1 job found for property

filter2
clear all
    • oslo, oslo
    • permanent
    Vi søker etter en dyktig og faglig sterk leder til teamet for investeringsanalyse og prosjektoppfølging. Teamet er tilhørende i selskapets prosjektutviklingsavdeling, hvor sentrale oppgaver er å etablere business case og økonomisk oppfølging av prosjekter i utviklings- og gjennomføringsfasen, samt arbeid med analyser for investeringsbeslutninger og eiendomsstrategi. Entra investerer opp mot to milliarder kroner i utviklingsprosjekter hvert år, og investeringsanalyse- og prosjektoppfølgingsteamet er en sentral premissgiver for at Entra kan gjøre gode prioriteringer med henhold til hvilke prosjekter som igangsettes.Bli en del av en Norges mest spennende eiendomsselskap og en prosjektavdeling med solid faglig styrke, stolthet og unik kompetanse innen næringsbygg. Dette er en stilling med gode påvirkningsmuligheter i viktige beslutningsorgan.Stillingen rapporterer til Direktør prosjektutvikling og jobber også tett sammen med selskapets CFO-avdeling.Ansvarsområder og hovedarbeidsoppgaver:Lede og videreutvikle avdelingens økonomifunksjon med hovedfokus på beslutningsstøtte for kommersielle vurderinger, strategiarbeid og prosjektoppfølgingAnsvar for gjennomføring og kvalitetssikring av analyser til prosjektinvesteringerVidereutvikle modeller og prosesser knyttet til investeringerLøpende økonomisk oppfølging av selskapets prosjektporteføljeAnsvarlig for utarbeidelse av eiendomsstrategier; herunder koordinere, utvikle, og etablerer beste praksis i tett samarbeid med selskapets øvrige avdelingerDeltakelse i styringsgrupper for prosjekterVære støttespiller og diskusjonspartner for Direktør prosjektutvikling og selskapets CFO, samt for andre sentrale ledere og nøkkelpersoner i selskapetØnskede kvalifikasjoner:Mastergrad i finans, industriell økonomi eller tilsvarendeRelevant erfaring fra investerings-, analyse- eller rådgivningsmiljøerErfaring fra eiendoms- eller entreprenørvirksomhet er en fordelErfaring fra tyngre mellomlederstilling med personalansvar, gjerne fra et børsnotert selskapGode IT-kunnskaper, spesielt Excel/PowerPoint, og gjerne kjennskap til programmering (VBA)Du burde kjenne deg igjen i følgende:Du trives med å lede og jobbe i team, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerDu er utpreget analytisk, strukturert og detaljorientertDu har god forretningsforståelse og er dyktig til å presentere innsikt fra dine analyserDu er selvgående, fleksibel og har stor arbeidskapasitetEntra tilbyr:Gode personlige og faglige utviklingsmuligheterMuligheten til å jobbe med noen av de mest spennende eiendomsprosjektene i NorgeEn god arbeidsplass – Entras medarbeidere har en arbeidsglede på nivå med de aller beste arbeidsplasser i Norge (Ennova – Global Employee & Leadership Index)Sterkt faglig miljø i et av Norges ledende eiendomsselskapSosialt miljø med muligheter for trening, turer og andre aktiviteterKonkurransedyktig betingelserModerne lokaler i Posthuset ved Oslo SFor ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Dfind ved Ørjan Gamst på tlf.: 957 29 725, eller Leif Thoring på tlf.: 913 68 810. Du kan eventuelt også kontakte Entra ved Per Ola Ulseth (Direktør Prosjektutvikling) på tlf.: 98 21 05 00. Søknadsfrist 15. august, men vi oppfordrer aktuelle kandidater til å melde interesse så tidlig som mulig i prosessen.
    Vi søker etter en dyktig og faglig sterk leder til teamet for investeringsanalyse og prosjektoppfølging. Teamet er tilhørende i selskapets prosjektutviklingsavdeling, hvor sentrale oppgaver er å etablere business case og økonomisk oppfølging av prosjekter i utviklings- og gjennomføringsfasen, samt arbeid med analyser for investeringsbeslutninger og eiendomsstrategi. Entra investerer opp mot to milliarder kroner i utviklingsprosjekter hvert år, og investeringsanalyse- og prosjektoppfølgingsteamet er en sentral premissgiver for at Entra kan gjøre gode prioriteringer med henhold til hvilke prosjekter som igangsettes.Bli en del av en Norges mest spennende eiendomsselskap og en prosjektavdeling med solid faglig styrke, stolthet og unik kompetanse innen næringsbygg. Dette er en stilling med gode påvirkningsmuligheter i viktige beslutningsorgan.Stillingen rapporterer til Direktør prosjektutvikling og jobber også tett sammen med selskapets CFO-avdeling.Ansvarsområder og hovedarbeidsoppgaver:Lede og videreutvikle avdelingens økonomifunksjon med hovedfokus på beslutningsstøtte for kommersielle vurderinger, strategiarbeid og prosjektoppfølgingAnsvar for gjennomføring og kvalitetssikring av analyser til prosjektinvesteringerVidereutvikle modeller og prosesser knyttet til investeringerLøpende økonomisk oppfølging av selskapets prosjektporteføljeAnsvarlig for utarbeidelse av eiendomsstrategier; herunder koordinere, utvikle, og etablerer beste praksis i tett samarbeid med selskapets øvrige avdelingerDeltakelse i styringsgrupper for prosjekterVære støttespiller og diskusjonspartner for Direktør prosjektutvikling og selskapets CFO, samt for andre sentrale ledere og nøkkelpersoner i selskapetØnskede kvalifikasjoner:Mastergrad i finans, industriell økonomi eller tilsvarendeRelevant erfaring fra investerings-, analyse- eller rådgivningsmiljøerErfaring fra eiendoms- eller entreprenørvirksomhet er en fordelErfaring fra tyngre mellomlederstilling med personalansvar, gjerne fra et børsnotert selskapGode IT-kunnskaper, spesielt Excel/PowerPoint, og gjerne kjennskap til programmering (VBA)Du burde kjenne deg igjen i følgende:Du trives med å lede og jobbe i team, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerDu er utpreget analytisk, strukturert og detaljorientertDu har god forretningsforståelse og er dyktig til å presentere innsikt fra dine analyserDu er selvgående, fleksibel og har stor arbeidskapasitetEntra tilbyr:Gode personlige og faglige utviklingsmuligheterMuligheten til å jobbe med noen av de mest spennende eiendomsprosjektene i NorgeEn god arbeidsplass – Entras medarbeidere har en arbeidsglede på nivå med de aller beste arbeidsplasser i Norge (Ennova – Global Employee & Leadership Index)Sterkt faglig miljø i et av Norges ledende eiendomsselskapSosialt miljø med muligheter for trening, turer og andre aktiviteterKonkurransedyktig betingelserModerne lokaler i Posthuset ved Oslo SFor ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Dfind ved Ørjan Gamst på tlf.: 957 29 725, eller Leif Thoring på tlf.: 913 68 810. Du kan eventuelt også kontakte Entra ved Per Ola Ulseth (Direktør Prosjektutvikling) på tlf.: 98 21 05 00. Søknadsfrist 15. august, men vi oppfordrer aktuelle kandidater til å melde interesse så tidlig som mulig i prosessen.

explore over 150158 jobs with randstad.

It looks like you want to switch your language. This will reset your filters on your current job search.