juridisch adviseur ondermijningen/bibob in noord holland

toegevoegd
dienstverband
interim
solliciteer nu

vacature details

toegevoegd
standplaats
noord holland, noord-holland
vakgebied
Juridisch
dienstverband
interim
ervaring
4
referentie
IGB222684295
solliciteer nu

functieomschrijving

Afdeling Openbare orde en veiligheid:
OOV werkt aan het vergroten van de veiligheid in de stad. Dit gaat zowel over rampenbestrijding en crisisbeheersing als over het voorkomen en bestrijden van overlast, criminaliteit en radicalisering. OOV werkt veel samen met politie, brandweer en het openbaar ministerie. De afdeling ondersteunt en adviseert de burgemeester bij de uitoefening van zijn taak op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Programma Ondermijning:
Binnen de sector is een programma opgezet voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze aanpak vergt een goed plan en een goed team, om een stevige integrale en programmatische aanpak neer te zetten. Het vergt ook een aanpak voor de lange termijn, het is geen knelpunt dat met een project van een jaar opgelost kan worden. Het vergt een programma met een looptijd van tenminste 3-5 jaar.

Het programma Ondermijning zal bestaan uit zeven onderdelen, die parallel aan elkaar opgepakt worden: RIEC, horeca, fraude, gokken, overige fenomenen, oprichting van een intern meldpunt en maatschappelijke weerbaarheid. De eerste vijf thema’s worden uitgewerkt in verschillende projecten, waarbij o.a. netwerken, geldstromen, kopstukken, vastgoed en dergelijke in beeld gebracht worden. Ook structurele intensivering van Bibob-beleid (vergunningverlening, transacties met vastgoed en grond) maakt onderdeel uit van het programma. Het programma wordt met de RIEC-partners afgestemd en vastgesteld in de driehoek.

De functie
Binnen de afdeling OOV wordt de Jurist Bibob / Ondermijning verantwoordelijk voor de advisering over en uitvoering van de bestuurlijke interventies en instrumenten. Hiervoor zal hij/zij actief opereren in samenwerking met de veiligheidspartners en betrokken interne afdelingen. Je adviseert directe collega’s, collega-afdelingen, management en het college van B&W op het gebied van handhaving en algemene (beleids-) ontwikkelingen en je ondersteunt toezichthouders. Je stelt beleid op, adviseert over nieuwe bestuurlijke instrumenten en stemt zaken af in de keten van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Werkzaamheden:
Opzetten en begeleiden van thematische onderzoeken naar specifieke fenomenen / delicten.
Uitwerken van en adviseren over een integrale aanpak op die fenomenen, samen met de partners.
Adviseren over en het mede ontwikkelen van beleid op meerdere complexe fenomenen binnen de ondermijning en Bibob.
Uitvoeren van meerdere deelprojecten waarbij sprake is van een ruime interpretatieruimte i.v.m. het opzetten van barrièremodellen.
 

Arbeidsvoorwaarden
Het is mogelijk om de opdracht in dienst van Yacht uit te voeren, maar ook in de rol van ZZP'er. In dienst van Yacht zal het salaris worden vastgesteld op basis van de CAR UWO gemeente schalen afhankelijk van kennis en ervaring.

vaardigheden

Een afgerond HBO/WO opleiding Rechten. 
Ruime ervaring als Jurist met bestuursrecht en advisering hieromtrent;
Gemeentelijke ervaring;
Ervaring met ondermijningsaanpakken of Bibob (bij voorkeur allebei);
Ervaring met vergunningverlening en vergunningstelsels en hierin kunnen meedenken;
Er wordt een Jurist gezocht die een hoge mate van zelfstandigheid heeft en die mee denkt met de organisatie d.w.z. weet te adviseren op wat de Gemeente wil bereiken en niet ‘slechts’ o.b.v. de wet- en regelgeving adviseert.

functie-eisen

HBO, WO