1 job found in Fornebu, Oslo

filter5
clear all
    • skjetten, oslo
    • permanent
    AnsvarsområdeSom vår Financial Systems Controller vil du få en spennende og utviklende rolle med  høyt tempo i grensesnittet mellom  forretningsdrift, IT og økonomi. Du vil få stor mulighet  til å påvirke hvordan Plantasjens støtteprosesser utvikles. Plantasjen er en sterk merkevare i en bransje med sterk vekst. Endringstakten er stor og du vil få over 2 400 gode og engasjerte kollegaer som hver dag jobber sammen mot å forbedre Nordens herligste drivhus. Du vil sørge for at finansielle systemer blir utnyttet på en optimal måte og at de fungerer godt i samspill med tilgrensende systemer. Dette innebærer at du må ta en ledende rolle i utviklingen av disse systemene, kommunisere godt med kolleger innen finans såvel som alle andre deler av virksomheten og våre systemleverandører. Stillingen rapporterer til Head of Financial Systems, Development and Projects.Stillingens hovedansvarsområder Du vil ha en ledende rolle i utviklingen av gode finansielle støttesystemer og prosesser gjennom daglig drift og prosjekterDu vil ha ansvar for å bidra og støtte utviklingen av gode finansielle prosesser i samarbeid med økonomi organisasjonen, vår IT-avdeling samt forretningsdriftenDu vil bidra til å bygge kompetanse innen prosjekt- og prosessutvikling Du vil ha ansvar for sikring av at data utveksles gjennom våre systemer, at grensesnittene overvåkes og at vi har gode systemer og rapportering for håndtering av avvikDu vil ha ansvar for utvikling og forvaltning av finansielle moduler i vårt ERP-system Infor M3Du vil ansvar for utvikling og forvaltning av finansielle rapporteringssystemer, bl.a. i Power BIDu vil ha ansvar for å oppdatere oversikt og dokumentasjon over systemporteføljenDen suksessfulle kandidatens kunnskaper og personlige egenskaper Vi ser etter deg som identifiserer deg med våre verdier glede, tydelighet og eierskap Du har erfaring og god forståelse av økonomi/regnskap og transaksjonsintensive prosesserDu har systemteknisk forståelse og interesse, helst fra større ERP-systemer og gjerne noe erfaring med SQLDu har noe prosjekt- og prosesserfaringDu er en lagspiller som jobber godt med andreDu har gode kommunikasjonsegenskaper og er en god relasjonsbyggerDu har driv og engasjement i et til tider høyt arbeidstempoDu har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelskKvalifikasjonerDu er en person med høyere økonomisk utdanning, interesse for systemer og IT, og som brenner for å effektivisere virksomhetsprosesser ved bruk av teknologi. Du har gjerne noen års arbeidserfaring i grensesnittet mellom økonomi/forretning og IT, og forstår både økonomi-/regnskapsprosesser og IT-tekniske prosesser. Det må påregnes noe reisevirksomhet til andre av våre lokasjoner. Stillingen kan tilpasses noe basert på rett kandidats profil og erfaring.Vi tilbyrHos oss gjør du en forskjell. Du vil komme inn i et veletablert selskap, der initiativ blir møtt med muligheter og ansvar. Som ansatt i Plantasjen er du nøkkelen til vår fremgang og fremtidige vekst. Det finnes gode muligheter for våre medarbeidere til å vokse inn i nye roller og videreutvikle fagkunnskapene. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og holder til i nye lokaler på Hvam nord for Oslo med gode muligheter for parkering og kollektivtilbud i nærheten. For ytterlige informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no, eller Leif Thoring i Dfind på tlf. 913 68 810 eller mail: leif.thoring@dfind.no Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.  
    AnsvarsområdeSom vår Financial Systems Controller vil du få en spennende og utviklende rolle med  høyt tempo i grensesnittet mellom  forretningsdrift, IT og økonomi. Du vil få stor mulighet  til å påvirke hvordan Plantasjens støtteprosesser utvikles. Plantasjen er en sterk merkevare i en bransje med sterk vekst. Endringstakten er stor og du vil få over 2 400 gode og engasjerte kollegaer som hver dag jobber sammen mot å forbedre Nordens herligste drivhus. Du vil sørge for at finansielle systemer blir utnyttet på en optimal måte og at de fungerer godt i samspill med tilgrensende systemer. Dette innebærer at du må ta en ledende rolle i utviklingen av disse systemene, kommunisere godt med kolleger innen finans såvel som alle andre deler av virksomheten og våre systemleverandører. Stillingen rapporterer til Head of Financial Systems, Development and Projects.Stillingens hovedansvarsområder Du vil ha en ledende rolle i utviklingen av gode finansielle støttesystemer og prosesser gjennom daglig drift og prosjekterDu vil ha ansvar for å bidra og støtte utviklingen av gode finansielle prosesser i samarbeid med økonomi organisasjonen, vår IT-avdeling samt forretningsdriftenDu vil bidra til å bygge kompetanse innen prosjekt- og prosessutvikling Du vil ha ansvar for sikring av at data utveksles gjennom våre systemer, at grensesnittene overvåkes og at vi har gode systemer og rapportering for håndtering av avvikDu vil ha ansvar for utvikling og forvaltning av finansielle moduler i vårt ERP-system Infor M3Du vil ansvar for utvikling og forvaltning av finansielle rapporteringssystemer, bl.a. i Power BIDu vil ha ansvar for å oppdatere oversikt og dokumentasjon over systemporteføljenDen suksessfulle kandidatens kunnskaper og personlige egenskaper Vi ser etter deg som identifiserer deg med våre verdier glede, tydelighet og eierskap Du har erfaring og god forståelse av økonomi/regnskap og transaksjonsintensive prosesserDu har systemteknisk forståelse og interesse, helst fra større ERP-systemer og gjerne noe erfaring med SQLDu har noe prosjekt- og prosesserfaringDu er en lagspiller som jobber godt med andreDu har gode kommunikasjonsegenskaper og er en god relasjonsbyggerDu har driv og engasjement i et til tider høyt arbeidstempoDu har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelskKvalifikasjonerDu er en person med høyere økonomisk utdanning, interesse for systemer og IT, og som brenner for å effektivisere virksomhetsprosesser ved bruk av teknologi. Du har gjerne noen års arbeidserfaring i grensesnittet mellom økonomi/forretning og IT, og forstår både økonomi-/regnskapsprosesser og IT-tekniske prosesser. Det må påregnes noe reisevirksomhet til andre av våre lokasjoner. Stillingen kan tilpasses noe basert på rett kandidats profil og erfaring.Vi tilbyrHos oss gjør du en forskjell. Du vil komme inn i et veletablert selskap, der initiativ blir møtt med muligheter og ansvar. Som ansatt i Plantasjen er du nøkkelen til vår fremgang og fremtidige vekst. Det finnes gode muligheter for våre medarbeidere til å vokse inn i nye roller og videreutvikle fagkunnskapene. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og holder til i nye lokaler på Hvam nord for Oslo med gode muligheter for parkering og kollektivtilbud i nærheten. For ytterlige informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no, eller Leif Thoring i Dfind på tlf. 913 68 810 eller mail: leif.thoring@dfind.no Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.  

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.