planarkitekt till kommunen in sala

posted
job type
contract
apply now

job details

posted
location
sala, vastmanlands lan
job category
Teknik och vetenskap
job type
contract
reference number
201148406
phone
0733434341
apply now

job description

Vill du arbeta med och utveckla framtidens Sala kommun? Vill du göra det med trevliga kollegor i en småstad omgiven av landsbygd med höga natur- och kulturvärden? Vill du arbeta som Planarkitekt på en enhet med ett öppet och kreativt arbetsklimat? Då ska du ta chansen och söka den här tjänsten!

Som Planarkitekt tillhör du enheten Planering och utveckling inom kontoret för Samhällsbyggnad på Kommunstyrelsens förvaltning. Enheten ansvarar för detaljplanering, översiktsplanering, mark och exploatering samt samhällsfinansierade transporter.

Som Planarkitekt i Sala kommun ansvarar du i första hand för att arbeta fram detaljplaner i en projektledande roll. De flesta planuppdrag ligger inom tätorten Sala stad. Riksintresset Salas bergstad med en stadsplan från 1600-talet präglar den fina småstadskänslan i tätorten.

I Sala pågår även arbete med en kommuntäckande översiktsplan där arbetet behandlar landsbygdsutveckling kopplat till tätorten. Planerna tas fram i processer inom ramen för plan- och bygglagen i breda samarbeten med andra experter och berörda parter. Du kommer få chansen att ta ett stort ansvar för att leda planernas processer. Ett gott omdöme för att kontinuerligt förankra och stämma av planernas innehåll med berörda parter är viktigt i arbetet. Inom enheten arbetar vi i nära samarbete med varandra men också med tydligt självständigt ansvar.

Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot arkitektur, samhällsplanering eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av mark- och exploateringsfrågor samt beställarrollen. Du ska behärska planeringens grunder och kunna uttrycka dig i tal och skrift samt ha god gestaltnings- och analysförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet men meriterande är om du har några års erfarenhet i rollen som Planarkitekt, fysisk planerare samt kunskaper i CAD och Fokus Detaljplan. Har du dessutom kunskaper kring avtalsarbete är det ett plus.

Din förmåga att samarbeta, både internt och externt är mycket god och självklart har du ett brinnande intresse för samhällsutvecklings- och stadsmiljöfrågor. Rollen innebär att du kommer att få utlopp för din målmedvetenhet, problemlösande inställning och förmåga till avvägningar mellan olika intressen. Du gillar att arbeta konsultativt och har en förmåga att skapa goda relationer. Som person tror vi att du är lyhörd och flexibel vilket gör att du lätt kan växla mellan olika arbetsuppgifter och omprioritera vid behov.

Hoppas att du vill bli en del av vårat team!

Sista ansökningsdag: 10 juni 2018

För information: kontakta Rekryteringskonsult Ann-Catrine Nilsson-Gärd på tfn 0733-434341.

Ort: Sala

Organisations-/företagsbeskrivning:
Samhällsbyggnadskontoret – mer än förväntat.

Vi kännetecknas av gott bemötande, stort engagemang och hög kompetens. Vi på kontoret hjälper Salaborna med en mängd tjänster som de flesta använder dagligen utan att ens tänka på det. Kontoret ansvarar exempelvis för allt från vatten, avlopp och sophämtningen till matlagning åt skolor och äldreboende. Att uppdatera kommunens kartor, sköta kommunens parker, gator och gång-och cykelvägar samt att projektera, projektleda, bygga och underhålla kommunala fastigheter är andra arbetsuppgifter. Vi underhåller också gruvans vattensystem med kanaler och dammluckor, planlägger kommunens mark.

Samhällsbyggnadskontoret är indelat i sju stycken enheter: Gata/park, Kart/mät, Måltid, Fastighetsenheten, Samhällstekniska, Plan och utveckling samt Teknisk service. För mer information, välkommen in på www.sala.se.