förvaltningschef till eskilstuna kommun

posted
job type
contract
apply now

job details

posted
location
eskilstuna, sodermanlands lan
job category
Administration och Supporttjänster
job type
contract
reference number
201197240
phone
0733-434913
apply now

job description

Eskilstuna växer och vi har en stabil politisk och ekonomisk situation. Men vi har också utmaningar när det gäller omfattande behov av utbyggnad av vård- skola och omsorg, trygghet i våra bostadsområden samt inte minst en arbetslöshet betydligt högre än riksgenomsnittet. Ett av kommunens strategiska mål är ”fler jobb”, vilket är en unik satsning i samarbete mellan näringsliv, arbetsförmedling och kommun. Det skapas bland annat omfattande arbetsmarknadsinsatser, nya utbildningar och 1000 personer i arbetsmarknadspolitiska insatser inom kommunens verksamhet. Nu söker vi nästa förvaltningschef som vill driva arbetet framåt. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har en budget 2019 på 440 mkr och består av ca 385 medarbetare och därtill ca 350 anställda i olika arbetsmarknadspolitiska insatser.

Arbetsuppgifter

Som förvaltningschef för Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen ingår du i Eskilstuna kommuns koncernledningsgrupp med ett gemensamt övergripande ansvara att utveckla kommunen. Ditt uppdrag är att driva, utveckla och följa upp verksamheten enligt nämndens beslut. Huvuddelen av verksamheten omfattar arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och kommunal vuxenutbildning. Du leder också tillsammans med näringslivsdirektören den tvärfunktionella processledningsgruppen Näringsliv och arbete.

Som förvaltningschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal för förvaltningens nära 400 medarbetare. Du har direkt personalansvar för två områdeschefer och i förvaltningschefens stab ingår bl a HR-chef, ekonomichef, och kommunikationsstrateg. I förvaltningen pågår flera digitaliserings initiativ och du ansvarar för att fortsätta driva förbättringar och effektiviseringar i organisationen.

Kvalifikationer

Som förvaltningschef har du en akademisk bakgrund och med god erfarenhet av att leda andra chefer. Du har kommunal erfarenhet, eller erfarenhet från annan politisk styrd organisation. Vi tror att du har tidigare erfarenhet som förvaltningschef eller områdeschef och är särskilt intresserad av området arbetsmarknadspolitiska åtgärder och sysselsättning. Du har goda meriter från framgångsrikt ledarskap utifrån Eskilstuna kommuns riktlinjer för ledarskap. Det innebär att du har en helhetssyn och är mål- och resultatinriktad. Vidare har du en kommunikativ förmåga och ett engagemang som gör att du skapar en delaktighet i ditt team.

Ditt ledarskap visar på mod och förmåga att utmana dem du har omkring dig för verksamheten framåt samtidigt som du är lyhörd och har god förmåga att involvera den spetskompetens som finns i förvaltningen. Att vara en ambassadör för kommunen är en självklarhet och du visar på gott omdöme. Eftersom arbetet innebär många olika kontakter så är det viktigt att du är både tydlig och lyhörd i din kommunikation. Vi värdesätter organisationskunskap, att du gärna har förståelse för hur strukturen i en komplex organisation med många externa aktörer påverkar utfallet.

Vi ser fram emot din intresseanmälan!

Kontakt

Elin Holthe, rekryteringskonsult Randstad, 0733-434913, elin.holthe@randstad.se

Välkommen med din intresseanmälan via www.randstad.se senast 2019-03-03

Om Eskilstuna
Eskilstuna är en snabbväxande och miljösmart industristad med ca 105000 invånare, som har musik och idrott i sitt DNA. Som en av Sveriges främsta kommuner inom hållbarhet leder vi vägen genom långsiktiga och nydanande satsningar inom miljö och jämställdhet. I kommunkoncernen är vi 9 000 medarbetare i över 400 yrken som varje dag går till jobbet för att utveckla ett hållbart Eskilstuna och underlätta och vardagen för invånarna.

Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder. I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.