enhetschef till nytt vård- och omsorgsboende in älvkarleby

posted
job type
contract
apply now

job details

posted
location
älvkarleby, uppsala lan
job category
Hälsovård, allmänläkare och specialitster
job type
contract
reference number
201202020
apply now

job description

Älvkarleby kommun med närmare 9 500 invånare ligger precis där Dalälven möter havet. Här är det nära; till, från och mellan det mesta. Tre tågstationer och täta bussturer gör det enkelt att komma hit; från Gävle tar det 12 minuter med Upptåget, från Uppsala knappt en timme. Och till butiker och annan service är det sällan mer än en kvart.
Vård- och omsorgsverksamheten sysselsätter drygt 200 personer och har en total budget på ca 150 mkr. Mod och vilja, respekt och helhetssyn är värden som alltid vägleder oss i arbetet. Utöver vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar ingår även hemtjänst, personlig assistans och boenden för personer med funktionshinder i verksamheten.

Hösten 2019 är det nya vård- och omsorgsboendet på Tallmon i Skutskär klart för inflytt. Då öppnas dörrarna till 127 lägenheter, varav drygt 100 är helt nybyggda.

Vi blir totalt 80 medarbetare, fördelade på två nya enheter. Nu behöver vi en chef till en av dem. Vill du vara med?

Arbetsuppgifter
Du leder och fördelar arbetet på din enhet och ansvarar för personal, ekonomi och verksamhet. Till din hjälp har du en gruppledare som stöd i t ex planering, bemanning och schemaläggning av det dagliga arbetet.

Att kvalitetsutveckla verksamheten är en viktig del i ditt arbete. Du ingår också i Vård och omsorgsverksamhetens ledningsgrupp tillsammans med andra chefer inom hemtjänst, hemsjukvård och funktionshindradeomsorgen. Här har du goda möjligheter att påverka den strategiska utvecklingen för verksamheten.

Systematiskt arbetsmiljöarbete och en hälsofrämjande arbetsplats är självklara delar i ditt ledarskap. För dig är det viktigt att både du och dina medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Tillsammans skapar vi en bra miljö och meningsfulla dagar för alla som bor och jobbar här.

Kvalifikationer
Vi behöver dig som är van att leda andra inom äldreomsorg, särskilt boende eller LSS.
Du är examinerad socionom eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Det är en fördel om du har någon form av utbildning inom rehabilitering eller demens. Även annan ledarskapsutbildning och erfarenhet av att starta upp nya verksamheter är meriterande.

Du vågar vara chef även när arbetsgivarrollen ibland innebär utmaningar och ställer höga krav på ditt ledarskap. Att vara närvarande, tydlig och kommunikativ är naturligt och viktigt för dig.

Din erfarenhet av att jobba med budget och prognos, analys och uppföljning är gedigen. Lagar och riktlinjer som styr verksamheten är väl bekanta för dig liksom arbete med och utveckling av kvalitetsledningssystem.

Du ser din verksamhet som en del i ett större perspektiv, är mån om att skapa delaktighet hos medarbetarna och sporras av samarbete med andra.

Sista ansökningsdag: 2019-03-03, ansök redan idag.

Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning.

För information: Simon Ternström, Rekryteringskonsult, simon.ternstrom@randstad.se.