processingenjör till astrazeneca in södertälje

posted
job type
contract
apply now

job details

posted
location
södertälje, stockholms lan
job category
Bioteknik och Medicin
job type
contract
reference number
201147596
apply now

job description

Dfind Science & Engineering söker kandidater till ett konsultuppdrag som processingenjör till AstraZeneca i Södertälje. Uppdraget kommer starta omgående med hänsyn till uppsägningstid och planeras pågå fram till 2018-12-31 med goda chanser till förlängning. Du blir anställd av Dfind och detta blir ditt första uppdrag.

Dfind Science & Engineering är ett konsult- och rekryteringsföretag specialiserade på kompetenser inom naturvetenskap och teknik. Som konsult hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, fast månadslön och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och ITP-pension. Vi arrangerar olika evenemang och kurser för våra konsulter som möjliggör utbyte av erfarenheter, nätverk och insikt i att arbeta i olika roller och företag. Med oss får du en konsultchef som är engagerad i ditt uppdrag och karriärutveckling.

Om AstraZeneca


På AstraZeneca tar vi tillfället till förändring när vi ser det och får det att hända, eftersom varje möjlighet, hur liten den än är, kan vara början till något stort. Att leverera livsförändrande läkemedel handlar om att ha entreprenörsanda – hitta ögonblicken och förstå deras potential.

AstraZeneca har sin största tillverkning i Södertälje (Sweden Operations) där nästan 40% av företagets läkemedelsvärde produceras och distribueras över hela världen. Sweden Operations är även lanseringssite för bolaget. AstraZeneca håller på att utöka verksamheten i Södertälje med en helt ny högteknologisk tillverkningsenhet för biologiska läkemedel.

 

Din roll

Som processingenjör rapporterar du till gruppchefen för Processteknik inom API Produktion.

Du arbetar på uppdrag av produktionsflödet API och Processteknik och ansvarar för att tillhandahålla processteknisk kompetens.

 

Exempel på uppgifter:

• Utreda och åtgärda processavvikelsers påverkan på produktkvalitet och produktstabilitet

• Ansvara för att batchdokumentationen utarbetas och är korrekt

• Utfärda, remissläsa och tekniskt godkänna GMP-dokumentation

• Utfärda CC-ärenden för processförändringar

• Utvärdera förändringar, t ex för råvaror, förpackningsmaterial och processer gentemot produktkvalité. Föreslå och i förekommande fall implementera åtgärder i samband med dessa förändringar

• Planera och medverka vid inkörning av ny utrustning samt rapportera från dessa

• Föreslå, utreda och genomföra processtekniska förbättringar i produktionen

• Vid behov ansvara för tekniköverföring (Tech Transfer) av befintliga produkter

• Hålla utbildning inom kunskapsområdet

• Vid PR (APR/PQR)-arbetet ansvara för att bidra med expertis inom ansvarsområde i form av underlag och /eller rapport text med slutsats 

• Vid behov delta i valideringsgrupper för PV/CV/IQ/OQ/PQ

• Medverka vid införandet av nya produkter, processer och metoder

• Ansvara för tester och provkörningar i produktion

• Delta som expert i processfrågor vid interna och externa GMP-inspektioner samt följa upp och åtgärda eventuella processrelaterade anmärkningar

• Följa upp processerna med avseende på utbyte och kvalitet

• Vara teknisk expert i processtekniska frågeställningar

 

Befogenheter

• Att bedriva arbetet enligt denna befattningsbeskrivning och separata delegeringsinstrument samt mot gruppens mål avseende SHE, kvalitet, leveransförmåga och ekonomi

• Utredningsansvarig för processrelaterade kvalitetsavvikelser

• Utfärda och tekniskt godkänna batchdokumentation inom ansvarsområdet

• Utfärda och tekniskt godkänna GMP dokumentation inom ansvarsområdet

• Utfärda CC ärenden inom ansvarsområdet

• Tekniskt godkänna masterdata (PAS-X och SAP)

 

Vi förutsätter
Att du är civilingenjör, högskoleingenjör, apotekare eller har en annan likvärdig akademisk utbildning, alternativt motsvarande kompetens erhållen genom mångårig branscherfarenhet.

Bedömning har gjorts att personen har relevant utbildning och arbetslivs-erfarenhet för befattningen.

 

Framgångsfaktorer

Arbetsuppgifterna ska utföras i enlighet med AstraZenecas etiska regler samt övriga regler och policys.

Uppdragsgivare: Dfind Science & Engineering

Ort: Södertälje

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 2018-05-15, Löpande urval

För information: Sofie Önnestam, Sofie.onnestam@dfind.se, 073-343 99 61