Het aanspreken van medewerkers, collega’s en externen op de juiste manier en het zich laten aanspreken.
• Het managen van de verkooporganisatie.
• Bekwaam leiding geven aan medewerkers van de toegewezen afdelingen.
• Voldoen aan KPI’s.
• Draagt zorg voor een veilige werkomgeving waarin het ongevalsrisico wordt geminimaliseerd en motiveert medewerkers om verbetervoorstellen in te dienen
• Het opstellen van incidentrapportages en zorgdragen voor verspreiding en bespreking in MT.
• Uitvoeren van VOR conform jaarplanning.
• Borgen van kwaliteitscontroles aan het product en het proces, eventueel aan de hand van voorschriften en specificaties.
• Behalen (of overtreffen) van de vastgestelde verkoopomzet.
• Voorkomen van overschrijding van de kosten conform het afdelingsbudget.
• Verstrekken van juiste en betrouwbare adviezen en rapportages aan de Algemeen Directeur.
• Verkennen van de markt en zorgen voor juiste analyses.
• Bewaken van verkoopprijzen en marges.

Bevoegdheden
• Ontwikkelen van verkoopbeleid als input voor MT-vergaderingen.
• Nemen van maatregelen binnen de eigen afdeling om gestelde doelen te bereiken.
• Nemen van maatregelen om overschrijding van plannen en afdelingsbudget te voorkomen.
• Geven van richtlijnen en instructie aan collega’s en opleiden van (nieuwe) medewerkers;
• Leiding geven aan de medewerkers van de desbetreffende afdelingen.
• Naleven van, toezien op en uitvoering geven aan organisatiebeleid.
• Het aannemen van opdrachten van klanten.
• Het afgeven van vaste prijzen of ramingen voor de uit te voeren opdrachten binnen de geldende procuratieregelingen.
• Optreden als klantcoördinator voor LME.
• Het doen van investeringen (middelen) volgens richtlijnen van Laura Holding.
• Het aangaan van financiële verplichtingen volgens procuratieregeling van Laura Holding.


Kennis & Vaardigheden
• Opleiding op HBO niveau.
• Kennis van bedrijf, veiligheids- en werkplekvoorschriften en –procedures.
• Kennis van gebruikte ICT systemen, zoals, MMS, MKG, etc.
• Commerciële bedrijfsactiviteiten
• Kennis van procedure H-FM06 en E-FM01
• Inzicht technische tekeningen
• Kennis van documenten betreffende veiligheid
• Managementvaardigheden.
• Inlevingsvermogen bezitten.
• Veiligheidseisen: VCA VOL
Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

Functie-eisen

HBO / bachelor